Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Cena nabycia nie jest już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a zamawiający będzie mógł wymagać od wykonawcy zatrudniania na podstawie umowy o pracę. Wszystko dzięki nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać, że sama nowelizacja nie wystarczy, by w obszarze zamówień publicznych wybierać rzeczywiścienajlepszą ofertę. Potrzeba też odpowiedniego podejścia, właściwych procedur, a przede wszystkim dobrych praktyk w ramach nowego, efektywniejszego sposobu rozstrzygania przetargów. 

Data publikacji: 03.12.2014
więcej...

Wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych – proponuje Konfederacja Lewiatan w „Białej Księdze bis”, która zawiera rekomendacje dla rządu na ostatni rok działalności.

Data publikacji: 03.12.2014
więcej...

Podczas konferencji "2015 - plany i wyzwania dolnośląskich MMŚP" Konfederacja Lewiatan przedstawiła wyniki badań „Konkurencyjność sektora MMŚP w 2014 r.” Dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan omówiła kondycję sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) na Dolnym Śląsku w porównaniu z kondycją tegoż w całej Polsce.

Data publikacji: 28.11.2014
więcej...
Eksperci reprezentujący najważniejsze instytucje, które zajmują się dostarczaniem kapitału dla firm, opowiedzą jak można skorzystać z ich oferty, jakie należy spełnić warunki i wreszcie jakie można odnieść korzyści z zewnętrznego finansowania. Konferencja adresowana jest dla mikro, małych i średnich firm, instytucji otoczenia biznesu oraz agend samorządowych.
 
9 grudnia 2014 | Wrocław, Hotel Mercure pl. Dominikański 1
Data publikacji: 27.11.2014
więcej...
Jak dolnośląskie przedsiębiorstwa wypadają w porównaniu z Polską? Jak działają, czy są otwarte i innowacyjne czy wolą utrzymać się na stałym, wypracowanym poziomie? Czego mogą się spodziewać przedsiębiorcy małych i mikroprzedsiębiorstw w 2015 roku?
 
Te i inne zagadnienia analizowali przedstawiciele biznesu, dolnośląskich pracodawców oraz samorządu którzy spotkali się podczas konferencji „Plany i wyzwania dolnośląskich MMŚP w 2015 roku” zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan i regionalny związek pracodawców Dolnośląscy Pracodawcy.
Data publikacji: 27.11.2014
więcej...
Liderzy największych organizacji pracodawców z Dolnego Śląska wystosowali apel do Ministra Finansów w sprawie nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Z inicjatywą zajęcia wspólnego stanowiska do ministra wyszli Dolnośląscy Pracodawcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan.
Data publikacji: 26.11.2014
więcej...
Human Partner oferuje bezpłatne szkolenie w trzech dziedzinach: 
Pioneer Business Idea. Inicjowanie procesów innowacyjnych. 
Przywódca All Inclusive. Doskonalenie i rozwój liderów. 
Zewnętrzne źródła finansowania działalności firmy. Dotacje, pożyczki, granty
 
BUSINESS SAMPLING
Termin: 03.12.2014 r. Miejsce: Wrocław, ul. Świdnicka 39, II piętro Udział BEZPŁATNY! 
 

 

Data publikacji: 26.11.2014
więcej...
Pracodawcy chcą zmian w umowach terminowych
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący umów terminowych powinien w większym stopniu uwzględniać specyfikę polskiego rynku pracy. Zbytnie usztywnienie zasad  stosowania umów na czas określony może spowodować skutki odwrotne od zamierzonych – zamiast przyczynić się do ich szerszego stosowania może doprowadzić do wzrostu zatrudnienia innego niż na podstawie Kodeksu pracy - uważają we wspólnym stanowisku Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego.
Data publikacji: 25.11.2014
więcej...

Zbudowanie spójnego systemu wspierania innowacyjności, ułatwienie uzyskania zwrotu VAT, likwidację nadmiernych ograniczeń i obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników, czy umożliwienie pacjentom dopłat do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, rekomenduje rządowi na ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 25.11.2014
więcej...
Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu oraz  Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wałbrzyskim Towarzystwie Oświatowym pragnie zaprosić na seminarium pt. "Biuro Innowacji społecznych czyli jak skutecznie wspierać długotrwale bezrobotne kobiety po 50+", które odbędzie się 28 listopada 2014 roku, w godz. 11:00 – 16:30 w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Wałbrzychu, ul. Malczewskiego 22.
Data publikacji: 25.11.2014
więcej...

henryka bochniarz dolnośląscy pracodawcyW Rzymie podczas dorocznego spotkania organizacji pracodawców zrzeszonych w BUSINESSEUROPE została ogłoszona decyzja o wyborze dwóch nowych członków władz. Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, w styczniu 2015 r. obejmie fotel jednego z ośmiu wiceprezydentów tej największej w Europie organizacji reprezentującej biznes. Będzie to jej kolejna - po rocznej przerwie - kadencja na tym stanowisku.

Data publikacji: 24.11.2014
więcej...

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez Konfederację Lewiatan oraz Dolnośląskich Pracodawców konferencji ,,2015 rok – plany i wyzwania dolnośląskich MMŚP". Tematem przewodnim będzie kondycja dolnośląskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poznanie jego mocnych i słabych stron oraz barier i szans rozwoju.

 

Data publikacji: 20.11.2014
więcej...
Już niebawem odbędzie się największe na świecie wydarzenie promujące przedsiębiorczość jako postawę i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, który poprzez szereg wydarzeń i spotkań propaguje aktywną postawę wobec życia i przede wszystkim lokalnych społeczności. 
 
Dolnośląscy Pracodawcy wraz z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego postanowili włączyć się w tą inicjatywę. Już 18 listopada rozpocznie się w Wałbrzychu Tydzień Przedsiębiorczości i zakończy wielką Galą Przedsiębiorczości w piątek 21 listopada.
Data publikacji: 20.11.2014
więcej...

Szkolenie odbyło się 13 listopada 2014 r. w T- Parku w Szczawnie - Zdroju.Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z zasadami wyboru i konstruowania umów, aneksów i załączników, poznali różnicę pomiędzy zaliczką a zadatkiem oraz dowiedzieli się jakie są kary umowne i odszkodowania na zasadach ogólnych. Dr Katarzyna Schmidt – Kwiecińska, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska, będącej członkiem Dolnośląskich Pracodawców omówiła także konsekwencje prawne związane z wyborem umowy nazwanej i źródła informacji o kontrahencie na etapie zawierania kontraktu i sposoby prowadzenia negocjacji do umowy przedwstępnej.

Data publikacji: 13.11.2014
więcej...

11 listopada br. Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, odebrała z rąk Prezydenta RP Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości i za osiągnięcia w działalności społecznej.

Data publikacji: 12.11.2014
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica