Aktualności » Konfederacja Lewiatan

• 3 lipca br. weszły w życie zmiany prawne, częściowo cyfryzujące sądownictwo w związku z pandemią. Sądy będą doręczać profesjonalnym pełnomocnikom, między innymi adwokatom i radcom prawnym, część pism sądowych przez portale informacyjne sądów powszechnych. • O ile cyfryzacja sądownictwa jest bardzo potrzebna, o tyle zmiany przepisów, które zaczęły obowiązywać, budzą sporo wątpliwości – uważa Konfederacja Lewiatan. Nowelizacja procedury cywilnej przewiduje, że cyfrowe odwzorowania pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń mają być pełnomocnikom doręczane przez portal informacyjny sądu.– Cyfryzacja sądownictwa jest niezbędnym usprawnieniem i narzędziem do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom gospodarczym m.in. zatorom płatniczym, ale ta konkretna nowelizacji budzi sporo...

Data publikacji: 05.07.2021
więcej...

Z przyjemnością ogłaszamy, że IKEA Retail Sp z o.o. od czerwca 2021 r. intensyfikuje współpracę z Konfederacją Lewiatan stając się formalnie członkiem bezpośrednim organizacji. Wcześniej, przez wiele lat, należała do różnych związków branżowych zrzeszonych w Lewiatanie. Marka IKEA obecna jest na polskim rynku od 1961 roku – od momentu złożenia w fabryce w Radomsku pierwszego zamówienia na krzesła gięte, które weszły do oferty produktowej IKEA, mija w tym roku dokładnie 60 lat. Obecnie Polska zajmuje szczególne miejsce na globalnej mapie działalności IKEA, prawie 20% światowej produkcji IKEA pochodzi z naszego kraju a w całym łańcuchu wartości zatrudnionych jest ponad...

Data publikacji: 02.07.2021
więcej...

W projekcie ustawy o rolnictwie ekologicznym niepokoją plany odgórnego i sztucznego wspierania rozwoju określonego modelu produkcji rolnej, tym bardziej, że potencjalnym beneficjentem takich rozwiązań będzie tylko wąska, wybrana grupa rolników, a ich dofinansowanie odbędzie się kosztem pozostałych. Kontrowersyjne jest również wprowadzenie opłaty środowiskowej – uważa Konfederacja Lewiatan. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konsultuje projekt nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym. Ma ona dostosować regulacje krajowe do przepisów unijnych i wejść w życie od stycznia przyszłego roku.– Produkcja ekologiczna charakteryzuje się znacznie niższą wydajnością, a kluczowe środki ochrony roślin zatwierdzone do celów rolnictwa ekologicznego są często stosowane w znacznie większych ilościach...

Data publikacji: 01.07.2021
więcej...

Słowenia rozpocznie swoje przewodnictwo w Radzie UE 1 lipca. Będzie to ważny czas dla Europy, która wychodzi z koronakryzysu. Najbliższe pół roku to kluczowy okres dla pobudzenia unijnej gospodarki. 4 czerwca na Konferencji Prezydentów BusinessEurope (CoPres), mieliśmy okazję wysłuchać słoweńskiego premiera Janeza Janšy, który przedstawił cztery główne priorytety prezydencji słoweńskiej. Podczas spotkania, BusinessEurope i federacje członkowskie przekazały stronie słoweńskiej kluczowe postulaty biznesu. Unia Europejska odporna na kryzysy, która cieszy się zaufaniem obywateliPrezydencja słoweńska skoncentruje się na budowaniu odporności UE na kryzysy, zwłaszcza w obszarach zdrowia publicznego oraz cyberbezpieczeństwa. Jeśli chodzi o zdrowie,...

Data publikacji: 30.06.2021
więcej...

Konfederacja Lewiatan od 20 lat posiada stałe przedstawicielstwo w Brukseli. Już od 2001 jest również członkiem BusinessEurope, czyli największej paneuropejskiej federacji biznesowej zrzeszającej 40 organizacji pracodawców z 35 krajów. Na czym polega nasza codzienna praca w ramach BusinessEurope oraz współpraca z innymi federacjami pracodawców? Kim są nasi eksperci? Komitety i grupy robocze BusinessEurope BusinessEurope jest na mocy unijnych traktatów jednym z  czterech uznanych partnerów europejskiego dialogu społecznego. W jego obrębie funkcjonują komitety i grupy robocze m.in. ds. jednolitego rynku, handlu międzynarodowego, społecznych, prawnych, a także przemysłowych. Odpowiadają one  za wypracowywanie wspólnych stanowisk np. ostatnio...

Data publikacji: 29.06.2021
więcej...

W drugim kwartale 2021 roku przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości zgłosili uwagi do kluczowych projektów dla przyszłości Polski. Przedstawiciele organizacji apelowali o niezbędne zmiany w rozwiązaniach przedstawionych w dokumentach dotyczących Polskiego Ładu, Krajowego Planu Odbudowy, Polityki Energetycznej Polski 2040 oraz Polskiej Polityki Przemysłowej. Nadchodzące zmiany legislacyjne i strukturalne związane z ogłoszeniem oraz planowanym wprowadzeniem Polskiego Ładu i innych strategicznych projektów gospodarczych jak i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID–19 były głównymi obszarami działalności Rady Przedsiębiorczości pod przewodnictwem ABSL. – W czasie ostatnich miesięcy pod przewodnictwem ABSL, Rada Przedsiębiorczości opublikowała siedem stanowisk i apeli. W ramach stałego dialogu z administracją publiczną, przedstawiciele Rady opracowali...

Data publikacji: 28.06.2021
więcej...

Komisja Europejska rozpoczęła prace nad nowym projektem legislacyjnym dotyczącym danych. Mowa o Akcie w sprawie danych (Data Act). Celem projektu jest zapewnienie sprawiedliwego podziału danych między podmiotami gospodarki opartej na danych. Chodzi w szczególności o dane nieosobowe w regulowanych przez prawo umowach w relacjach B2B (między przedsiębiorstwami) oraz w relacjach B2G (między przedsiębiorstwami i rządami). Komisja Europejska zamierza też przeprowadzić przegląd przepisów dotyczących ochrony prawnej baz danych.  Cel projektuUnijna inicjatywa jest planowana na trzeci lub czwarty kwartał tego roku. Ma ona zwiększyć wykorzystanie i dostęp do danych, w szczególności danych nieosobowych, aby zapewnić uczciwą konkurencję na rynku.Projektowany dokument będzie...

Data publikacji: 25.06.2021
więcej...

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej 24–25 czerwca BusinessEurope i federacje członkowskie (w tym Konfederacja Lewiatan) wzywają szefów państw i rządów do skutecznego wykorzystania europejskich funduszy naprawczych, podjęcia niezbędnych działań dla jak najszybszego wyjścia z kryzysu spowodowanego pandemią COVID–19 oraz złagodzenia złych skutków międzynarodowych napięć dla gospodarki i zatrudnienia w Europie. Pobierz wypowiedź Kingi Grafy, dyrektorki biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli na temat szczytu Rady Europejskiej (format MP3) >>  Przyszłość europejskiego Planu Odbudowy (Next Generation EU) Wszystkie 27 państw członkowskich ratyfikowało już decyzję w sprawie zasobów własnych. Unia może zacząć zaciągać pożyczki, aby udostępnić środki w ramach instrumentu naprawy i wzmacniania...

Data publikacji: 24.06.2021
więcej...

Nastroje wśród pracodawców poprawiają się – wynika z 43. edycji badania Plany Pracodawców przeprowadzanego przez Instytut Badawczy Randstad i Gfk Polonia. W związku ze stopniowym znoszeniem obostrzeń pracodawcy zamierzają zwiększać zatrudnienie oraz – choć w znacznie mniejszym stopniu – podnosić wynagrodzenia. Ponad połowa pracodawców chce też utrzymać możliwość pracy zdalnej. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia pokazują, że firmy oceniają swoją sytuację jako stabilną i widzą możliwości rozwoju lub powrotu do poziomu działalności, jaki był przed pandemią. Z danych GUS widać, że niewątpliwie pomaga przedsiębiorcom eksport polskich towarów oraz konsumpcja wewnętrzna. W czasie pandemii nie było...

Data publikacji: 22.06.2021
więcej...

• Ochronę ojców – mężów przed zwolnieniem od początku ciąży żony, a także matek po powrocie z urlopu macierzyńskiego czy ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat – proponuje rząd w zapowiedziach Strategii Demograficznej 2040.• Część propozycji utrudni działalność pracodawcom, a nie wpłynie na większą stabilność zatrudnienia – uważa Konfederacja Lewiatan. • Przedsiębiorcy oczekują szczegółów na temat rozwiązań w zakresie czasu pracy m.in. dotyczących pracy w niepełnym wymiarze Komentarz Roberta Lisickiego, dyrektora departamentu pracy Konfederacji Lewiatan– Poprawa sytuacji demograficznej zasługuje na poparcie. Jednakże środki zaproponowane w obszarze prawa pracy budzą...

Data publikacji: 21.06.2021
więcej...

W maju br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach było wyższe o 10,1% w ujęciu rocznym i wyniosło 5637,34 zł (brutto), ale spadło w stosunku do kwietnia o 2,9% natomiast przeciętne zatrudnienie było wyższe w porównaniu z ubiegłym rokiem o 2,7% i wyniosło 6338,5 tys. – podał GUS. W maju odnotowaliśmy jednak spadek przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu z kwietniem o 2,9%. To większa obniżka niż między marcem a kwietniem tego roku, kiedy to wyniosła 2,1% W stosunku do maja roku poprzedniego, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 10,1%, ale należy pamiętać, że realny wzrost wynagrodzeń powinien być korygowany o inflację,...

Data publikacji: 18.06.2021
więcej...

• Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w uldze badawczo–rozwojowej. Zgodnie z propozycją przedstawioną w projekcie ustawy o ulgach proinnowacyjnych, wysokość odpisów dla Centrów Badawczo–Rozwojowych wzrośnie ze 150 do 200 proc. • Dodatkowo wszyscy podatnicy prowadzący działalność B+R będą mogli odliczyć aż 200 proc. kosztów osobowych zamiast dotychczasowych 100 proc. • Podniesienie progu odpisów jest krokiem w bardzo dobrym kierunku – uważa Konfederacja Lewiatan. Wzrost wartości odliczeń ulgi B+R był najczęściej podnoszonym postulatem ze strony rodzimych innowatorów. Nierzadko bywało tak, że nakład pracy związany ze skorzystaniem z ulgi, np. przygotowanie ewidencji kosztów kwalifikowanych oraz specjalistycznej dokumentacji projektowej, przewyższał możliwe do uzyskania korzyści.

Data publikacji: 17.06.2021
więcej...

• Do listopada br. do polskiego prawa ma być implementowana dyrektywa „Omnibus, regulująca ochronę praw konsumentów. • Konfederacja Lewiatan, w trakcie prac wdrożeniowych, proponuje doprecyzowanie przepisów dotyczących, np. ustalania cen na platformach sprzedażowych, czy wymogów informacyjnych przy umowach zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. – Niezwykle ważne jest, aby konsumenci i przedsiębiorstwa mogli korzystać ze spójnych przepisów prawnych. Jeśli nie zostaną one wdrożone w sposób skoordynowany w poszczególnych państwach, wywołają niepewność prawną i stworzą nierówne szanse dla wielu firm. Ostatecznie mogą zakłócić funkcjonowanie rynku wewnętrznego i przyczynić się do nieuczciwej konkurencji, premiując sprzedawców mających siedzibę w...

Data publikacji: 16.06.2021
więcej...

Biuro Lewiatana w Brukseli świętuje w tym roku 20 urodziny. To okazja, aby przypomnieć o największych sukcesach naszych przedstawicieli, którzy w sercu UE zabiegają o korzystne przepisy dla polskiego biznesu. Jednym z przykładów skutecznej inicjatywy było zniesienie certyfikatu SPC, który ograniczał producentów leków generycznych i biopodobnych.   Czym jest mechanizm SPC MW?Obecnie firmy działające w UE nie mogą zacząć produkcji leku generycznego lub biopodobnego wcześniej niż 25 lat od momentu otrzymania przez producenta leku oryginalnego ochrony patentowanej. Na ten okres składa się 20 lat ochrony gwarantowanej przez patent oraz 5 lat tzw. dodatkowego certyfikatu...

Data publikacji: 15.06.2021
więcej...

• Aktywność zawodowa Polek jest niska w porównaniu z innymi krajami UE, ale także znacznie mniejsza niż mężczyzn w Polsce i UE.• Sytuację kobiet na rynku pracy mogłyby zmienić: zwiększenie elastyczności pracy, zmniejszenie barier w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, wyrównywanie luki płacowej, czy wzrost dostępu do dobrej jakości opieki i edukacji dla dzieci – uważa Konfederacja Lewiatan. Mała aktywność zawodowa Polek ma negatywne konsekwencje gospodarcze w skali makro– i mikroekonomicznej. Przekłada się na niższą wartość PKB, niższe wpływy ze składek i podatków, a tym samym na mniejsze możliwości finansowania transferów i usług publicznych. W wymiarze mikroekonomicznym bierność...

Data publikacji: 14.06.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica