Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Współpracy nad przyszłą perspektywą finansową na lata 2014-2020 poświęcone było spotkanie dr Jerzego Tutaja, członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego z przedsta-wicielami Forum Partnerów Społeczno - Gospodarczych. W spotkaniu wziął udział Marcin Kowalski, Członek Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców.

Data publikacji: 20.12.2012
więcej...

Sudecki Związek Pracodawców zadeklarował wsparcie dla drobnych przedsiębiorców prowadzących sklepy na terenie Wałbrzycha, którzy obawiają się wejścia w życie uchwały o zakazie nocnego handlu. W spotkaniu z Prezydentem Miasta i przedstawicielami przedsiębiorców uczestniczył Przewodniczący Sudeckiego Związku Pracodawców, Artur Mazurkiewicz.

Data publikacji: 19.12.2012
więcej...

Prezydent podpisał ustawę o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Abolicja ma dotyczyć okresu od stycznia 1999 do lutego 2009 r. - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta.

Data publikacji: 19.12.2012
więcej...

Z udziałem ponad 100 gości ze świata biznesu, polityki świętowano XX-lecie Sudeckiego Związku Pracodawców. Uroczystość odbyła się w Sali Maksymiliana Zamku Książ.

Data publikacji: 07.12.2012
więcej...

Serdecznie zapraszamy pracodawców do udziału w bezpłatnej konferencji pn. "Dolnośląski rynek pracy - dziś i jutro", która odbędzie się już 18 października br. w Wałbrzychu. Patronat merytoryczny objęła Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

Data publikacji: 01.10.2012
więcej...

20 lipca 2012 r. w ogrodach nowej siedziby Lewiatana odbył się tradycyjny piknik przyjaciół naszej organizacji. Jak co roku gościliśmy mnóstwo wspaniałych gości ze świata biznesu, nauki, polityki i mediów. Dopisała nam pogoda i humory. W tym roku tematem przewodnim spotkania była budowa e-społeczeństwa.

Data publikacji: 24.07.2012
więcej...

W dniu 29 czerwca 2012 r. w Dolnośląskim Parku Technologicznym w Szczawnie Zdroju przy ulicy Szczawieńskiej 2 odbyło się spotkanie przedsiębiorców zorganizowane przez Sudecki Związek Pracodawców w Wałbrzychu. Na spotkanie przybyli lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele władz oraz reprezentanci związków pracodawców z Czech.

Data publikacji: 02.07.2012
więcej...

Szanowni Państwo,
Zarząd Sudeckiego Związku Pracodawców w Wałbrzychu, serdecznie zaprasza Państwa na „integracyjne spotkanie przedsiębiorców” w dniu 29.06.2012 r. godzina 11:45 w Dolnośląskim Parku Technologicznym w Szczawnie Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2.

Data publikacji: 18.06.2012
więcej...

Szanowni Przedsiębiorcy!
Sudecki Związek Pracodawców w Wałbrzychu wraz z firmą szkoleniowo-doradczą Human Partner Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na bezpłatną konferencję gospodarczą "Rozwój sektora MŚP na Dolnym Śląsku - szanse, wyzwania i zagrożenia" organizowaną w Zamku Książ w dniu 19 kwietnia 2012 r. 

Data publikacji: 06.04.2012
więcej...

1. 24.01.2012 r. w Hradec Kralowe (Czechy) odbyła się konferencja projektu „Czesko – Polski Portal Innowacji” w której uczestnikiem był przedstawiciel Związku. Celem konferencji było poinformowanie o portalu innowacji, zapoznanie z nowościami w zakresie otoczenia innowacyjnego, praktycznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań, współpracy transgranicznej, głównie jednak wykorzystanie okazji do spotkania wszystkich zainteresowanych stron na terenie czesko – polskiego pogranicza. Szczegóły na stronie internetowej: www.czeplin.eu.

Data publikacji: 06.03.2012
więcej...

1. 15 grudnia 2011 r. w Hotelu "MARIA" w Wałbrzychu odbyła się konferencja gospodarcza "Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kryzysu gospodarczego", w ramach projektu "Wsparcie rozwoju wałbrzyskich firm z sektora MŚP" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na konferencji wystąpili eksperci, którzy przedstawili sposoby na poprawę działalności firm z sektora MŚP. Uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne wraz z informacjami dotyczącymi realizowanego projektu. Po zakończonych wystąpieniach uczestniczy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej badającej przydatność przeprowadzonego szkolenia. W lokalnych mediach została przeprowadzona akcja informacyjna na temat realizacji projektu oraz organizacji konferencji. W czasie przerwy kawowej, jak i po zakończeniu wystąpień prelegentów, uczestniczy nawiązali dyskusje z ekspertami na tematy ich referatów, oraz na interesujące ich zagadnienia gospodarcze.
Szczegóły wystąpień prelegentów znajdują się na stronie internetowej Związku, w pozycji "aktualności" www.pkpplewiatan.pl

Data publikacji: 06.02.2012
więcej...

W dniu 15.12.2011 roku Sudecki Związek Pracodawców wraz z Human Partner Sp. z o.o. organizował bezpłatną konferencje gospodarczą "Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kolejnego kryzysu gospodarczego". Spotkanie odbyło się w Hotelu "Maria" w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 134 B.

Data publikacji: 19.12.2011
więcej...

W dniu 15.12.2011 roku Sudecki Związek Pracodawców wraz z Human Partner Sp. z o.o. organizują bezpłatną konferencję gospodarczą "Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kolejnego kryzysu gospodarczego". Spotkanie odbędzie się w Hotelu "Maria" w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 134 B o godzinie 11:00.

Data publikacji: 25.11.2011
więcej...

Sudecki Związek Pracodawców od początku listopada zaczął realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Wsparcie rozwoju wałbrzyskich firm sektora MŚP”. Partnerem projektu jest firma Human Partner Sp. z o. o. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3.

Data publikacji: 11.11.2011
więcej...

Zarząd Sudeckiego Związku Pracodawców w Wałbrzychu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Związku, organizuje Zebranie Ogólne członków Związku i konferencję na temat: „Instrumenty wsparcia firm sektora MŚP” w dniu 14 października 2011 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2:

Data publikacji: 23.09.2011
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica