Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W apelu do rządu organizacje przedsiębiorców podkreślają, że nie ma ich zgody na to, aby w obliczu tak trudnych wyzwań ekonomicznych i geopolitycznych decyzje determinujące przyszłość naszego kraju były podejmowane wyłącznie z pobudek politycznych – dla zaspokojenia partykularnych interesów partyjnych. Nie ma również zgody na to, aby bezpowrotnie stracić szansę na uratowanie polskiej gospodarki. Sposób […] Artykuł Apel Rady Przedsiębiorczości o uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 12.08.2022
więcej...

W związku z konsultacjami publicznymi projektu dyrektywy w zakresie ograniczenia zjawiska faworyzowania finansowania dłużnego DEBRA (Debt Equity Bias Reduction Allowance) Konfederacja Lewiatan skierowała do Komisji Europejskiej pismo wraz ze stanowiskiem. Dokumenty oraz odpowiedź KE w wersji oryginalnej są do pobrania poniżej wraz ze streszczeniem w języku polskim. KL/305/150/PP/2022 Artykuł Projekt dyrektywy w zakresie ograniczenia zjawiska faworyzowania finansowania dłużnego – stanowisko Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 11.08.2022
więcej...

78% pracodawców nie zgadza się ze stwierdzeniem, że rząd wie, jak przeciwdziałać kryzysowi. Badanie CBM Indicator dla Lewiatana Lewiatan zapytał przedsiębiorców o ocenę obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Pracodawcy, mimo, że spodziewają się kilkuletniego kryzysu lub trudnej sytuacji na rynku, nie prognozują znaczącego wzrostu bezrobocia, choć są w tej sprawie podzieleni. 59 procent uważa, że znaczącego […] Artykuł Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 09.08.2022
więcej...

Zdrowie psychiczne to podstawa satysfakcjonującego i produktywnego życia. Tymczasem z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że co czwarty Polak potrzebuje pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, a mniej więcej co drugi doświadcza epizodów pogorszonego stanu zdrowia. Sytuację komplikuje fakt, że w Polsce wciąż trudno jest mówić o problemach psychicznych, a choroby wynikające z zaburzeń stanu psychicznego […] Artykuł Polski pracownik jest w złej kondycji psychicznej – raport Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 08.08.2022
więcej...

Zdrowie psychiczne to podstawa satysfakcjonującego i produktywnego życia. Tymczasem z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że co czwarty Polak potrzebuje pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, a mniej więcej co drugi doświadcza epizodów pogorszonego stanu zdrowia. Sytuację komplikuje fakt, że w Polsce wciąż trudno jest mówić o problemach psychicznych, a choroby wynikające z zaburzeń stanu psychicznego […] Artykuł Polski pracownik jest w złej kondycji psychicznej – raport Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 05.08.2022
więcej...

W związku z trwającymi konsultacjami projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022–2027 (RD-569), Rada OZE Konfederacji Lewiatan przekazuje uwagi. KL/302/149/AB/2022 Artykuł Aukcje na sprzedaż energii wytworzonej w instalacjach OZE – uwagi do projektu rozporządzenia pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 04.08.2022
więcej...

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Prawo upadłościowe (nr UC120), Konfederacja Lewiatan przedstawia poniżej swoje stanowisko. KL/299/148/PH/2022 Artykuł Zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym i Prawie upadłościowym – stanowisko Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 03.08.2022
więcej...

– Na słaby odczyt indeksu, a co za tym idzie nastroje menadżerów, wpłynęły przede wszystkim braki w nowych zamówieniach. Zmniejszenie popytu z kolei wpływa na wyraźne osłabienie produkcji – mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan. – Wszystko to skłania pracodawców do co raz większej wstrzemięźliwości co do dalszych planów zatrudnieniowych – zaznacza ekspert. W […] Artykuł Szybki zjazd przemysłu – PMI w lipcu: 42,1 pkt. pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 01.08.2022
więcej...

W tej sytuacji nie będzie możliwe zapewnienie pacjentom odpowiedniej opieki  – ostrzega Konfederacja Lewiatan. W rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym m.in. szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń  w dostarczaniu energii elektrycznej, nie przewidziano rozwiązań, które zapewniłyby niezakłócone funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia. Co prawda, rozporządzenie zawiera przepisy zapewniające niektórym podmiotom ochronę przed ograniczeniami, jednakże dotyczą one jedynie  […] Artykuł Pacjenci ucierpią na ograniczeniach w dostawach prądu pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 29.07.2022
więcej...

Równo rok temu, w lipcu 2021 roku, farmaceutka z apteki w Działdowie podała swojej pacjentce pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19, rozpoczynając nową erę w historii polskiego aptekarstwa. Polskie apteki stały się placówkami, w których poza zaopatrzeniem pacjentów w leki, świadczy się także usługi opieki farmaceutycznej. Tego typu usługi są standardem w krajach Europy Zachodniej czy […] Artykuł List otwarty w sprawie ochrony aptek w trzecim roku pandemii COVID-19 pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 28.07.2022
więcej...

Całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej na koniec czerwca 2022 r., była na poziomie 172,7 mld zł, co oznacza 7,1 proc. wzrost r/r. Przedsiębiorcy, finansując swoje inwestycje w aktywa ruchome, częściej korzystają z leasingu niż z kredytu. Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy, członek Konfederacji Lewiatan podał, że w I połowie 2022 r. firmy […] Artykuł Stabilne 6 miesięcy w branży leasingowej pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 27.07.2022
więcej...

Regulacje dotyczące dostaw gazu dla niektórych branż produkcyjnych powinny być konsultowane z przemysłem – uważa Konfederacja Lewiatan. – Skutki ograniczeń dostaw paliw i energii, w tym gazu dla poszczególnych sektorów przemysłu mogą być zróżnicowane. Często nie oznaczają jedynie zmniejszenia produkcji i przychodów, ale mogą stanowić nieodwracalne zagrożenie dla instalacji i procesów technologicznych. Dlatego kryteria i […] Artykuł Przemysł powinien wziąć udział w konsultacjach dotyczących dostaw gazu pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 26.07.2022
więcej...

Kancelaria Premiera Rady Ministrów przekazała do konsultacji „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”. Jego celem jest wzrost poziomu kompetencji cyfrowych przez zapewnienie każdemu w Polsce możliwości ich rozwoju stosownie do potrzeb, biorąc pod uwagę wszystkie etapy życia. Dotyczyć ma to zarówno zwykłych użytkowników technologii cyfrowych, jak i specjalistów ICT. W konsekwencji realizacja Programu ma przyczynić się do […] Artykuł Konsultujemy „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”, czekamy na uwagi pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 25.07.2022
więcej...

Wczoraj wieczorem Senat w bloku głosowań na zakończenie posiedzenia przyjął 19 poprawek redakcyjnych do nowelizacji tzw. ustawy sankcyjnej. Niestety, wśród nich nie znalazły się propozycje zgłaszane przez pracodawców, m.in. dotyczące wyłączenia leków z zakazów, czy sprzedaży zasobów podmiotów objętych sankcjami, a także możliwości ich nacjonalizacji. – Apelujemy do posłów, którzy będą teraz zajmować się ustawą, […] Artykuł Leki nie powinny być objęte sankcjami pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 22.07.2022
więcej...

Wysłuchaj komentarza eksperta Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Pierwsze oznaki oszczędności –  tak można skomentować dane GUS o sprzedaży detalicznej. Nominalnie sprzedaż detaliczna rosła w tempie blisko 20%. Ale wartość sprzedaży detalicznej jest „zjadana” przez wzrost cen. W czerwcu realnie sprzedaż wzrosła jedynie o 3,2%, przy prognozach na poziomie 6%. To najgorszy wynik […] Artykuł Polacy tną wydatki. Pierwsze oznaki zaciskania pasa [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 21.07.2022
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica