Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Przed grudniowym Szczytem Rady Europejskiej chcemy poznać opinię polskiego biznesu na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Pozwoli nam to skuteczniej zabiegać o ważne dla Państwa firm rozwiązania na szczeblu krajowym i europejskim. Proces transformacji energetycznej i technologicznej oznacza szereg wyzwań dla przedsiębiorców. To także moment, w którym należy zabiegać o korzystne regulacje dla biznesu na europejskim forum w Brukseli.WEŹ UDZIAŁ W BADANIU Ankieta dostępna będzie do 20 listopada, a wyniki przedstawimy na przełomie listopada i grudnia, podczas webinariów Lewiatana poświęconych sprawom Europejskiego Zielonego Ładu, na które już dziś serdecznie zapraszamy.W sprawie ankiety oraz innych tematów związanych z Europejskim Zielonym Ładem, zachęcamy...

Data publikacji: 16.11.2020
więcej...

W apelu skierowanym do liderów Zjednoczonej Prawicy: Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina, Rada Przedsiębiorczości ostrzega, że zablokowanie przez Polskę możliwości utworzenia funduszu odbudowy, pozbawi nasz kraj dostępu do ponad 60 mld euro pomocy. Pozostawi także Polskę osamotnioną i skłóconą z naszymi dotychczasowymi sojusznikami w Europie. Apel Rady Przedsiębiorczości pobierz tutaj Zdaniem ABSL, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, Konfederacji Lewiatan, Polskiej Rady Biznesu, Pracodawców RP, Związku Banków Polskich, BCC i Związku Rzemiosła Polskiego, organizacji, które tworzą Radę Przedsiębiorczości, członkostwo w Unii Europejskiej jest polską racją stanu: – zapewnia Polsce miejsce w wyjątkowej, bo zbudowanej na podstawowych prawach i...

Data publikacji: 15.11.2020
więcej...

• Branża kinowa stoi na progu bankructwa. Bez pomocy państwa nie przetrwa w dotychczasowym kształcie. • Konfederacja Lewiatan apeluje o wsparcie kin i przygotowanie dla nich, tak jak w innych krajach, specjalnego programu sektorowego. Kina zostały szczególnie dotknięte przez kryzys spowodowany covid–19. Przy pierwszej fali pandemii zamknięto je jako pierwsze, a zezwolono na otwarcie jako ostatnim. Od 7 listopada ponownie są zamknięte i pozbawione jakichkolwiek przychodów. W odróżnieniu od większości innych branż, kina po powrocie do działalności nie zdołały odbudować przychodów. Wpływy od czerwca do września 2020 roku były niższe o 80% w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku.

Data publikacji: 13.11.2020
więcej...

Rynek jest rozczarowany przedstawionym przez Prezydencję niemiecką nową wersją projektu rozporządzenia ePrivacy, nad którym prace w Radzie UE trwaja już od 2017 r.  Nowe przepisy są nieprzystosowane do realiów technicznych, biznesowych i kontraktowych świadczenia usług telekomunikacyjnych i cyfrowych. Rygorystyczne ograniczenie przetwarzania metadanych bardzo odchodzi od ducha RODO i z pewnością̨ nie będzie sprzyjać́ budowaniu konkurencyjnych usług cyfrowych w UE. Dla firm niezrozumiałe jest, dlaczego projekt usuwa, a tym samym wyklucza, możliwość́ przetwarzania danych w oparciu o przesłankę̨ uzasadnionego interesu, jako jedną z podstaw przetwarzania. Oparcie przetwarzania wyłącznie na zgodzie użytkownika (z drobnymi wyjątkami) nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, w szczególności...

Data publikacji: 12.11.2020
więcej...

Parlament Europejski i Rada osiągnęły kompromis w sprawie wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021–2027. „Porozumienie między Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie wieloletnich ram finansowych, czyli długoterminowego budżetu UE, jest krokiem w kierunku pomocy gospodarce UE w odbudowie po szkodach, jakie wyrządził i cały czas wyrządza kryzys COVID–19” – powiedział Dyrektor Generalny BusinessEurope Markus J. Beyrer.Porozumienie było wynikiem długich negocjacji. Tym bardziej cieszy, że strony znalazły płaszczyzny porozumienia w duchu kompromisu. „Wszyscy możemy wskazać obszary wydatków, w których chcielibyśmy widzieć więcej, i chociaż z zadowoleniem przyjmujemy dodatkowe środki dla HorizonEurope, nadal wspieramy większy nacisk na innowacje i badania i...

Data publikacji: 11.11.2020
więcej...

Narodowy Bank Polski opublikował specjalny, kwartalny raport poświęcony inflacji. Przedstawił w nim prognozę rozwoju gospodarki w najbliższych kilkunastu miesiącach. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji Lewiatan 1. Efektywny impuls fiskalny płynący z dotychczasowych tarcz antykryzysowych jest znacznie mniejszy niż deklarowany. Razem z bezzwrotną częścią Tarczy Finansowej przekracza 90 mld zł. W szczytowym momencie ok. 2,4 mln pracujących zostało objętych rozwiązaniami tarczy dla rynku pracy, dofinansowano ponad 800 tys. wynagrodzeń. Gdyby ziścił się scenariusz niskiego zapotrzebowania na wsparcie, dawałoby to przestrzeń do tworzenia tarcz pod II falę pandemii. 20 mld zł, o których mówił ostatnio rząd, wydaje się na tym tle...

Data publikacji: 10.11.2020
więcej...

5 listopada odbyło się spotkanie online dla członków Konfederacji Lewiatan z europosłem Janem Olbrychtem nt. stanu negocjacji nad wieloletnim budżetem UE na lata 2021–2027 oraz Funduszu Odbudowy „Next Generation EU”.  Europoseł Olbrycht jest doktorem socjologii, członkiem komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego (PE), zastępcą w komisji rozwoju regionalnego i komisji kontroli budżetowej. Pełni on także funkcję wice–koordynatora w komisji budżetowej z ramienia Europejskiej Partii Ludowej, stałego sprawozdawcy PE do spraw wieloletnich ram finansowych oraz jest członkiem zespołu negocjującego wieloletni budżet UE oraz Fundusz Odbudowy ze strony PE. W 2019 roku ukształtował się nowy Parlament Europejski oraz nowa Komisja Europejska (KE) z...

Data publikacji: 09.11.2020
więcej...

• Projekt dyrektywy UE, która ma zapewnić jednolite standardy ustalania płacy minimalnej w unijnych krajach budzi wiele wątpliwości – uważa Konfederacja Lewiatan.• Dopuszcza bowiem daleko idącą ingerencję ustawodawcy unijnego w rozwiązania przyjmowane w poszczególnych krajach oraz ogranicza w tym zakresie autonomię partnerów społecznych. Komisja Europejska zaproponowała jednolite standardy w sprawie ustalania płacy minimalnej. Projekt dyrektywy zakłada, że kraje, w których obowiązują ustawowe płace minimalne, będą musiały wprowadzić przejrzyste i stabilne kryteria ustalania płacy minimalnej oraz regularnie i terminowo je aktualizować. – Inicjatywa Komisji Europejskiej ignoruje zdecydowany sprzeciw europejskiego środowiska biznesowego, w tym BusinessEurope, której członkiem jest Konferencja Lewiatan, wobec...

Data publikacji: 06.11.2020
więcej...

3 listopada odbyło się zdalne posiedzenie zespołu ds. funduszy europejskich w Radzie Dialogu Społecznego z udziałem Małgorzaty Jarosińskiej–Jedynak – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Piotra Patkowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Z informacji przekazanych przez minister Jarosińską–Jedynak wynika, że:W tym tygodniu rozpoczęły się regularne spotkanie z Komisją Europejską dotyczące ustalenia zakresu Krajowego Planu Odbudowy – ustalona ma zostać lista reform w tym: konieczne do podjęcia działania legislacyjne oraz właściwe do nich komponenty inwestycyjne. Negocjacje dotyczą także kamieni milowych, czyli wskaźników, które Polska będzie musiała osiągnąć, by skutecznie rozliczyć środki z KPO.19.11.2020 r. rozpoczną się...

Data publikacji: 05.11.2020
więcej...

Za nami bilateralne spotkanie przedstawicieli Konfederacji Lewiatan oraz Konfederacji Czeskiej (Confederation of Industry of the Czech Republic), dotyczące wspólnych wyzwań związanych z rozwojem rynku cyfrowego w UE i regionie. Spotkanie otworzyła Milena Jaburkova, Wiceprezydent Konfederacji Czeskiej, przedstawiając istotne zagadnienia z punktu widzenia funkcjonowania czeskiego rynku cyfrowego. W dyskusję włączyli się również Ondrej Ferdus, Dyrektor Departamantu Digital Economy and Technology, Katerina Kaluzova, Digital Economy Manager oraz Jana Hartman Radova, szefowa Biura w Brukseli Konfederacji Czeskiej. Ze strony Lewiatana dyskusję prowadził Prezydent Maciej Witucki, a udział wzięły także ekspertki Konfederacji – Aleksandra Musielak oraz Elżbieta Dziuba (Departament Prawa Gospodarczego KL). Konfederacja Czeska...

Data publikacji: 04.11.2020
więcej...

Za nami bilateralne spotkanie przedstawicieli Konfederacji Lewiatan oraz Konfederacji Czeskiej (Confederation of Industry of the Czech Republic), dotyczące wspólnych wyzwań związanych z rozwojem rynku cyfrowego w UE i regionie. Spotkanie otworzyła Milena Jaburkova, Wiceprezydent Konfederacji Czeskiej, przedstawiając istotne zagadnienia z punktu widzenia funkcjonowania czeskiego rynku cyfrowego. W dyskusję włączyli się również Ondrej Ferdus, Dyrektor Departamantu Digital Economy and Technology, Katerina Kaluzova, Digital Economy Manager oraz Jana Hartman Radova, szefowa Biura w Brukseli Konfederacji Czeskiej. Ze strony Lewiatana dyskusję prowadził Prezydent Maciej Witucki, a udział wzięły także ekspertki Konfederacji – Aleksandra Musielak oraz Elżbieta Dziuba (Departament Prawa Gospodarczego KL). Konfederacja Czeska...

Data publikacji: 04.11.2020
więcej...

Informujemy o planowanych naborach w projekcie „Przepis na Menedżera i zadania anty–covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego.”, którego Konfederacja jest partnerem. Terminy naborów: 4,5,6 listopada 2020 r.Prosimy o zapoznanie się szczegółowo z opisem naborów i złożenie wniosku we właściwym naborze dla danego sektora i dla Przedsiębiorstwa odpowiedniej wielkości.System Operatora:dla sektora chemia: antycovid–chemia.przepisnarozwoj.pldla sektora usług rozwojowych: antycovid–uslugi.przepisnarozwoj.pl dla sektora motoryzacyjnego: antycovid–moto.przepisnarozwoj.pl System Operatora zostanie uruchomiony w dniu 29 października – wtedy wszystkie Przedsiębiorstwa, które zgłosiły się przez formularz zgłoszeniowy PARP otrzymają maile od Operatora z dalszymi instrukcjami.Wnioski składamy w systemie Operatora w dniach naborów, tj.: 4,5 lub 6 listopada...

Data publikacji: 02.11.2020
więcej...

29 października Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zorganizowały zamknięte spotkanie online w sprawie przeglądu polityki handlowej Unii Europejskiej. Celem spotkania, w którym udział wziął Piotr Rydzkowski z Działu ds. Strategii Handlowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu (DG TRADE), była prezentacja postulatów wszystkich zainteresowanych grup interesariuszy z Polski oraz dyskusja. W ramach działań zmierzających do osiągnięcia konsensusu w sprawie kierunku polityki handlowej UE, Komisja Europejska rozpoczęła w czerwcu 2020 r. przegląd unijnej polityki handlowej. Konsultacje publiczne, do udziału w których zaproszeni są wszyscy interesariusze, zarówno z instytucji rządowych, pozarządowych, a także przedsiębiorcy, prowadzone są do 15...

Data publikacji: 30.10.2020
więcej...

Komisja Europejska zaproponowała dziś europejską dyrektywę w sprawie płacy minimalnej i rokowań zbiorowych. Propozycja ta jest sprzeczna z poglądem większości państw członkowskich UE – wiele z nich opowiada się za niewiążącym instrumentem – i ignoruje zdecydowany sprzeciw europejskiego środowiska biznesowego. Sprzeciwiają się temu również nordyckie związki zawodowe, które sprzeciwiają się prawnej ingerencji w autonomiczne negocjacje zbiorowe dotyczące wynagrodzeń między partnerami społecznymi. Wniosek jest sprzeczny ze słowem i duchem Traktatu UE, który chroni kompetencje krajowe w zakresie wynagrodzeń i rokowań zbiorowych. BusinessEurope nie sprzeciwia się niektórym wytycznym UE w tych delikatnych kwestiach, ale nalega, aby instytucje UE dążyły do ​​wyznaczonych...

Data publikacji: 29.10.2020
więcej...

Komisja Europejska (KE) opublikowała Strategię ws. Fali Remontów, która ma na celu modernizację i poprawę efektywności energetycznej budynków w całej UE. Celem tej inicjatywy jest co najmniej podwojenie wskaźnika remontów w Europie w ciągu następnej dekady i doprowadzenie do wyremontowania 35 milionów budynków do 2030 r., a także stworzenie 160 000 nowych miejsc pracy w sektorze budownictwa. W Strategii Komisja wyraźnie podkreśla, że drewno to kluczowy zrównoważony materiał budowlany. Strategia jest podzielona na cztery części, w których Komisja przedstawia swoje plany dotyczące europejskich zasobów budowlanych. W pierwszej części Komisja wyjaśnia konkretne problemy związane z obecnymi europejskimi zasobami budowlanymi oraz...

Data publikacji: 27.10.2020
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica