Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Obecnie przedsiębiorcy płacą za przechowywanie akt ok. 130 mln zł rocznie. Pracodawcy muszą trzymać akta pracownicze przez 50 lat, tylko w jednym celu - emerytalnym. Wkrótce może to się zmienić. W ocenie Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan, zapowiadane przez Ministerstwo Rozwoju zmiany będą dla biznesu korzystne.

W Polsce obowiązuje jeden z najdłuższych na świecie i rekordowy w Europie, aż 50 – letni, obowiązkowy czas archiwizacji akt pracowniczych. 

Data publikacji: 29.07.2016
więcej...

Będą ułatwienia dla początkujących przedsiębiorców MŚP, którzy planują pozyskać fundusze unijne na innowacyjne inwestycje w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego. To uzgodnienia, które zostały wspólnie wypracowane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą oraz partnerów społecznych, w tym Dolnośląskich Pracodawców.

Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata na Dolnym Śląsku będą mogły liczyć na ułatwienia w najbliższym konkursie RPO z działania 1.5.A Wsparcie innowacyjności  produktowej i procesowej MSP

Data publikacji: 26.07.2016
więcej...

Potrzebne są nowe rozwiązania systemowe, które poprawią dostęp do wykwalifikowanych pracowników – takie wnioski płyną z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które było w całości poświęcone dolnośląskiemu rynkowi pracy.

Podczas posiedzenia Artur Sawrycz - wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan, przedstawił obecną sytuację na rynku pracy z punktu widzenia pracodawców.

Data publikacji: 21.07.2016
więcej...

Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce 12 zł za godzinę pracy na umowę-zlecenie. Zdaniem Dolnośląskich Pracodawców to dobre rozwiązanie, które wpłynie na rozwój rynku pracy. Zapisy są wynikiem kompromisu zawartego między związkowcami a pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego.

Ustawa wprowadzi minimalną stawkę godzinową dla osób pracujących na umowie zlecenie lub o świadczenie usług, a także części samozatrudnionych, świadczących osobiście usługi na rzecz firm.  Zgodnie z ustawą wynagrodzenie wyniesie 12 zł za godzinę, a po waloryzacji w 2017 r. - ok. 13 zł.  W kolejnych latach kwota będzie podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego w ramach negocjacji dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etat i stawki godzinowej.

Data publikacji: 19.07.2016
więcej...

Związki regionalne Konfederacji Lewiatan łączą siły i chcą zachęcić przedsiębiorców do większej współpracy z organizacjami pracodawców oraz udziału w konsultacjach społecznych. Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z partnerami - Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych oraz Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozyskali z Ministerstwa Rozwoju dotację na zawiązanie sieci współpracy. Właśnie ruszył projekt „Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi  w komitetach monitorujących”.

Data publikacji: 15.07.2016
więcej...

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje zmiany w Krajowym Funduszu Szkoleniowym. Część propozycji jest zgodna z oczekiwaniami pracodawców, niektóre jednak wywołują kontrowersje.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 05.07.2016
więcej...

 

Dolnośląskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają na kolejne spotkania informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami”. Zaplanowane na lipiec spotkania będą dotyczyć dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców na rozwój firmy. Spotkania odbędą się 6 lipca 2016 roku we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Podczas każdego ze spotkań zostaną przedstawione możliwości pozyskania dotacji przez przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

6 lipca 2016 - Wałbrzych, Wrocław, Jelenia Góra, Leginica

Data publikacji: 04.07.2016
więcej...

W dniach 18 i 19 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych działających w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego". Zakwalifikowani do udziału w projekcie przedstawiciele partnerów społecznych, podczas 1 i 2 cyklu spotkań, opracują m.in. zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje szkolnictwa zawodowego uwzględniające oczekiwania rynku pracy. Z ramienia Dolnośląskich Pracodawców w spotkaniu uczestniczył Piotr Ek- członek zarządu Dolnośląskich Pracodawców, który został ekspertem w zespole branży górniczo-wiertniczej dla zawodu: górnik odkrywkowej eksploatacji złóż.

Data publikacji: 01.07.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy uczestniczyli w roli partnera w konferencji pod hasłem ,,Wsparcie w biznesie” zorganizowanej przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, spółkę FRW Media Group oraz Dolnośląski Portal Gospodarczy Naszbiznes24.pl. Wydarzenie  było dla przedsiębiorców cennym zastrzykiem wiedzy, okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, a także płaszczyzną wymiany doświadczeń.  Spotkanie skupiło się przede wszystkim na informacjach dotyczących: dofinansowania działalności gospodarczej z funduszy europejskich, urzędów pracy i programów rządowych,  sposobów aplikacji o środki finansowe,  zachęt inwestycyjnych,  zwolnień podatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania takich, jak kredyty, pożyczki oraz leasing.

Data publikacji: 27.06.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy aktywnie uczestniczyli w konferencji „Innowacja, finansowanie, rozwój. Głos biznesu 2016”, która odbyła się 21 czerwca br. we Wrocławiu. Prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców – Artur Mazurkiewicz miał przyjemność otworzyć konferencję. Wydarzenie zadedykowane przedsiębiorcom zostało zorganizowane przez Konfederację Lewiatan, BGK oraz Raiffeisen Polbank. Na konferencji przedsiębiorcy z pierwszej ręki dowiedzieli w jaki sposób skorzystać z odpowiedniego źródła finansowania, które pozwoli na wprowadzenie do firmy innowacyjnych technologii, czy na poszerzenie rynków zbytu w kraju i za granicą.

Data publikacji: 23.06.2016
więcej...

Kolejna Akademia Dolnośląskich Pracodawców już za nami! Tym razem szkoliliśmy się w bardzo ważnym obecnie temacie, jakim są  fundusze unijne. Przedsiębiorcy otrzymali praktyczne wskazówki dotyczące aplikowania o środki unijne, poznali zasady kwalifikowalności wydatków oraz procedurę oceny wniosków. Ekspertem Akademii była Ewa Panek – praktyk i specjalista z zakresu funduszy unijnych, finansów i przedsiębiorczości. Pani Ewa jest wicedyrektorem firmy Dotacje Export Group Oddział w Wałbrzychu – zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 22.06.2016
więcej...

Już znamy laureatów prestiżowych, wręczanych co roku nagród Konfederacji Lewiatan, wśród których znalazł się prezes jednej z firm członkowskich Dolnośląskich Pracodawców! Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego w kategorii Małe Średnie Przedsiębiorstwa, za pokazanie, że innowacje są kluczem do sukcesu dla firm MSP trafiła w ręce Krzysztofa Zawadzkiego, twórcy i właściciela Frankonii Poland z siedzibą w Dzierżoniowie – firmy członkowskiej Dolnośląskich Pracodawców. Serdecznie gratulujemy!

Data publikacji: 20.06.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową zaapelowali do władz województwa, aby wprowadzić ułatwienia w najbliższym naborze wniosków na dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorców działających do 2 lat na dolnośląskim rynku. Dla mikroprzedsiębiorstw zostanie ogłoszony specjalny konkurs w ramach działania 1.5 A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Data publikacji: 17.06.2016
więcej...

Tym razem, 17 czerwca 2016 r. szkoliliśmy się w bardzo ważnym obecnie temacie, jakim są  fundusze unijne. Przedsiębiorcy otrzymali praktyczne wskazówki dotyczące aplikowania o środki unijne, poznali zasady kwalifikowalności wydatków oraz procedurę oceny wniosków. Ekspertem Akademii była Ewa Panek – praktyk i specjalista z zakresu funduszy unijnych, finansów i przedsiębiorczości. Pani Ewa jest wicedyrektorem firmy Dotacje Export Group Oddział w Wałbrzychu – zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 17.06.2016
więcej...

Ponad 200 przedsiębiorców z całej Polski wzięło udział w II edycji INVEST-PARK Business Mixer, a wśród nich Dolnośląscy Pracodawcy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną będącą członkiem Dolnośląskich Pracodawców. Było to największe tego typu wydarzenie na Dolnym Śląsku, które stanowiło okazję do nawiązania nowych relacji biznesowych. Uczestniczyliśmy w nim zarówno w roli partnera jak i bezpośredniego uczestnika.

Data publikacji: 16.06.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica