Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W czasie 100 dni rząd Ewy Kopacz zakończył negocjacje z Komisją Europejską większości krajowych programów operacyjnych, skierował do konsultacji społecznych projekty ustaw ważnych dla przedsiębiorców, ale jednocześnie w Sejmie utknęła ustawa o odnawialnych źródłach energii, a wdrażanie pakietu onkologicznego rozpoczęło się ze zgrzytami – ocenia Konfederacja Lewiatan. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanWśród plusów funkcjonowania rządu Ewy Kopacz w czasie pierwszych 100 dni wymieniłbym fakt, że premier wynegocjowała racjonalne porozumienie UE w sprawie polityki klimatyczno–energetycznej do 2030 roku. Musimy redukować emisję CO2, ale jako kraj najbardziej uzależniony od węgla dostaniemy dodatkowe fundusze na realizację tego celu.Rząd zakończył również...

Data publikacji: 07.01.2015
więcej...

Po październikowej Radzie Europejskiej, na której przyjęto ramy polityki klimatyczno–energetycznej do 2030 roku, dyskusja o przyszłości polityki klimatycznej i energetycznej nabrała tempa. W 2015 r. będą podejmowane decyzje, których konsekwencje biznes będzie ponosił przez kolejne dekady – ocenia Konfederacja Lewiatan. W tym roku podziewamy się propozycji dotyczących:– narzędzi chroniących europejski przemysł przed ucieczką emisji tzw. carbon leakage, – zasad funkcjonowania funduszu transformacji sektora energetyki oraz– mechanizmu przydzielania darmowych uprawnień dla energetyki. Wszystkie powyższe kwestie związane są z funkcjonowaniem systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w okresie 2020 –2030. Oznacza to, że system EU ETS pozostanie centralnym narzędziem polityki klimatycznej...

Data publikacji: 07.01.2015
więcej...

To, co obecnie dzieje się na linii Ministerstwo Zdrowia – lekarze przynosi szkody pacjentom. Postawa Ministra Zdrowia w żaden sposób nie pomaga w realnym rozwiązaniu problemu. Konfederacja Lewiatan już od początku zeszłego roku apelowała o podjęcie wspólnych działań w zakresie opracowania tzw. pakietu onkologicznego. Jednakże od początku mieliśmy wrażenie, że Ministerstwo Zdrowia ma swój pomysł i nie jest zainteresowane współpracą ‒ mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Teraz przyszła pora na jego realizację. Może się to dokonać jedynie przy współpracy administracji państwowej z gronem medyków. To lekarze są odpowiedzialni za leczenie i każda zmiana w systemie ochrony zdrowia powinna być...

Data publikacji: 05.01.2015
więcej...

To, co obecnie dzieje się na linii Ministerstwo Zdrowia – lekarze przynosi szkody pacjentom. Postawa Ministra Zdrowia w żaden sposób nie pomaga w realnym rozwiązaniu problemu. Konfederacja Lewiatan już od początku zeszłego roku apelowała o podjęcie wspólnych działań w zakresie opracowania tzw. pakietu onkologicznego. Jednakże od początku mieliśmy wrażenie, że Ministerstwo Zdrowia ma swój pomysł i nie jest zainteresowane współpracą ‒ mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Teraz przyszła pora na jego realizację. Może się to dokonać jedynie przy współpracy administracji państwowej z gronem medyków. To lekarze są odpowiedzialni za leczenie i każda zmiana w systemie ochrony zdrowia powinna być...

Data publikacji: 05.01.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan z niepokojem obserwuje działania ministra zdrowia dotyczące wdrażania tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego. O dialog i współpracę w walce z chorobami onkologicznymi apelowaliśmy już w lutym. Niestety, ministerstwo od początku traktowało świadczeniodawców jak wrogów. – Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych zostały w całości odrzucone. Najgorsze było to, że na wiele pytań jeszcze w lipcu ministerstwo nie znało odpowiedzi. Prace parlamentarne prowadzono chaotycznie i w tempie, który nie pozwalał nikomu na rzetelną ocenę proponowanych zmian. Parlamentarzyści koalicji bez zmrużenia okiem zagłosowali za zmianami, których kształtu nikt nie znał. Sam minister wprost wskazywał, że procedury będą opisane w...

Data publikacji: 31.12.2014
więcej...

Poselski projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakłada wyłączenie organów Państwowej Inspekcji Pracy spod jej działania. Dzięki takiej regulacji PIP nie musiałaby w praktyce m.in. zawiadamiać przedsiębiorcy o zamiarze dokonania kontroli. To zły pomysł – uważa Konfederacja Lewiatan. Propozycja nowelizacji powinna zawierać kompleksową analizę skutków takiej regulacji i jej wpływu na rynek pracy oraz konkurencyjność przedsiębiorstw. Zaproponowane zmiany w ustawie spowodują wyłom w systemowym rozwiązaniu dotyczącym kontroli stworzonym dla wszystkich funkcjonujących w kraju instytucji kontrolujących przedsiębiorców, przyznają Państwowej Inspekcji Pracy uprzywilejowaną pozycję względem innych instytucji kontrolnych, które w swojej kompetencji mają również uprawnienie do kontrolowania przedsiębiorcy, a także zniweczą...

Data publikacji: 31.12.2014
więcej...

Konfederacja Lewiatan z niepokojem obserwuje działania ministra zdrowia dotyczące wdrażania tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego. O dialog i współpracę w walce z chorobami onkologicznymi apelowaliśmy już w lutym. Niestety, ministerstwo od początku traktowało świadczeniodawców jak wrogów. – Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych zostały w całości odrzucone. Najgorsze było to, że na wiele pytań jeszcze w lipcu ministerstwo nie znało odpowiedzi. Prace parlamentarne prowadzono chaotycznie i w tempie, który nie pozwalał nikomu na rzetelną ocenę proponowanych zmian. Parlamentarzyści koalicji bez zmrużenia okiem zagłosowali za zmianami, których kształtu nikt nie znał. Sam minister wprost wskazywał, że procedury będą opisane w...

Data publikacji: 31.12.2014
więcej...

Poselski projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakłada wyłączenie organów Państwowej Inspekcji Pracy spod jej działania. Dzięki takiej regulacji PIP nie musiałaby w praktyce m.in. zawiadamiać przedsiębiorcy o zamiarze dokonania kontroli. To zły pomysł – uważa Konfederacja Lewiatan. Propozycja nowelizacji powinna zawierać kompleksową analizę skutków takiej regulacji i jej wpływu na rynek pracy oraz konkurencyjność przedsiębiorstw. Zaproponowane zmiany w ustawie spowodują wyłom w systemowym rozwiązaniu dotyczącym kontroli stworzonym dla wszystkich funkcjonujących w kraju instytucji kontrolujących przedsiębiorców, przyznają Państwowej Inspekcji Pracy uprzywilejowaną pozycję względem innych instytucji kontrolnych, które w swojej kompetencji mają również uprawnienie do kontrolowania przedsiębiorcy, a także zniweczą...

Data publikacji: 31.12.2014
więcej...

Przyczyną usunięcia z Komitetu Monitorującego nie może być kilkukrotna zmiana przedstawiciela organizacji. Sam fakt dokonania zmiany na stanowisku członka lub zastępcy nie świadczy o niskiej jakości reprezentacji – uważa Konfederacja Lewiatan. – Popieramy dążenie administracji do poprawiania sprawności działania Komitetu Monitorującego oraz zwiększania jakości efektów jego prac. Niestety przepisy dotyczące postępowania w przypadku niewypełniania obowiązków oraz rażącego uchybienia obowiązkom członka KM lub zastępcy (Rozdział 6 Tryb działania komitetu monitorującego, pkt. 7, lit. f, g) nie zrealizują tak określonych celów – mówi Małgorzata Lelińska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Z jednej strony instytucje wchodzące w skład Komitetu muszą brać odpowiedzialność za jakość pracy swoich...

Data publikacji: 30.12.2014
więcej...

Bezrobocie młodych to jeden z najważniejszych europejskich problemów, który wymaga rozwiązania. Dlatego partnerzy społeczni na poziomie europejskim przyjęli Ramowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Dwa jego główne cele to stworzenie właściwych warunków do promowania możliwości zatrudnienia młodych ludzi i złagodzenie okresu przejściowego pomiędzy edukacją a pracą. Europejscy partnerzy społeczni chcą rozwiązać w ramach tego programu trzy, wzajemnie powiązane ze sobą problemy:1. Stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy i atrakcyjnych możliwości karier dla młodych ludzi;2. Poprawa jakości i roli kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach w celu likwidacji rozbieżności na rynku pracy;3. Optymalizacja roli przemysłu, w szczególności małych i...

Data publikacji: 30.12.2014
więcej...

Przyczyną usunięcia z Komitetu Monitorującego nie może być kilkukrotna zmiana przedstawiciela organizacji. Sam fakt dokonania zmiany na stanowisku członka lub zastępcy nie świadczy o niskiej jakości reprezentacji – uważa Konfederacja Lewiatan. – Popieramy dążenie administracji do poprawiania sprawności działania Komitetu Monitorującego oraz zwiększania jakości efektów jego prac. Niestety przepisy dotyczące postępowania w przypadku niewypełniania obowiązków oraz rażącego uchybienia obowiązkom członka KM lub zastępcy (Rozdział 6 Tryb działania komitetu monitorującego, pkt. 7, lit. f, g) nie zrealizują tak określonych celów – mówi Małgorzata Lelińska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Z jednej strony instytucje wchodzące w skład Komitetu muszą brać odpowiedzialność za jakość pracy swoich...

Data publikacji: 30.12.2014
więcej...

Bezrobocie młodych to jeden z najważniejszych europejskich problemów, który wymaga rozwiązania. Dlatego partnerzy społeczni na poziomie europejskim przyjęli Ramowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Dwa jego główne cele to stworzenie właściwych warunków do promowania możliwości zatrudnienia młodych ludzi i złagodzenie okresu przejściowego pomiędzy edukacją a pracą. Europejscy partnerzy społeczni chcą rozwiązać w ramach tego programu trzy, wzajemnie powiązane ze sobą problemy:1. Stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy i atrakcyjnych możliwości karier dla młodych ludzi;2. Poprawa jakości i roli kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach w celu likwidacji rozbieżności na rynku pracy;3. Optymalizacja roli przemysłu, w szczególności małych i...

Data publikacji: 30.12.2014
więcej...

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło kolejny pakiet projektów Wytycznych horyzontalnych na lata 2014–2020, z różnymi terminami zakończenia konsultacji przypadającymi na początek 2015 r. Wszystkie dokumenty i właściwe im formularze do zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej MIR: http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/strony/start.aspx Gdybyście Państwo mieli uwagi do tych dokumentów, to bardzo prosimy o zgłaszanie ich (z wykorzystaniem właściwych formularzy) na adres: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl na kilka dni przed zamknięciem konsultacji, tak byśmy byli w stanie uwzględnić je w stanowisku Lewiatana. Proponowane terminy przesyłania uwag do Lewiatana:• Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020 – 8 stycznia 2015 r. • Wytyczne w...

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

Konieczność przygotowywania oddzielnych opakowań specjalnie na rynek chiński skutecznie zablokowałaby import produktów i wpłynęłaby negatywnie na zdolność polskich przedsiębiorstw do prowadzenia działalności w Chinach. Dlatego Konfederacja Lewiatan i Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego apelują do naszych władz o interwencję, aby zapobiec wejściu w życie zmian w chińskim prawie. Zdaniem pracodawców zmiany te nie przyniosą żadnych korzyści konsumentom i nie podniosą bezpieczeństwa produktów. Wiele polskich firm kosmetycznych, w tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, eksportuje swoje produkty do Chin. Polskie władze powinny więc interweniować w Chińskiej Agencji Żywności i Leków, aby zapobiec wejściu w życie proponowanych zmian w chińskim prawie,...

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

Prośba o zgłaszanie inicjatyw, programów, działań na rzecz zatrudnienia i szkolenia młodzieży dla lepszego przygotowania młodych do wejścia na rynek pracy.  Sytuacja młodych osób na rynku pracy jest obecnie niezwykle trudna. Kryzys gospodarczy lat 2008–2010 i utrzymujące się od tamtego czasu relatywnie niskie tempo wzrostu gospodarczego uwydatniły problemy rynku pracy konserwowane od lat. Niedostosowanie kompetencyjne kształcenia do realnych potrzeb pracodawców, segmentacja rynku pracy, przy nadmiernej ochronie zatrudnienia pracowników o dłuższym stażu pracy oraz niedostateczna efektywność rynku pracy utrudniająca nawiązanie kontaktu pomiędzy potencjalnym pracodawcą a pracownikiem, powodują, że młodzi ludzie niepotrzebnie i zbyt często zaczynają karierę zawodową od doświadczenia bezrobocia. Konfederacja...

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica