Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

11 lipca odbyło się tradycyjne letnie spotkanie przyjaciół Lewiatana. Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy, członkowie Konfederacji Lewiatan, politycy, przedstawiciele mediów. W jego trakcie pracodawcy ogłosili "Manifest Polska 2025".

Data publikacji: 14.07.2014
więcej...

Przepisy o opodatkowaniu dochodu pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń, np. udziału w imprezie integracyjnej, czy dodatkowego ubezpieczenia są zgodne z Konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując wniosek Konfederacji Lewiatan. TK wskazał, jak je stosować. W załączeniu także komentarz eksperta Sudeckiego Związku Parcodawców, Jarosława Misterka.

Data publikacji: 10.07.2014
więcej...

Blisko 200 gości uczestniczyło w Wieczorze Biznesowym, który w historii Wałbrzycha odbył się po raz pierwszy. Przebojowe Biznesmenki z pewnością zdobyły serca gości spotkania. Biznes, inspiracja i kultura, jako idealne połączenie, było serwowane w czasie trwania całego wieczoru.

Data publikacji: 09.07.2014
więcej...

Uroczyste podpisanie „Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska” było głównym punktem spotkania partnerów społecznych działających w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu z Wojewodą Dolnośląskim Tomaszem Smolarzem i Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim. 

Data publikacji: 02.07.2014
więcej...

O możliwościach rozwoju dolnośląskich pracodawców w latach 2014-2020 rozmawiali z przedsiębiorcami z regionu jeleniogórskiego wiceprezes Sudeckiego Związku Pracodawców, specjaliści od funduszy unijnych i szkoleń dla firm.

Data publikacji: 02.07.2014
więcej...

Omijanie wirów i skalnych występów, slalomy, sprinty i "nawrotki" - to tylko niektóre przeszkody, jakie mieli do pokonania Dolnośląscy Pracodawcy podczas pierwszego integracyjnego spływu pontonowego. 

Data publikacji: 27.06.2014
więcej...

Omijanie wirów i skalnych występów, slalomy, sprinty i "nawrotki" - to tylko niektóre przeszkody, jakie mieli do pokonania Dolnośląscy Pracodawcy podczas integracyjnego spływu pontonowego. Takie wrażenia tylko w Dolnośląskich Pracodawcach. Spotkanie zorganizowane dzięki jednemu z naszych członków, firmie Ski-Raft Sp. z o.o. z siedzibą w Bardzie.

Data publikacji: 26.06.2014
więcej...

Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” ,OPZZ, Związek Rzemiosła  Polskiego i Konfederacja  Lewiatan wyrażają poparcie dla planowanych przez rząd zmian, które mają doprowadzić do objęcia obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne umów cywilnoprawnych. Jednocześnie oczekują, że planowane rozwiązania uwzględnią zarówno interesy przedsiębiorców, jak i świadczących na ich rzecz pracę pracowników.

Data publikacji: 17.06.2014
więcej...

Chcesz poznać kobiety, które odniosły sukces w życiu prywatnym i zawodowym? Dowiedzieć się jak zbudować silną osobistą markę, by osiągnąć radość i zadowolenie z życia? Podczas spotkania „Przebojowych Biznesmenek” możesz odkryć skuteczne sposoby, by wyrażać siłę oraz podkreślać mocne strony osobowości, do tej pory trzymane w tajemnicy. A wszystko pod honorowym patronatem Sudeckiego Związku Pracodawców.

 

Data publikacji: 17.06.2014
więcej...
Nowelizacja Ustawy o Instytucjach Rynku Pracy i Promocji Zatrudnienia oraz sytuacja gospodarcza Polski - to tematy, które zdominowały dwudniowe posiedzenie Rady Regionów Konfederacji Lewiatan w Warszawie, w której uczestniczyli członkowie zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców.

 

Data publikacji: 16.06.2014
więcej...

Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców (związku regionalnego Konfederacji Lewiatan) zgłosił uwagi do projektu organizacji pracodawców do założeń ustawy dot. Kształtu i funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Data publikacji: 11.06.2014
więcej...

Serdecznie zapraszamy na SPŁYW PONTONOWY Przełomem Bardzkim organizowany w ramach VI spotkania Sudeckiego Klubu Pracodawców.

Data publikacji: 03.06.2014
więcej...

400 miejsc pracy i 150 staży - z taką ofertą dla mieszkańców powiatu kłodzkiego czekali pracodawcy z regionu Kotliny Kłodzkiej i pogranicza czeskiego. 

Data publikacji: 30.05.2014
więcej...

Dwudziestu czeskich przedsiębiorców szukało partnerów handlowych po polskiej stronie. Do Mieroszowa i Wałbrzycha przyjechali na zaproszenie Sudeckiego Związku Pracodawców (Dolnośląskich Pracodawców).

Goście zza południowej granicy przejeżdżają w poszukiwaniu dobrych praktyk. Szukają też partnerów handlowych do współpracy. 

Data publikacji: 29.05.2014
więcej...

Trwają konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020. Dolnośląscy przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje uwagi za pośrednictwem Sudeckiego Związku Pracodawców.

Data publikacji: 28.05.2014
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica