Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Spotkanie ,,Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania" zorganizowane w ramach projektu ,,ATLAS DLA PRZEDSIĘBIORCY 2014-2020" współfinansowanego ze środków EFS, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgromadziło ponad 60 przedsiębiorców chcących pogłębiać wiedzę o funduszach unijnych. Tak ogromne zainteresowanie tematem wskazuje na duże zapotrzebowanie firm w zakresie zewnętrznego finansowania inwestycji i rozwoju, a jednocześnie na deficyt informacji w tym obszarze.

Data publikacji: 25.11.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy wystąpili z inicjatywą zwołania posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego we Wrocławiu. Celem spotkania będzie wypracowanie rozwiązań dotyczących efektywnego wykorzystania instrumentu polityki rynku pracy – Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 rok przy współudziale partnerów społecznych oraz przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Chcemy wspólnie z dyrektorami urzędów pracy wypracować warunki udzielania wsparcia z KFS na przyszły rok. Ostatnio braliśmy udział w debacie zorganizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i widzimy konieczność dalszych działań związanych z poprawą wdrażania KFS na Dolnym Śląsku – mówi Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu organizacji.

Data publikacji: 21.11.2016
więcej...

Powoli dobiega końca coroczny, międzynarodowy projekt promujący rozwój biznesowych inicjatyw – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Dziewiąta już edycja ŚTP odbywa się pod hasłem ,,Biznes jest dobry, Przedsiębiorczość jest dobra!”, a Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan podpisują się pod nim, aktywnie uczestnicząc w promowaniu przedsiębiorczości. Zorganizowali z tej okazji wraz z Ośrodkiem Enterprise Europe Network i Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A  bezpłatne szkolenia, w których uczestniczyło blisko 100 osób! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność!

Data publikacji: 18.11.2016
więcej...

Szkolenie pt.  ,,Jak wypromować swoją firmę w Internecie. Podstawy Web Marketingu” pokazało uczestnikom od praktycznej strony, w jaki sposób zadbać o zaistnienie w Internecie, jak  samodzielnie stworzyć prostą stronę www, uruchomić kampanię Google Adwords, czy też Facebook Ads. Szkolenie poprowadził Marcin Durczok - nasz ekspert z firmy heapmail Internet Solutions sp. z o.o. - zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 16.11.2016
więcej...

Szkolenie pn. ,,Zarządzanie pracownikami pokolenia XYZ” wzmocniło umiejętności zarządzania pracownikami w obliczu różnic pokoleniowych, stanowiących  ogromne wyzwanie dla pracodawców. Wiedza w tym zakresie zapewnia organizacji m.in. wyższą efektywność działania w obszarach, w których zatrudnieni są młodzi pracownicy urodzeni w latach 80-tych oraz 90 tych. W trakcie szkolenia skoncenntrowaliśmy się na 2 kluczowych obszarach: komunikacji z ludźmi wykazującymi różnice pokoleniowe, w tym budowaniu odpowiedzialności i utrwalaniu samodzielnego działania oraz na sposobach zwiększania zaangażowania młodych pracowników. Szkolenie poprowadził nasz ekspert – Marcin Kowalski – właściciel firmy Human Partner – zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

Szkolenie ,,Standardy bezpiecznej pracy w firmach MŚP w świetle unijnych dyrektyw”  poszerzyło wiedzę uczestników w temacie kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy. Informacje przekazywane były m.in. przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu,  Oddziału w Wałbrzychu oraz ekspertów firmy Grupa Ek's Polska - zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 14.11.2016
więcej...

W imieniu Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Instrumenty wsparcia innowacji. Warunki finansowania. Dobre praktyki.”, które odbędzie sie 29 listopada 2016 r. we Wrocławiu. Dolnośląscy Pracodawcy oraz Konfederacja Lewiatan są partnerem tego wydarzenia. W trakcie spotkania, przedsiębiorcy zostaną poinformowani o projektowych, kapitałowych oraz społecznościowych formach finansowania innowacji.

29 listopada 2016, godz. 9:30
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
Wrocław, ul. Smoluchowskiego 48, bud. B-11, sala 21, II piętro

Data publikacji: 09.11.2016
więcej...

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym przez Konfederację Lewiatan pn. Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania. Wydarzenie odbędzie się 22 listopada 2016 roku we Wrocławiu (Hotel IBIS STYLE, plac Konstytucji 3 Maja).

Na seminarium zapraszamy w szczególności przedsiębiorców, którzy:

  • realizowali projekty lub starali się o dofinansowanie UE,
  • są zainteresowani poszerzeniem i uaktualnieniem swojej wiedzy w tym zakresie oraz pozyskaniem dofinansowania UE na realizację nowych projektów.

Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę www.eurodlafirm2014-2020.pl

Data publikacji: 08.11.2016
więcej...

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z którym Dolnośląscy Pracodawcy zawarli porozumienie o współpracy.

Projekt daje możliwość pozyskania Stażystów do Państwa firmy (staże trzymiesięczne), spośród Studentów i Studentek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu studiujących na kierunkach: Zarządzania i inżynierii produkcji Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego UE we Wrocławiu, Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Ekonomii, Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych UE we Wrocławiu, a także Ekonomii i Zarządzania Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze UE we Wrocławiu.

 

Data publikacji: 07.11.2016
więcej...

Po raz kolejny pracodawcy z regionu Dolnego Śląska spotkali się, aby porozmawiać o rynku pracy. Dnia 28 października br. we Wrocławiu odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne Dolnośląskich Pracodawców pn. ,,Porozmawiajmy o rynku pracy” połączone z debatą, w której  uczestniczyli pracodawcy z naszego  regionu oraz wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Bartosz Kotecki.

Nawiązywanie dialogu inicjuje pozytywne zmiany. Dlatego też podczas spotkania odbyła się debata, podczas której próbowaliśmy odnaleźć odpowiedź na pytanie: Jak zwiększyć zaangażowanie pracodawców w dialog na rzecz rozwoju rynku pracy? Pracodawcy zastanawiali się ponadto w jaki sposób wesprzeć zatrudnienie w firmach MŚP, z którym jest obecnie  duży problem, oraz jak wspomagać rozwój kompetencji zawodowych w ramach funduszy europejskich.

Data publikacji: 03.11.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy w roli partnera uczestniczyli 19 października br. we Wrocławiu w konferencji regionalnej Harvard Business Review Polska z cyklu ,,Najlepsze praktyki 2016" o tematyce „Innowacja zorientowana na klienta”.

Podczas konferencji  uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak wykorzystać innowację jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy, jak tworzyć innowacyjne produkty i usługi, które podbiją serca i portfele kupujących.

Zgodnie z przesłaniem konferencji – musimy być o krok do przodu przed konkurencją. Innowacja może (ale nie musi) dać nam szansy na wyprzedzenie naszych rywali.

Data publikacji: 27.10.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy, jak co roku angażują się w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - w najbardziej inspirujący tydzień w roku, podczas którego czeka nas tysiące dyskusji, spotkań i szkoleń. Zapraszamy Państwa serdecznie wraz z Ośrodkiem Enterprise Europe Network i Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., na organizowane w ramach ŚTP bezpłatne szkolenia, które odbędą się w Szczawnie-Zdroju w Dolnośląskim Parku Technologicznym ,,T-Park". Szkolenia odbędą się w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców:

Standardy bezpiecznej pracy w firmach MŚP w świetle unijnych dyrektyw – 14 listopada 2016

Zarządzanie pracownikami pokolenia XYZ – 15 listopada 2016

Jak wypromować swoją firmę w Internecie. Podstawy webmarketingu. – 16 listopada 2016

Data publikacji: 25.10.2016
więcej...

Za nami kolejna konferencja z cyklu Głos Biznesu 2016 - ,,Innowacja, Finansowanie rozwój.  Dolnośląscy Pracodawcy jako partner wydarzenia aktywnie w nim uczestniczyli. Dzięki konferencji przedsiębiorcy dowiedzieli się jak w najlepszy sposób budować stabilną pozycję firmy na rynku i jak podnosić jej wartość poprzez inwestowanie dzięki korzystaniu z odpowiednich źródeł finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć. Omówiona została m.in. tzw. „szybka ścieżka”, preferencyjne finansowania bankowe dla sektora MŚP, dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach ulgi podatkowej na B+R, czy też fundusz start-up’owy.

Data publikacji: 18.10.2016
więcej...

Obecna sytuacja na rynku pracy stanowi dla pracodawców duże wyzwanie. Strukturalne niedopasowanie popytu i podaży pracy, trudności w dostępie do rozwiązań dofinansowujących  kształcenie zawodowe, czy też tworzenie nowych miejsc pracy, ograniczenia związane z angażowaniem pracodawców w konsultacje społeczne – to jedne z wielu przeszkód, nad którymi musimy wspólnie pracować.

Zapraszamy serdecznie na kolejne, bezpłatne spotkanie konsultacyjne pn. ,,Porozmawiajmy o rynku pracy” połączone z debatą, w której będą uczestniczyć znani pracodawcy oraz liderzy opinii. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Ewa Grzebieniak - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zależy nam na głosie pracodawców. Przyjdź i podziel się z nami swoją opinią!

28 października br., godz. 11.00
QUALITY SYSTEM – HOTEL WROCŁAW, Al. M. Kromera 16

Data publikacji: 18.10.2016
więcej...

Pracodawcy chcą korzystać z rozwiązań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i kształcenia zawodowego dofinansowanych ze środków unijnych. Potrzebna jest jednak stała wymiana informacji i popularyzowanie dobrych praktyk w tym obszarze między partnerami społecznymi a DWUP – takie wnioski wynikają z debaty pn. POROZMAWIAJMY O RYNKU PRACY.

Debata odbyła się 4 października br. w Szczawnie-Zdroju w ramach realizacji projektu „Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 06.10.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica