Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Wysłuchaj komentarza eksperta: Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Bez większego zaskoczenia. Wstępny szacunek PKB za cały 2022 r. wskazuje, że nasza gospodarka urosła realnie o 4,9%.  Przemysł okazał się głównym motorem napędowym gospodarki w ubiegłym roku. Dynamika przemysłu jedynie osłabła w IV kw. minionego roku. Nie można się jednak oprzeć wrażeniu, że wzrost […] Artykuł Przemysł i popyt krajowy napędzają wzrost PKB [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 30.01.2023
więcej...

Uchwalona ustawa  to milowy krok dla tworzenia wielopokoleniowych firm – uważa Konfederacja Lewiatan. – Uchwalona ustawa to naprawdę wielka sprawa dla polskich przedsiębiorców. Cieszy, że przyjęta została przez posłów niemal jednogłośnie, poza podziałami. Takie sytuacje nieczęsto zdarzały się przez ostatnie lata. Mimo tego, że nie wszystkie rozsądne postulaty ostatecznie zostały uwzględnione, ustawę należy ocenić jako […] Artykuł Fundacja rodzinna pomoże w tworzeniu firm na pokolenia pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 27.01.2023
więcej...

Przedstawiciele Grupy VAT Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan po raz kolejny spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Finansów w celu omówienia rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy wdrażającej Krajowy System e-Faktur. Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest kluczowe dla firm Krajowy System e-Faktur (KSeF) to nowa platforma teleinformatyczna, która będzie umożliwiała wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur tzw. ustrukturyzowanych. […] Artykuł O trudnościach w nowym systemie e- faktur na spotkaniu z resortem finansów pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 26.01.2023
więcej...

Wysłuchaj komentarza eksperta: Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Grudniowa stopa bezrobocia znalazła się na historycznych minimach. Jedynie w grudniu 2019 r. była równie niska.  Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,2% i była wyższa zaledwie o 0,1 pkt proc. niż w listopadzie. W liczbach oznacza to wzrost bezrobotnych o ponad 10 tys. W urzędach […] Artykuł Rynek pracy trzyma się mocno mimo lekkiego wzrostu bezrobocia [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 25.01.2023
więcej...

Wysłuchaj komentarza eksperta: Rządowy projekt liberalizacji przepisów został przygotowany w toku szerokich konsultacji społecznych i jest obecnie najbardziej dojrzałym kompromisem wyważającym stanowiska wszystkich zaangażowanych stron: przemysłu, społeczeństwa, ochrony klimatu z jednej strony, a politycznych oponentów z drugiej – uważa Konfederacja Lewiatan. – Odblokowania lądowej energetyki wiatrowej domagają się już nie tylko przedsiębiorcy, ale także samorządy, […] Artykuł Rozpoczyna się rozgrywka o powrót wiatraków na ląd [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 24.01.2023
więcej...

Wysłuchaj komentarza eksperta: Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Ponowny spadek sprzedaży detalicznej. Jeszcze przed miesiącem sprzedaż detaliczna rosła w skali roku  powyżej 1,5%. Grudzień przyniósł zmniejszenie dynamiki do zaledwie 0,2%. Oczywiście mowa o wartościach realnych – uwzględniających inflację. W danych widać jaki wpływ na zakupy Polaków miały święta i wzrost zachorowań na grypę […] Artykuł Słabnie sprzedaż detaliczna, bo spadają realne płace [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 23.01.2023
więcej...

W nawiązaniu do publikacji na stronie Rządowego Centrum Legislacji nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 5 grudnia br.), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do projektu ustawy. KL/32/12/AM/2023 Artykuł Ochrona konkurencji i konsumentów – stanowisko Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 20.01.2023
więcej...

Wysłuchaj komentarza ekspertki: Konfederacja Lewiatan proponuje jednak wprowadzenie do ustawy jeszcze kilku zmian, m.in. dotyczących rezygnacji z natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych wydawanych przez prezesa UOKiK czy zapewnienia równych warunków konkurowania dla wszystkich firm.  – Doceniamy wysiłek jaki autorzy projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wnieśli w jej udoskonalenie. Cieszymy się, że uwzględniono część postulatów […] Artykuł Zmiany idą w dobrym kierunku, ale część rozwiązań wymaga rewizji [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 19.01.2023
więcej...

W związku z zaproszeniem do składania uwag do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (UD 471), Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan przekazuje stanowisko. KL/28/11/AM/2023 Artykuł Prawo telekomunikacyjne – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 18.01.2023
więcej...

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Eksport i import nadal rosną w tempie przekraczającym 20%. Eksport w okresie styczeń- listopad był większy niż przed rokiem o 22,7%. Z kolei import wzrósł aż o 30%. Dynamiki wzrostu słabną. Jednak nie w stopniu mogącym wskazywać na jakiekolwiek problemy w przyszłości. Powiększa się luka między eksportem a […] Artykuł Powiększa się luka między eksportem i importem pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 17.01.2023
więcej...

Nowelizacja Kodeksu pracy czeka tylko na podpis prezydenta. Wprowadzi ona na stałe możliwość badania podwładnych przy użyciu alkomatu czy narkotestów. Jednocześnie trwają konsultacje projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu w organizmie pracownika. Rozporządzenie ma określić warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego lub […] Artykuł Kontrola trzeźwości pracowników budzi wątpliwości pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 16.01.2023
więcej...

Komentarz dr Henryki Bochniarz, przewodniczącej Rady Głównej Konfederacji Lewiatan ws. przyjęcia przez Sejm projektu zmian w sądownictwie: Sejm przyjął projekt zmian w sądownictwie, który ma umożliwić odblokowanie środków z KPO. Jako przedsiębiorcy, pracodawcy i obywatele jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony, jak nikt inny, zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla Polski są unijne […] Artykuł Komentarz dr Henryki Bochniarz w sprawie przyjęcia przez Sejm projektu zmian w sądownictwie pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 13.01.2023
więcej...

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad ustawą z dnia 1 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (uchwała Senatu RP z dnia 15 grudnia 2022 r., druk 2890) Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko. KL/24/9/RL/2023 Artykuł Zmiany w Kodeksie pracy – stanowisko Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 11.01.2023
więcej...

W związku z zaplanowanym na 70. posiedzeniu Sejmu pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Komunikacji Elektronicznej (druk nr 2862) Związek Pracodawców Prywatnych Mediów (członek Konfederacji Lewiatan) przekazuje stanowisko. KL/14/3/KK/2023 Artykuł Prawo Komunikacji Elektronicznej – stanowisko Związku Pracodawców Prywatnych Mediów pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 10.01.2023
więcej...

We wtorek projekt ustawy uchwalonej przez Sejm będą rozpatrywały komisje ustawodawcza oraz gospodarki narodowej  i innowacyjności. W środę zaplanowane jest głosowanie w Senacie. – Ustawa odzwierciedla najlepsze praktyki europejskie w zakresie zabezpieczania aktywów na pokolenia, odnosząc je do polskich realiów. To bardzo interesujące przepisy i z pewnością wielu przedsiębiorców będzie z nich korzystać. Chcielibyśmy jednak, […] Artykuł Propozycje zmian podatkowych w ustawie o fundacji rodzinnej pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 09.01.2023
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica