Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Ponad 7 mld zł na innowacje mogły pozyskać przedsiębiorstwa ubiegające się o bezzwrotne dofinansowanie w konkursach uruchomionych w pierwszym półroczu 2017 r. w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. W drugiej połowie roku na najlepsze projekty firm czekać będzie kolejne 3,8 mld zł w formie dotacji.
 
Konfederacja Lewiatan przygotowała przegląd wsparcia z funduszy UE dla przedsiębiorstw w roku 2017 r., skupiając się na wsparciu dotacyjnym na działalność firm w zakresie B+R i innowacyjności.
Data publikacji: 05.07.2017
więcej...

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt Atlas dla przedsiębiorcy 2014-2020, skierowany do przedsiębiorców, którzy chcą wiedzieć więcej o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020 i planują uzyskać dofinansowanie oraz realizować projekty współfinansowane z UE. Na Dolnym Śląsku w ramach projektu Lewiatan przy współpracy z Dolnośląskimi Pracodawcami zorganizował już 3 seminaria i 2 warsztaty. Kolejne spotkanie w formie warsztatów odbędzie się już 22 września 2017r. we Wrocławiu - serdecznie zapraszamy!

Dodatkowo wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy na cykl webinariów tematycznych poświęconych różnym aspektom funduszy europejskich dla przedsiębiorstw.

Data publikacji: 30.06.2017
więcej...

Relatywnie długi czas oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez przedsiębiorców, konieczność  przygotowywania i aktualizacji tych samych załączników i zapisów we wniosku o dofinansowanie  projektu kilka razy – to tylko niektóre z barier, z którymi zmagają się firmy MŚP na Dolnym Śląsku. Dlatego Dolnośląscy Pracodawcy przygotowali pakiet uproszczeń w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 28.06.2017
więcej...

Umożliwienie korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wszystkim osobom/podmiotom odprowadzającym składkę na Fundusz Pracy, dofinansowanie szkoleń w zakresie tzw. umiejętności miękkich, które są w coraz większym stopniu potrzebne na rynku pracy, wprowadzenie górnego limitu rocznego dofinansowania dla firmy, który byłby zróżnicowany ze względu na jej wielkość – rekomendują związkowcy i pracodawcy, członkowie Rady Dialogu Społecznego.

Data publikacji: 28.06.2017
więcej...

W imieniu Konfederacji Lewiatan zapraszamy Państwa na Letnie Spotkanie Lewiatana, które odbędzie się 13 lipca 2017r. w ogrodach na ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie.

Podczas spotkania wystąpi Henryka Bochniarz - prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Elżbieta Rafalska - minister rodziny, pracy i spraw społecznych.

Data publikacji: 27.06.2017
więcej...

Relatywnie długi czas oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez przedsiębiorców, konieczność  przygotowywania i aktualizacji tych samych załączników i zapisów we wniosku o dofinansowanie  projektu kilka razy – to tylko niektóre z barier z którymi zmagają się firmy MŚP na Dolnym Śląsku.

Dlatego Dolnośląscy Pracodawcy przygotowali pakiet uproszczeń w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego.

Data publikacji: 27.06.2017
więcej...

Dnia 22 czerwca 2017r.w Hotelu Niemcza SPA w Niemczy odbyło się Walne Zebranie Członków Dolnośląskich Pracodawców - związku, który dzięki Państwa obecności i aktywności ciągle się rozwija i realizuje zakładane cele dla rozwoju dolnośląskiej przedsiębiorczości. W ciągu ostatniego roku wspólną pracą udało nam się wiele osiągnąć - o czym mogliśmy usłyszeć na spotkaniu. Podczas Walnego Zebrania obecni członkowie przyjęli ważne dla działalności Związku dokumenty - sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za 2016 rok.

Data publikacji: 26.06.2017
więcej...

Największe nazwiska w polskim samorządzie oraz światowej sławy eksperci przyjechali 19 i 20 czerwca do Wrocławia, by wziąć udział w VIII Kongresie Regionów. Naszej organizacji nie mogło zabraknąć na tym wydarzeniu. Uczestniczyliśmy w panelu INNOWACJE W ZARZĄDZANIU JST „Czas na dialog – jak zbudować efektywną współpracę administracji i biznesu”. 

„Samorząd 2.0 – Pożądane innowacje” – to temat tegorocznego Kongresu. Innowacje, dzięki którym możliwa będzie poprawa życia mieszkańców, podzielone zostały na pięć obszarów: finansowania działalności jednostek samorządowych, technologii, inwestycji, zarządzania i spraw społecznych.

 

Data publikacji: 21.06.2017
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy i członkowie wzięli udział już w III edycji INVEST PARK BUSINESS MIXER – wielkim wydarzeniu biznesowym, które stwarza niezwykłą okazję do zaprezentowania swojej firmy i nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Była to jedna z największych takich imprez w kraju. Business Mixer odbył się we Wrocławiu w Klubie Biznesowym Stadionu Wrocław 8 czerwca 2017r. Dolnośląscy Pracodawcy wspierali wydarzenie w roli partnera.

Data publikacji: 13.06.2017
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy kolejny raz mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z cyklu ,,Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania" organizowanym w ramach projektu ,,ATLAS DLA PRZEDSIĘBIORCY 2014-2020" współfinansowanym ze środków EFS, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Przedsiębiorcy od praktycznej strony zgłębili temat zasad wsparcia i źródeł finansowania. Spotkanie odbyło się  9 czerwca br. we Wrocławiu i miało charakter warsztatów.

Data publikacji: 13.06.2017
więcej...

Już 22 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się spotkanie poświęcone kwestiom efektywności realizacji RPO WD na obecnym etapie wdrażania. Zapraszamy przedsiębiorców do zgłaszania nam uwag i postulatów dotyczących usprawnień we wdrażaniu programu.

Dolnośląscy Pracodawcy jako reprezentatywna organizacja pracodawców planuje zgłosić usprawnienia w procesie wdrażania RPO WD. Zależy nam jednak na głosie środowiska biznesu – poznaniu opinii i doświadczeń przedsiębiorców. Dlatego zachęcamy Państwa do zgłoszenia nam swoich uwag i postulatów, w szczególności prosimy tych przedsiębiorców, którzy aplikowali o środki unijne w ramach Osi I RPO WD i mają negatywne doświadczenie w tym zakresie.

Data publikacji: 13.06.2017
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy uczestniczyli w debacie o innowacyjności pt. ,,Innowacyjność w biznesie z perspektywy naukowca i przedsiębiorcy - modele i dobre praktyki", na której dyskutowaliśmy z przedstawicielami uczelni oraz biznesu na temat innowacyjności przedsiębiorstw z perspektywy nowych modeli innowacji, a także dobrych praktyk związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji w gospodarce.

Paneliści, wśród których był m.in. wiceprezes Dolnośląskich Pracodawców - Marcin Kowalski, podkreślali rolę współpracy firm z podmiotami zewnętrznymi. Badania pokazują, że procesy innowacyjne nie mogą już skupiać się tylko na wiedzy wewnętrznej przedsiębiorstw. Kosztowność i czasochłonność aktywności B+R działów badawczo-rozwojowych firm, a także wysoka złożoność innowacyjnych rozwiązań spowodowały wyewoluowanie modelu innowacji otwartych, które zostały omówione podczas wydarzenia.

Data publikacji: 08.06.2017
więcej...

Związki zawodowe i organizacje pracodawców z Dolnego Śląska podpisały wspólne stanowisko dotyczące niestosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz nieprzestrzegania przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

Podczas wspólnej konferencji prasowej w siedzibie dolnośląskiej „Solidarności” we Wrocławiu przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych przyjęli i podpisali stanowisko.

Data publikacji: 02.06.2017
więcej...

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowane uzyskaniem finansowania kredytowego na rozwój działalności innowacyjnej w firmie otrzymają gwarancje kredytowe o wartości 1,4 mld zł. Gwarancje kredytowe to jedne z rozwiązań wspierających innowacyjność polskich przedsiębiorstw.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z 10 bankami w sprawie uruchomienia gwarancji kredytowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw  z sektora MŚP. Pula dostępnych środków z Programu Inteligentny Rozwój wynosi 525 mln zł, co pozwoli na objęcie kredytów gwarancjami o wartości 1,4 mld zł.

Data publikacji: 02.06.2017
więcej...

Zapraszamy Państwa na debatę pt. „Innowacyjność w biznesie z perspektywy naukowca i przedsiębiorcy – modele i dobre praktyki”. Dolnośląscy Pracodawcy są partnerem merytorycznym wydarzenia. W trakcie debaty – na której wystąpią przedstawiciele sektora przedsiębiorstw, świata nauki, a także instytucji otoczenia biznesu – zaprezentowane zostaną dobre praktyki związane z wdrażaniem innowacji (polskie i światowe), z nowymi modelami innowacji, a także ze sposobami wspierania innowacyjności (również w kontekście perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020). W debacie na temat nowych modeli innowacji będzie uczestniczył m.in. wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców - Marcin Kowalski.

5 czerwca 2017 r., godz. 10.30
Wrocławski Park Przemysłowy, (III piętro, Sala Miedziana)
ul. Fabryczna 10, Wrocław

Data publikacji: 30.05.2017
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica