Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

1. 24.01.2012 r. w Hradec Kralowe (Czechy) odbyła się konferencja projektu „Czesko – Polski Portal Innowacji” w której uczestnikiem był przedstawiciel Związku. Celem konferencji było poinformowanie o portalu innowacji, zapoznanie z nowościami w zakresie otoczenia innowacyjnego, praktycznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań, współpracy transgranicznej, głównie jednak wykorzystanie okazji do spotkania wszystkich zainteresowanych stron na terenie czesko – polskiego pogranicza. Szczegóły na stronie internetowej: www.czeplin.eu.

Data publikacji: 06.03.2012
więcej...

1. 15 grudnia 2011 r. w Hotelu "MARIA" w Wałbrzychu odbyła się konferencja gospodarcza "Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kryzysu gospodarczego", w ramach projektu "Wsparcie rozwoju wałbrzyskich firm z sektora MŚP" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na konferencji wystąpili eksperci, którzy przedstawili sposoby na poprawę działalności firm z sektora MŚP. Uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne wraz z informacjami dotyczącymi realizowanego projektu. Po zakończonych wystąpieniach uczestniczy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej badającej przydatność przeprowadzonego szkolenia. W lokalnych mediach została przeprowadzona akcja informacyjna na temat realizacji projektu oraz organizacji konferencji. W czasie przerwy kawowej, jak i po zakończeniu wystąpień prelegentów, uczestniczy nawiązali dyskusje z ekspertami na tematy ich referatów, oraz na interesujące ich zagadnienia gospodarcze.
Szczegóły wystąpień prelegentów znajdują się na stronie internetowej Związku, w pozycji "aktualności" www.pkpplewiatan.pl

Data publikacji: 06.02.2012
więcej...

W dniu 15.12.2011 roku Sudecki Związek Pracodawców wraz z Human Partner Sp. z o.o. organizował bezpłatną konferencje gospodarczą "Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kolejnego kryzysu gospodarczego". Spotkanie odbyło się w Hotelu "Maria" w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 134 B.

Data publikacji: 19.12.2011
więcej...

W dniu 15.12.2011 roku Sudecki Związek Pracodawców wraz z Human Partner Sp. z o.o. organizują bezpłatną konferencję gospodarczą "Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kolejnego kryzysu gospodarczego". Spotkanie odbędzie się w Hotelu "Maria" w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 134 B o godzinie 11:00.

Data publikacji: 25.11.2011
więcej...

Sudecki Związek Pracodawców od początku listopada zaczął realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Wsparcie rozwoju wałbrzyskich firm sektora MŚP”. Partnerem projektu jest firma Human Partner Sp. z o. o. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3.

Data publikacji: 11.11.2011
więcej...

Zarząd Sudeckiego Związku Pracodawców w Wałbrzychu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Związku, organizuje Zebranie Ogólne członków Związku i konferencję na temat: „Instrumenty wsparcia firm sektora MŚP” w dniu 14 października 2011 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2:

Data publikacji: 23.09.2011
więcej...

Szanowni przedsiębiorcy!

Sudecki Związek Pracodawców jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców i od blisko 20 lat w sposób skuteczny integruje środowisko biznesu regionu Dolnośląskiego, reprezentując jego interesy zarówno na forum samorządowym jak i na forum ogólnokrajowym poprzez aktywny wkład w prace w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „LEWIATAN”.

Data publikacji: 09.05.2011
więcej...

W dniu 19 kwietnia 2011 r. o godzinie 12:00 w Sali Witrażowej - Ratusza w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1 Sudecki Związek Pracodawców w Wałbrzychu organizuje "spotkanie pracodawców" poświęcone aktualnym sprawom gospodarczym:

Data publikacji: 05.04.2011
więcej...

W dniu 22 marca 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sudeckiego Związku Pracodawców, na którym były omawiane zagadnienia związane z działalnością Związku:

Data publikacji: 23.03.2011
więcej...

W dniu 1 marca 2011 r. w Ratuszu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu odbyło się spotkanie przedsiębiorców zainteresowanych przygotowaniem i wdrożeniem pilotażu do projektu „powierzenia niektórych czynności zarządu drogami wojewódzkimi partnerom prywatnym, w trybie ustawy o partnerstwie publiczno – prawnym”.

Data publikacji: 03.03.2011
więcej...

W dniu 14 lutego 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sudeckiego Związku Pracodawców, na którym były omawiane problemy wynikające z działalności Związku:

Data publikacji: 15.02.2011
więcej...

O D E Z W A Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców

Data publikacji: 17.01.2011
więcej...

Zarząd Sudeckiego Związku Pracodawców w Wałbrzychu organizuje "Noworoczne spotkanie pracodawców" w Restauracji "MARIA" w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 134B w dniu 27.01.2011 r. godz. 13:00.

Data publikacji: 14.01.2011
więcej...

Zarząd Sudeckiego Związku Pracodawców, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oraz realizując zadania ujęte w Planie pracy Związku, mamy przyjemność zaprosić przedsiębiorców na "spotkanie pracodawców" poświęcone aktualnym sprawom gospodarczym.

Data publikacji: 30.09.2010
więcej...

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w niecodziennym wydarzeniu gospodarczym, NewConnect Convention 2010.

Data publikacji: 09.07.2010
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica