Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

W dniu 12 września 2013 roku w Centrum Biznesu i Innowacji w Nowej Rudzie odbyło się II Spotkanie konsultacyjno – informacyjne pn. „Efektywna współpraca na rynku pracy” organizowane w ramach projektu „Wzmocnienie rozwoju Sudeckiego Związku Pracodawców” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 17.09.2013
więcej...
Marcelina Palonek objęła stanowisko nowego dyrektora w biurze Sudeckiego Związku Pracodawców. Zarząd związku wybrał jej kandydaturę w konkursie.
Data publikacji: 16.09.2013
więcej...

Sudecki Związek Pracodawców organizuje II Spotkanie konsultacyjno-informacyjne pn. "Efektywna współpraca na rynku pracy" realizowane w ramach projektu "Wzmocnienie rozwoju Sudeckiego Zwiazku Pracodawców".  Spotkanie odbędzie się 12 września 2013 roku o godzinie 11.00 w Centrum Biznesu i Innowacji w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 22. 

Data publikacji: 30.08.2013
więcej...

Pracodawcy z Polski i Czech zacieśniają współpracę. Prezes największej organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku - Sudeckiego Związku Pracodawców, podczas wizyty we wtorek w Izbie Gospodarczej Województwa Kralovehradeckiego ustalał najważniejsze obszary współpracy transgranicznej na najbliższe lata. 

Data publikacji: 28.08.2013
więcej...

Firma Betterfield serdecznie zaprasza na profesjonalne darmowe szkolenia dla kobiet z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska nt.:

Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową”.

Celem szkolenia jest przygotowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do wdrożenia strategii zarządzania wiekiem poprzez podniesienie kwalifikacji kobiet odpowiedzialnych za zarządzanie personelem w ww. przedsiębiorstwach.

Data publikacji: 12.08.2013
więcej...

Zarząd Sudeckiego Związku Pracodawców oraz zrzeszeni w nim przedsiębiorcy zgłosili w sumie 21 uwag merytorycznych i propozycji do projektu programu ZIT dla Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020. – Złożyliśmy największą liczbę uwag podczas konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Wałbrzychu – uważa Artur Mazurkiewicz, Prezes Sudeckiego Związku Pracodawców. 

Data publikacji: 29.07.2013
więcej...

Największe reprezentatywne organizacje pracodawców na Dolnym Śląsku z niepokojem przyjęły decyzję strony związkowej  w sprawie zawieszenia ich udziału w pracach wojewódzkich komisji dialogu społecznego. W tej sprawie wystosowały specjalne stanowisko podczas ostatniego posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu.

Data publikacji: 26.07.2013
więcej...

W piątek - 12 lipca br. Konfederacja Lewiatan ogłosiła Manifest Przedsiębiorców, w którym jasno zaznaczono, iż potrzebne jest współdziałanie rządu, samorządów, przedsiębiorców i pracowników dla wzmacniania konkurencyjności gospodarki. Z ramienia Sudeckiego Związku Pracodawców w tym wydarzeniu udział wziął Artur Mazurkiewicz - Prezes Zarządu Związku.

Data publikacji: 15.07.2013
więcej...

W dniu 3 lipca br. odbyło się spotkanie Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS) we Wrocławiu z udziałem przedstawiciela Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców - Pana Marcina Kowalskiego. Na początku spotkania Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” przekazał oficjalnie Wojewodzie Dolnośląskiemu pismo informujące o fakcie wycofania się z procesu dialogu społecznego na poziomie regionalnym (rezygnacja z prac w WKDS). Po przekazaniu pisma, Przewodniczący dolnośląskiego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimso opuścił oficjalnie spotkanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Data publikacji: 05.07.2013
więcej...

27 czerwca 2013 roku w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyło się I Spotkanie konsultacyjno - informacyjne - „Fundusze Europejskie 2014-2020 szansą na rozwój” organizowane w ramach projektu „Wzmocnienie rozwoju Sudeckiego Związku Pracodawców”. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały m.in. kierunki i założenia pozyskiwania środków z funduszy europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 w kontekście rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej, rola organizacji pracodawców we wspieraniu i rozwoju przedsiębiorczości oraz pozadotacyjne instrumenty wsparcia w ramach Funduszy Europejskich - Inicjatywa JEREMIE. 

Data publikacji: 01.07.2013
więcej...

Blisko 130 osób – pracodawców, przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu uczestniczyło w konferencji "Przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku, przedsiębiorcy w kraju – szanse i wyzwania”.

Data publikacji: 28.06.2013
więcej...

W listopadzie ubiegłego roku – kiedy Rada Miejska Wałbrzycha podjęła uchwałę o ograniczeniach godzin pracy placówek handlowych i usługowych w mieście, w tym sklepów całodobowych – przedstawiciele Sudeckiego Związku Pracodawców stanęli po stronie wałbrzyskich przedsiębiorców, broniąc ich racji oraz zapobiegając pogorszeniu ich sytuacji w wyniku wejścia w życie uchwały. 

Data publikacji: 21.06.2013
więcej...

Sudecki Związek Pracodawców

– największy regionalny związek pracodawców na Dolnym Śląsku –

serdecznie zaprasza na

 I Spotkanie konsultacyjno - informacyjne

„Fundusze Europejskie 2014-2020 szansą na rozwój”

organizowane w ramach projektu „Wzmocnienie rozwoju Sudeckiego Związku Pracodawców”

Data publikacji: 21.06.2013
więcej...

Sudecki Związek Pracodawców to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się tego typu organizacja na Dolnym Śląsku. W ciągu pół roku szeregi SZP zasiliło 46 nowych firm z regionu.

- Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się pozyskać tak wiele nowych firm, na rzecz których ciężko pracujemy, dbając o ich bieżące interesy, bezpieczeństwo prowadzenia działalności biznesowej i przede wszystkim o ich dynamiczny rozwój - stwierdził podczas ubiegło tygodniowego lunchu prasowego Artur Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców - warte podkreślenia jest to, że tak dobry wynik, czyli powiększenie naszej liczebności w sumie do stu członków, planowaliśmy osiągnąć do końca tego roku. Tymczasem już po niespełna sześciu miesiącach osiągnęliśmy ten cel. Do naszego grona należą zarówno firmy mikro, jak i małe oraz średnie, a zatem zróżnicowanie jest bardzo duże - dodał prezes Mazurkiewicz. 

Data publikacji: 17.06.2013
więcej...

Zachęcamy naszych członków do udziału w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 17 do 28 czerwca 2013 r., w dniu zamknięcia naboru - do godziny 16:30:00.

Data publikacji: 06.06.2013
więcej...

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica