Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Dolnośląscy Pracodawcy zwrócili się oficjalnie do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego o przesunięcie terminów naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Jako powód podają wciąż występujące problemy z generatorem wniosków.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 20.11.2015
więcej...

Weź udział w BEZPŁATNYM szkoleniu, dostępnym dla każdego, wspierając Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia, podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną główne korzyści, jakie umożliwia ekspansja przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Pokażemy jak internacjonalizacja może wpłynąć na budowę przewagi konkurencyjnej firmy. Przedstawimy aktualne instrumenty wsparcia oferowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Zarezerwuj termin już dziś!
20 listopada 2015, godz. 10.00, T-Park, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Data publikacji: 13.11.2015
więcej...

Dnia 6 listopada br. odbyło się piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskich Pracodawców i Konfederacji Lewiatan: Sławomir Hunek i Marcin Kowalski. Obradom przewodniczył Marszałek Cezary Przybylski. Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie kolejnych kryteriów wyboru projektów do konkursów ogłaszanych w najbliższym czasie oraz kryteriów merytorycznych oraz formalnych  dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 – w zakresie EFRR – dla  trybu pozakonkursowego.

Data publikacji: 13.11.2015
więcej...

Już 16 listopada rozpoczynamy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - dni wypełnione spotkaniami, szkoleniami i networkingiem! Wszystko na rzecz promowania świadomego rozwoju, aktywnej postawy wobec życia i podejmowania biznesowych inicjatyw! Zarezerwuj miejsce dla siebie już dziś!

Dolnośląscy Pracodawcy proponują Państwu BEZPŁATNE szkolenie: ,,Internacjonalizacja - klucz do sukcesu Twojego przedsiębiorstwa"

Data publikacji: 09.11.2015
więcej...

Przegląd dostępnych instrumentów wsparcia finansowanego dla innowacyjnych firm z Dolnego Śląska, dyskusja na temat wzmocnienia rozwoju rynkowego liderów – to najważniejsze tematy spotkania w ramach Champions Club. Przedstawiciele biznesu oraz administracji publicznej wspólnie zastanawiali się, jak rozwijać innowacje i zwiększyć potencjał championów. Dolnośląscy Pracodawcy jako jedyna organizacja pracodawców byli partnerami tego wydarzenia.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 06.11.2015
więcej...

Dnia 4 listopada 2015 roku w Konfederacji Lewiatan w Warszawie odbyło się seminarium dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Seminarium prowadzone było przez Grzegorza Baczewskiego – dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan przy współudziale Dolnośląskich Pracodawców, przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz publicznych służb zatrudnienia m.in. z województwa mazowieckiego.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 06.11.2015
więcej...

Przegląd dostępnych instrumentów wsparcia finansowanego dla innowacyjnych firm z Dolnego Śląska, dyskusja na temat wzmocnienia rozwoju rynkowego liderów – to najważniejsze tematy spotkania w ramach Champions Club. Przedstawiciele biznesu oraz administracji publicznej wspólnie zastanawiali się, jak rozwijać innowacje i zwiększyć potencjał championów. Dolnośląscy Pracodawcy jako jedyna organizacja pracodawców byli partnerami tego wydarzenia.

Data publikacji: 06.11.2015
więcej...

Dnia 4 listopada 2015 roku w Konfederacji Lewiatan w Warszawie odbyło się seminarium dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Seminarium prowadzone było przez Grzegorza Baczewskiego – dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan przy współudziale Dolnośląskich Pracodawców, przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz publicznych służb zatrudnienia m.in. z województwa mazowieckiego.

Data publikacji: 05.11.2015
więcej...

W związku z planowanym na dzień 30 listopada 2015r. rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 1.5.2. Rozwój produktów i usług MŚP- ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2010 Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu.

10 listopada 2015 r., godz. 12.00-15.00
(rejestracja uczestników od 11:30)
T-park,  Szczawno Zdrój, ul. Szczawieńska

Data publikacji: 03.11.2015
więcej...

30 października 2015 r. we Wrocławiu odbyła się kolejna Akademia Dolnośląskich Pracodawców, która dostarczyła naszym przedsiębiorcom umiejętności sprzedażowych, przedstawiając wyjątkowe podejście do klienta, oparte na rozpoznawaniu jego osobowości.

Dowiedzieliśmy się jak znajomość typu osobowości klienta pomaga pozyskiwać klientów i sprzedawać. Każdy typ osobowości wymaga bowiem innej ,,obsługi”. Dzięki poznaniu osobowości klienta wiemy w jaki sposób buduje on relacje z innymi, jak zbiera i analizuje informacje oraz w jaki sposób podejmuje decyzje. Mając taka wiedzę – odpowiednio poprowadzimy rozmowy handlowe, kończąc je sprzedażą i obustronną satysfakcją.

Data publikacji: 02.11.2015
więcej...

Za nami kolejny Klub Dolnośląskich Pracodawców! Spotkanie naszych przedsiębiorców odbyło się po raz kolejny w wyjątkowym miejscu – w nowopowstałym hotelu Maria Antonina, położonym nad jeziorem Bystrzyckim, pośrodku malowniczego krajobrazu w Zagórzu Śląskim. Piękno jesiennej scenerii, nie było jednak jedyną atrakcją spotkania. Niezwykłych wrażeń dostarczył nam występ Artura Wikiery – trenera sprzedaży, mówcy motywacyjnego, coacha,  autora książki ,,Alfabet motywacji”, dzięki któremu otrzymaliśmy ogromną dawkę  motywacji, pozytywnej energii i wskazówek jak polepszyć jakość swojego życia oraz osiągnąć osobisty i zawodowy sukces.

Data publikacji: 02.11.2015
więcej...

30 października 2015 r. we Wrocławiu odbyła się kolejna Akademia Dolnośląskich Pracodawców, która dostarczyła naszym przedsiębiorcom umiejętności sprzedażowych, przedstawiając wyjątkowe podejście do klienta, oparte na rozpoznawaniu jego osobowości.

Dowiedzieliśmy się jak znajomość typu osobowości klienta pomaga sprzedawać. Każdy typ osobowości wymaga bowiem innej ,,obsługi”. Dzięki poznaniu osobowości klienta wiemy w jaki sposób buduje on relacje z innymi, jak zbiera i analizuje informacje oraz w jaki sposób podejmuje decyzje. Mając taka wiedzę – odpowiednio poprowadzimy rozmowy handlowe, kończąc je sprzedażą i obustronną satysfakcją.

Data publikacji: 30.10.2015
więcej...

Spotkanie naszych przedsiębiorców odbyło się po raz kolejny w wyjątkowym miejscu – w nowopowstałym hotelu Maria Antonina, położonym nad jeziorem Bystrzyckim, pośrodku malowniczego krajobrazu w Zagórzu Śląskim. Piękno jesiennej scenerii, nie było jednak jedyną atrakcją spotkania. Niezwykłych wrażeń dostarczył nam występ Artura Wikiery – trenera sprzedaży, mówcy motywacyjnego, coacha,  autora książki ,,Alfabet motywacji”, dzięki któremu otrzymaliśmy ogromną dawkę  motywacji, pozytywnej energii i wskazówek jak polepszyć jakość swojego życia oraz osiągnąć osobisty i zawodowy sukces.

Wystąpienie zakończył konkurs wizytówkowy, którego nagrodami były m.in. wejścia na prowadzone przez Artura Wikierę szkolenia.

Wyczekiwanym punktem programu był mroczny, halloweenowy rejs statkiem po jeziorze oraz gra w kręgle. Nie zabrakło dobrej zabawy, śmiechu i integracji. Wieczór z Dolnośląskimi Pracodawcami zakończyła wspólna, uroczysta kolacja.

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

Środki na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw MŚP w ramach RPO będą dostępne dopiero od połowy przyszłego roku. Grupa robocza ds. przedsiębiorstw i innowacji KM RPO w której uczestniczą eksperci Dolnośląskich Pracodawców zapoznała się z przebiegiem prac nad uruchomieniem Rejestru Usług Rozwojowych przy PARP. Prace nad nowym rozwiązaniem potrwają dłużej ze względu na zgłoszone uwagi merytoryczne ze strony Komisji Europejskiej. Podczas obrad grupy przedstawiciel PARP omówił system finansowania usług rozwojowych oraz zasady rejestracji podmiotów (instytucji szkoleniowych).

Data publikacji: 23.10.2015
więcej...

Przedsiębiorstwa coraz częściej zwiększają nakłady na działania badawczo- rozwojowe. Dzięki działaniom Ministerstwa Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stymulującym zaangażowanie przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową wydatki sektora prywatnego na B+R były o prawie 20% wyższe niż rok wcześniej.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 21.10.2015
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...



 



 

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica