Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Legia Warszawa sekcja koszykówki przystąpiła do Polskiego Związku Pracodawców Klubów Sportowych, który jest członkiem Konfederacji Lewiatan. Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych klubów, a także prowadzenie działań na rzecz rozwoju polskiego sportu. Jednym z jego współzałożycieli jest piłkarska Legia. Polski Związek Pracodawców Klubów Sportowych został powołany do życia w czerwcu 2014 r. Działania organizacji mają poprawiać funkcjonowanie klubów sportowych oraz pomóc w rozwoju sportu w naszym kraju. – Jest to dla nas niezwykle ważne, że takie kluby jak Legia Warszawa sekcja koszykówki nawiązują z nami współpracę. Związek zrzesza kluby sportowe z wielu różnych dyscyplin. Zaangażowanie Legii...

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Kontrolę przedsiębiorcy będzie można przeprowadzić w siedzibie jego działalności, w miejscu jej wykonywania lub jeżeli złoży taki wniosek w miejscu, gdzie prowadzona i przechowywana jest dokumentacja – zdecydowali senatorowie, uwzględniając propozycje Konfederacji Lewiatan. Wczoraj, podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senatorowie zgodzili się z uwagami zgłoszonymi przez Konfederację Lewiatan do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.Korekty wymagał art. 4 ustawy, który wprowadza do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 80a), możliwość przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy w siedzibie jego działalności, w miejscu wykonywania działalności lub jeżeli złoży taki wniosek w miejscu, gdzie prowadzona i przechowywana jest...

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Rząd przyjął dzisiaj projekt ustawy Prawo o działalności gospodarczej, która ma być konstytucją polskich przedsiębiorców. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia zawarte w niej prawa przedsiębiorców. Ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wzmocnią prawa i gwarancje dla przedsiębiorców. – Bardzo pozytywnie oceniamy sformułowanie katalogu zasad dotyczących praw przedsiębiorców na podstawie norm wywiedzionych z przepisów Konstytucji RP i z fundamentalnych zasad prawa Unii Europejskiej, np. takich jak zasada „co nie jest prawem zabronione jest dozwolone, czy zasada proporcjonalności. Zasady te będą stanowić istotne wskazówki interpretacyjne dla sądów i organów administracji we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego –...

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało zlikwidowanie tzw. podatku miedziowego, który płaci obecnie KGHM. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nałożenie na przedsiębiorstwa wydobywcze podatku typu royalty (uzależnionego od ilości wydobytego surowca, a niezależnego od wypracowanego zysku) jest uzasadnione i stosowane w wielu krajach, stanowiąc daninę na rzecz społeczeństwa z tytułu użytkowania wspólnego dobra jakim są kopaliny. Jednak jego konstrukcja powinna sprzyjać nowym inwestycjom, a teraz tak się nie dzieje. Lewiatan wielokrotnie podkreślał, zarówno w trakcie prac nad ustawą o podatku od wydobycia niektórych kopalin, jak i domagając się rzetelnej analizy skutków ustawy, że konstrukcja systemu powinna być zgodna ze specyfiką działalności wydobywczej i sprzyjać...

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło konsultacje podstawy programowej do kształcenia w zawodach. Nowością tych konsultacji to, że może wziąć w nich udział każda firma, która chciałaby wpłynąć na przyszły kształt programu nauczania w wybranych zawodach. Udział taki jest możliwy dzięki wykorzystaniu w konsultacjach elektronicznego kwestionariusza. Poprzez jego wypełnienie mają Państwo możliwość zmiany podstawy programowej tak, aby stała się nowoczesnym instrumentem systemu kształcenia odpowiadającym na aktualne potrzeby pracodawców i rynku pracy. Uczniowie kształceni według nowej podstawy posiądą kompetencje i wiedzę, których potrzebujecie, o ile zasygnalizujecie swoje potrzeby. Dlatego zachęcamy...

Data publikacji: 27.07.2015
więcej...

Decyzja o miejscu prowadzenia kontroli firmy powinna należeć do kompetencji przedsiębiorcy, a nie organów kontrolujących. Tymczasem uprawnienie urzędników do żądania przeprowadzenia kontroli w siedzibie firmy, jeżeli udostępnienie dokumentów, nie utrudni w znacznym stopniu wykonywania bieżącej działalności, daje organom kontrolującym prawo decydowania, czy owo utrudnienie występuje, czy też nie – ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Celem wprowadzanych zmian jest dostosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie miejsca przeprowadzania kontroli. Umożliwi ona przeprowadzanie jakichkolwiek kontroli przedsiębiorcy poza jego siedzibą, jeżeli dokumentacja niezbędna do...

Data publikacji: 27.07.2015
więcej...

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w Call for Papers ogłoszonym w ramach czwartej edycji Polskiego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2015. Konfederacja Lewiatan objęła konferencję patronatem. Oryginalne artykuły problemowe o charakterze naukowym (w tym analizy porównawcze, ekonomiczne analizy prawa, studia przypadków itp.), nadesłane w ramach konkursu, będą stanowiły merytorykę drugiego – akademickiego dnia Kongresu. Prace, wybrane przez Komitet Naukowy FinReg 2015, będą zaprezentowane i poddane pod dyskusję na kongresowym forum, a także zostaną utrwalone w publikacji pokonferencyjnej. Liczymy na Państwa znaczący odzew. Do 20 sierpnia 2015 można nadsyłać pełny tekst artykułu lub referatu.

Data publikacji: 24.07.2015
więcej...

Organizacje, które zajmują się odzyskiwaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinny działać nie dla zysku i nie mogłyby też prowadzić zakładu przetwarzania ani zajmować się recyklingiem – uważa Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. – Według Konfederacji Lewiatan zwiększenie nadzoru nad rynkiem elektrośmieci jest konieczne, aby wyeliminować patologię i sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu. Nieuczciwe praktyki na rynku elektrośmieci są powszechne i uderzają w uczciwych przedsiębiorców. Nadużycia i ieprawidłowości sprowadzają się głównie do wydawania fałszywych zaświadczeń o przetworzeniu sprzętu, który nigdy nie został zebrany lub został przetworzony niezgodnie z...

Data publikacji: 23.07.2015
więcej...

Prof. Jeffrey Sachs, jeden z najbardziej wpływowych ekonomistów świata, współautor polskiej transformacji, będzie gościem tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei., organizowanego przez Konfederację Lewiatan. W dniach 30 września do 2 października 2015 r. w Sopocie pojawi się ponad 1100 znakomitości świata biznesu, administracji państwowej, kultury oraz nauki z Polski i zagranicy. Sachs zasłynął jako ekonomiczny doradca rządów w Europie Wschodniej, w krajach byłego ZSRR, Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. W Polsce znany jest przede wszystkim jako ekonomiczny doradca „Solidarności i autor wstępnego projektu programu transformacji polskiej gospodarki – planu Balcerowicza. Zaproponowane przez niego wówczas zmiany budziły i nadal budzą...

Data publikacji: 22.07.2015
więcej...

– ‪Elastyczne umowy są firmom niezbędne, ale nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Cały tekst poświęcony tematowi tzw. umów śmieciowych i przyszłości rynku pracy można przeczytać w papierowym wydaniu gazety lub pod tym linkiem. Polecamy.

Data publikacji: 21.07.2015
więcej...

Wielu inwestorom, szczególnie w farmy wiatrowe i biogazownie grozi utrata możliwości spłaty kredytów, a rynek producentów i dostawców biomasy praktycznie zanika, ponieważ wykorzystanie energetyczne biomasy stało się nieopłacalne. Na ryzyko poniesienia znacznych strat, a w konsekwencji konieczność zamykania instalacji wytwórczych lub ich odsprzedaż, narażeni są szczególnie wytwórcy mali i niezależni – napisała w liście do premier Ewy Kopacz Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan. – Jesteśmy zaniepokojeni brakiem reakcji rządu na pogłębiający się kryzys na rynku świadectw pochodzenia energii odnawialnej. Narastająca nadwyżka praw majątkowych energii odnawialnej, wynosząca już ok. 15 TWh, a więc prawie równa rocznemu popytowi określonemu w ustawie OZE,...

Data publikacji: 20.07.2015
więcej...

Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety na temat potrzeb i oczekiwań co do form wsparcia ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorców. Ankieta zamieszczona jest na stronie Ministerstwa Gospodarki, pod adresem: http://www.mg.gov.pl/umiedzynarodowienie Celem ankiety jest poznanie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców w odniesieniu do form wsparcia ich internacjonalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy ze strony Ministerstwa Gospodarki w zakresie wspierania polskich eksporterów i polskich inwestorów za granicą. Odpowiedzi na pytania ankiety i propozycje otrzymane od Państwa będą służyć diagnozie zapotrzebowania polskich przedsiębiorców w ww. zakresie, a następnie wypracowaniu...

Data publikacji: 17.07.2015
więcej...

Zgodnie z propozycjami zawartymi w konsultowanym właśnie rozporządzeniu ministra zdrowia od 1 września br. w sklepikach szkolnych możliwe będzie kupienie wyłącznie kanapek (i to na bazie pieczywa razowego lub pełnoziarnistego), sałatek, mleka i produktów mlecznych, warzyw i owoców, w tym suszonych (ale bez dodatku cukru), a także napojów, o ile nie mają w swoim składzie cukru. Prowadzenie sklepików stanie się nieopłacalne – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Do 20 lipca trwają konsultacje projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie „grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w...

Data publikacji: 16.07.2015
więcej...

3 lipca niemiecki rząd ogłosił „Biała Księgę: Rynek Energii Elektrycznej 2.0, w której przedstawił propozycje transformacji rynku energii elektrycznej w Niemczech. Zaprezentowana koncepcja ma na celu wzmocnienie mechanizmów rynkowych oraz optymalizację bezpieczeństwa energetycznego w Niemczech i Europie. Przygotowany przez Niemców koncept zakłada zmiany, które będą oddziaływać nie tylko na rynek niemiecki, ale również na systemy energetyczne wszystkich krajów ościennych. Biorąc pod uwagę, że budowanie regionalnych rynków energii jest obecnie priorytetem w ramach tworzenia Unii Energetycznej, ten dokument może być krokiem milowym dla tworzenia rynku regionalnego, w którym znajdzie się Polska. Niemcy, jako pierwsi przygotowując propozycje, postawili się w roli lidera...

Data publikacji: 15.07.2015
więcej...

Europejskie organizacje pracodawców i związki zawodowe osiągnęły porozumienie w sprawie Wspólnego Programu Prac na lata 2015–2017. Została także opublikowana analiza europejskiego pracy. Partnerstwo dla wzrostu i zatrudnienia ustanawia plan wspólnego działania europejskich partnerów społecznych na lata 2015–2017. Partnerzy przyjęli także ostateczny tekst pogłębionej analizy europejskiego rynku pracy. Osiem lat od opublikowania pierwszej analizy rynku pracy, europejscy partnerzy społeczni publikują najważniejsze rekomendacje dotyczące wyzwań związanych z kryzysem i reformami strukturalnymi. Zalecenia te obejmują potrzebę dialogu społecznego w kontekście wzrostu i zatrudnienia, konieczność rozwiązania problemów Europy związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, wzmocnieniem produktywności i potrzebę walki z...

Data publikacji: 14.07.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica