Aktualności » Konfederacja Lewiatan

• Od nowego roku zacznie obowiązywać elektroniczna baza danych o odpadach (BDO). • Rząd, po apelach przedsiębiorców, chce zmienić przepisy, dzięki czemu mniej firm będzie miało obowiązek prowadzić ewidencję w BDO. • Konfederacja Lewiatan apelowała o opóźnienie wejścia w życie nowych przepisów, co najmniej o 6 miesięcy. – Resort klimatu przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Na pewno oznacza to zmniejszenie obciążeń biurokratycznych, przede wszystkim dla małych przedsiębiorstw. Warto, jednak pamiętać, że w wielu przypadkach zwolnione z ewidencji odpady są wytwarzane w niewielkich ilościach np. w...

Data publikacji: 18.12.2019
więcej...

• Przedsiębiorcy krytykują projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w ustawie o VAT.• Apelują, aby wzór zawiadomienia dostosować do praktyki i realiów biznesowych.• Wątpliwości budzi też fakt, że projekt rozporządzenia nie został skierowany do konsultacji społecznych – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. – Przedsiębiorcy widzą ogromną wartość w uszczelnianiu systemu podatkowego, gdyż dzięki temu procesowi możliwa jest uczciwa konkurencja. Ale działania uszczelniające nie mogą paraliżować funkcjonowania firm. Należy mieć bowiem na uwadze, że w początkowym okresie, kiedy wykaz nie działa...

Data publikacji: 17.12.2019
więcej...

Spotkanie z przedstawicielami Japanese Business Council in Europe (JBCE)W poniedziałek, 16 grudnia, w biurze Konfederacji Lewiatan w Brukseli odbyło się spotkanie z delegacją JBCE. W spotkaniu po stronie japońskiej udział wzięli T. Nagamune, sekretarz generalny JBCE, oraz eksperci: T. Koide i Y. Masuda. Konfederację Lewiatan reprezentowała K. Grafa. Omówiono priorytety dla obydwu organizacji w związku z rozpoczęciem prac przez nową KE, jak m. in. kwestie cyfrowe (Digital Service Act), energia i klimat (Zielony Ład), gospodarka o obiegu zamkniętym oraz finansowanie zrównoważonego rozwoju w UE. Konferencja IBM o odpowiedzialnej, otwartej i włączającej gospodarce cyfrowej w UE11 grudnia obyła się konferencja organizowana...

Data publikacji: 16.12.2019
więcej...

Ważne dla firm: W listopadzie ceny usług pozostały na tym samym poziomie co przed miesiącem. Oznacza to, że spowolnienie gospodarcze hamuje wzrost płac w usługach. Ale tylko do grudnia. Od nowego roku o ponad 15 proc. wzrośnie płaca minimalna, co przełoży się na ceny towarów i usług. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanDzisiejszy komunikat GUS przynosi szersze spektrum informacji o źródłach inflacji w listopadzie 2019 roku. Wskaźnik inflacji wyniósł 2,6% r/r (2,5% w październiku) – minimalnie powyżej celu inflacyjnego. Z tej perspektywy, polityka monetarna osiąga zakładane cele i nie ma powodu interweniować RPP. Jak podaje...

Data publikacji: 13.12.2019
więcej...

• Postępowania karne skarbowe są wszczynane przed zakończeniem właściwego postępowania niemalże wyłącznie wtedy, kiedy zobowiązanie podatkowe „zagrożone jest przedawnieniem – wynika z raport Kancelarii GWW i Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan nt. praktyki wszczynania postępowań karno–skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. • Pracownicy urzędów skarbowych nadużywają prawa i instrumentalnie traktują przepisy o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Autorzy raportu na podstawie danych uzyskanych w drodze dostępu do informacji publicznej przeprowadzili badanie, które miało odpowiedzieć na pytanie: dlaczego organy skarbowe wszczynają postępowania karno–skarbowe przed zakończeniem postępowania wymiarowego i czy jedynym ich celem jest zawieszenie...

Data publikacji: 12.12.2019
więcej...

W związku ze zbliżającą się prezydencją Chorwacji w Radzie UE, w Zagrzebiu odbyła się Rada Prezydentów BusinessEurope (CoPres). Omówiono m.in. sytuację w państwach członkowskich oraz priorytety biznesu dla nowej Komisji Europejskiej. Konfederację Lewiatan reprezentowali Prezydent Maciej Witucki, Dyrektor Generalny Grzegorz Baczewski oraz Kinga Grafa, Dyrektorka biura w Brukseli. Na spotkaniu z pracodawcami, premier Chorwacji Andrej Plenković mówił o kwestiach priorytetowych dla chorwackiej prezydencji w pierwszej połowie 2020 r. Wymienił m.in. porozumienie w zakresie wieloletnich ram finansowych (MFF), ponieważ od niego zależy kontynuacja projektów europejskich oraz Brexit. Niepewność spowodowana procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE wpływa na cały projekt europejski. Plenković...

Data publikacji: 11.12.2019
więcej...

• W tym tygodniu Sejm ma się zająć ustawą, która zawiesi do połowy przyszłego roku pobór podatku od sprzedaży detalicznej. • Konfederacja Lewiatan apeluje o szybkie przyjęcie ustawy. Gdyby podatek zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, to po ewentualnym niekorzystnym rozstrzygnięciu unijnego trybunału, Polska zmuszona byłaby do zwrotu pobranych kwot podatku wraz z odsetkami. • Pracodawcy proponują także, aby podatek był naliczany od przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2021 roku. – Regulacja o tak poważnych skutkach dla firm i całej branży handlu detalicznego, powinna zostać ogłoszona z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, tak aby firmy mogły uwzględnić jej skutki w budżetach.

Data publikacji: 10.12.2019
więcej...

Stena Recycling już po raz trzeci nagrodzi firmy, które wdrożyły najciekawsze i najbardziej efektywne rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej lub prowadzą działania promujące tę ideę. Dwie poprzednie edycje konkursu spotkały się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw wszystkich kategorii, od korporacji znanych na całym świecie po start–upy. Firmy w Polsce coraz lepiej rozumieją, jak istotne jest podejmowanie działań prowadzących do przejścia na model gospodarki obiegu zamkniętego. Wskazuje na to rosnąca z roku na rok liczba zgłoszeń i ich wysoka wartość merytoryczna. Wśród ubiegłorocznych zwycięzców znalazły się m.in. Signify Poland Oddział w Kętrzynie (Phillips) z projektem „Pacific LED – Circular Economy ready...

Data publikacji: 09.12.2019
więcej...

Pracodawcy i związkowcy, w tym Konfederacja Lewiatan, członkowie Rady Dialogu Społecznego, wyrażają poparcie dla kandydatury Jacka Krawczyka na stanowisko przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego. Jacek Krawczyk, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu. W latach 2010 i 2013 był wiceprezydentem komitetu odpowiedzialnym za budżet. W kwietniu 2013 r. objął prezydenturę Grupy Pracodawców EKES, w 2015 i 2017 roku uzyskał reelekcję na to stanowisko znaczącą większością głosów.Był sprawozdawcą kilkunastu opinii EKES, między innymi na temat TTIP (umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi), Europejskiego Filaru Spraw Społecznych oraz w tematyce lotniczej (np. Zintegrowana Strategia Lotnicza...

Data publikacji: 06.12.2019
więcej...

Pracodawcy i związkowcy, w tym Konfederacja Lewiatan, członkowie Rady Dialogu Społecznego, wyrażają poparcie dla kandydatury Jacka Krawczyka na stanowisko przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego. Jacek Krawczyk, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu. W latach 2010 i 2013 był wiceprezydentem komitetu odpowiedzialnym za budżet. W kwietniu 2013 r. objął prezydenturę Grupy Pracodawców EKES, w 2015 i 2017 roku uzyskał reelekcję na to stanowisko znaczącą większością głosów.Był sprawozdawcą kilkunastu opinii EKES, między innymi na temat TTIP (umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi), Europejskiego Filaru Spraw Społecznych oraz w tematyce lotniczej (np. Zintegrowana Strategia Lotnicza...

Data publikacji: 06.12.2019
więcej...

W listopadzie br. bezrobocie nieznacznie wzrosło i wyniosło 5,1 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej. W październiku było rekordowo niskie i osiągnęło 5 proc. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Bezrobocie nieznacznie wzrosło w listopadzie w porównaniu z rekordowym poziomem z października, kiedy wyniosło 5 proc. Sezonowy wzrost bezrobocia nastąpił nieco wcześniej niż w latach ubiegłych – w 2016 roku i 2018 roku wskaźnik bezrobocia na przełomie października i listopada utrzymywał się na tym samym poziomie, a w 2017 roku – spadł o 0,1 pkt proc. Jedną z przyczyn wzrostu liczby bezrobotnych zarejestrowanych, obok oczywistego zakończenia prac...

Data publikacji: 05.12.2019
więcej...

• W zmienionym projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty zostały wykreślone niekorzystne dla przedsiębiorców przepisy dotyczące m.in. wydawania opinii w sprawie kierownika apteki przez samorząd aptekarski, czy opiniowanie pozwolenia na prowadzenie apteki przez okręgowe rady aptekarskie.• Przedsiębiorców nadal jednak niepokoi obowiązek opiniowania przez samorząd aptek, które chcą przyjąć praktykantów oraz wprowadzenie dodatkowego, 6–dniowego, płatnego urlopu szkoleniowego – zauważa Konfederacja Lewiatan. Minister zdrowia uwzględnił propozycje Lewiatana i zdecydował się na wykreślenie niektórych niekorzystnych dla przedsiębiorców zapisów w ustawie. Przyznanie specjalnych uprawnień samorządowi aptekarskiemu i okręgowym radom aptekarskim byłoby ewenementem na tle innych zawodów medycznych. – Opinie byłyby...

Data publikacji: 04.12.2019
więcej...

• W 2020 roku pracownicy blisko połowy firm mogą spodziewać się wzrostu wynagrodzenia. • To pochodna zwiększenia płacy minimalnej, która oprócz podwyżek może spowodować także wzrost cen produktów i usług oraz redukcję części etatów – wynika z 40. edycji badania „Plany Pracodawców realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Aż 48% firm planuje podnieść wynagrodzenie swoim pracownikom na początku przyszłego roku. W 2020 roku płaca minimalna wzrośnie o 350 zł, czyli o 15,6%. Obecnie wynosi 2250 zł. To wzrost wyższy niż przeciętny wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób i wyższy niż wzrost produktywności...

Data publikacji: 03.12.2019
więcej...

Ważne dla firm: Brak pracowników o odpowiednich kompetencjach stanowi czynnik powstrzymujący firmy od nagłych i znaczących redukcji. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanW opublikowanym dzisiaj komunikacie IHS Markit, listopadowy wskaźnik PMI dla polskiego sektora przetwórstwa przemysłowego wyniósł 46,7 pkt. To 13. miesiąc z rzędu poniżej pułapu 50 pkt, co oznacza, że od ponad roku menedżerowie logistyki obserwują ogólne pogorszenie warunków prowadzenia biznesów w swoich gałęziach. Zarazem jest to niewątpliwie korekta w stosunku do październikowego odczytu 45,6 pkt, który porównywalny był wyłącznie do rzeczywistości kryzysu 2008–2009. Otwartym pytaniem pozostaje, na ile zróżnicowana sytuacja gałęzi przetwórstwa przekłada się...

Data publikacji: 02.12.2019
więcej...

• 1 grudnia br. rozpoczyna pracę nowa Komisja Europejska.• Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiedziała, że priorytetem będzie „nowy zielony ład i transformacja cyfrowa.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan ważnym zadaniem nowej KE powinno być też umocnienie jednolitego rynku oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. W ostatnim przemówieniu Ursuli von der Leyen bardzo mocno wybrzmiały główne priorytety nowej KE, którymi będzie tzw. „nowy zielony ład i transformacja cyfrowa. Wyraźnie jednak zabrakło podkreślenia wagi jednolitego rynku UE dla konkurencyjności europejskiej gospodarki, zrównoważonego rozwoju i poziomu życia obywateli oraz konkretnych propozycji, aby lepiej wykorzystywać jego potencjał. – Jeśli UE ma...

Data publikacji: 29.11.2019
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica