Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Na Dolnym Śląsku powstała Grupa robocza ds. przedsiębiorstw i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. Jest to pierwsza grupa robocza w Polsce, która zajmie się problematyką wspierania oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na poziomie regionalnym.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 11.08.2015
więcej...

Data Techno Park zaprasza na konferencję „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w Polsce i Europie”, która odbędzie się w dniach 6-7 sierpnia 2015 r. w Zamku Topacz w Ślęzy koło Wrocławia.

Wymiana informacji w systemie ochrony zdrowia, bezpieczeństwo dokumentacji medycznej i rozwój technologii, funkcjonujących w ramach elektronicznych danych medycznych – to główne tematy, jakie zostaną poruszone podczas dwudniowej konferencji, organizowanej przez Data Techno Park, w ramach projektu „Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”.

Data publikacji: 03.08.2015
więcej...

Akcja Dolnośląskich Pracodawców: ,,Oceńmy naszych posłów" WYPEŁNIJ ANKIETĘ

 
Akcja Dolnośląskich Pracodawców i redakcji Gazety Wyborczej we Wrocławiu pozwoli ocenić poziom zaangażowania parlamentarzystów na rzecz rozwoju dolnośląskiego biznesu. 
 
To pierwsza tego typu regionalna inicjatywa w Polsce. Dzięki niej, pracodawcy dowiedzą się, którzy posłowie z Dolnego Śląska zabiegali o korzystne warunki prowadzenia biznesu, oraz aktywnie współpracowali z pracodawcami podczas ostatniej kadencji parlamentu. 
 
Zależy nam na Państwa zaangażowaniu w akcję, aby pokazać pracodawcom w jaki sposób parlamentarzyści dbają o rozwój przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku, zabiegają o korzystne warunki dla prowadzenia biznesu oraz o tworzenie przyjaznego prawa dla pracodawców. 
 
 
Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Dnia 27 lipca br. o godz. 21:00 odbyło się w Wałbrzychu spotkanie z Anną Nemś - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, której podlegają departamenty energetyki, górnictwa, ropy i gazu, a także energii jądrowej.

Spotkanie zostało zadedykowane specjalnie dla członków Dolnośląskich Pracodawców.

Uczestniczyli  w nim oprócz Pani wiceminister -  senator Wiesław Kilian, posłanki Agnieszka Kołacz – Leszczyńska, Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Teresa Świło oraz kluczowi członkowie Dolnośląskich Pracodawców zainteresowani szeroko pojętą branżą energetyczną wraz z Prezesem Zarządu Związku Arturem Mazurkiewiczem oraz Wiceprezesem Tadeuszem Choczajem.

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do ustawy o dialogu społecznym,  przygotowanej i uzgodnionej przez organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. W ocenie Dolnośląskich Pracodawców, to pierwszy krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego w regionie.

 

Data publikacji: 27.07.2015
więcej...

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o dialogu społecznym,  przygotowanej i uzgodnionej przez organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. W ocenie Dolnośląskich Pracodawców, to pierwszy krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego w regionie.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 27.07.2015
więcej...

Na prośbę Dolnośląskich Pracodawców, Poseł na Sejm RP Robert Jagła złożył w Sejmie interpelacje. Zapytanie skierowane do Ministra Gospodarki - Janusza Piechocińskiego dotyczy planów Ministerstwa Gospodarki odnośnie rozpoczęcia realizacji projektu pn. ,,Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe”. Minister wspomniał, że realizacja jednego z zadań tego projektu, czyli koordynacja systemu promocji polskiej gospodarki wymaga współpracy instytucji na rzecz biznesu. Zapytanie dotyczy zatem uwzględnienia roli organizacji pracodawców we wzmacnianiu koordynacji tego systemu.

Data publikacji: 23.07.2015
więcej...

Na spotkaniu w Czechach nad Łabą jednogłośnie przyjęto do Eures-TriRegio nowego partnera- Dolnośląskich Pracodawców. Podczas spotkania wybrano również nowego wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego partnerstwa transgranicznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służby zatrudnienia, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców z Dolnego Śląska, północnych Czech oraz niemieckiej Saksonii. Nowy partner to jednak nie jedyne nowości w funkcjonowaniu Eures-TriRegio.

Data publikacji: 23.07.2015
więcej...

Partnerstwo przygraniczne EURES - TriRegio powstało celem integracji rynku pracy i kształcenia w obszarze, w którym stykają się Polska, Niemcy i Czechy. Istotą partnerstwa i inicjatywy EURES jest przezwyciężanie problemów administracyjnych, prawnych, organizacyjnych w zakresie podejmowania pracy oraz zatrudniania pracowników na terenach przygranicznych.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 22.07.2015
więcej...

Minął właśnie rok funkcjonowania Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska. To pierwsza tego typu regionalna inicjatywa w Polsce, złożona z reprezentatywnych związków pracodawców działających w województwie dolnośląskim.

Liczba odbytych spotkań, ustaleń, wspólnych stanowisk pokazuje, że autonomicznie działające organizacje pracodawców, czasami o różnych poglądach, potrafią jednak działać wspólnie dla dobra regionu Dolnego Śląska i dialogu społecznego – mówi Artur Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, związku regionalnego pracodawców Konfederacji Lewiatan.  

Data publikacji: 20.07.2015
więcej...

Minął właśnie rok funkcjonowania Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska. To pierwsza tego typu regionalna inicjatywa w Polsce, złożona z reprezentatywnych związków pracodawców działających w województwie dolnośląskim.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 17.07.2015
więcej...

W tradycyjnym już Letnim Spotkaniu Przyjaciół Lewiatana, które odbyło się 10 lipca, uczestniczyli przedsiębiorcy, politycy, przedstawiciele mediów, członkowie Konfederacji Lewiatan, a w tym także Dolnośląscy Pracodawcy.

Data publikacji: 14.07.2015
więcej...

Łatwiejszy dostęp do środków na kształcenie pracowników, nowe formy wsparcia firm planujących ekspansję zagraniczną – to ostatnie rozwiązania zaproponowane przez Dolnośląskich Pracodawców. Związek w ostatnim czasie podjął się szeregu inicjatyw, których celem było zwrócenie uwagi administracji na poprawę w dostępie do instrumentów i środków publicznych.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 13.07.2015
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy jako partnerzy wydarzenia serdecznie zapraszają na ,,Salon Biznesowy Klub Sponsora" organizowany przez Giełdę Eventów wraz z firmą Doradcy Finansowi "Diament" w związku z aktywnością firm na rynku, wspieraniem i rozwojem działalności celem pogratulowania i docenienia.

Spotkanie odbędzie się 22 lipca (środa) br. w Haston City Hotel*** przy ul. Irysowej 1-3 we Wrocławiu

Data publikacji: 13.07.2015
więcej...

Tym razem, w ramach Klubu Dolnośląskich Pracodawców, nasi członkowie mieli niebywałą okazję zwiedzić Muzeum Turystycznej Kopalni Węgla w Nowej Rudzie.

Przeczytaj relacje i obejrzyj zdjęcia z wyjątkowego spotkania Dolnośląskich Pracodawców! 

Data publikacji: 07.07.2015
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica