Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Wzrost wynagrodzeń w roku 2017

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycje dotyczące wzrostu w 2017 r: a)      wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, b)      minimalnego wynagrodzenia za pracę, c)      emerytur i rent z FUS. Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 2017 r. Konfederacja Lewiatan proponuje, aby w 2017 r. utrzymany został poziom funduszu płac w państwowej sferze budżetowej. Wzrost wynagrodzeń będzie mógł nastąpić w wyniku ograniczenia wielkości zatrudnienia w państwowej sferze budżetowej i będzie pochodną skali tego ograniczenia. Natomiast wzrost zatrudnienia będzie oznaczał konieczność zmniejszania wynagrodzeń.   Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. Konfederacja Lewiatan proponuje, aby minimalne wynagrodzenie w 2017 r. wyniosło 1900 zł, czyli aby wzrosło o 2,7%, tj. w stopniu ponad 4–krotnie wyższym niż wzrost wynikający z ustawy z dnia 10 października o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (art. 5 ustawy; poziom minimalnego wynagrodzenia w roku poprzednim powiększony o inflację oraz o 2/3 wzrostu PKB, gdy minimalne wynagrodzenie jest niższe niż 50% plus korekta wskaźnikiem weryfikacyjnym).   Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Konfederacja Lewiatan proponuje, aby zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (z późniejszymi zmianami) emerytury i renty wzrosły w 2017 r. o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 r. oraz 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r.  

Źródło: PKPP Lewiatan

Data publikacji: 25.05.2016
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica