Aktualności » Konfederacja Lewiatan

26 marca, podczas Gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Instytut Great Place to Work® ogłosił listę laureatów konkursu Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2015. W porównaniu z rokiem poprzednim wśród tegorocznych laureatów przybyło firm małych, ocenianych w kategorii „poniżej 50 zatrudnionych oraz firm dużych, zatrudniających powyżej 500 pracowników. Nadal bardzo mocno trzyma się branża IT, którą na Liście reprezentuje aż 7 firm. Nowością w siedmioletniej historii rankingów Great Place to Work® w Polsce jest pierwsze miejsce rodzimej spółki w kategorii firm średnich. Liderami rankingów w 3 kategoriach konkursowych zostali: Jotun Polska Sp. z o.o. – w kategorii...

Data publikacji: 27.03.2015
więcej...

Inwestuj w Europie – pod takim hasłem 26 marca w Brukseli odbywa się BUSINESSEUROPE Day, jedna z najważniejszych europejskich konferencji, na której spotkają się szefowie największych firm i organizacji biznesowych z 33 krajów oraz unijni politycy na czele z szefem Komisji Europejskiej J.C. Junckerem. Polskich przedsiębiorców będzie reprezentowała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. W dyskusjach z biznesem o pomysłach na pobudzanie inwestycji i przywrócenie wzrostu w Europie wezmą udział komisarze, m.in. Frans Timmermans, Jyrki Katainen, Guenther Oettinger i Cecilia Malmstrom. Swoje wystąpienie – oprócz szefa Komisji Europejskiej – zapowiedział także Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu...

Data publikacji: 26.03.2015
więcej...

Czy ekonomia społeczna może uzdrowić Europę? 25 marca w Brukseli odbywa się konferencja pt. Future of Europe: SOCIAL ECONOMY FIRST?, której gościem specjalnym jest Muhammad Yunus, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 roku, twórca Gramen Banku, promotor mikropożyczek. Debatę poświęconą idei ekonomii społecznej z udziałem noblisty będzie moderowała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.   Wydarzenie organizuje eurodeputowany Michał Boni wspólnie z Konfederacją Lewiatan, United Nations Global Compact, Centrum Stosunków Międzynarodowych i magazynem THINKTANK.   

Data publikacji: 25.03.2015
więcej...

Rząd chce wyposażyć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w nowe kompetencje, m.in. Prezes UOKiK, a nie sąd, ma mieć prawo orzekać o niezgodności klauzul umownych z prawem, zakłada się możliwość blokowania reklam, a nawet czasowego zakazu oferowania konsumentom określonych usług czy produktów. Część propozycji budzi kontrowersje – uważa Konfederacja Lewiatan. Komentarz Bartosza Wyżykowskiego, radcy prawnego, eksperta Konfederacji Lewiatan: Od jakiegoś czasu pojawiają się informacje na temat nowych założeń do zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które mają na celu wyposażenie Prezesa UOKiK w nowe kompetencje. Po pierwsze, przewiduje się, że to Prezes UOKiK, a nie sąd,...

Data publikacji: 24.03.2015
więcej...

Zgodnie z danymi brytyjskiego urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS), w okresie od 01.11.2014 do 31.01.2015, liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 102 tys. w stosunku do poprzednio badanego okresu i wyniosła 1,86 mln (spadek o 0,3 p.p., do poziomu 5,7%). Wskaźnik zatrudnienia (employment rate) wyniósł 73,3%, co oznaczało liczbę 30,94 mln osób – najwyższą od momentu rozpoczęcia prowadzenia tego rodzaju statystyk. Odnosząc się do danych szczegółowych raportu ONS warto zauważyć, że w omawianym okresie:          i.                        odnotowano kwartalny wzrost w liczbie osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, przy...

Data publikacji: 23.03.2015
więcej...

Szefowie organizacji pracodawców, związków zawodowych i minister pracy, w czasie wyjazdowego spotkania w Dobieszkowie pod Łodzią, doszli do porozumienia i uzgodnili projekt nowej ustawy o dialogu społecznym. Konfederacja Lewiatan ma nadzieję, że zostanie ona uchwalona jeszcze w pierwszej połowie roku i w ten sposób rozpocznie działalność Rada Dialogu Społecznego. Partnerzy społeczni uzgodnili projekt ustawy regulujący funkcjonowanie instytucji dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.  W miejsce Trójstronnej Komisji ds. Społeczno–Gospodarczych powstanie Rada Dialogu Społecznego . Najważniejszą  zmianą będzie poszerzenie kompetencji Rady Dialogu Społecznego, a szczególnie partnerów społecznych. Oprócz ustawy wypracowano również projekt regulaminu Rady.

Data publikacji: 22.03.2015
więcej...

CEDC International jest czołowym producentem wódki na świecie oraz największą w Europie środkowej i wschodniej zintegrowaną firmą z branży napojów alkoholowych. Firma produkuje i sprzedaje znane marki z segmentu wódek, jak Żubrówka, Bols, Soplica, Absolwent, Żytniówka oraz wiele innych, eksportowanych do blisko 70 krajów świata. CEDC jest także wiodącym importerem alkoholi w Polsce, Rosji i Węgrzech. W Polsce CEDC oferuje najbardziej znane marki alkoholowe na świecie, jak whisky Grants, Carlo Rossi, Metaxa, Jägermeister, Gancia, Aperol, Campari, Cinzano Remy Martin, czy Cointreau. W Polsce firma zatrudnia ponad tysiąc pracowników, m. in. we własnych...

Data publikacji: 20.03.2015
więcej...

17 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług. Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i Radzie Nadzorczej, a także dokonało wyboru władz Rady Nadzorczej na kolejną, dwuletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług wchodzą: Paweł Helak – Przewodniczący Rady NadzorczejBogumiła Waszczewska – członek Rady NadzorczejTomasz Urbański – członek Rady Nadzorczej   Rada Nadzorcza dokonała także wyboru nowego Zarządu Związku w składzie: Anna Podniesińska – Prezes ZwiązkuJózef Czerniejewski – WiceprezesTomasz Kępczyński – WiceprezesJacek Świeca – WiceprezesGratulujemy i życzymy powodzenia!

Data publikacji: 19.03.2015
więcej...

Ruszyła kolejna edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikrofirmom. W tym roku w konkursie uruchomiono nową kategorię „MŁODY BIZNES, stworzoną specjalnie dla młodych przedsiębiorców. Henryka Bochniarz zasiada w kapitule konkursu. Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku skierowany jest do firm, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro. Zgłaszający się wybierają jedną spośród trzech kategorii: ·         START – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 roku, ·         PROGRES – dla mikroprzedsiębiorców,...

Data publikacji: 18.03.2015
więcej...

Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan Andrzej Klesyk będzie prezesem PZU przez kolejne trzy lata. Spółka poinformowała o tym w komunikacie. Andrzej Klesyk na czele zarządu PZU SA stoi od 2007 roku. – Cieszę się, że ambitny projekt, jakim jest PZU 3.0, zyskał pełną aprobatę rady nadzorczej i powierzono mi jego realizację. Chcemy uczynić z PZU zwinnego giganta, firmę silną, zyskowną i gotową na nowe wyzwania przyszłości. Jestem dumny z tego, co udało nam się w tym czasie osiągnąć, przed nami kolejne lata ciężkiej pracy w budowaniu wartości największej firmy ubezpieczeniowej w naszym regionie Europy – powiedział Klesyk.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 17.03.2015
więcej...

15 marca br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące rewizji unijnej dyrektywy w sprawie czasu pracy. Konfederacja Lewiatan, a także BUSINNESEUROPE uważają, że regulacje związane z elastycznym czasem pracy powinny zapadać na szczeblu państw, sektorów i przedsiębiorstw. Ponadto wszelkie zmiany nie powinny utrudniać stosowania istniejących umów zbiorowych. Dyrektywa ma na celu zapewnienie minimalnych, wspólnych dla wszystkich państw członkowskich norm ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z nadmiernymi lub niewłaściwymi godzinami pracy oraz z niewłaściwą ilością czasu przeznaczonego na odpoczynek i regenerację sił po pracy. Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich sektorów działalności, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w tym...

Data publikacji: 16.03.2015
więcej...

Forum Obywatelskiego Rozwoju 9 marca br. zaprezentowało projekt założeń Ordynacji podatkowej oraz uruchomiło portal podatkowy lepszepodatki.pl Inicjatywę tę wsparła Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan, której członkowie włączyli się w przygotowanie projektu założeń. Dokument prezentuje koncepcję Kodeksu podatkowego, który powinien zastąpić obecną Ordynację podatkową, gdyż nie stanowi ona spójnej regulacji podstawowych zagadnień ogólnego prawa podatkowego. Materia tej ustawy wymaga uporządkowania oraz rozszerzenia o nowe instytucje prawa podatkowego. W projekcie uwzględniono od dawna postulowaną zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników, zaproponowano wprowadzenie karty rzetelnego podatnika oraz regulacji dotyczących nieefektywnego sposobu przedawniania zobowiązań podatkowych (okresu...

Data publikacji: 13.03.2015
więcej...

10 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się drugi Kongres eHandlu – spotkanie praktyków e–commerce. Organizowana przez Fundację Polak 2.0 impreza ma na celu wymianę doświadczeń i omówienie trendów, jakie wpłyną na internetowych sprzedawców i ich klientów w ciągu najbliższych miesięcy. Z raportu opublikowanego przez Ecommerce Europe wynika, że obroty w eHandlu w regionie Europy Wschodniej w ubiegłym roku osiągnęły około 23 miliardów euro. Przy tak prężnie rozwijającym się rynku nie sposób nie myśleć o konkurencji i wyróżnieniu się. By to zrobić nie wystarczy śledzić polskie i zagraniczne media branżowe, trzeba wymieniać się spostrzeżeniami i...

Data publikacji: 12.03.2015
więcej...

14 i 15 kwietnia odbędzie się w Warszawie druga edycja konferencji e–Administracja dla Biznesu (EAB 2015). Konferencja organizowana jest we współpracy trzech podmiotów zaangażowanych w rozwój polskiej e–administracji: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania. Tegoroczna edycja konferencji poświęcona będzie usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. Konferencja skupi przedstawicieli władz, organów publicznych oraz środowiska biznesowe. Celem konferencji jest zbudowanie platformy wymiany informacji i uzyskanie odpowiedzi miedzy innymi na pytania o to jakie są oczekiwania przedsiębiorców od administracji, w jakim kierunku powinna rozwijać się elektroniczna administracja. W czasie konferencji zaprezentowane...

Data publikacji: 11.03.2015
więcej...

W Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015 – 2017., wątpliwości budzi przyjęty wskaźnik osiągnięcia w 2017 r. zatrudnienia na poziomie 68,1 proc. przez osoby w wieku 20–64 lata – uważa Konfederacja Lewiatan. Dzisiaj planem zatrudnienia w tych latach zajmuje się rząd. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanJeśli wziąć pod uwagę wyzwania, które stoją przed naszym rynkiem pracy, to należy uznać za słuszne wyznaczenie celu polegającego na zwiększeniu zatrudnienia i aktywności zawodowej. Analiza zadań szczegółowych wskazuje na pewne braki w zakresie praktycznych przedsięwzięć, dotyczących przede wszystkim charakteru podejmowanych...

Data publikacji: 10.03.2015
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica