Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie pn. ,,Jak zatrudniać obcokrajowców? Przepisy, procedury i obowiązki pracodawcy” organizowane w ramach I Transgranicznego Forum Rynku Pracy. Szkolenie odbędzie się 9 lutego 2017 roku w Wałbrzychu.

Szkolenie adresowane jest do pracodawców oraz przedstawicieli publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy o możliwościach zatrudnienia w Polsce obcokrajowców.

Data publikacji: 30.01.2017
więcej...

Spotkanie Noworoczne Dolnośląskich Pracodawców już za nami! Tradycyjnie mieliśmy przyjemność spotkać się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 100 osób, a wśród nich sami wyjątkowi goście - dziękujemy wszystkim za obecność. Podczas spotkania Prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców – Artur Mazurkiewicz omówił działania Związku w roku 2016, a także aktywności  zaplanowane na nowy rok.

Data publikacji: 30.01.2017
więcej...

Spotkanie ,,Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania" zorganizowane w ramach projektu ,,ATLAS DLA PRZEDSIĘBIORCY 2014-2020" współfinansowanego ze środków EFS, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgromadziło ponad 30 przedsiębiorców chcących pogłębiać wiedzę o funduszach unijnych.

Duże  zainteresowanie tematem wskazuje na duże zapotrzebowanie firm w zakresie zewnętrznego finansowania inwestycji i rozwoju, a jednocześnie na deficyt informacji w tym obszarze. Uczestnicy seminarium mieli okazję m.in. pracować w grupach nad przygotowaniem własnego pomysłu na innowacyjny produkt, usługę, innowacyjną zmianę procesową bądź organizacyjną. Kolejno pomysły projektów były konsultowane z ekspertkami prowadzącymi szkolenie. 

Data publikacji: 19.01.2017
więcej...

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym zapraszają na kolejną debatę z cyklu „Z Widokiem na Europę”. Czym jest umowa gospodarczo-handlowa między Unią Europejską a Kanadą (CETA)? Jakie korzyści i jakie kontrowersje niesie za sobą to porozumienie dla Polski i całej Europy? Czy może wpłynąć na wzmocnienie pozycji UE na arenie międzynarodowej? Na te i inne pytania będą odpowiadać uczestnicy debaty już 11 stycznia o godzinie 12:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

11 stycznia 2017 r., godz. 12.00
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120, budynek biblioteki, sala 4W

Data publikacji: 05.01.2017
więcej...

Zapraszamy Państwa serdecznie na bezpłatne seminarium ,,Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw- szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania", które odbędzie sie 17 stycznia 2017 roku w Wałbrzychu. W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • o zasadach otrzymania finansowania na działania inwestycyjne i rozwojowe firm w latach 2014-2020
 • o źródłach finansowania inwestycji dostępnych na poziomie centralnym oraz bezpośrednio w województwie;
 • o nowych produktach (formach) wsparcia przedsiębiorców, w tym dotacjach, pożyczkach, kredytach i innych formach dofinansowania działań innowacyjnych i rozwojowych;
 • gdzie szukać informacji o Funduszach Europejskich 2014-2020.

17 stycznia 2017 r., godz. 9.00
Hotel MARIA Sala Marysieńka, ul. Wrocławska 134 b, Wałbrzych

Data publikacji: 03.01.2017
więcej...

Nie ulega wątpliwości, że środki z Europejskiego Funduszu Społecznego są dla przedsiębiorstw atrakcyjną formą wsparcia i stanowią realną pomoc w ich rozwoju. Niemniej, aby oferta EFS była efektywnie wykorzystana musi być przede wszystkim dostępna i zrozumiała dla pracodawców.

Ekspertyza pt. ,,Identyfikacja barier i problemów we wdrażaniu EFS” – przygotowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących”, wskazuje na bariery, na jakie napotykają najczęściej pracodawcy podczas ubiegania się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, jednocześnie przedstawiając rekomendacje usprawnienia systemu prawno-instytucjonalnego.

Zachęcamy do poznania szczegółów na temat realizowanego projektu oraz pobrania bezpłatnej publikacji.

Data publikacji: 30.12.2016
więcej...

Blisko 250 pracodawców zaangażowanych w konsultacje, zorganizowanie 10 spotkań w regionach, poradnik dla przedsiębiorców – to efekty zakończonego właśnie projektu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z partnerami - Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych oraz Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan zakończyli właśnie ponadregionalny projekt pn. ,,Konfederaci- konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących”. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego efektem jest wzmocnienie współpracy między regionalnymi związkami pracodawców Konfederacji Lewiatan z przedsiębiorcami. Dzięki cyklicznym spotkaniom nastąpiła też poprawa relacji pomiędzy ekspertami pełniącymi funkcje członków i zastępców w komitetach monitorujących programów operacyjnych.

Data publikacji: 27.12.2016
więcej...

Komitet Monitorujący na ostatnim posiedzeniu w 2016 roku przyjął m.in. kryteria do konkursu 1.4 B adresowanego do firm MŚP, planujących ekspansję zagraniczną. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dotację na otwarcie nowych kanałów biznesowych, lub certyfikacje wyrobów i produktów na rynkach zagranicznych. Planowany nabór wniosków rozpocznie się 30 stycznia 2017 r.

Podczas obrad dyskutowano na temat praktycznego zastosowania zasady równości szans i niedyskryminacji w perspektywie 2014-2020. Przedstawiciele partnerów społecznych zwracali uwagę, że wiele nowych zapisów wymaganych wobec podmiotów realizujących projekty jest tak naprawdę martwych lub trudnych do spełnienia.

Data publikacji: 19.12.2016
więcej...

Firmy MŚP uzyskają możliwość finansowania wprowadzania innowacji, dzięki środkom przeznaczonym na zabezpieczenia kredytów.Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie oferował małym i średnim przedsiębiorstwom instrumenty, które umożliwią zabezpieczenie kredytów.

Gwarancje spłaty kredytów znacząco ułatwią małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do finansowania projektów inwestycyjnych. Niejednokrotnie bez takich gwarancji, przedsiębiorcy nie mieliby możliwości uzyskania wsparcia finansowego.

Data publikacji: 09.12.2016
więcej...

Realizując swoją misję działania na rzecz konkurencyjności dolnośląskiej gospodarki oraz reprezentowania interesów pracodawców Dolnośląscy Pracodawcy wyrazili swój niepokój związany z wyraźnie sygnalizowanym przez członków i sympatyków związku problemem związanym z niedoborem kadr – problemami z rekrutacją. Na posiedzeniu Dolnośląskiej Rady Gospodarczej została przedstawiona aktualna i prognozowana sytuacja na rynku pracy.

Propozycja zwrócenia uwagi na obecną,  pogłębiającą się sytuację niedoboru pracowników na rynku pracy wynika z chęci podjęcia działań, które zniwelują negatywne dla przedsiębiorców skutki braku pracowników.

Data publikacji: 08.12.2016
więcej...

Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie aktywności Dolnośląskich Pracodawców w zakresie zdiagnozowania Państwa potrzeb w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla firmy. Dzięki Państwa zaangażowaniu i odpowiedzi na 14 krótkich pytań specjalnie przygotowanej ANKIETY zbadamy potencjalne zainteresowanie przedsiębiorców udziałem w projekcie ,,Bon na innowacje”. Termin odesłanie ANKIETY – 16 grudnia 2016 r.

Uczestnictwo w projekcie zapewniłoby Państwu następujące KORZYŚCI:

 • Konsultacje i doradztwo
  w zakresie dot. np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu.
   
 • Wsparcie w formule grantu (bonu) przekazywanego grantobiorcy przez Grantodawcę – dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MŚP - do 100 tysięcy złotych
Data publikacji: 07.12.2016
więcej...

Zapraszamy Państwa na Ogólnopolskie Spotkanie dla członków, zastępców i obserwatorów Komitetów Monitorujących programów regionalnych i krajowych oraz ekspertów rynku pracy i funduszy unijnych Konfederacji Lewiatan oraz związków regionalnych Konfederacji Lewiatan.

Cel projektu:

 • wzmocnienie współpracy regionalnych związków pracodawców Konfederacji Lewiatan z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących programów operacyjnych  na lata 2014-2020,
 • zwiększenie zaangażowania organizacji pracodawców w proces koordynacji monitorowania wdrażania EFS na poziomie regionalnym w obszarze rynku pracy.

16-17 grudnia 2016r., Szczawno-Zdrój
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy ,,Dworzysko"

Data publikacji: 06.12.2016
więcej...

Blisko 60 przedstawicieli małych i średnich firm, regionalnych instytucji otoczenia biznesu oraz inwestorów uczestniczyło w seminarium „Instrumenty wsparcia innowacji. Warunki finansowania. Dobre praktyki” we Wrocławiu.

Spotkanie na Politechnice Wrocławskiej było okazją do poznania szerokiego wachlarza rozwiązań wspierających rozwój innowacyjności. W trakcie spotkania przedstawiano dostępne instrumenty finansowania rozwoju firm, od  preferencyjnych pożyczek i leasingu (CIP, COSME), po wsparcie aniołów biznesu, Venture Capital czy rozwiązania z zakresu crowdfundingu.

Data publikacji: 01.12.2016
więcej...

Zapraszamy Państwa serdecznie w imieniu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na szkolenie dla pracodawców z zakresu „Legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców na terytorium RP”. Spotkanie ma na celu zapoznanie Państwa z obecnie obowiązującymi przepisami w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP oraz ze zmianami w procedurach, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, mającymi za zadanie usprawnienie procesu wydawania pozwoleń.

15 grudnia 2016 roku o godz. 9.00
Sala Sejmikowa, Dolnośląski Urząd Wojewódzkiego (sala 1222)
ul. Plac Powstańców Warszawy 1, Wrocław

Data publikacji: 30.11.2016
więcej...

Spotkanie ,,Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania" zorganizowane w ramach projektu ,,ATLAS DLA PRZEDSIĘBIORCY 2014-2020" współfinansowanego ze środków EFS, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgromadziło ponad 60 przedsiębiorców chcących pogłębiać wiedzę o funduszach unijnych. Tak ogromne zainteresowanie tematem wskazuje na duże zapotrzebowanie firm w zakresie zewnętrznego finansowania inwestycji i rozwoju, a jednocześnie na deficyt informacji w tym obszarze.

Data publikacji: 25.11.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica