Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W imieniu organizatorów zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Jest on dedykowany podmiotom, promującym strategie i aktywności w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz osobowościom rynku, których działania mają realny wpływ na ochronę środowiska i zasobów naturalnych. W imieniu organizatorów zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Jest on dedykowany podmiotom, promującym strategie i aktywności w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz osobowościom rynku, których działania mają realny wpływ na ochronę środowiska i zasobów naturalnych.O tytuł „Lidera ESG można ubiegać się w czterech kategoriach: Strategia;Innowacja;Program edukacyjny;Wizjoner(ka) Zielonej Transformacji.  Laureatów konkursu „Liderzy ESG wybierze kapituła w składzie:Barbara Nowakowska, Dyrektor...

Data publikacji: 01.10.2021
więcej...

Na przestrzeni ostatniego roku Komisja Europejska opublikowała projekty znaczących dla środowiska cyfrowego regulacji, takich jak Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act), Akt o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act), Akt w sprawie sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence Act) czy choćby projekt rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (General Product Safety Regulation), będący wynikiem przeprowadzonego w ubiegłym roku przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Nie można pominąć inicjatyw legislacyjnych związanych bezpośrednio z ochroną prywatności, bezpieczeństwem danych i ogólnie, szeroko pojętą cyfryzacją usług, takich jak Akt w sprawie zarządzania danymi (Data Governance Act), projekt rozporządzenia w sprawie prywatności...

Data publikacji: 30.09.2021
więcej...

• Przedsiębiorcy, pomimo zgłoszenia do Krajowego Panu Odbudowy wielu inwestycji, od maja 2021 roku nie mają informacji o faktycznym jego kształcie, w tym o zmianach które w nim nastąpiły w toku negocjacji z Komisją Europejską – uważa Konfederacja Lewiatan.• Brak informacji o zasadach finansowania zwrotnego oraz wiarygodnej perspektywy przyjęcia KPO przez rządy państw UE, przy coraz krótszym czasie na jego wdrożenie, stawia pod coraz większym znakiem zapytania realizację zaplanowanych inwestycji. Pracodawcy z niepokojem obserwują, w jaki sposób rząd konsultuje przepisy dotyczące systemu wdrażania Programów Operacyjnych i KPO. Projekt ustawy wdrożeniowej oraz projekt zmian w przepisach obowiązujących otrzymali z krótkim, 14...

Data publikacji: 29.09.2021
więcej...

Komisja Europejska (KE) ogłosiła w lipcu br. główną część długo oczekiwanego Pakietu FIT for 55. Jest to projekt zmian legislacyjnych, które mają na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) europejskiej gospodarki o co najmniej 55% do 2030 roku (w stosunku do poziomu z roku 1990). Obniżenie emisji GHG w najbliższej dekadzie jest głównym warunkiem koniecznym do tego, aby Europa stała się pierwszym kontynentem na świecie, który jest neutralny dla klimatu. Ten cel ma zostać osiągnięty do 2050 roku. Warto zauważyć, że w lipcu br. weszło już w życie Europejskie Prawo o Klimacie, które zobowiązuje do uwzględnienia unijnego celu neutralności klimatycznej...

Data publikacji: 28.09.2021
więcej...

Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się plebiscyt, którego celem jest ukazanie roli dojrzałego pokolenia w budowaniu i tworzeniu wartości dla społeczeństwa. Zacznijmy zauważać i doceniać aktywnych 50, 60, 70–latków – Pokolenie Flexi. PATRONAT KONFEDERACJI LEWIATAN  Startujemy 28 września 2021 Ogólnopolski Plebiscyt 21 Osób Flexi na XXI wiek, który startuje 28 września 2021, będzie mieć charakter cykliczny. Jego organizatorem jest Flexi.pl – portal pracy i aktywności dla osób 50+, a więc platforma oferująca możliwości znalezienia pracy, aktywności (np. w obszarze wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych czy wolontariatu), skierowane do pokolenia Flexi, czyli osób powyżej 50 roku życia. Portal, obok ciekawych...

Data publikacji: 27.09.2021
więcej...

Panie Premierze, w nawiązaniu do Pańskiego wniosku z 29 marca 2021 r., do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności Traktatu Unii Europejskiej z Konstytucją RP, zwracamy Panu Premierowi uwagę, że Konstytucja RP w sposób jednoznaczny reguluje zakres stosunków objętych ww. wnioskiem. Dlatego kwalifikuje się on do wycofania – czytamy w liście Rady Przedsiębiorczości do premiera Mateusza Morawieckiego. Stanowisko Rady Przedsiębiorczości znajdziesz tutaj Konstytucja RP, w art. 91, stwierdza wyraźnie, że ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.Zgodnie z...

Data publikacji: 24.09.2021
więcej...

• Przedsiębiorstwa coraz silniej odczuwają niedobór pracowników, szczególnie w takich branżach jak ICT, handel czy budownictwo. Bez szerszego otwarcia rynku pracy na cudzoziemców trudno będzie utrzymać szybki wzrost gospodarczy.• Konfederacja Lewiatan proponuje zmianę wielu przepisów, które ułatwią firmom zatrudnianie cudzoziemców, m.in. usprawnienie pracy urzędów wojewódzkich w zakresie wydawania pozwoleń na pracę, wydłużenie obowiązywania pozwoleń do 4 –5 lat czy oświadczeń do 18–24 miesięcy. – W wyniku procesów demograficznych (naturalnych i migracji) kurczą się zasoby pracy. W 2000 roku liczba osób w wieku produkcyjnym wynosiła 25 299 457, podczas gdy 20 lat później było to 23 846 745 osób, czyli prawie...

Data publikacji: 23.09.2021
więcej...

W dniu  8 marca 2017 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego w pracy (dalej zwane Europejskim Porozumieniem). Porozumienie to stało się przyczynkiem do opracowania projektu „Inicjowanie działań wdrażających Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych w sprawie aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Do współpracy przy jego realizacji KK NSZZ „Solidarność zaprosiła partnerów polskich: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytuty Badawczy oraz organizację pracodawców Konfederację Lewiatan. Z zagranicy do partnerstwa projektu włączyły się organizacje związkowe z Łotwy, Włoch, Belgii, Macedonii Północnej i...

Data publikacji: 22.09.2021
więcej...

• W projekcie ustawy o prawach konsumenta największe wątpliwości budzi brak wyłączenia od stosowania niektórych przepisów w stosunku do usług łączności elektronicznej, chociaż takie zalecenia znajdują się w unijnej dyrektywie – uważa Konfederacja Lewiatan.• Ucierpieć na tym może branża telekomunikacyjna, która świadczy usługi umożliwiające dostęp do usług cyfrowych. – Ze względu na zastosowaną definicję usług cyfrowych, która jest ogólna i zawiera elementy charakterystyczne dla wielu różnych usług, również tych, których unijny ustawodawca świadomie nie chciał objąć regulacjami, konieczne jest wprowadzenie do projektu ustawy jasnych wyłączeń w zakresie stosowania regulacji dotyczących usług cyfrowych – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Data publikacji: 21.09.2021
więcej...

• Pandemia Covid–19 zwiększyła niepewność związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od ponad roku utrzymuje się ona na wyraźnie wyższym poziomie. • Przedsiębiorcy borykają się też z problemem absencji pracowników. W szczytowym momencie pandemii dotyczyła ona niemal dwóch milionów pracowników – zauważa Konfederacja Lewiatan. Niepewność jest jedną z największych barier prowadzenia działalności gospodarczej. Przed pandemią przedsiębiorcy narzekali głównie na niepewność legislacyjną (zmienne i niespójne prawo). Natomiast od marca 2020 roku bardzo wyraźnie zyskała na znaczeniu niepewność gospodarcza (spadek popytu, zmienność, trudność w jego pokryciu). Odsetek firm postrzegających niepewność gospodarczą jako barierę dla własnej działalności wzrósł w ciągu miesiąca o...

Data publikacji: 20.09.2021
więcej...

• Na tle innych krajów UE polska gospodarka poradziła sobie dobrze ze skutkami pandemii Covid–19. Spadek PKB nastąpił później, był płytszy, a wyjście z dołka bardziej dynamiczne – uważa Konfederacja Lewiatan.• W I kwartale 2021 r. PKB był niższy w stosunku do poziomu sprzed pandemii o 1,6%, podczas gdy w UE ok. 4,6%. Był to jeden z najmniejszych spadków w UE. Pozytywny wkład w ostatnich kwartałach miały zmiany struktury popytu konsumpcyjnego w Polsce i za granicą. Przesunięcie wydatków konsumpcyjnych od objętych obostrzeniami usług do różnego rodzaju dóbr konsumpcyjnych trwałych. Polska jest relatywnie dużym producentem tego rodzaju wyrobów, m.in. sprzętu...

Data publikacji: 17.09.2021
więcej...

• Pandemia Covid–19 stała się istotnym czynnikiem stresogennym dla pracowników. Niepokojowi o stan zdrowia swojego i bliskich szybko zaczął towarzyszyć strach o możliwość utraty pracy i dochodu. • Zmęczenie i frustrację niemożnością pogodzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego odczuwają zwłaszcza kobiety, matki małych dzieci. – Praca świadczona zdalnie (nie zawsze w komfortowych warunkach) przy konieczności godzenia z opieką nad dziećmi, które nie mogły korzystać z instytucji opiekuńczych, wywoływała wielokrotnie zmęczenie i frustracje związane z niemożnością pogodzenia sfery zawodowej i rodzinnej – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Z badań Eurofound (2021) wynika, że kobiety (a zwłaszcza matki małych dzieci) systematycznie odczuwają...

Data publikacji: 16.09.2021
więcej...

• Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy.• Sposób jego wprowadzenia, bez konsultacji społecznych, pogłębi nieufność obywateli i inwestorów do państwa i stanowionego prawa.• Doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE.• Nowy podatek będą musiały zapłacić przedsiębiorstwa, które ponoszą straty.• Konfederacja Lewiatan apeluje do posłów o zaniechanie prac nad tym podatkiem. W Sejmie rozpoczynają się prace nad tzw. podatkiem minimalnym od osób prawnych oraz od podatkowych grup kapitałowych. Propozycja nowej daniny nie została poddana konsultacjom społecznym, co świadczy o braku...

Data publikacji: 15.09.2021
więcej...

W imieniu przedsiębiorców reprezentowanych przez organizacje zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości, krytycznie odnosimy się do kolejnej wersji projektu ustawy podatkowej wchodzącej w skład Polskiego Ładu. Stanowisko Rady Przedsiębiorczości znajdziesz tutaj W naszej ocenie, projekt w wersji skierowanej do prac w Parlamencie dowodzi braku poszanowania przez rząd zasad poprawnej legislacji oraz przejrzystości i przewidywalności systemu podatkowego. Pogłębia nieufność przedsiębiorców i obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.Setki zgłoszonych przez nas merytorycznych uwag do jakości proponowanych przepisów nie zostało uwzględnionych w ramach konsultacji społecznych. Skrócony i przygotowany w ogromnym pośpiechu raport z konsultacji (po tygodniu od ich zakończenia) odnosi się jedynie...

Data publikacji: 14.09.2021
więcej...

• W szczytowym momencie pandemii pracę z domu świadczyło ponad 3 mln pracowników, czyli ok. 20 proc. zatrudnionych.• Udział osób pracujących zdalnie w sektorze informacja i komunikacja wynosił nawet 80 proc., ale w przemyśle, hotelarstwie czy gastronomii nie przekraczał 16 proc – wynika z raportu, który przygotowała Konfederacja Lewiatan. – Specyfika sytuacji epidemicznej spowodowała nagły wzrost liczby osób świadczących pracę poza siedzibą firmy (najczęściej z domu). Wynikało to z powodu racjonalnego rozpraszania pracowników przez pracodawców oraz narzuconych zasad reżimu sanitarnego (np. nauczanie zdalne, nakaz pracy zdalnej dla pracowników administracji publicznej). W świetle danych GUS, kolejne fale pandemii podwoiły lub nawet...

Data publikacji: 13.09.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica