Członkostwo » Jak zostać członkiem

Jeśli chcą Państwo dołączyć do Dolnośląskich Pracodawców

i zyskać silniejszą pozycję wobec konkurencyjnego rynku,
obowiązującego prawa, instytucji publicznych,
a także nową jakość swojego biznesu z

Wyższą Kulturą Przedsiębiorczości

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa:
tel. +48 530 828 511
e-mail: biuro@dp.org.pl

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu (Dz. U. Nr 34, poz. 310): "składka członkowska, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. nr 55, póz. 235 z późn. zm.), wpłacona na rzecz związku pracodawców, jest zaliczona w koszty uzyskania przychodu członka związku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne."

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Dolnośląskich Pracodawców
prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej dostępnej poniżej 
i odesłanie jej do Biura.

 

POBIERZ DEKLARACJĘ PDF

 

POBIERZ DEKLARACJĘ WORD

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica