Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Poszukiwane pomysły na produkty i usługi w obszarze Blue Growth

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego jest jednym z członków międzynarodowego konsorcjum, w ramach największego w historii programu finansowania badań naukowych i innowacji w UE, Horyzont 2020. Konsorcjum jest beneficjentem projektu NEPTUNE. Projekt skierowany jest do małych i średnich firm, zakłada wsparcie działań w zakresie tworzenia nowych projektów, innowacji i przedsiębiorczości poprzez  rozwój międzysektorowego i transgranicznego łańcucha wartości w obszarze „niebieskiego wzrostu (Blue Growth) w Europie i poza nią. Celem projektu jest rozwój regionalnych ekosystemów gospodarczych oraz tworzenie lepszych warunków współpracy między firmami i klastrami w sektorach: morskim, przestrzeni kosmicznej, technologii informacyjno–komunikacyjnych, rolnictwa oraz logistyki, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Przedsiębiorstwa mogą zgłaszać pomysły na produkty i usługi w obszarze Blue Growth, a Zarząd projektu spośród zgłoszonych propozycji wybierze projekty, które otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe na realizację swoich działań. Trwa nabór propozycji zapotrzebowania na dane produkty/usługi. Więcej informacji o projekcie i możliwościach udziału udzielają: Ilona Tobjasz, Koordynator projektu, tel. 514 108 919 itobjasz@space.biz.pl  Anna Tuszyńska, Współpracownik projektu, atuszynska@space.biz.pl Zachęcamy do udziału!Prezentacja projektu

Źródło: PKPP Lewiatan

Data publikacji: 01.09.2016
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica