Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

26 marca br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie nowego Wojewody Dolnośląskiego Tomasza Smolarza i Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego z partnerami społecznymi działającymi w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu. Tematem dyskusji były m.in. kwestie proceduralne związane z działaniem WKDS-ów i jej kompetencjami, zasady współpracy organizacji pracodawców i związków zawodowych z administracją rządową i samorządową, a także najbliższe plany WKDS we Wrocławiu.

Data publikacji: 27.03.2014
więcej...

Dolnośląskie firmy należące do Sudeckiego Związku Pracodawców przygotowują się już do nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Kancelaria Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska oraz firma doradcza Human Partner Sp. z .o.o. właśnie podpisały porozumienie w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorstw, zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych. 

Data publikacji: 25.03.2014
więcej...

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu i Sudecki Związek Pracodawców zawarli umowę o współpracy. Za główny cel strony postawiły sobie wzmocnienie kontaktów pomiędzy otoczeniem społeczno-gospodarczym, a środowiskiem akademickim regionu wałbrzyskiego. W ramach umowy zaplanowano szereg działań, należy do nich m.in. organizacja Tygodnia Przedsiębiorczości dla studentów oraz  Akademickich Targów Pracy. Zaplanowane jest również prowadzenie cyklicznych badań dotyczących konkurencyjności sektora MŚP w Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Data publikacji: 18.03.2014
więcej...

Powołanie nowej komisji rewizyjnej, uzupełnienie składu Zarządu związku oraz przyjęcie strategii rozwoju organizacji do 2016 roku – to najważniejsze decyzje Walnego Zebrania Członków Sudeckiego Związku Pracodawców.

Data publikacji: 17.03.2014
więcej...
Podczas ostatniego wyjazdowego spotkania władz Konfederacji Lewiatan w Krynicy, przedstawiciel Sudeckiego Związku Pracodawców Pan Jarosław Misterek zgłosił uwagi do projektu objęcia składkami na ubezpieczenie społeczne umów zleceń, których łączna wartość w skali miesiąca nie przekracza kwoty 1 600,00 PLN brutto.
Data publikacji: 14.03.2014
więcej...
Prezes zarządu SZP Artur Mazurkiewicz uplasował się na 11 miejscu. 
 
W drugi weekend marca w Krynicy odbyło się wyjazdowe posiedzenie członków Konfederacji Lewiatan, a w jego trakcie kolejne zawody narciarskie Lewiatana. Sudecki Związek Pracodawców na stoku w Krynicy reprezentował Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu związku oraz Marcin Biskup, pełnomocnik Zarządu związku we Wrocławiu.
Data publikacji: 13.03.2014
więcej...

W związku z realizacją projektu: „Tworzymy Fundusze Szkoleniowe” 12 marca 2014 roku w Hotelu Niemcza odbyło się Seminarium Eksperckie dla Przedstawicieli Partnerów Społecznych.

Data publikacji: 12.03.2014
więcej...

13 marca br. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbędą się konsultacje społeczne STRATEGII ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ DO ROKU 2020. Inicjatorami spotkania są dwie regionalne organizacje pracodawców – Sudecki Związek Pracodawców oraz Loża Dolnośląska Business Centre Club.

Data publikacji: 06.03.2014
więcej...

Jest nam niezmiernie miło powitać wśród nas nowych członków. Do naszego grona dołączyli:

  1. Firma CYNAMON PR Sp. z o.o. Agata Sikorska - Zych
  2. Adwokat Mirela Bieda Kancelaria Adwokacka
  3. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Sławomir Radwański
  4. ŚNIEŻKA – INVEST Sp. z o.o. Urszula Drabik
  5. BRITISH CENTRE Tomasz Sierpowski
  6. S.C. SKI – RAFT Mariusz Dubiel, Jacek Herberger
  7. Przedsiębiorstwo Usługowe PERFECT Krzysztof Czech
Data publikacji: 27.02.2014
więcej...

Cztery reprezentatywne organizacje pracodawców z Dolnego Śląska od stycznia br zaczęły tworzyć model współzarządzania zakładowym funduszem szkoleniowym dla firm z sektora MŚP. Model jest testowany w projekcie unijnym realizowanym przez Sudecki Związek Pracodawców w partnerstwie z Forum Aktywności Lokalnej pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W Polsce jest realizowanych tylko pięć takich projektów pilotażowych.

Data publikacji: 26.02.2014
więcej...

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.

Koncepcja Strategii powstała w wyniku oddolnej inicjatywy samorządów województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, które w podpisanym w 2010 roku w Szczecinie porozumieniu zobowiązały się do wspólnych starań na rzecz rozwoju Polski Zachodniej. 

Data publikacji: 24.02.2014
więcej...

W dniu 19.02.2014 r. Sudecki Związek Pracodawców wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu oraz Kancelarią Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski zorganizował kolejne spotkanie dla pracodawców z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej. Tym razem przedsiębiorcy mieli możliwość m.in. bliższego zapoznania się ze zmianami w systemie emerytalnym, programie dofinansowania w ramach prewencji wypadkowej, a także porównania od strony prawnej umów cywilnoprawnych.

Data publikacji: 20.02.2014
więcej...

Największe reprezentatywne organizacje pracodawców na Dolnym Śląsku podpisały wczoraj wspólne stanowisko do Marszałka Województwa i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ostatniego konkursu RPO 2007-2013 skierowanego do przedsiębiorców. Liderzy regionalnych związków pracodawców z ogromnym niezadowoleniem przyjęli przebieg ostatniego naboru, który odbył się 11 lutego 2014 roku.

Data publikacji: 18.02.2014
więcej...

Sudecki Związek Pracodawców wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu 14 lutego 2014 r. zorganizował kolejne spotkanie dla pracodawców z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej. Tym razem przedsiębiorcy mieli możliwość bliższego poznania form wsparcia jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Data publikacji: 17.02.2014
więcej...

W dniu 26 lutego 2014 roku w godz. 11.00 do 14.00 w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Plac Solny 13, 50-061 Wrocław odbędzie się regionalne spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, którego jednym z partnerów jest Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 17.02.2014
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica