Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Realizując swoją misję działania na rzecz konkurencyjności dolnośląskiej gospodarki oraz reprezentowania interesów pracodawców Dolnośląscy Pracodawcy wyrazili swój niepokój związany z wyraźnie sygnalizowanym przez członków i sympatyków związku problemem związanym z niedoborem kadr – problemami z rekrutacją. Na posiedzeniu Dolnośląskiej Rady Gospodarczej została przedstawiona aktualna i prognozowana sytuacja na rynku pracy.

Propozycja zwrócenia uwagi na obecną,  pogłębiającą się sytuację niedoboru pracowników na rynku pracy wynika z chęci podjęcia działań, które zniwelują negatywne dla przedsiębiorców skutki braku pracowników.

Data publikacji: 08.12.2016
więcej...

Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie aktywności Dolnośląskich Pracodawców w zakresie zdiagnozowania Państwa potrzeb w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla firmy. Dzięki Państwa zaangażowaniu i odpowiedzi na 14 krótkich pytań specjalnie przygotowanej ANKIETY zbadamy potencjalne zainteresowanie przedsiębiorców udziałem w projekcie ,,Bon na innowacje”. Termin odesłanie ANKIETY – 16 grudnia 2016 r.

Uczestnictwo w projekcie zapewniłoby Państwu następujące KORZYŚCI:

  • Konsultacje i doradztwo
    w zakresie dot. np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu.
     
  • Wsparcie w formule grantu (bonu) przekazywanego grantobiorcy przez Grantodawcę – dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MŚP - do 100 tysięcy złotych
Data publikacji: 07.12.2016
więcej...

Zapraszamy Państwa na Ogólnopolskie Spotkanie dla członków, zastępców i obserwatorów Komitetów Monitorujących programów regionalnych i krajowych oraz ekspertów rynku pracy i funduszy unijnych Konfederacji Lewiatan oraz związków regionalnych Konfederacji Lewiatan.

Cel projektu:

  • wzmocnienie współpracy regionalnych związków pracodawców Konfederacji Lewiatan z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących programów operacyjnych  na lata 2014-2020,
  • zwiększenie zaangażowania organizacji pracodawców w proces koordynacji monitorowania wdrażania EFS na poziomie regionalnym w obszarze rynku pracy.

16-17 grudnia 2016r., Szczawno-Zdrój
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy ,,Dworzysko"

Data publikacji: 06.12.2016
więcej...

Blisko 60 przedstawicieli małych i średnich firm, regionalnych instytucji otoczenia biznesu oraz inwestorów uczestniczyło w seminarium „Instrumenty wsparcia innowacji. Warunki finansowania. Dobre praktyki” we Wrocławiu.

Spotkanie na Politechnice Wrocławskiej było okazją do poznania szerokiego wachlarza rozwiązań wspierających rozwój innowacyjności. W trakcie spotkania przedstawiano dostępne instrumenty finansowania rozwoju firm, od  preferencyjnych pożyczek i leasingu (CIP, COSME), po wsparcie aniołów biznesu, Venture Capital czy rozwiązania z zakresu crowdfundingu.

Data publikacji: 01.12.2016
więcej...

Zapraszamy Państwa serdecznie w imieniu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na szkolenie dla pracodawców z zakresu „Legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców na terytorium RP”. Spotkanie ma na celu zapoznanie Państwa z obecnie obowiązującymi przepisami w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP oraz ze zmianami w procedurach, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, mającymi za zadanie usprawnienie procesu wydawania pozwoleń.

15 grudnia 2016 roku o godz. 9.00
Sala Sejmikowa, Dolnośląski Urząd Wojewódzkiego (sala 1222)
ul. Plac Powstańców Warszawy 1, Wrocław

Data publikacji: 30.11.2016
więcej...

Spotkanie ,,Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania" zorganizowane w ramach projektu ,,ATLAS DLA PRZEDSIĘBIORCY 2014-2020" współfinansowanego ze środków EFS, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgromadziło ponad 60 przedsiębiorców chcących pogłębiać wiedzę o funduszach unijnych. Tak ogromne zainteresowanie tematem wskazuje na duże zapotrzebowanie firm w zakresie zewnętrznego finansowania inwestycji i rozwoju, a jednocześnie na deficyt informacji w tym obszarze.

Data publikacji: 25.11.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy wystąpili z inicjatywą zwołania posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego we Wrocławiu. Celem spotkania będzie wypracowanie rozwiązań dotyczących efektywnego wykorzystania instrumentu polityki rynku pracy – Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 rok przy współudziale partnerów społecznych oraz przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Chcemy wspólnie z dyrektorami urzędów pracy wypracować warunki udzielania wsparcia z KFS na przyszły rok. Ostatnio braliśmy udział w debacie zorganizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i widzimy konieczność dalszych działań związanych z poprawą wdrażania KFS na Dolnym Śląsku – mówi Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu organizacji.

Data publikacji: 21.11.2016
więcej...

Powoli dobiega końca coroczny, międzynarodowy projekt promujący rozwój biznesowych inicjatyw – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Dziewiąta już edycja ŚTP odbywa się pod hasłem ,,Biznes jest dobry, Przedsiębiorczość jest dobra!”, a Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan podpisują się pod nim, aktywnie uczestnicząc w promowaniu przedsiębiorczości. Zorganizowali z tej okazji wraz z Ośrodkiem Enterprise Europe Network i Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A  bezpłatne szkolenia, w których uczestniczyło blisko 100 osób! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność!

Data publikacji: 18.11.2016
więcej...

Szkolenie pt.  ,,Jak wypromować swoją firmę w Internecie. Podstawy Web Marketingu” pokazało uczestnikom od praktycznej strony, w jaki sposób zadbać o zaistnienie w Internecie, jak  samodzielnie stworzyć prostą stronę www, uruchomić kampanię Google Adwords, czy też Facebook Ads. Szkolenie poprowadził Marcin Durczok - nasz ekspert z firmy heapmail Internet Solutions sp. z o.o. - zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 16.11.2016
więcej...

Szkolenie pn. ,,Zarządzanie pracownikami pokolenia XYZ” wzmocniło umiejętności zarządzania pracownikami w obliczu różnic pokoleniowych, stanowiących  ogromne wyzwanie dla pracodawców. Wiedza w tym zakresie zapewnia organizacji m.in. wyższą efektywność działania w obszarach, w których zatrudnieni są młodzi pracownicy urodzeni w latach 80-tych oraz 90 tych. W trakcie szkolenia skoncenntrowaliśmy się na 2 kluczowych obszarach: komunikacji z ludźmi wykazującymi różnice pokoleniowe, w tym budowaniu odpowiedzialności i utrwalaniu samodzielnego działania oraz na sposobach zwiększania zaangażowania młodych pracowników. Szkolenie poprowadził nasz ekspert – Marcin Kowalski – właściciel firmy Human Partner – zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

Szkolenie ,,Standardy bezpiecznej pracy w firmach MŚP w świetle unijnych dyrektyw”  poszerzyło wiedzę uczestników w temacie kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy. Informacje przekazywane były m.in. przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu,  Oddziału w Wałbrzychu oraz ekspertów firmy Grupa Ek's Polska - zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 14.11.2016
więcej...

W imieniu Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Instrumenty wsparcia innowacji. Warunki finansowania. Dobre praktyki.”, które odbędzie sie 29 listopada 2016 r. we Wrocławiu. Dolnośląscy Pracodawcy oraz Konfederacja Lewiatan są partnerem tego wydarzenia. W trakcie spotkania, przedsiębiorcy zostaną poinformowani o projektowych, kapitałowych oraz społecznościowych formach finansowania innowacji.

29 listopada 2016, godz. 9:30
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
Wrocław, ul. Smoluchowskiego 48, bud. B-11, sala 21, II piętro

Data publikacji: 09.11.2016
więcej...

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym przez Konfederację Lewiatan pn. Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania. Wydarzenie odbędzie się 22 listopada 2016 roku we Wrocławiu (Hotel IBIS STYLE, plac Konstytucji 3 Maja).

Na seminarium zapraszamy w szczególności przedsiębiorców, którzy:

  • realizowali projekty lub starali się o dofinansowanie UE,
  • są zainteresowani poszerzeniem i uaktualnieniem swojej wiedzy w tym zakresie oraz pozyskaniem dofinansowania UE na realizację nowych projektów.

Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę www.eurodlafirm2014-2020.pl

Data publikacji: 08.11.2016
więcej...

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z którym Dolnośląscy Pracodawcy zawarli porozumienie o współpracy.

Projekt daje możliwość pozyskania Stażystów do Państwa firmy (staże trzymiesięczne), spośród Studentów i Studentek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu studiujących na kierunkach: Zarządzania i inżynierii produkcji Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego UE we Wrocławiu, Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Ekonomii, Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych UE we Wrocławiu, a także Ekonomii i Zarządzania Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze UE we Wrocławiu.

 

Data publikacji: 07.11.2016
więcej...

Po raz kolejny pracodawcy z regionu Dolnego Śląska spotkali się, aby porozmawiać o rynku pracy. Dnia 28 października br. we Wrocławiu odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne Dolnośląskich Pracodawców pn. ,,Porozmawiajmy o rynku pracy” połączone z debatą, w której  uczestniczyli pracodawcy z naszego  regionu oraz wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Bartosz Kotecki.

Nawiązywanie dialogu inicjuje pozytywne zmiany. Dlatego też podczas spotkania odbyła się debata, podczas której próbowaliśmy odnaleźć odpowiedź na pytanie: Jak zwiększyć zaangażowanie pracodawców w dialog na rzecz rozwoju rynku pracy? Pracodawcy zastanawiali się ponadto w jaki sposób wesprzeć zatrudnienie w firmach MŚP, z którym jest obecnie  duży problem, oraz jak wspomagać rozwój kompetencji zawodowych w ramach funduszy europejskich.

Data publikacji: 03.11.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica