Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing, został wybrany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, członka Konfederacji Lewiatan, podczas ostatniego posiedzenia komitetu. Paweł Pach do organu kierującego działalnością Związku Polskiego Leasingu dołączył w połowie 2019r. Wcześniej, w latach 2012–2014, był związany z polską organizacją leasingową, zajmując stanowisko wiceprzewodniczącego KW ZPL.Stojąc na czele Związku Polskiego Leasingu Paweł Pach będzie reprezentował polską branżę leasingową wobec instytucji i partnerów zewnętrznych na rynku krajowym, będzie zajmował się digitalizacją, transformacją statutową ZPL, a także nadzorował statystyki i komunikację organizacji.– 2020 rok przyniósł wiele wyzwań dla całego rynku finansowego. Oczywiście minął on pod...

Data publikacji: 15.01.2021
więcej...

13 stycznia odbyła się konferencja online zorganizowana przez brukselski think–tank „European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition” nt. stanu wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Udział w wydarzeniu wzięła Dorota Zawadzka–Stępniak, Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan. W swoim zamierzeniu Europejski Zielony Ład jest nową unijną strategią na rzecz wzrostu służąca przekształceniu Unii w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Zakłada ona osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Zgodnie z decyzją z grudnia 2020 r. UE zadeklarowała cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. Z tego powodu...

Data publikacji: 14.01.2021
więcej...

• Konfederacja Lewiatan proponuje wprowadzenie zmian na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego. • Dzięki temu przedsiębiorstwom łatwiej będzie korzystać z platformy i wzrośnie liczba jej użytkowników. – Obecnie konto na platformie Urzędu Patentowego może założyć jedynie osoba fizyczna, co powoduje, że w przypadku dużych firm, mających wieloosobową reprezentację, narzędzie to nie może być w pełni wykorzystywane. Proponujemy zatem wprowadzenie opcji założenia konta przez osobę prawną, co umożliwi podpisanie e–wniosku w sytuacji, gdy przykładowo firma działa bez pełnomocnika – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Taka modyfikacja pozwoli uniknąć obowiązku każdorazowego złożenia podpisu przez pełnomocnika, co...

Data publikacji: 13.01.2021
więcej...

• Propozycje kolejnych obciążeń dla przedsiębiorców, m.in. drastycznych podwyżek stawek akcyzowych szkodzą gospodarce oraz obywatelom. • Każdy nowy lub podwyższony podatek pogarsza konkurencyjność firm, zmniejsza możliwości inwestowania, ogranicza napływ inwestycji i technologii, pociąga za sobą redukcję zatrudnienia i w konsekwencji prowadzi do zubożenia społeczeństwa i pogłębienia kryzysu. • Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu o powstrzymanie się od wprowadzania kolejnych lub zwiększania istniejących obciążeń w okresie trwającego kryzysu gospodarczego. Epidemia COVID–19 i związane z nią ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki mają bardzo niekorzystny wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw. Wiele firm już zbankrutowało, inne funkcjonują wyłącznie dzięki wsparciu udzielonemu w...

Data publikacji: 12.01.2021
więcej...

Komisja Europejska zaplanowała na ten rok wiele nowych propozycji legislacyjnych oraz przegląd obowiązującego prawa w obszarach związanych przede wszystkim z Nowym Europejskim Zielonym Ładem. W planach KE znalazły się m.in.:Zmiana unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (systemu handlu emisjami), z uwzględnieniem sektora morskiego, lotnictwa oraz mechanizmu CORSIA, a także wniosek dotyczący systemu handlu emisjami jako zasobu własnego (drugi kwartał)Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) oraz wniosek dotyczący CBAM jako zasobu własnego (drugi kwartał)Zmiana dyrektywy ws. opodatkowania energii (drugi kwartał)Zmiana dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii służąca realizacji ambicji nowych celów klimatycznych na 2030 r. (drugi...

Data publikacji: 11.01.2021
więcej...

Inflacja w grudniu 2020 r. wyniosła 2,3% r/r i 0,1% m/m – wynika ze wstępnych danych opublikowanych dzisiaj przez GUS. W listopadzie osiągnęła 3%. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanW cieniu wprowadzenia opłaty cukrowej, GUS przedstawił wstępne dane o cenach koszyka konsumenckiego. Mamy do czynienia z przejściowym spadek dynamiki cen – styczniowy odczyt będzie z pewnością istotnie wyższy, za sprawą łącznego efektu podatku handlowego, wzrostu cen energii, paliw, płacy minimalnej, opodatkowania spółek komandytowych, a także wspomnianej opłaty cukrowej. Grudniowe dane jednak tego jeszcze nie zwiastują. Ceny żywności pozostawały stabilne (0,7% r/r,–0,1% m/m), ceny nośników energii nie uległy...

Data publikacji: 07.01.2021
więcej...

• 79% przedsiębiorców źle ocenia współpracę rządu z biznesem podczas pandemii Covid–19.• 68% firm oczekuje wstrzymania wszelkich dodatkowych obciążeń dla biznesu na kolejny rok (m.in. dodatkowe podatki, opłaty) – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził Indicator. Krytycznie ocenia współpracę rządu z biznesem w czasie pandemii Covid–19 84% małych przedsiębiorstw i 65% średnich. Trochę łagodniejsze dla rządu są firmy duże, spośród których 62% negatywnie podsumowuje relacje przedstawicieli władzy z biznesem. Przedsiębiorców zapytaliśmy również „Jakich działań potrzebuje biznes?. 68% firm oczekuje wstrzymania wszelkich dodatkowych obciążeń dla biznesu na kolejny rok, 51% chce prowadzenia szerokich konsultacji ze...

Data publikacji: 05.01.2021
więcej...

Wsparcie antykryzysowe dla wybranych branż (wg. kodu PKD przeważającej działalności) jest realizowane w ramach:Tarczy antykryzysowej 6.0 (zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Nowe rozwiązania dotyczą m.in. dofinansowania wynagrodzeń, jednorazowego świadczenia postojowego, jednorazowej dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz zwolnienia ze składek za miesiąc listopad 2020 r.Podstawowe  informacje na temat rodzajów i warunków przyznawania wsparcia w ramach tzw. Tarczy 6.0 można uzyskać  na stronach:– https://www.zus.pl/o–zus/aktualnosci/–/publisher/aktualnosc/1/tarcza–antykryzysowa–6_0–jakie–wsparcie–mozna–otrzymac–z–zus–/2718863 – https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy–urzedowe/chce–przestrzegac–przepisow–szczegolnych/tarcza–6–0–nowe–wsparcie–dla–wybranych–branz Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To program, którego celem jest pomoc...

Data publikacji: 04.01.2021
więcej...

Są przedsiębiorczy, zaangażowani i chętnie dzielą się wiedzą. Aniołowie biznesu mają ogromną rolę do odegrania w budowaniu polskiego ekosystemu startupowego. Inwestorzy prywatni lokujący własne środki i wspierający doświadczeniem startupy w zamian za udziały w tych przedsięwzięciach – to ich określa się mianem aniołów biznesu. Choć w Polsce jest ich wciąż niewielu, to z roku na rok przybywa ich coraz więcej. Teraz wyróżniających się inwestorów anielskich można zgłosić do prestiżowej nagrody Business Angel of the Year 2020 (BAY). „W naszym kraju bardzo często startupy pozyskują finansowanie z kapitału państwowego albo unijnego. Jednocześnie mamy w kraju dużą grupę ludzi, mających świetne pomysł,...

Data publikacji: 30.12.2020
więcej...

W 2021 roku bezrobocie prawdopodobnie wzrośnie do poziomu zakładanego wcześniej przez rząd na grudzień tego roku, czyli do ok. 7,3 – 7,5%. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw będzie w przyszłym roku wyższe o ok. 6% – wynika z szacunków Konfederacji Lewiatan. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji LewiatanNa szczęście nie sprawdziły się prognozy dotyczące rynku pracy mówiące o dużym wzroście bezrobocia w następstwie pandemii koronawirusa. Ten rok zakończymy bezrobociem rejestrowanym na poziomie ok. 6,2%. Rok 2021 prawdopodobnie przyniesie wzrost do poziomu zakładanego przez rząd na grudzień tego roku, czyli ok 7,3 – 7,5%. Czynnikami sprzyjającymi zwiększaniu liczby osób bez...

Data publikacji: 29.12.2020
więcej...

• Pandemia Covid–19 zatrzymała znaczną część gospodarki, ale nie spowodowała ograniczenia zmian w prawie podatkowym. • W 2021 r. przedsiębiorcy będą musieli płacić nowe podatki oraz ponieść koszty dostosowania się do wielu, często bardzo problematycznych obowiązków. – Jest to kolejny rok, w którym istotne zasoby firm zostaną skierowane na wdrażanie zmian, a nie na prowadzenie podstawowej działalności, albo na walkę z kryzysem. Dodatkowo nadchodzące zmiany zostały uchwalone i ogłoszone dopiero w końcówce roku, a proces legislacyjny przeprowadzony w pośpiechu bez właściwych konsultacji społecznych. Powoduje to wiele wątpliwości jak stosować nowe przepisy, aby nie narazić się na sankcje i spory...

Data publikacji: 28.12.2020
więcej...

31 grudnia 2020 roku kończy się okres przejściowy, a Wielka Brytania opuści jednolity rynek i unię celną UE. W przypadku firm prowadzących wymianę handlową z Wielką Brytanią, od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą nowe zasady. Poniżej zamieszczone zostały linki do stron internetowych zawierających informacje, które pomogą Państwu przygotować się na nadchodzące zmiany. Zachęcamy także do śledzenia profilu British Embassy Warsaw i Department for International Trade na social media, oraz do zapoznawania się na bieżąco z najnowszymi informacjami publikowanymi na stronie gov.uk/eubusiness. Kampania informacyjna Keep Business Moving – informacje ogólne •...

Data publikacji: 23.12.2020
więcej...

• Firmy telekomunikacyjne pomagają osobom niepełnosprawnym, aby przeciwdziałać ich wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Liczba udogodnień dla nich systematycznie rośnie.• Projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji dotyczącego wymagań związanych ze świadczeniem usług dla osób niepełnosprawnych, zakłada szybkie zapewnienie obsługi takich osób we wszystkich placówkach. Zdaniem Konfederacji Lewiatan potrzeba na to więcej czasu. Istnieje wiele obiektywnych przyczyn, które uniemożliwiają lub utrudniają szybkie dostosowanie placówek do wymogów osób niepełnosprawnych. Obecnie dostawcy usług zapewniają obsługę takich osób w co szóstej placówce, w tym co najmniej w jednej w każdym mieście na prawach powiatu. Szybkie dostosowanie placówek do wymogów osób niepełnosprawnych często uniemożliwia brak zgody...

Data publikacji: 22.12.2020
więcej...

• Gospodarka i firmy potrzebują nadzwyczajnych rozwiązań gospodarczych i społecznych, które ograniczą skutki pandemii, a równocześnie pozwolą gospodarce na transformację i szybki powrót na ścieżkę rozwoju po pandemii.• Zarząd i Rada Główna Konfederacji Lewiatan apelują o prace nad paktem społecznym między rządem i partnerami społecznymi, który pozwoli na ratowanie firm, efektywne wykorzystanie Krajowego Planu Odbudowy oraz naprawę finansów publicznych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan kluczowe są działania w trzech obszarach:– ratowanie firm, którym na skutek pandemii grozi upadłość, ale mają szanse przetrwania i rozwoju;– wykorzystanie Krajowego Panu Odbudowy jako najważniejszego instrumentu przekształcenia gospodarki zgodnie z unijnym programem zielonego ładu i cyfryzacji,...

Data publikacji: 21.12.2020
więcej...

• Jeszcze w tym roku mają się rozpocząć konsultacje społeczne projektów zgłoszonych do Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – zapowiedział resort funduszy i polityki regionalnej.• Ważne, żeby w konsultacjach wzięli udział eksperci, strona społeczna, pracodawcy i organizacje pozarządowe – uważa Konfederacja Lewiatan. Krajowy Plan Odbudowy to lista planowanych inwestycji, projektów strategicznych, które mają pomóc w odbudowaniu kondycji gospodarki po pandemii. Musimy go przygotować, aby skorzystać z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska może dostać z niego 23,1 mld euro w formie grantów i 34,2 mld euro w formie pożyczek. – KPO to ogromna szansa dla Polski – szansa na transformację energetyczną,...

Data publikacji: 18.12.2020
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica