Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan zwróciła się do prezydenta z apelem o rozważenie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z „prewencyjnym wnioskiem w sprawie zgodności ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu o ponowne jej rozpatrzenie. Konfederacja Lewiatan podczas całego procesu legislacyjnego wielokrotnie wskazywała na poważne wątpliwości co do zgodności z Konstytucją oraz prawem unijnym kluczowych regulacji zawartych w ustawie.Przepisy dotyczące przedmiotu opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego i progresywnych stawek podatku są niejasne i powodują liczne wątpliwości, co do ich zgodności z art. 2 i art. 217 Konstytucji. Vacatio legis określone w ustawie (1 września br.) jest jak...

Data publikacji: 28.07.2016
więcej...

Minister zdrowia przedstawił główne założenia reformy systemu ochrony zdrowia. Zdaniem Konfederacji Lewiatan duże obawy budzi proponowana zmiana w sposobie finansowania służby zdrowia połączona z likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak naprawdę oznacza ona przewrócenie całego systemu do góry nogami. – Planowane zmiany w ochronie zdrowia w wielu miejscach nie dziwią i stanowią realizację postulatów wyborczych PiS. Niemniej jednak duże zaniepokojenie wywołuje nowy sposób finansowania ochrony zdrowia. Już sama zmiana organizacyjna – przejście z NFZ na wojewódzkie oddziały zdrowia stanowi ogromne wyzwanie logistyczne i techniczne. Dzisiejsze oddziały NFZ są właścicielami bazy danych i systemów informatycznych, które będzie musiała przejąć nowa instytucja. Do...

Data publikacji: 27.07.2016
więcej...

Będą ułatwienia dla początkujących przedsiębiorców MŚP, którzy planują pozyskać fundusze unijne na innowacyjne inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. To uzgodnienia, które zostały wspólnie wypracowane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą oraz partnerów społecznych, w tym Dolnośląskich Pracodawców. Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata na Dolnym Śląsku będą mogły liczyć na ułatwienia w najbliższym konkursie RPO z działania 1.5.A Wsparcie innowacyjności  produktowej i procesowej MŚP. To efekt wspólnie wypracowanych rozwiązań między Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a przedstawicielami środowisk regionalnego biznesu. Podczas lipcowego posiedzenia grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji Komitetu Monitorującego RPO...

Data publikacji: 26.07.2016
więcej...

Oferta specjalna na platformie Konfederaci Konfederatom! Spółka ODO 24, członek Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu, oferuje szeroki wachlarz audytów, warsztatów i szkoleń, wspomagających proces ochrony danych. Szczegóły oferty zamieszczone są na platformie B2B pod poniższym linkiem: http://k2k.konfederacjalewiatan.pl Dostęp do ofert i prezentacji firm możliwy jest dopiero po zalogowaniu. Uwaga! Na hasło LEWIATAN firma udziela 10 % rabatu! *** Platforma B2B „Konfederaci Konfederatom jest miejscem, gdzie członkowie Konfederacji prezentują specjalne oferty handlowe dla firm zrzeszonych w Lewiatanie. Głównym celem projektu jest wspieranie budowania relacji biznesowych, pozyskiwanie nowych klientów i obniżenie kosztów...

Data publikacji: 25.07.2016
więcej...

O konsekwencjach wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej pisze w dzisiejszym Pulsie Biznesu, Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 22.07.2016
więcej...

„Dużo pytań o to, czy przedsiębiorcy udźwigną ciężar III filaru systemu emerytalnego to tytuł artykułu dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej. Autorka zabiera głos w dyskusji na temat przebudowy systemu emerytalnego.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 21.07.2016
więcej...

Obciążenie mieszkańców wymogiem zbierania odpadów z podziałem aż na pięć rodzajów, przy braku możliwości egzekwowania tego obowiązku, może przynieść skutki odwrotne od zakładanych – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje projekt rozporządzenia. Nie odnosi się on jednak do kwestii egzekwowania od mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów. Tymczasem konieczne jest wyposażenie gmin w narzędzia, dzięki którym będą mogły skutecznie motywować mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki oraz egzekwować od nich faktyczne zbieranie odpadów z podziałem na frakcje. – Jeśli obowiązek ten nadal...

Data publikacji: 20.07.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan, Instytut Analiz Rynku Pracy i BPSC SA zapraszają Państwa do udziału w badaniu „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach, które jest częścią kluczowego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pn. „Rodzina i praca – to się opłaca!. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Wspólnotowego Prawa, Równość i Obywatelstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest rozwój i promocja mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Ma on przybliżyć pracodawcom i pracownikom wiedzę na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia...

Data publikacji: 19.07.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan, Instytut Analiz Rynku Pracy i BPSC SA zapraszają Państwa do udziału w badaniu „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach, które jest częścią kluczowego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pn. „Rodzina i praca – to się opłaca!. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Wspólnotowego Prawa, Równość i Obywatelstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest rozwój i promocja mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Ma on przybliżyć pracodawcom i pracownikom wiedzę na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia...

Data publikacji: 19.07.2016
więcej...

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Europejska prowadzi konsultacje dla przedsiębiorców dotyczące rozporządzenia CLP oraz powiązanych z nim aktów prawnych. Mają one na celu zbadanie jakości istniejącej legislacji i promocję efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do chemikaliów. Konsultacje nie są adresowane do przedstawicieli konkretnego sektora, wszyscy przedsiębiorcy mogą wziąć w nich udział wypełniając ankietę dostępną na stronie http://www.een.org.pl/index.php/wiedza–i–know–how/articles/przedsiebiorco–wypowiedz–sie–konsultacje–dotyczace–clp–oraz–powiazanego–ustawodawstwa–w–zakresie–chemikaliow.htmlWypełnienie ankiety zajmuje jedynie 10 minut, a ma istotny wpływ na kształtowanie prawa UE.

Data publikacji: 18.07.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan, Instytut Analiz Rynku Pracy i BPSC SA zapraszają Państwa do udziału w badaniu „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach, które jest częścią kluczowego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pn. „Rodzina i praca – to się opłaca!. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Wspólnotowego Prawa, Równość i Obywatelstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest rozwój i promocja mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Ma on przybliżyć pracodawcom i pracownikom wiedzę na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia...

Data publikacji: 15.07.2016
więcej...

Lipcowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Społeczno–Ekonomicznego w sporej części poświęciona została przyczynom i skutkom Brexitu, jednak Komitet żadnej rezolucji w tej sprawie nie przyjął. Wg EKES–u Unia Europejska obok niezbędnych reform wymaga dalszego promowania, angażowania obywateli i odpowiedzialności polityków, którzy wszystkie sukcesy przypisują sobie, a wszystkie kłopoty Unii Europejskiej. W pierwszym dniu obrad, 13 lipca br., gośćmi sesji byli: Ivan Korocka, wiceminister ds. prezydencji słowackiej w Radzie Europejskiej, który przedstawi priorytety prezydencji, a także Sandro Gozi, sekretarz stanu w rządzie włoskim ds. europejskich, który przedstawił swoją wizją przyszłości Unii...

Data publikacji: 14.07.2016
więcej...

Rząd podsumował dziś pierwszy etap obowiązywania programu „Rodzina 500+. W ramach programu wpłynęło ponad 2,6 mln wniosków. Do rodzin trafiło już prawie 5 mld zł. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji LewiatanProgram 500+ działa już od kilku miesięcy, jednak efekty w postaci wzrostu poziomu konsumpcji nie są jeszcze wyraźne. Natomiast, niestety, ujawniają się już pewne negatywne efekty związane z osłabieniem motywacji do podejmowania i utrzymywania pracy. Od pracodawców napływają sygnały o zwiększonej liczbie składanych przez pracowników wypowiedzeń. Przede wszystkim takie sygnały napływają z sektora handlowego i usługowego, ale również w ramach przetwórstwa przemysłowego...

Data publikacji: 13.07.2016
więcej...

„Rząd odkrywa gospodarkę zza biurka – to tytuł wywiadu z Henryką Bochniarz, w dzisiejszej „Gazecie Wyborczej. Szefowa Lewiatana mówi w nim m.in. o polityce gospodarczej rządu, dialogu społecznym czy obowiązkowym samorządzie gospodarczym. Zachęcamy do lektury.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 12.07.2016
więcej...

Przekazujemy do konsultacji: 1.       projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, który zawiera szereg zmian dotyczących postępowania administracyjnego, usprawnienia współdziałania organów, kar administracyjnych oraz mediacji w postępowaniu administracyjnym  2.       projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (nr UD91 w Wykazie RM), zawierający propozycje zmian o charakterze deregulacyjnym; 3.       projekty rozporządzeń Ministra Finansów: a)      w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług , b)      w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, c)       w sprawie...

Data publikacji: 11.07.2016
więcej...

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica