Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Kolejne spotkanie Klubu Dolnośląskich Pracodawców odbyło się w pięknych salach Pałacu Jedlinka w Jedlinie Zdroju 9 maja 2014 roku. Gościem specjalnym wydarzenia był Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz. W spotkaniu uczestniczyli także Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, członek WKDS, Jerzy Tutaj.   

Wojewoda podkreślał znaczącą rolę dialogu społecznego w budowaniu wzajemnych relacji pomiędzy administracją rządową i samorządową a pracodawcami zrzeszonymi w organizacjach pracodawców i związkami zawodowymi. Zwracał on uwagę na niedocenianie roli dialogu społecznego jako ważnego instrumentu demokracji partycypacyjnej w nowoczesnym państwie. 

Tomasz Smolarz zaznaczył, że ówczesny Sudecki Związek Pracodawców jest bardzo aktywnym partnerem, inicjatorem wielu działań zmierzających do integracji środowiska pracodawców. 

fot. DUW

Data publikacji: 09.05.2014
więcej...

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego 16 kwietnia br. podpisał umowę o stałej współpracy z Sudeckim Związkiem Pracodawców – związkiem regionalnym Konfederacji Lewiatan. Głównym celem porozumienia jest nawiązanie realnej współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim oraz sektorem przedsiębiorstw z Dolnego Śląska.

Data publikacji: 23.04.2014
więcej...

Konkurencyjność, innowacyjność, pozyskiwanie środków finansowych oraz możliwość wsparcia przez urząd pracy to główne zagadnienia, z jakimi zapoznali się pracodawcy i przedsiębiorcy z terenu powiatu kłodzkiego na konferencji w ramach partnerstwa lokalnego pn. Rozwój Przedsiębiorczości w Powiecie Kłodzkim. 

Data publikacji: 22.04.2014
więcej...

Nowe programy transgraniczne EWT Polska – Saksonia oraz EWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 w ograniczonym stopniu będą wspierały rozwój przedsiębiorczości, a system finansowania projektów będzie na poziomie 85%. To główne wnioski ze spotkania zespołu roboczego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS) we Wrocławiu, poświęconego przyszłym programom transgranicznym.

Data publikacji: 21.04.2014
więcej...

W ramach nowego RPO na lata 2014-2020 ma trafić na Dolny Śląsk aż 421 mln euro na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności. Zarząd Województwa oficjalnie przekazał  projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 do Komisji Europejskiej.

Data publikacji: 10.04.2014
więcej...

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oficjalnie podsumowało konsultacje projektu Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. Do resortu wpłynęło 141 uwag od 30 podmiotów. W konsultacjach uczestniczył Sudecki Związek Pracodawców – związek regionalny Konfederacji Lewiatan.

Data publikacji: 09.04.2014
więcej...

Praca tymczasowa a koszty rekrutacji, narzędzia wykorzystywane do rekrutacji najlepszych specjalistów oraz zatrudnienie pracowników ze Wschodu - to główne tematy kolejnego spotkania z cyklu „Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu", które odbędzie się 17 kwietnia br. we Wrocławiu.

Data publikacji: 03.04.2014
więcej...

27 marca 2014 r. w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” odbyło się czwarte spotkanie Sudeckiego Klubu Pracodawców.

Spotkanie otworzył Prezes Sudeckiego Związku Pracodawców Artur Mazurkiewicz. Obecnych w biurowcu INVEST-PARK CENTER przywitał także Tomasz Jakacki, Wiceprezes Zarządu WSSE „INVEST – PARK”. 

Data publikacji: 02.04.2014
więcej...

Dnia 27 marca 2014 r. w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” odbyło się czwarte spotkanie ówczesnego Sudeckiego Klubu Pracodawców.

Pierwsza część spotkania była poświęcona przywitaniu i prezentacji nowych członków Związku m.in. firmy S.C. SKI – RAFT organizującej spływy pontonowe przełomem bardzkim. W dniu czwartego już Klubu, Sudecki Związek Pracodawców liczył 130 członków.

Na spotkaniu pracodawcy zostali zapoznani się m.in. z korzyściami jakie płyną z inwestowania w WSSSE INVEST-PARK, wysłuchali również wystąpienia dr Leszka Cybulskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego z Wrocławia na temat rozwoju Dolnego Śląska podregionu wałbrzyskiego. 

Na spotkaniu została także przedstawiona przez Marcina Kowalskiego - Wiceprezesa Zarządu, nowa strategia Sudeckiego Związku Pracodawców. Na zakończenie spotkania goście zostali zaproszeni na spacer po nowoczesnym biurowcu INVEST-PARK CENTER.

Data publikacji: 27.03.2014
więcej...

26 marca br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie nowego Wojewody Dolnośląskiego Tomasza Smolarza i Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego z partnerami społecznymi działającymi w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu. Tematem dyskusji były m.in. kwestie proceduralne związane z działaniem WKDS-ów i jej kompetencjami, zasady współpracy organizacji pracodawców i związków zawodowych z administracją rządową i samorządową, a także najbliższe plany WKDS we Wrocławiu.

Data publikacji: 27.03.2014
więcej...

Dolnośląskie firmy należące do Sudeckiego Związku Pracodawców przygotowują się już do nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Kancelaria Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska oraz firma doradcza Human Partner Sp. z .o.o. właśnie podpisały porozumienie w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorstw, zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych. 

Data publikacji: 25.03.2014
więcej...

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu i Sudecki Związek Pracodawców zawarli umowę o współpracy. Za główny cel strony postawiły sobie wzmocnienie kontaktów pomiędzy otoczeniem społeczno-gospodarczym, a środowiskiem akademickim regionu wałbrzyskiego. W ramach umowy zaplanowano szereg działań, należy do nich m.in. organizacja Tygodnia Przedsiębiorczości dla studentów oraz  Akademickich Targów Pracy. Zaplanowane jest również prowadzenie cyklicznych badań dotyczących konkurencyjności sektora MŚP w Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Data publikacji: 18.03.2014
więcej...

Powołanie nowej komisji rewizyjnej, uzupełnienie składu Zarządu związku oraz przyjęcie strategii rozwoju organizacji do 2016 roku – to najważniejsze decyzje Walnego Zebrania Członków Sudeckiego Związku Pracodawców.

Data publikacji: 17.03.2014
więcej...
Podczas ostatniego wyjazdowego spotkania władz Konfederacji Lewiatan w Krynicy, przedstawiciel Sudeckiego Związku Pracodawców Pan Jarosław Misterek zgłosił uwagi do projektu objęcia składkami na ubezpieczenie społeczne umów zleceń, których łączna wartość w skali miesiąca nie przekracza kwoty 1 600,00 PLN brutto.
Data publikacji: 14.03.2014
więcej...
Prezes zarządu SZP Artur Mazurkiewicz uplasował się na 11 miejscu. 
 
W drugi weekend marca w Krynicy odbyło się wyjazdowe posiedzenie członków Konfederacji Lewiatan, a w jego trakcie kolejne zawody narciarskie Lewiatana. Sudecki Związek Pracodawców na stoku w Krynicy reprezentował Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu związku oraz Marcin Biskup, pełnomocnik Zarządu związku we Wrocławiu.
Data publikacji: 13.03.2014
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica