Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Zapraszamy Państwa serdecznie w imieniu Harvard Business Review Polska na regionalną konferencję z cyklu ,,Najlepsze praktyki 2016" o tematyce „Innowacja zorientowana na klienta”. Dolnośląscy Pracodawcy są partnerem tego wydarzenia. Podczas konferencji dowiedzą się Państwo m.in. jak wykorzystać innowację jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy, jak tworzyć innowacyjne produkty i usługi, które podbiją serca i portfele kupujących.

19 października 2016, godz. 9.00
Novotel Wrocław Centrum, Powstańców Śląskich 7, Wrocław

Data publikacji: 04.10.2016
więcej...

Dnia 28 września br. odbyła się kolejna Akademia Dolnośląskich Pracodawców w temacie - ,,Finansowanie rozwoju Twojej firmy. Dotacje na inwestycje, szkolenia i doradztwo”. Szkolenie poprowadził nasz ekspert – Marcin Kowalski – właściciel firmy Human Partner – zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu pracodawcy dowiedzieli się gdzie jeszcze będą dostępne środki unijne dla firm MŚP oraz poznali najważniejsze zasady finansowania innowacyjnych inwestycji w ramach najbliższych konkursów  RPO WD. 

Data publikacji: 03.10.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy jako partner wydarzenia zapraszają Państwa serdecznie na konferencję ,,Innowacja, Finansowanie rozwój - Głos Biznesu 2016" organizowaną przez Konfederację Lewiatan. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć. Podczas czterogodzinnej konferencji przedstawimy sposoby rozwiązania powyższego problemu. 

14 października 2016, godz. 9.30
Hotel Scandic Wrocław, ul. Piłsudskiego 49/57


Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Data publikacji: 28.09.2016
więcej...

Dnia 28 września br. odbyła się kolejna Akademia Dolnośląskich Pracodawców w temacie - ,,Finansowanie rozwoju Twojej firmy. Dotacje na inwestycje, szkolenia i doradztwo”. Szkolenie poprowadził nasz ekspert – Marcin Kowalski – właściciel firmy Human Partner – zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu pracodawcy dowiedzieli się gdzie jeszcze będą dostępne środki unijne dla firm MŚP oraz poznali najważniejsze zasady finansowania innowacyjnych inwestycji w ramach najbliższych konkursów  RPO WD.

Data publikacji: 28.09.2016
więcej...

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) daje szanse na zwiększenie innowacyjności polskich firm, przeznaczając 460 mln zł  na rozbudowę lub powstanie nowoczesnych centrów badawczo-rozwojowych. Dla polskich przedsiębiorców to niezwykła okazja na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę w przedsiębiorstwie, która służyć będzie prowadzeniu prac B+R. 

Data publikacji: 23.09.2016
więcej...

Zapraszamy Państwa serdecznie na cykl bezpłatnych spotkań konsultacyjnych pn. ,,Porozmawiajmy o rynku pracy", które będą poświęcone aktualnym rozwiązaniom w obszarze rynku pracy i zaangażowaniu pracodawców we współpracę z administracją samorządową. W gronie pracodawców przedyskutujemy rozwiązania finansowane ze środków unijnych związane z rynkiem pracy i kształceniem ustawicznym. Zależy nam na głosie i opinii pracodawców zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach i Konfederacji Lewiatan.

4 października 2016 r., godz. 11.00
Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 2

Data publikacji: 16.09.2016
więcej...

Zapraszamy serdecznie na kolejne szkolenie w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców - ,,Finansowanie rozwoju Twojej firmy. Dotacje na inwestycje, szkolenia i doradztwo”, które będzie poświęcone finansowaniu inwestycji ze środków unijnych. Jesienią planowane są kolejne konkursy w ramach RPO 2014-2020 dla dolnośląskich przedsiębiorców.

28 września 2016 r., godz. 10.30
Szczawno-Zdrój (koło Wałbrzycha), ul. Szczawieńska 2.

Data publikacji: 15.09.2016
więcej...

Usprawnienie dostępu do finansowania rozwoju firm czy doprecyzowanie wielu zapisów wymogów konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego adresowanych głównie do przedsiębiorców MŚP – to najważniejsze efekty działania grupy ds. przedsiębiorstw i innowacji. Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WD podsumowano prace tego gremium.

Dolny Śląsk był pierwszym województwem w Polsce, w którym zawiązała się grupa robocza ds. przedsiębiorstw  i innowacji. Co ważne, grupa powstała z inicjatywy partnerów spoza administracji, m.in. Konfederacji Lewiatan-Dolnośląskich Pracodawców, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Data publikacji: 14.09.2016
więcej...

Według najnowszego Globalnego Raportu Innowacyjności, Polska awansowała aż o 7 pozycji w porównaniu do zeszłorocznej edycji raportu i zajmuje obecnie 39 miejsce.

To największy skok w grupie badanych 128 gospodarek na świecie. Jak wynika z Globalnego Raportu Innowacyjności (Global Innovation Index – Winning with Global Innovation) w ogólnym podsumowaniu Polska zajęła 39 miejsce (poprzednio  zajmowała 46 miejsce), a zgodnie ze wskaźnikiem efektywności innowacji zajęła 66 pozycję (poprzednio 93).

Data publikacji: 13.09.2016
więcej...

Regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan - Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na spotkanie z gospodarczą delegacją Republiki Białoruś. Celem spotkania jest zapoznanie polskich przedsiębiorców z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej  w Wolnych Strefach Ekonomicznych w Brześciu oraz Grodnie na Białorusi, omówienie możliwości inwestycyjnych i przedstawienie kierunków importowo-eksportowych do euroazjatyckiej wolnej strefy handlu (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan).

7 września 2016 r., godz. 14.00-16.00
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, Bydgoszcz

Data publikacji: 02.09.2016
więcej...

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej planuje nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie funkcjonowania Krajowego Funduszy Szkoleniowego. W związku z tym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium dla przedstawicieli firm, które będzie okazją do wypracowania rekomendacji kierunku zmian w obszarze KFS.

13 września 2016 r., godz. 10.00
Konfederacja Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Data publikacji: 31.08.2016
więcej...

Prezydium WRDS Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie zaapelowało o włączenie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków – Lubawka na listę polskich projektów przewidzianych do otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Na ostatnim posiedzeniu Prezydium WRDS (24.08.2016) przyjęto stanowisko w sprawie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków – Lubawka. Droga ta ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska.

Data publikacji: 26.08.2016
więcej...

Ponad 50 prelegentów - praktyków, liderów i mentorów, z kraju i zagranicy, 8 ścieżek tematycznych, warsztaty dla przedsiębiorców - 2 dni pełne praktycznej wiedzy i inspiracji m.in. w tematacie finansowania przedsiębiorstw, rozwoju startupów, promocji i ekspansji polskich marek za granicą. Ponadto dyskusje, rozmowy o kluczowych dla polskiej gospodarki kompetencjach oraz zajęcia praktyczne. 

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XVI Forum Edukacyjnym Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

„Twój biznes, nasze wsparcie” – 14 września 2016, Warszawa
„Stać się pracodawcą jutra” - 15 września 2016, Warszawa

Data publikacji: 24.08.2016
więcej...

Sukces wałbrzyskiej uczelni i ważna wiadomość dla pracodawców z branży ochrony zdrowia, którzy borykają się z dostępem do wykwalifikowanej kadry.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, na studiach pierwszego stopnia już od roku akademickiego 2016/2017. Uruchomienie nowego kierunku to m.in. efekt działań Dolnośląskich Pracodawców i funkcjonującej w ramach związku Sekcji Pracodawców Medycznych.  

Data publikacji: 17.08.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy jako organizacja o szczególnym znaczeniu dla regionu Dolnego Śląska została objęta specjalnym programem, w ramach którego wspólnie z wałbrzyskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wspiera pracodawców m.in. poprzez udostępnianie comiesięcznego magazynu informacyjnego ,,ZUS dla Biznesu". W tym numerze znajdą Państwo informacje m.in. o ulgach dla przedsiębiorców, o konsultacjach społecznych w temacie systemu emerytalnego, o doradztwie dla zadłużonych przedsiębiorców, o umowie zlecenie zawieranej ze studentami. Zachęcamy do pobrania magazynu.

Data publikacji: 16.08.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica