Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
 

„Unijne pieniądze na start” to konferencja dla przedstawicieli „młodych” firm, które działają na rynku nie dłużej niż dwa lata. Prelegentami byli m.ni. Katarzyna Schmidt-Kwiecińska oraz Marcin Kowalski  - eksperci Dolnośląskich Pracodawców.

Data publikacji: 24.09.2014
więcej...

W czwartek, 18, września, przedsiębiorcy spotkali się z ekspertami podczas Klubu Dolnośląskich Pracodawców w Parku Smaków. Temat nowych instrumentów rynku pracy i zmian w Ordynacji podatkowej przyciągnął wielu ludzi biznesu oraz media. 

Data publikacji: 19.09.2014
więcej...

Dnia 18 września 2014 roku przedsiębiorcy spotkali się z ekspertami podczas Klubu Dolnośląskich Pracodawców w Restauracji ,,Park Smaków Lunch & Cafe Point", będącej członkiem Związku. 

Tematem przewodnim spotkania były nowe instrumenty rynku pracy oraz zmiany w Ordynacji podatkowej. Wydarzenie przyciągnęło wielu ludzi biznesu oraz lokalne media.

Jarosław Misterek, ekspert z dziedziny prawa podatkowego Dolnośląskich Pracodawców, właściciel wrocławskiej firmy CPC Tax, przestrzegał przedsiębiorców przed nowymi zasadami w znowelizowanej Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą organy podatkowe będą mogły rozstrzygać o charakterze danej czynności wbrew intencji podatnika, kierując się jedynie zasadą maksymalnego obciążenia podatkowego.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Justyna Piasecka, zachęcała natomiast przedsiębiorców do korzystania z nowych instrumentów rynku pracy - dofinansowań, refundacji, bonów, czy też środków Funduszu Pracy, które przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Data publikacji: 18.09.2014
więcej...

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego przygotowuje kolejną bezpłatną konferencję dla przedsiębiorców. Pod hasłem „Unijne pieniądze na start” eksperci spotkają się z przedstawicielami „młodych” firm we wtorek, 23 września w Zachodniej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu.

Data publikacji: 16.09.2014
więcej...

Miła atmosfera i swobodne rozmowy na świeżym powietrzu doskonale opisują spotkanie w ramach IV Pikniku Pracodawców, zorganizowanego przez Związek Pracodawców Polska Miedź w Lubinie w dniu 30 sierpnia br.

W wydarzeniu udział wziął Artur Mazurkiewicz – Prezes Dolnośląskich Pracodawców. 

Data publikacji: 11.09.2014
więcej...

Forum Dialogu Regionalnego i Zespół ds. Formuły Dialogu Regionalnego i Mediacji  opracowały propozycję zmian przepisów ustawy dotyczącej przyszłego kształtu dialogu społecznego na poziomie regionalnym. Obecnie trwają konsultacje społeczne nad projektem. 

Forum Dialogu Regionalnego i Zespół ds. Formuły Dialogu Regionalnego i Mediacji  powstały i działają w ramach projektu pn. Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego, realizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza w partnerstwie z Wojewodą Mazowieckim ze środków EFS. 

Data publikacji: 11.09.2014
więcej...

Członkowie Zarządu Dolnośląskich Pracodawców Marcin Kowalski i Marcin Biskup wraz z Dyrektorem Biura Marceliną Palonek uczestniczyli w wyjazdowym posiedzeniu Rady Regionów Konfederacji Lewiatan w Kazimierzu Dolnym. W spotkaniu uczestniczyli szefowie największych regionalnych związków pracodawców Lewiatana. 

Posiedzenie rady było poświęcone omówieniu zmian w ustawie o dialogu społecznym. Przedstawiciele związków regionalnych Lewiatana dyskutowali nad propozycjami Forum Dialogu Regionalnego, które wypracowało własne propozycje dotyczące przyszłych Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. 

Data publikacji: 08.09.2014
więcej...

Rozwijanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych pozytywnie wpływa na rozwój społeczeństwa cyfrowego, staje się to szczególnie ważne, przy tak szybkim tempie rozwoju otaczającego nas świata. Nowe zadania, jakie stawiane są przed jednostkami publicznymi prowadzą do ich dynamicznego rozwoju. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom, chcąc podnosić efektywność i przejrzystość działań niezbędne staje się wykorzystanie nowych rozwiązań informatycznych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach!

Data publikacji: 05.09.2014
więcej...

Zarząd Dolnoślaskich Pracodawców serdecznie zaprasza na powakacyjne spotkanie 
KLUBU DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW

Data publikacji: 04.09.2014
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy przekazali uwagi i propozycje do projektu dokumentu „Założenia dotyczące źródeł współfinansowania krajowego dla środków EFS w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych”. Propozycje Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące wprowadzenia dwóch kluczowych, zupełnie nowych rozwiązań, z uwagi na konsekwencje, wymagają uszczegółowienia i dodatkowych wyjaśnień.

Data publikacji: 29.08.2014
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy uczestniczyli w konsultacjach roboczych wytycznych w zakresie wyboru projektów realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Wytyczne dotyczą zarówno wyboru projektów finansowanych z programów krajowych, jak również regionalnych programów operacyjnych.

Data publikacji: 26.08.2014
więcej...

Dolnośląscy przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na złożenie swoich wniosków o dofinansowanie inwestycji. Ostatni nabór projektów unijnych w ramach RPO WD 2007-2020 będzie na zmienionych zasadach. To m.in. efekt działań Dolnośląskich Pracodawców.

Data publikacji: 20.08.2014
więcej...

- W pełni popieram stanowisko Dolnośląskich Pracodawców oraz podzielam obawy związane z propozycją ograniczenia możliwości finansowania zadań w zakresie rozwijania współpracy gospodarczej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020 – czytamy w piśmie prezydenta Wałbrzycha, Romana Szełemeja, do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej.

Data publikacji: 19.08.2014
więcej...

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozesłało do konsultacji projekt założeń do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (dalej „ZSK”) ma być zasadniczym elementem stworzenia w Polsce powszechnego i atrakcyjnego systemu uczenia się przez całe życie, podniesienia poziomu kapitału ludzkiego w Polsce oraz zwiększenia dopasowania popytu i podaży na rynku pracy.

Data publikacji: 14.08.2014
więcej...

Resort finansów proponuje drastyczną podwyżkę odsetek od zaległości podatkowych. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan uważa, że dwukrotny wzrost stawek jest nieuzasadniony i stanowi nadmierny przejaw fiskalizmu, który boleśnie może dotknąć wszystkie firmy, a nie tylko te nieuczciwe. 

Data publikacji: 13.08.2014
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica