Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Zielone światło dla elektrowni wiatrowych na lądzie

• Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przewiduje uelastycznienie reguły odległościowej, która blokuje rozwój nowych projektów wiatrowych na lądzie, wbrew potrzebom społecznym i ekonomicznym.• To krok w dobrym kierunku, jednakże wprowadzenie dodatkowych wymogów dotyczących lokalizowania elektrowni wiatrowych może wydłużyć cały proces administracyjny i ograniczyć skalę możliwych inwestycji. Stanowisko Konfederacji Lewiatan Obecnie odległość budynku mieszkalnego od elektrowni wiatrowej, zgodnie z zasadą 10h, musiała wynosić nawet do 2 km, po liberalizacji przepisów, to społeczność lokalna będzie decydować o tej odległości, przy czym będzie to nie mniej niż 500 m. – Pozostawienie reguły 10h w mocy w połączeniu z szeregiem dodatkowych wymagań dla branży nadal prowadzić będzie do jej stygmatyzacji i może przenosić ryzyko polityczne na szczebel samorządowy. Taka konstrukcja prawna może powodować konflikty pomiędzy mieszkańcami gmin i zniechęcać władze samorządowe do planowania nowych inwestycji. Dlatego proponujemy zmiany, które będą zmierzały do budowania zaufania do obowiązujących procedur prawa, jak i technologii – mówi Dorota Zawadzka–Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.Lewiatan zwraca też uwagę, że nowe przepisy nie ułatwią wprowadzania turbin nowej generacji. W wielu przypadkach skutkować mogą wręcz wyeliminowaniem poszczególnych turbin z istniejących już projektów, co ograniczy potencjał nowych mocy w energetyce wiatrowej. – Wierzymy, że projekt ustawy w ostatecznym kształcie stworzy stabilne otoczenie regulacyjne dla inwestorów i uczestników łańcucha dostaw, prowadząc do zmiany sztywnych zakazów na proces dochodzenia do konsensusu z udziałem lokalnych społeczności. Będzie to długo oczekiwana i pozytywna zmiana, dobrze odzwierciedlająca oczekiwania uczestników rynku i odbiorców energii – dodaje Dorota Zawadzka–Stępniak. Rozwój lądowych farm wiatrowych dostarczających energię po konkurencyjnych cenach, na bazie dojrzałej technologii, jest niezbędny z perspektywy przemysłu i gospodarki. Lądowa energetyka wiatrowa wraz z wielkoskalowymi źródłami fotowoltaicznymi to najtańsze i najszybsze inwestycyjnie źródła zielonej energii. Zwiększający się deficyt zielonej energii stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania gospodarki. Może temu zaradzić właśnie umożliwienie szybkich inwestycji w lądową energetykę wiatrową.Konfederacja Lewiatan 

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 02.06.2021
...powrót

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica