Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Większy wpływ na kształt oferty edukacyjnej, zlecenie badań naukowych przez przedsiębiorców, czy organizacja staży i praktyk studenckich – to najważniejsze elementy podpisanego porozumienia  między Uniwersytetem Ekonomicznym a Dolnośląskimi Pracodawcami – regionalnym związkiem pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Porozumienie stwarza szansę na elastyczne dopasowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców. Współpraca z uczelnią zakłada m.in. organizowanie staży i praktyk studenckich wśród pracodawców zrzeszonych w organizacji,  prowadzanie badań naukowych na rzecz przedsiębiorców MŚP. Współpraca umożliwi również wykorzystanie potencjału eksperckiego uczelni na potrzeby rozwoju związku pracodawców w regionie.

Data publikacji: 30.03.2016
więcej...

Pracodawcy już 6 kwietnia w Szczawnie-Zdroju i 13 kwietnia we Wrocławiu mają szansę skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie instrumentów wsparcia przedsiębiorczości. Bezpłatne dni doradcze organizują wspólnie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan. Przedsięwzięcie zaplanowano w ramach Europejskich Dni Pracodawcy.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 30.03.2016
więcej...

Większy wpływ na kształt oferty edukacyjnej, zlecenie badań naukowych przez przedsiębiorców, czy organizacja staży i praktyk studenckich – to najważniejsze elementy podpisanego porozumienia  między Uniwersytetem Ekonomicznym a Dolnośląskimi Pracodawcami – regionalnym związkiem pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 29.03.2016
więcej...

Zapraszamy na Dzień Kariery Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Dolnośląscy Pracodawcy są partnerem tego wydarzenia i aktywnie uczestniczą w promowaniu idei przedsiębiorczości i szeroko rozumianej aktywności. Jarosław Misterek - członek zarządu Dolnośląskich Pracodawców i jednocześnie właściciel firmy będzie zachęcał studentów do założenia własnej działalności gospodarczej i podpowie w jaki sposób i w jakiej formie najkorzystniej rozpocząć biznes. Podczas dni otwartych studenci będą mieli również okazję m.in. nauczyć się pisania biznesplanu, a także będą mogli wziąć udział w grach biznesowych i logistycznych.

11 kwietnia 2016, godz. 9.00-13.00
PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Data publikacji: 29.03.2016
więcej...

Data publikacji: 24.03.2016
więcej...

Grupa robocza ds. przedsiębiorstw i innowacji Komitetu Monitorującego RPO WD konsultowała projekt Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw z Dolnego Śląska oraz założenia instrumentu „Bon na innowacje”.

Grupa robocza, która powstała z inicjatywy Dolnośląskich Pracodawców, oceniła założenia nowego systemu wsparcia rozwoju adaptacyjności przedsiębiorstw MŚP. Przedstawiciele organizacji pracodawców, NGO’s oraz Instytucji Zarządzającej RPO dyskutowali o zasadach zastosowania mechanizmu dystrybucji środków unijnych ukierunkowanych na możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych przez przedsiębiorcę. Partnerzy społeczni odnieśli się również do projektu kryteriów do  Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP (PI 8v). W trakcie posiedzenia grupy roboczej zaproponowano zmiany m.in. w kryteriach premiujących. Zgłoszone w trakcie obrad grupy uwagi i rekomendacje będą teraz przeanalizowanie przez IZ RPO.

Data publikacji: 23.03.2016
więcej...

W marcu ogłoszonych zostanie 14 konkursów na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego na łączną kwotę ponad 310 milionów złotych. Nowe nabory wniosków będą dotyczyć rozbudowy lokalnych dróg, szkolnictwa zawodowego, miejsc opieki nad małymi dziećmi, wsparcia przychodni oraz przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł.

- Terminy są napięte, staramy się zatem przyspieszyć rozdział środków unijnych. W marcowych konkursach najwięcej pieniędzy zaplanowano w konkursach na inwestycje w drogi lokalne, łącznie ponad 93 miliony złotych mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Data publikacji: 21.03.2016
więcej...

Bieżąca sytuacja związana z naborem wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD oraz perspektywa wydatkowania funduszy „post Jeremi” były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 15 marca br. Spotkanie prowadził przewodniczący WRDS WD Marek Woron.

Sytuację związaną z naborem wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD przedstawiła Renata Granowska – dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, a Marek Ignor – Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego zaprezentował perspektywę wydatkowania funduszy ,,post Jeremi”. Innymi tematami omawianymi na posiedzeniu były m.in.: podsumowanie pierwszego etapu prac nad rozwiązaniem problemów Szpitala im. św. Jadwigi w Trzebnicy, uzyskanie koncesji na wydobycie przez Kopalnię w Bartnicy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Data publikacji: 18.03.2016
więcej...

Badania pokazują, że tylko 1 polski przedsiębiorca na 10 przygotował w pełni swoją firmę i rodzinę na wypadek swojej śmierci lub śmierci wspólnika. Aż 90 % firm, niezależnie od ich wielkości i formy prowadzenia, nie przetrwa takich okoliczności.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 17.03.2016
więcej...

Badania pokazują, że tylko 1 polski przedsiębiorca na 10 przygotował w pełni swoją firmę i rodzinę na wypadek swojej śmierci lub śmierci wspólnika. Aż 90 % firm, niezależnie od ich wielkości i formy prowadzenia, nie przetrwa takich okoliczności.

Bezpłatna Konferencja zorganizowana 9 marca 2016 roku we Wrocławiu w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców dostarczyła przedsiębiorcom wiedzę na temat skali zagrożeń, jakie wiążą się ze śmiercią kluczowych osób w firmie i rodzinie. Takie zdarzenia najczęściej doprowadzają firmę do bankructwa, a rodzinę wpędzają w kłopoty prawno-finansowe. Dzięki eksperckiej wiedzy z dziedziny prawa spadkowego, podatkowego oraz finansowego można tych zagrożeń skutecznie uniknąć lub w znacznym stopniu je ograniczyć. Firma Assiduus Investment Partners, której przedstawiciele prowadzili szkolenie, specjalizuje się we wdrażaniu takich właśnie rozwiązań. Przedsiębiorcy uczestniczący w szkoleniu uzyskali szczegółową wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych ze zdarzeniami losowymi, ale także dowiedzieli się jak im zapobiegać na gruncie rozwiązań prawnych i finansowych.

Data publikacji: 17.03.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy kolejny raz są partnerem ważnego w środowisku biznesowym wydarzenia, jakim jest Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy ,,Gwiazdy Biznesu 2016”. W imieniu organizatorów – Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, spółki FRW Media Group oraz portalu www.naszbiznes24.pl zapraszamy serdecznie do udziału w tej inicjatywie przedsiębiorców oraz samorządy.

Nagrody konkursowe w kategoriach:

  • Mikro Firma
  • Mała Firma
  • Średnia Firma
  • Rodzinna Firma
  • Biznes Odpowiedzialny Społecznie
  • Samorząd Przyjazdy Biznesowi
  • Osobowość Dolnego Śląska

Wielka Gala Finałowa na podsumowanie ,,Gwiazd Biznesu 2016" odbędzie się  22 kwietnia 2016r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Udział w niej wezmą przedsiębiorcy, samorządowcy, ludzie kultury, politycy oraz znane osobowości. Gwiazdą wieczoru będzie znakomity wokalista John Porter.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 1 kwietnia 2016 r.
Termin Gali Finałowej: 22 kwietnia 2016 r.

Data publikacji: 15.03.2016
więcej...

Było to spotkanie zorganizowane z inicjatywy Dolnośląskich Pracodawców, poświęcone możliwością współpracy z Pawłem Hreniakiem - Wojewodą Dolnośląskim w zakresie realizacji postulatów regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Tematem rozmów były m.in. wyzwania związane z dolnośląskim rynkiem pracy w kontekście legalizacji pobytu cudzoziemców w regionie, konieczność wprowadzenia ułatwień dla pracodawców w dostępie do środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz ewentualne zmiany dotyczące wzmocnienia współpracy szkół z pracodawcami. Wojewoda Paweł Hreniak zapowiedział, że będzie przekazywał sygnały od regionalnych partnerów społecznych do poszczególnych ministerstw i agencji rządowych. 

Data publikacji: 14.03.2016
więcej...

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu nt. wyzwań stojących przed firmami rodzinnymi w najbliższych latach. Chcemy, abyście Państwo poznali nowych, potencjalnych partnerów biznesowych i wymieniając się doświadczeniami z innymi, skorzystali z synergii, jaką daje integracja środowiska firm rodzinnych w naszym regionie. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni lokalni przedsiębiorcy, którzy opowiedzą swoje historie sukcesu, a także wezmą udział w dyskusji panelowej. Dolnośląscy Pracodawcy są partnerem tego wydarzenia.

Wyzwania dla firmy rodzinnej 2016 - Wrocław
28 kwietnia 2016 r., godz. 16.00 - 19.00
Seminarium bezpłatne

Wyzwania dla firm rodzinnych 2016 - Webcast (seminarium online)
17 marca 2016 r., godz. 10.00-11.00
Seminarium bezpłatne

Data publikacji: 11.03.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy uczestniczyli w wyjazdowym spotkaniu władz i kluczowych członków Konfederacji Lewiatan. Po raz pierwszy w historii odbyło się w Polanicy Zdroju (Kotlina Kłodzka). Zmiana lokalizacji z dotychczasowej w Krynicy była podyktowana rosnącym zainteresowaniem tym stałym punktem naszego kalendarza wydarzeń. W programie były m.in. zawody narciarskie, debata o polskich firmach rodzinnych, debata o biznesie i sporcie. Dużo ważnych tematów, ale również dużo zabawy.

Data publikacji: 10.03.2016
więcej...

Badania pokazują, że tylko 1 polski przedsiębiorca na 10 przygotował w pełni swoją firmę i rodzinę na wypadek swojej śmierci lub śmierci wspólnika. Aż 90 % firm, niezależnie od ich wielkości i formy prowadzenia, nie przetrwa takich okoliczności.

Bezpłatna Konferencja zorganizowana 9 marca 2016 roku we Wrocławiu w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców dostarczyła przedsiębiorcom wiedzę na temat skali zagrożeń, jakie wiążą się ze śmiercią kluczowych osób w firmie i rodzinie. Takie zdarzenia najczęściej doprowadzają firmę do bankructwa, a rodzinę wpędzają w kłopoty prawno-finansowe. Dzięki eksperckiej wiedzy z dziedziny prawa spadkowego, podatkowego oraz finansowego można tych zagrożeń skutecznie uniknąć lub w znacznym stopniu je ograniczyć.

Firma Assiduus Investment Partners, której przedstawiciele prowadzili szkolenie, specjalizuje się we wdrażaniu takich właśnie rozwiązań. Przedsiębiorcy uczestniczący w szkoleniu uzyskali szczegółową wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych ze zdarzeniami losowymi, ale także dowiedzieli się jak im zapobiegać na gruncie rozwiązań prawnych i finansowych.

Data publikacji: 09.03.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica