Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozesłało do konsultacji projekt założeń do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (dalej „ZSK”) ma być zasadniczym elementem stworzenia w Polsce powszechnego i atrakcyjnego systemu uczenia się przez całe życie, podniesienia poziomu kapitału ludzkiego w Polsce oraz zwiększenia dopasowania popytu i podaży na rynku pracy.

Data publikacji: 14.08.2014
więcej...

Resort finansów proponuje drastyczną podwyżkę odsetek od zaległości podatkowych. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan uważa, że dwukrotny wzrost stawek jest nieuzasadniony i stanowi nadmierny przejaw fiskalizmu, który boleśnie może dotknąć wszystkie firmy, a nie tylko te nieuczciwe. 

Data publikacji: 13.08.2014
więcej...

- Codziennie obsługujemy osobiście, telefonicznie i mailowo kilkadziesiąt firm - zarówno polskich, jak i czeskich, zainteresowanych współpracą, wymianą handlową, czy otworzeniem działalności gospodarczej po drugiej stronie granicy. Bez wsparcia z Unii, nie będziemy nawet mogli utrzymać naszych biur - przekonywał podczas konferencji prasowej František Molik z Regionalnej Izby Gospodarczej Województwa Kralovehradeckiego.

Data publikacji: 12.08.2014
więcej...

- Postępujące prace rządu nad wprowadzeniem do Ordynacji Podatkowej klauzuli obejścia prawa wymagają wyraźnego i jednoznacznego podkreślenia, że projekt ten stanowi radykalne naruszenie zasad określonych w Konstytucji RP - przestrzega ekspert Dolnosląskich Pracodawców, Jarosław Misterek.  

Data publikacji: 08.08.2014
więcej...

Według najnowszych danych z wojewódzkiej rady zatrudnienia, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na Dolnym Śląsku w końcu czerwca 2014 roku wynosiła 134.510 osób i była niższa niż przed miesiącem o blisko 6 tysięcy osób. Czy mamy jednak powody do optymizmu? – komentarz Tadeusza Choczaja, eksperta rynku pracy, wiceprezesa Dolnośląskich Pracodawców.

Data publikacji: 07.08.2014
więcej...

Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż z dniem 24 lipca 2014 r. Sudecki Związek Pracodawców oficjalnie zmienił nazwę na Dolnośląscy Pracodawcy.

 

Data publikacji: 01.08.2014
więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że wznowił nabór wniosków dotyczących organizacji staży w ramach PO KL. Zasady naboru wniosków ogłoszone w styczniu 2014 r. nie ulegają zmianie.

Data publikacji: 31.07.2014
więcej...

W poniedziałek minął termin zgłaszania uwag w ramach konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Dolnośląscy Pracodawcy zgłosili uwagi i spostrzeżenia do nowego programu transgranicznego. Jednym z najważniejszych postulatów jest przywrócenie możliwości finansowania promocji przedsiębiorczości i współpracy gospodarczej między firmami z Polski i z Czech.

Data publikacji: 30.07.2014
więcej...

Wsparcia zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które w jego ocenie mogą być szczególnie atrakcyjne dla pracodawców, tzn. grant na telepracę osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z rodzicielstwem, wsparcie zatrudnienia osób poniżej 30 i powyżej 50 roku życia -  to tylko niektóre tematy, jakimi zajmuje się obecnie ministerstwo pracy, o których informował minister Jacek Męcina na spotkaniu z organizacjami pracodawców.

Data publikacji: 29.07.2014
więcej...

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki na lata 2011-2020. – Główny cel Programu to wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie bezpośrednich inwestycji w sektorach wysokich technologii – podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Data publikacji: 25.07.2014
więcej...

Zmiana podziału środków dla powiatu świdnickiego na realizację programów dotyczących promocji zatrudnienia oraz prezentacja wskaźników poziomu bezrobocia  były głównymi tematami lipcowego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świdnicy.

Data publikacji: 25.07.2014
więcej...

Czy można pobierać emeryturę i rentę równocześnie? Parlament pracuje nad zmianą ustawy w tej sprawie. Lewiatan jest przeciwny pobieraniu renty rodzinnej łącznie z emeryturą.

Data publikacji: 24.07.2014
więcej...

Fiskus obiecywał małym firmom spokojny sen, jednak w projekcie zmian w ordynacji umieścił klauzulę, która im zagraża. - Ostatni pomysł Ministerstwa Finansów, aby przy okazji nowelizacji ordynacji podatkowej wzmocnić, względem pierwotnego stanowiska MF, oddziaływanie i skuteczność "klauzuli obejścia prawa" jest realnym zagrożeniem bezpieczeństwa prowadzenia działalności przez przedsiębiorców - przekonuje Jarosław Misterekekspert Sudeckiego Związku Pracodawców w zakresie prawa podatkowego.

Data publikacji: 24.07.2014
więcej...

Pięć tysięcy nowych miejsc pracy i ponad 5 miliardów złotych przeznaczonych na inwestycje – tak można podsumować  tegoroczne sześć miesięcy działalności Wałbrzyskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej. 

Data publikacji: 22.07.2014
więcej...

Nieważne, czy zatrudniasz 50 osób, czy prowadzisz mały sklepik z warzywami. Jeśli jesteś z tego dumny, jeśli robisz coś dobrego dla innych, jeśli codzienne trudności Cię nie załamują – opowiedz o tym! Rozpoczęła się kampania społeczna „Twarze przedsiębiorczości" nawiązująca do motywu przewodniego tegorocznego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Wspiera ją Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 18.07.2014
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica