Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Na prośbę Dolnośląskich Pracodawców, Poseł na Sejm RP Robert Jagła złożył w Sejmie interpelacje. Zapytanie skierowane do Ministra Gospodarki - Janusza Piechocińskiego dotyczy planów Ministerstwa Gospodarki odnośnie rozpoczęcia realizacji projektu pn. ,,Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe”. Minister wspomniał, że realizacja jednego z zadań tego projektu, czyli koordynacja systemu promocji polskiej gospodarki wymaga współpracy instytucji na rzecz biznesu. Zapytanie dotyczy zatem uwzględnienia roli organizacji pracodawców we wzmacnianiu koordynacji tego systemu.

Data publikacji: 23.07.2015
więcej...

Na spotkaniu w Czechach nad Łabą jednogłośnie przyjęto do Eures-TriRegio nowego partnera- Dolnośląskich Pracodawców. Podczas spotkania wybrano również nowego wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego partnerstwa transgranicznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służby zatrudnienia, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców z Dolnego Śląska, północnych Czech oraz niemieckiej Saksonii. Nowy partner to jednak nie jedyne nowości w funkcjonowaniu Eures-TriRegio.

Data publikacji: 23.07.2015
więcej...

Partnerstwo przygraniczne EURES - TriRegio powstało celem integracji rynku pracy i kształcenia w obszarze, w którym stykają się Polska, Niemcy i Czechy. Istotą partnerstwa i inicjatywy EURES jest przezwyciężanie problemów administracyjnych, prawnych, organizacyjnych w zakresie podejmowania pracy oraz zatrudniania pracowników na terenach przygranicznych.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 22.07.2015
więcej...

Minął właśnie rok funkcjonowania Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska. To pierwsza tego typu regionalna inicjatywa w Polsce, złożona z reprezentatywnych związków pracodawców działających w województwie dolnośląskim.

Liczba odbytych spotkań, ustaleń, wspólnych stanowisk pokazuje, że autonomicznie działające organizacje pracodawców, czasami o różnych poglądach, potrafią jednak działać wspólnie dla dobra regionu Dolnego Śląska i dialogu społecznego – mówi Artur Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, związku regionalnego pracodawców Konfederacji Lewiatan.  

Data publikacji: 20.07.2015
więcej...

Minął właśnie rok funkcjonowania Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska. To pierwsza tego typu regionalna inicjatywa w Polsce, złożona z reprezentatywnych związków pracodawców działających w województwie dolnośląskim.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 17.07.2015
więcej...

W tradycyjnym już Letnim Spotkaniu Przyjaciół Lewiatana, które odbyło się 10 lipca, uczestniczyli przedsiębiorcy, politycy, przedstawiciele mediów, członkowie Konfederacji Lewiatan, a w tym także Dolnośląscy Pracodawcy.

Data publikacji: 14.07.2015
więcej...

Łatwiejszy dostęp do środków na kształcenie pracowników, nowe formy wsparcia firm planujących ekspansję zagraniczną – to ostatnie rozwiązania zaproponowane przez Dolnośląskich Pracodawców. Związek w ostatnim czasie podjął się szeregu inicjatyw, których celem było zwrócenie uwagi administracji na poprawę w dostępie do instrumentów i środków publicznych.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 13.07.2015
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy jako partnerzy wydarzenia serdecznie zapraszają na ,,Salon Biznesowy Klub Sponsora" organizowany przez Giełdę Eventów wraz z firmą Doradcy Finansowi "Diament" w związku z aktywnością firm na rynku, wspieraniem i rozwojem działalności celem pogratulowania i docenienia.

Spotkanie odbędzie się 22 lipca (środa) br. w Haston City Hotel*** przy ul. Irysowej 1-3 we Wrocławiu

Data publikacji: 13.07.2015
więcej...

Tym razem, w ramach Klubu Dolnośląskich Pracodawców, nasi członkowie mieli niebywałą okazję zwiedzić Muzeum Turystycznej Kopalni Węgla w Nowej Rudzie.

Przeczytaj relacje i obejrzyj zdjęcia z wyjątkowego spotkania Dolnośląskich Pracodawców! 

Data publikacji: 07.07.2015
więcej...

Po wakacjach startują konkursy z dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 dla firm. Dolnośląscy przedsiębiorcy mogą więc już przygotowywać się do pierwszych konkursów. Znamy już terminy naborów wniosków w ramach RPO. 

Data publikacji: 07.07.2015
więcej...

Aktualnie trwają konsultacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, których przedmiotem jest zmiana polegająca na dodaniu do obowiązującego dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 załącznika pn. „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.

Data publikacji: 06.07.2015
więcej...

Klub Dolnośląskich Pracodawców nie przestaje zaskakiwać i dostarczać niezapomnianych wrażeń klubowiczom. Tym razem, w ramach Klubu Dolnośląskich Pracodawców, nasi członkowie mieli niebywałą okazję zwiedzić Muzeum Turystycznej Kopalni Węgla w Nowej Rudzie.

Na wstępie spotkania, Prezes Artur Mazurkiewicz wraz z Barbarą Korbas – dyrektor Podziemnej Trasy Turystycznej i Muzeum Górnictwa Podziemnego w Nowej Rudzie, uroczyście powitali wszystkich uczestników. Nowi członkowie Dolnośląskich Pracodawców mieli okazję zaprezentować swoją działalność oraz omówić jej kierunki.

Spotkanie uświetnił Robert Hadaś – zastępca Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, który przedstawił przedsiębiorcom możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE.  W wystąpieniu uwzględnione zostały najświeższe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w tym harmonogramy konkursów  na lata 2015 i 2016.

Data publikacji: 02.07.2015
więcej...

W piątek, 19 czerwca 2015 roku w Dolnośląskim Parku Technologicznym w Szczawnie-Zdroju odbyło się kolejne spotkanie nowatorskiej grupy inwestycyjnej. Nowi sympatycy przedsięwzięcia zapoznali się z jego ideą. Wciąż można dołączyć do tego oryginalnego projektu, skład inwestorski kompletowany będzie do września.  

Data publikacji: 26.06.2015
więcej...

W ubiegły czwartek, tj. 25 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie promocyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które uświetnił  Burmistrz oraz Starosta Kłodzki.  Tym razem  miało ono miejsce w Hotelu Metro w Boguszynie, koło Kłodzka, przy udziale firmy  Znak oraz Dolnośląskich Pracodawców. 

Data publikacji: 25.06.2015
więcej...
17 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie dotyczące tzw. „bonu szkoleniowego" jako narzędzia, mającego usprawnić funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele związków regionalnych i branżowych Konfederacji Lewiatan, przedstawiciele firm szkoleniowych oraz edukacji. Uczestniczyła w nim także Marcelina Palonek, dyrektor biura Dolnośląskich Pracodawców, regionalnego związku Konfederacji Lewiatan.
Data publikacji: 22.06.2015
więcej...

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica