Aktualności » Konfederacja Lewiatan

– 42 mld zł to łączne finansowanie udzielone przez leasingodawców w ciągu trzech pierwszych kwartałów br. – Dynamika branży leasingowej w okresie od stycznia do końca września 2016 roku wyniosła 17,1 %.– O 1/3 wzrosło finansowanie pojazdów lekkich oraz środków transportu ciężkiego. Warszawa, 24.10.16: Związek Polskiego Leasingu, członek Konfederacji Lewiatan, reprezentujący polską branżę leasingową podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku, firmy leasingowe sfinansowały aktywa o łącznej wartości 42 mld zł. Dynamika branży w okresie od stycznia do końca września 2016r. wyniosła 17,1%. Wyniki opublikowane przez ZPL po trzech kwartałach 2016r. mówią o znaczącej roli branży leasingowej w finansowaniu...

Data publikacji: 24.10.2016
więcej...

Podczas IV edycji konferencji Nienieodpowiedzialni prelegenci zgodnie twierdzili, że branża finansowa jest w przededniu zmian, które w znaczny sposób wpłyną na sposób prowadzenia biznesu. Głównymi powodami tych zmian jest cyfryzacja i wchodzenie na rynek pracy millenialsów. W czasach, w których roboty zaczynają wypierać pracę ludzi, zaufanie i relacje z klientami są receptą na powodzenie w biznesie. Tegoroczna edycja konferencji Nienieodpowiedzialni pod nazwą „Człowiek czy biznes vs człowiek i biznes. Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając o człowieku? miała miejsce 13 października w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. Rozpoczęło ją wystąpienie Artura Nowaka –...

Data publikacji: 21.10.2016
więcej...

520. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego zatwierdziła 30 opinii, m. in:SOC/543 – w sprawie przekształconego rozporządzenia Dublin IIICCMI/142 – Rola i wpływ WIT oraz PPP na realizacje programu Horyzont 2020 na rzecz zrównoważonych przemian w przemyśleCCMI/143 – Wzmacnianie europejskiego sektora przemysłowego produktów kosmetycznych, pielęgnacji ciała i higieny osobistejCCMI/145 – Demontaż statków a społeczeństwo recyklinguREX/461 – UE zaangażowana we wspieranie celów zrównoważonego rozwoju na świecie – program działań do roku 2030NAT/680 – Propagowanie bardziej sprawiedliwych rolno–spożywczych łańcuchów dostawNAT/694 – Parametry statków rybackichINT/797 – w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego geoblokowania geograficznego na jednolitym rynku cyfrowymINT/798 – Prawodawstwo w dziedzinie praw konsumentaINT/798...

Data publikacji: 20.10.2016
więcej...

W dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z Henryką Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, która obejmuje przewodnictwo Rady Dialogu Społecznego na kolejny rok. Szefowa Lewiatana mówi o reformach PiS, współpracy z rządem, wyzwaniach które stoją przed RDS.Link do rozmowy:http://www.rp.pl/Rzecz–o–polityce/161019130–Henryka–Bochniarz–rewolucja–w–podatkach–jest–niepotrzebna.html Konfederacja Lewiatan 

Data publikacji: 19.10.2016
więcej...

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy studentów na temat najważniejszych zagadnień współczesnej ekonomii, dyskusja o bieżących problemach ekonomicznych, politycznych i prawnych oraz inspiracja do zaangażowania w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a także włączenie się w działania i realizację misji FOR. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 25–27 listopada 2016 r. (rozpoczęcie w piątek o godz. 14:00, zakończenie w niedzielę o 16:30) w Warszawie. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać pracę na jeden z poniższych tematów i przesłać ją poprzez specjalny formularz do 31 października br. Nagrodą specjalną jest trzytygodniowy letni...

Data publikacji: 18.10.2016
więcej...

W ramach prac Komitetu Monitorującego PO WER 2014–2020 powołano Grupę roboczą do spraw efektywności PO WER. Zadaniem powołanej grupy jest wypracowanie uproszczeń i usprawnień w zakresie wdrażania PO WER i EFS. Grupa robocza zajmuje się m.in. opracowaniem propozycji rozwiązań, które przyśpieszą długi proces oceny wniosków o dofinansowanie. W ramach prac powołanej grupy Ministerstwo Rozwoju przedstawiło propozycję modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów w PO WER, które mają być pilotażowo zastosowane w jednym konkursie w 2016 roku organizowanym przez MR w Działaniu 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Pilotaż proponowanych zmian ma na celu skrócenie zbyt...

Data publikacji: 17.10.2016
więcej...

Zapraszamy na VII Morskie Regaty Żeglarskie Konfederacji Lewiatan! Charakter imprezy Spotkanie ma charakter integracyjno–promocyjny. Jak zawsze łączymy tradycyjne regaty żeglarskie z możliwością promowania uczestniczących w nich firm. Nowością siódmej edycji będzie możliwość używania genakerów (zapewnimy załogom szkolenie).

Data publikacji: 14.10.2016
więcej...

74% mieszkańców Polski robi zakupy w niedzielę, a 54% odwiedza sklepy w niedzielę przynajmniej raz w miesiącu – wynika z badania TNS zrealizowanego, na zlecenie Konfederacji Lewiatan, na przełomie września i października br., wśród 3000 dorosłych mieszkańców Polski. Zakazowi handlu w niedzielę sprzeciwiają się pracujący w tym dniu. Najczęściej zakupy w niedzielę robią ludzie młodzi, w wieku 18–29 lat. W tej grupie jest to aż 87% osób. Nieznacznie mniej (83%) badanych w wieku 30–39 lat i 80% w wieku 40–49 lat. Osoby starsze, kupują rzadziej, choć korzystający z możliwości niedzielnych zakupów są w tych grupach wciąż większością – 69%...

Data publikacji: 13.10.2016
więcej...

Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e–learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. Baza jest kluczowym narzędziem wspierającym dystrybucję środków w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (tzw. podmiotowe systemy finansowania). Najważniejszą jej cechą z punktu widzenia firm szkoleniowych jest fakt, że przedsiębiorcy, którzy pozyskają dofinansowanie w regionach, mogą skorzystać jedynie ze szkoleń oferowanych przez podmioty zarejestrowane w Bazie. Pierwsze środki mają trafić do przedsiębiorców z województwa warmińsko–mazurskiego. Uruchomienie podmiotowego systemu finansowania w tym regionie zaplanowano pod koniec...

Data publikacji: 13.10.2016
więcej...

Trwają przygotowania do dziewiątej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który odbędzie się w dniach 14–20 listopada. W zeszłym roku Polska okazała się rekordzistą ŚTP organizując największą liczbę wydarzeń ze wszystkich 163 krajów biorących udział w projekcie. Tylko na Mazowszu odbyło się ponad 110 spotkań i konferencji biznesowych, w których udział wzięło aż 3,5 tysiąca osób. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości zostanie zainaugurowany w Warszawie, a gościem specjalnym będzie Ambasador USA w Polsce, pan Paul Wayne Jones. W programie również power speach`e ludzi związanych z przedsiębiorczością społeczną oraz warsztaty dla start upów i początkujących przedsiębiorców.

Data publikacji: 12.10.2016
więcej...

Przedsiębiorczość jest dobra – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna, dziewiąta już edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (14–20.11.2016). Partnerzy, którzy chcieliby dołączyć do tej inicjatywy i zorganizować wydarzenie promujące biznes w swoim mieście, mogą się już rejestrować na nowej stronie www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl . Przedsiębiorczość jest dobra! W tym roku tematem przewodnim Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce będzie promocja przedsiębiorczości społecznej łączącej cele ekonomiczne i społeczne. „To idea spójna z hasłem tegorocznej edycji „przedsiębiorczość jest dobra. Chcemy w ten sposób zachęcić przedsiębiorców, aby w swojej działalności realizowali nie tylko cele finansowe, ale rozwiązywali ważne problemy związane...

Data publikacji: 11.10.2016
więcej...

Wprowadzenie jednej umowy o pracę, wydłużenie trwania umów na okres próbny, określenie przejrzystych i prostych zasad rozwiązywania umowy o pracę, ograniczenie grup pracowników podlegających szczególnej ochronie przed zwolnieniem, ułatwienie wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku porzucenia pracy – to niektóre propozycje przygotowane przez Konfederację Lewiatan, a zawarte w rekomendacjach na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy. – Proponujemy kompleksową zmianę Kodeksu pracy dotyczącą regulacji stosunku pracy. Ideą jest zrównanie umów o pracę na czas określony z umowami o pracę na czas nieokreślony. W miejsce obowiązujących obecnie różnych rodzajów umów o pracę postulujemy wprowadzić jeden rodzaj umowy, w którym uprawnienia...

Data publikacji: 07.10.2016
więcej...

Private enforcement – Jak dochodzić swoich roszczeń za naruszenia prawa konkurencji 26 października 2016 r. Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3   Partner: Szanowni Państwo, Zapraszamy na szkolenie „Private enforcement – Jak dochodzić swoich roszczeń za naruszenia prawa konkurencji i jak obronić się przed ewentualnymi roszczeniami – uzasadnienie prawne i ekonomiczne”. Celem tego szkolenia jest przedstawienie kadrze menadżerskiej przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki problematyki roszczeń za naruszenia prawa konkurencji, mając na uwadze, między innymi, konieczność implementacji, do końca tego roku do polskiego systemu...

Data publikacji: 06.10.2016
więcej...

Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu z 13 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Istotą regulacji jest podwyższenie minimalnych świadczeń z FUS i KRUS oraz zmiana zasad  ich waloryzacji. Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy mają być podwyższone z 883 zł obecnie do 1000 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 677 zł obecnie do 750 zł. Waloryzacja świadczeń będzie dokonywana jak dotychczas (inflacja + co najmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeń), ale dodatkowo wprowadzony zostanie...

Data publikacji: 05.10.2016
więcej...

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 1.       Art. 1. pkt 2 ( zmiana w art. 17 Ustawy VAT) Wprowadzenie tzw. odwrotnego obciążenia na usługi budowlane oraz transakcje dostawy procesorów i określonych towarów z kategorii złota i srebra. Obserwacja branż, w których wprowadzono obowiązek rozliczenia podatku VAT przez nabywcę określonych towarów wskazuje, że jest to skuteczny środek walki z wyłudzeniami w podatku VAT. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tych branżach pozytywnie oceniają jego funkcjonowanie. Biorąc pod uwagę,...

Data publikacji: 04.10.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica