Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim omówieniem najważniejszych zmian w prawie, które wprowadza Polski Ład!

>>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

Materiał został przygotowany przez firmę Vinci & Vinci z Katowic.

Data publikacji: 23.11.2021
więcej...

Mamy ogromną przyjemność powitać nowych członków naszego związku, Europejską Akademię Dziecka S.C D. Michalska, P. Michalski, A. Perska, Michał Prokopowicz Przedsiębiorstwo Usługowe, "SERWIS PARK" Paweł Krysiak oraz Edyta Pędzisz Life & Business Coaching!

Data publikacji: 14.10.2021
więcej...
Zlecający: Dolnośląscy Pracodawcy
 
Rodzaj zamówienia – usługi
 
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Rzecznictwo interesów pracodawców jest dla nas ważne” dofinansowanego z EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.
 
Zamówienie na opracowanie 3 stanowisk/wniosków w następujących obszarach tematycznych:
1. Wniosek w sprawie dostosowania przepisów dotyczących kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych do zróżnicowanych potrzeb współczesnego rynku pracy zarówno pod względem form kształcenia, jak i podmiotów mogących uczestniczyć jako wykonawcy w kształceniu ustawicznym.
2. Wniosek w sprawie potrzeb kadrowych (umiejętności i kwalifikacje pracowników) firm działających w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji i ewentualne rekomendacje w zakresie uwzględnienia wsparcia dla tych firm np. z EFS na przykładzie Dolnego Śląska.
3. Wniosek w sprawie uwzględnienia wsparcia na kształcenie ustawiczne w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego(rekomendacje)
 
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.
 
 
 
Data publikacji: 05.10.2021
więcej...

8 września 2021 r. podjęliśmy interwencję w związku z konkursem "Bon na innowacje". Po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-421/21 - ogłoszenie o naborze z dnia 30.06.2021r. stwierdzono nieuzasadnione, niezgodne z zasadą równego traktowania i niekorzystne dla potencjalnych operatorów projektów grantowych typu "Bon na innowacje" zapisy dotyczące katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach naboru.

>>PRZECZYTAJ CAŁY DOKUMENT TUTAJ<<

Data publikacji: 09.09.2021
więcej...

Planują Państwo inwestycję oraz wprowadzenie nowych technologii do firmy? Świetnie się składa!

Już od 20 września według zapowiedzi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości firmy z całej Polski będą mogły skorzystać z dofinansowania w konkursie 6.2 Bon na cyfryzację!

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wyniesie do 85% !

Data publikacji: 23.08.2021
więcej...
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła nabór do XIX edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.
 
Dolnośląscy Pracodawcy po raz kolejny zostali zaproszeni do współpracy z Kapitułą Nagrody Gospodarczej poprzez wytypowanie i zgłoszenie przedsiębiorstw w pięciu kategoriach głównych oraz w dwóch kategoriach specjalistycznch.
Data publikacji: 05.08.2021
więcej...

W imieniu naszego członka firmy EUROLIDER Sp. z.o.o. zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą i nawiązywania współpracy przy pozyskiwaniu dofinansowań unijnych!

Data publikacji: 04.08.2021
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy zapraszają do zapoznania się z formami wsparcia dla firm dotkniętych skutkami COVID-19 w ramach Tarcz Antykryzysowych.

                                                                                                  

Data publikacji: 18.03.2021
więcej...

Dolnoślący Pracodawcy  informują, że Powiatowe Urzędy Pracy rozpoczęły nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021.

                                                                                                       

Data publikacji: 18.03.2021
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy zapraszają na szkolenia e-learningowe organizowane przez Human Partner Sp. z o.o we Wrocławiu - członka Dolnośląskich Pracodawców.

                                                                                                                                                                             

Data publikacji: 11.03.2021
więcej...

Dolnoślący Pracodawcy  informują, że Powiatowe Urzędy Pracy rozpoczęły nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021.

                                                                                                         

Data publikacji: 11.03.2021
więcej...

Dolnoślący Pracodawcy  informują, że Powiatowe Urzędy Pracy rozpoczęły nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021.  


                                                                                                              

Data publikacji: 02.03.2021
więcej...

Dolnoślący Pracodawcy  informują, że Powiatowe Urzędy Pracy rozpoczęły nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021.  
                                                                                                                                                                                                                 

Data publikacji: 02.03.2021
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy przypominają o zbliżających się terminach ważnych dla przedsiębiorców.

 

Data publikacji: 26.02.2021
więcej...

W dniu 02.02.2021r.  zostało podpisane POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy Uniwersytetem  Ekonomicznym we Wrocławiu a Dolnośląskimi Pracodawcami.

 

Data publikacji: 26.02.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica