Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Efektywna aktywizacja osób bezrobotnych prowadzona przez prywatne agencje zatrudnienia ma zostać ograniczona, na co wskazuje plan wydatków Funduszu Pracy na 2017r. Plan wydatków na 2017r. nie przewiduje bowiem wystarczających środków finansowych na realizację kolejnych projektów, mimo że zlecanie działań aktywizacyjnych podmiotom niepublicznym okazało się być skutecznym narzędziem w procesie przywracania bezrobotnych na rynek pracy.

Dolnośląscy Pracodawcy w odpowiedzi na głosy pracodawców, zwrócili się z prośbą o postawienie problemu pod obrady Zespołu do spraw rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

Data publikacji: 27.02.2017
więcej...

Prace Komisji Europejskiej nad stworzeniem Jednolitego Rynku Cyfrowego weszły w decydującą fazę. Co czeka polskich przedsiębiorców, którzy myślą o podboju rynków państw Unii Europejskiej? Jaki wpływ na ich sukces będzie miała umiejętność wykorzystywania technologii cyfrowych?

Dzięki temu przewodnikowi dowiesz się:

 • co to jest gospodarka cyfrowa,
 • na czym będzie polegał Jednolity Rynek Cyfrowy,
 • w jakich obszarach działalności gospodarczej można się spodziewać zmian przepisów,
 • jakie szanse dla rozwoju biznesu powstaną w wyniku zniesienia kolejnych barier w ramach rynku wewnętrznego UE,
 • jakie technologie cyfrowe można wykorzystać, by zwiększyć sprzedaż,
 • na co trzeba szczególnie uważać, sprzedając z wykorzystaniem technologii cyfrowych na rynku wewnętrznym UE, przede wszystkim w odniesieniu do danych osobowych klientów oraz odpowiedzialności posprzedażowej.
Data publikacji: 22.02.2017
więcej...

Projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” o wartości 43,5 mln złotych przewiduje wsparcie doradczo-szkoleniowe z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Uczestnikami projektu mogą być jednak tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Taki zapis uniemożliwia podnoszenie kwalifikacji przez przedsiębiorców (np. wspólników spółek, właścicieli).

Dolnośląscy Pracodawcy – związek regionalny Konfederacji Lewiatan z niepokojem przyjął informacje dotyczące ograniczenia finansowania usług rozwojowych dla właścicieli przedsiębiorstw (spółek) nieposiadających umów o pracę z Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazując swoje stanowisko  Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego. W stanowisku Związek wnosi o podjęcia działań zmierzających do rozwiązania wskazanych problermów.

Data publikacji: 20.02.2017
więcej...

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez Konfederację Lewiatan pn. Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania. Wydarzenie odbędzie się 8 marca 2017r. we Wrocławiu (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a).

Na warsztaty zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy:

 • Posiadają już wiedzę na temat zasad wsparcia i źródeł finansowania w latach 2014-2020 i szukają szczegółowych informacji w tym zakresie.
 • Mają pomysł na projekt i są zainteresowani przygotowaniem wniosku w odniesieniu do możliwego zakresu FE.

8 marca 2017r. , godz. 8.45
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a, Wrocław

Data publikacji: 20.02.2017
więcej...

Ponad 110 osób zebrało się na szkoleniu zorganizowanym przez Dolnośląskich Pracodawców dotyczącym zatrudniania obcokrajowców w Polsce. W jednym miejscu, w jednym czasie  przedstawiciele najważniejszych instytucji zajmujących się tematyką zatrudniania cudzoziemców przekazali  pracodawcom najistotniejsze informacje  dotyczące przepisów, procedur i obowiązków pracodawców w sytuacji zatrudniania osób z zagranicy.

Data publikacji: 13.02.2017
więcej...

Ponad 110 osób zebrało się na szkoleniu zorganizowanym przez Dolnośląskich Pracodawców dotyczącym zatrudniania obcokrajowców w Polsce. W jednym miejscu, w jednym czasie  przedstawiciele najważniejszych instytucji zajmujących się tematyką zatrudniania cudzoziemców przekazali  pracodawcom najistotniejsze informacje  dotyczące przepisów, procedur i obowiązków pracodawców w sytuacji zatrudniania osób z zagranicy.

 

Data publikacji: 09.02.2017
więcej...

Dolny Śląsk otrzymał ponad 12 milionów złotych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników i pracodawców.  To ponad 1,2 mln zł więcej niż przed rokiem.

Środki Krajowego  Funduszu  Szkoleniowego przeznaczone są na wsparcie kadr, a zatem na  kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Adresowany jest więc do pracodawców, którzy zamierzają przekwalifikować,  zaktualizować, uzupełnić wiedzę i umiejętności swoje lub zatrudnionych pracowników.

Data publikacji: 03.02.2017
więcej...

Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie pn. ,,Jak zatrudniać obcokrajowców? Przepisy, procedury i obowiązki pracodawcy” organizowane w ramach I Transgranicznego Forum Rynku Pracy. Szkolenie odbędzie się 9 lutego 2017 roku w Wałbrzychu.

Szkolenie adresowane jest do pracodawców oraz przedstawicieli publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy o możliwościach zatrudnienia w Polsce obcokrajowców.

Data publikacji: 30.01.2017
więcej...

Spotkanie Noworoczne Dolnośląskich Pracodawców już za nami! Tradycyjnie mieliśmy przyjemność spotkać się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 100 osób, a wśród nich sami wyjątkowi goście - dziękujemy wszystkim za obecność. Podczas spotkania Prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców – Artur Mazurkiewicz omówił działania Związku w roku 2016, a także aktywności  zaplanowane na nowy rok.

Data publikacji: 30.01.2017
więcej...

Spotkanie ,,Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania" zorganizowane w ramach projektu ,,ATLAS DLA PRZEDSIĘBIORCY 2014-2020" współfinansowanego ze środków EFS, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgromadziło ponad 30 przedsiębiorców chcących pogłębiać wiedzę o funduszach unijnych.

Duże  zainteresowanie tematem wskazuje na duże zapotrzebowanie firm w zakresie zewnętrznego finansowania inwestycji i rozwoju, a jednocześnie na deficyt informacji w tym obszarze. Uczestnicy seminarium mieli okazję m.in. pracować w grupach nad przygotowaniem własnego pomysłu na innowacyjny produkt, usługę, innowacyjną zmianę procesową bądź organizacyjną. Kolejno pomysły projektów były konsultowane z ekspertkami prowadzącymi szkolenie. 

Data publikacji: 19.01.2017
więcej...

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym zapraszają na kolejną debatę z cyklu „Z Widokiem na Europę”. Czym jest umowa gospodarczo-handlowa między Unią Europejską a Kanadą (CETA)? Jakie korzyści i jakie kontrowersje niesie za sobą to porozumienie dla Polski i całej Europy? Czy może wpłynąć na wzmocnienie pozycji UE na arenie międzynarodowej? Na te i inne pytania będą odpowiadać uczestnicy debaty już 11 stycznia o godzinie 12:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

11 stycznia 2017 r., godz. 12.00
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120, budynek biblioteki, sala 4W

Data publikacji: 05.01.2017
więcej...

Zapraszamy Państwa serdecznie na bezpłatne seminarium ,,Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw- szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania", które odbędzie sie 17 stycznia 2017 roku w Wałbrzychu. W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • o zasadach otrzymania finansowania na działania inwestycyjne i rozwojowe firm w latach 2014-2020
 • o źródłach finansowania inwestycji dostępnych na poziomie centralnym oraz bezpośrednio w województwie;
 • o nowych produktach (formach) wsparcia przedsiębiorców, w tym dotacjach, pożyczkach, kredytach i innych formach dofinansowania działań innowacyjnych i rozwojowych;
 • gdzie szukać informacji o Funduszach Europejskich 2014-2020.

17 stycznia 2017 r., godz. 9.00
Hotel MARIA Sala Marysieńka, ul. Wrocławska 134 b, Wałbrzych

Data publikacji: 03.01.2017
więcej...

Nie ulega wątpliwości, że środki z Europejskiego Funduszu Społecznego są dla przedsiębiorstw atrakcyjną formą wsparcia i stanowią realną pomoc w ich rozwoju. Niemniej, aby oferta EFS była efektywnie wykorzystana musi być przede wszystkim dostępna i zrozumiała dla pracodawców.

Ekspertyza pt. ,,Identyfikacja barier i problemów we wdrażaniu EFS” – przygotowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących”, wskazuje na bariery, na jakie napotykają najczęściej pracodawcy podczas ubiegania się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, jednocześnie przedstawiając rekomendacje usprawnienia systemu prawno-instytucjonalnego.

Zachęcamy do poznania szczegółów na temat realizowanego projektu oraz pobrania bezpłatnej publikacji.

Data publikacji: 30.12.2016
więcej...

Blisko 250 pracodawców zaangażowanych w konsultacje, zorganizowanie 10 spotkań w regionach, poradnik dla przedsiębiorców – to efekty zakończonego właśnie projektu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z partnerami - Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych oraz Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan zakończyli właśnie ponadregionalny projekt pn. ,,Konfederaci- konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących”. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego efektem jest wzmocnienie współpracy między regionalnymi związkami pracodawców Konfederacji Lewiatan z przedsiębiorcami. Dzięki cyklicznym spotkaniom nastąpiła też poprawa relacji pomiędzy ekspertami pełniącymi funkcje członków i zastępców w komitetach monitorujących programów operacyjnych.

Data publikacji: 27.12.2016
więcej...

Komitet Monitorujący na ostatnim posiedzeniu w 2016 roku przyjął m.in. kryteria do konkursu 1.4 B adresowanego do firm MŚP, planujących ekspansję zagraniczną. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dotację na otwarcie nowych kanałów biznesowych, lub certyfikacje wyrobów i produktów na rynkach zagranicznych. Planowany nabór wniosków rozpocznie się 30 stycznia 2017 r.

Podczas obrad dyskutowano na temat praktycznego zastosowania zasady równości szans i niedyskryminacji w perspektywie 2014-2020. Przedstawiciele partnerów społecznych zwracali uwagę, że wiele nowych zapisów wymaganych wobec podmiotów realizujących projekty jest tak naprawdę martwych lub trudnych do spełnienia.

Data publikacji: 19.12.2016
więcej...

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica