Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przedstawili założenia tarczy antyinflacyjnej. Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji LewiatanPropozycje rządu, które wstępnie miały się ograniczać do specjalnego bonu do wykorzystania na zakup produktów, których ceny bardzo mocno uderzają po kieszeni obywateli, obecnie nabrały całkiem nowego kształtu i wymiaru.Rząd zdecydował się na systemowe – podatkowe – rozwiązania i należy to uznać za krok w dobrym kierunku. Ciekawe, że rząd bohatersko ogłosił zawieszenie stosowania podatku od sprzedaży detalicznej, który wprowadził 11 miesięcy temu. Wielokrotnie przestrzegaliśmy, że przyczyni się on do wzrostu cen benzyny i oleju napędowego na stacjach benzynowych.

Data publikacji: 25.11.2021
więcej...

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przedstawili założenia tarczy antyinflacyjnej. Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji LewiatanPropozycje rządu, które wstępnie miały się ograniczać do specjalnego bonu do wykorzystania na zakup produktów, których ceny bardzo mocno uderzają po kieszeni obywateli, obecnie nabrały całkiem nowego kształtu i wymiaru.Rząd zdecydował się na systemowe – podatkowe – rozwiązania i należy to uznać za krok w dobrym kierunku. Ciekawe, że rząd bohatersko ogłosił zawieszenie stosowania podatku od sprzedaży detalicznej, który wprowadził 11 miesięcy temu. Wielokrotnie przestrzegaliśmy, że przyczyni się on do wzrostu cen benzyny i oleju napędowego na stacjach benzynowych.

Data publikacji: 25.11.2021
więcej...

We wtorek 23 listopada br. odbyło się spotkanie online Grupy eksperckiej/roboczej ds. Zrównoważonego Finansowania działającej w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, w którym wzięła udział Aleksandra Stanek Kowalczyk – Dyrektor Zarządzająca firmy SAPERE – Sustainable Business Solutions oraz Katarzyna Średzińska i Aleksander Łaszek– manadżerowie firmy Deloitte. Pierwsza cześć spotkania poświęcona była prezentacji narzędzia SREPORT – systemu sprawnego raportowania danych niefinansowych, które umożliwia ocenę firmy pod kątem zgodności z Taksonomią. W drugiej części spotkania przedstawiciele firmy Deloitte zaprezentowali wnioski z badania Deloitte realizowanego...

Data publikacji: 24.11.2021
więcej...

Sprzedaż detaliczna po wrześniowym słabszym odczycie, w październiku nabrała rozpędu. W skali roku odnotowaliśmy wzrost o 6,9%. W stosunku do września wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł 3,6%. Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Wyższa od oczekiwań sprzedaż detaliczna to przede wszystkim efekt niskiej bazy sprzed roku, kiedy zaczynaliśmy kolejne, częściowe ograniczenia aktywności gospodarczej. Wtedy też dobrowolnie zmniejszyła się aktywność zakupowa Polaków. Tym razem, mimo rozpędzania się kolejnej, czwartej fali Covid–19, Polacy nie ograniczają aktywności, choć częściowo ponownie przenoszą ją w wirtualny świat. Rośnie udział sprzedaży przez internet, która stanowi już blisko 10% całej sprzedaży w Polsce. Najszybciej, podobnie...

Data publikacji: 23.11.2021
więcej...

Komisja Europejska przesłała list, który jest odpowiedzią na Deklarację Sopocką oraz wspólną deklarację Konfederacji Lewiatan i związków pracodawców z Niemiec (BDI) i Francji (MEDEF). Oba dokumenty przyjęto na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. KE podkreśliła, że stwierdzenie w Deklaracji Sopockiej mówiące o potrzebie „naprawy gospodarczych i społecznych szkód spowodowanych pandemią koronawirusa oraz uczynienia Europy po COVID–19 bardziej ekologiczną, cyfrową, odporniejszą i lepiej przygotowaną na obecne i przyszłe wyzwania oraz podobne cele określone w deklaracji BDI, Lewiatana i MEDEF–u są w pełni zgodne z opublikowaną w tym roku aktualizacją strategii przemysłowej Komisji Europejskiej. Przeczytaj całość (j.angielski) >>

Data publikacji: 22.11.2021
więcej...

W październiku br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,5% r/r i wyniosło 6351,1 tys., natomiast wynagrodzenie było wyższe o 8,4% r/r i osiągnęło 5917,15 zł (brutto) – podał GUS. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Obserwujemy dalszy wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Warto zauważyć, że tempo jego wzrostu było jednak trochę wolniejsze niż we wrześniu, co może oznaczać, że część pracodawców wyczerpała możliwości podwyżek płac, które mogą być zaoferowane bez znaczącego podnoszenia cen produktów i usług. Niemniej jednak rosnąca inflacja w najbliższym czasie będzie wzmacniała presję płacową.  Dla pracowników rosnące koszty utrzymania, a tym samym mniejsza siła nabywcza uzyskiwanych...

Data publikacji: 19.11.2021
więcej...

W obecnej sytuacji i trwającej wciąż pandemii COVID–19 – niezbędna jest modyfikacja systemu ochrony zdrowia z naciskiem na spłatę długu zdrowotnego i odbudowę zdrowia publicznego poprzez inwestycje w profilaktykę i wczesną diagnostykę – apeluje Rada Przedsiębiorczości. Stanowisko Rady Przedsiębiorczości znajdziesz tutaj>>> Pandemia COVID–19 jest potężnym wstrząsem dla rozwoju społeczno–gospodarczego kraju i polskiego systemu opieki zdrowotnej. Pełna ocena jej skutków jeszcze przed nami, ale jednym z nich jest już narastający dług zdrowotny. Skierowanie wszystkich zasobów systemu ochrony zdrowia na walkę z pandemią spowodowało ogromny deficyt zdrowia. Zarówno druga fala zachorowań na COVID–19, jak i trzecia spowodowały, że zderzamy się z problemem...

Data publikacji: 18.11.2021
więcej...

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego wyniosła po dziewięciu miesiącach br. 1,8 mld euro. We wrześniu br. eksport wzrósł o 7,9% (24,4 mld euro), ale był to najgorszy wynik od lutego br. – podał GUS. Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Nadchodzące spowolnienie w eksporcie zapowiadały już wcześniejsze odczyty, np. indeksu PMI dla polskiego przemysłu. Przyczyn spowolnienia można upatrywać w zmniejszonej liczbie nowych zamówień, szczególnie pochodzących z Unii oraz problemach produkcyjnych w związku z ciągle zakłóconymi łańcuchami dostaw. Trzeba pamiętać, że wielkość polskiego eksportu wynika częściowo ze skali importu. Żeby wyprodukować i wyeksportować samochód musimy uprzednio zaimportować znaczą...

Data publikacji: 17.11.2021
więcej...

• Państwa uczestniczące w konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow zawarły porozumienie, którego celem jest powstrzymanie zmian klimatu. Przewiduje ono stopniowe odchodzenie od produkcji energii z węgla, który w największym stopniu przyczynia się do powstawania gazów cieplarnianych. • Podczas COP26 zdecydowano, aby wszystkie państwa zwiększyły do końca 2022 roku swoje cele klimatyczne zgodnie z celem 1,5–2 st. C. Coroczną ocenę krajowych planów klimatycznych ma prowadzić Organizacja Narodów Zjednoczonych.• Konfederacja Lewiatan popiera działania różnych interesariuszy, w tym firm prywatnych w kierunku transformacji energetycznej i odejście od węgla, przy czym za kluczowe uważa zapewnienie również transformacji technologicznej i społecznej. Podczas szczytu...

Data publikacji: 16.11.2021
więcej...

• Pracodawcy chcą nowego projektu ustawy, wdrażającej model rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), ponieważ ten przygotowany przez resort klimatu i środowiska nie nadaje się do dalszych prac. Apelują ponadto o transparentny i otwarty dialog resortu na temat kształtu ROP z różnymi interesariuszami, w tym przedsiębiorcami prywatnymi.• Projekt jest niezgodny z dyrektywą odpadową, którą ma implementować, a także polskimi regulacjami, włącznie z postanowieniami konstytucji.• Konfederacja Lewiatan wyliczyła kilkanaście wad, które zawierają nowe przepisy. – Projekt ustawy jest wewnętrznie niespójny i skonstruowany w oparciu o błędne założenia oraz sprzeczny z postulatami prezentowanymi w Europejskim Zielonym Ładzie. Jego modyfikacja nie jest możliwa, bo...

Data publikacji: 10.11.2021
więcej...

73% przedsiębiorców uważa, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego o wyższości prawa polskiego nad unijnym konfliktuje nas z UE i szkodzi Polsce, 70% jest przekonanych, że będzie miał niekorzystny wpływ na gospodarkę – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator. Zdecydowana mniejszość przedsiębiorców, czyli 22% sądzi, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie konfliktuje nas z UE i nie szkodzi Polsce. Nie ma zdania na ten temat 5% firm. Najbardziej krytyczne wobec wyroku TK są firmy średnie (77%), małe (72%) i duże (64%). 70% firm zgadza się ze stwierdzeniem, że wyrok TK będzie miał niekorzystny wpływ na gospodarkę. Przeciwnego...

Data publikacji: 09.11.2021
więcej...

• W Krajowym Planie Sprawiedliwej Transformacji (KPST) konieczna jest większa koncentracja na współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia a podmiotami niepublicznymi, czyli instytucjami rynku pracy, szkoleniowymi, ale także przedsiębiorcami – uważa Konfederacja Lewiatan. • Pracodawcy postulują, aby w 2022 roku zabezpieczyć odpowiedni budżet na stworzenie krajowego systemu informacyjno–doradczego dla potencjalnych beneficjentów w ramach środków pomocy technicznej KPST lub z innego źródła finansowania.• Apelują również o jak najszybsze uruchomienie Komitetu Monitorującego KPST już w pierwszym półroczu 2022 r. – Jednym z głównych warunków powodzenia transformacji energetycznej jest wzmocnienie roli edukacji wśród przedsiębiorców. Wciąż wiele firm, głównie z sektora MŚP, nie...

Data publikacji: 08.11.2021
więcej...

Giganci Programowania, Future Collars, Revas – Business Simulation Games, VULCAN sp. z o. o. oraz Mentor sp. z o.o. sp. k. przystąpili do Konfederacji Lewiatan.  Firmy technologiczno–edukacyjne będą wspólnie zabiegać o zwiększenie znaczenia edukacji cyfrowej w podnoszeniu kompetencji uczniów i pracowników w Polsce. Celem jest wywieranie wpływu na treść aktów prawnych dotyczących metod i form edukacji. Pracodawcy chcą, aby edukacja w naszym kraju w większym stopniu korzystała z możliwości, które dają nowe technologie. I będą dążyć do zmian, które pozwolą polskim firmom #edutech rozwijać się wychodząc naprzeciw potrzebom szkół, uczelni wyższych, pracodawców, uczniów i nauczycieli.Postawienie na edukację technologiczną pomoże kształcić...

Data publikacji: 07.11.2021
więcej...

W obliczu jaskrawego naruszenia wywodzonej z Konstytucji zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, oraz w związku z naruszeniem trybu prowadzenia konsultacji społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, apelujemy do Pana Prezydenta o zawetowanie ustawy podatkowej z tzw. Polskiego Ładu – napisali członkowie Rady Przedsiębiorczości. Apel Rady Przedsiębiorczości znajdziesz tutaj>>> Ustawa ta stanowi jedną z największych zmian podatkowych ostatnich 30 lat. Proponowane przepisy zawierają ponad 100 nowych rozwiązań podatkowych zawartych w nowelizacji dwudziestu sześciu ustaw. Tak rozległe zmiany powinny być przygotowane w ramach szerokiego dialogu, popartego pogłębioną analizą skutków projektowanych zmian, a także wprowadzane z długim vacatio legis...

Data publikacji: 05.11.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica