Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Przegląd dostępnych instrumentów wsparcia finansowanego dla innowacyjnych firm z Dolnego Śląska, dyskusja na temat wzmocnienia rozwoju rynkowego liderów – to najważniejsze tematy spotkania w ramach Champions Club. Przedstawiciele biznesu oraz administracji publicznej wspólnie zastanawiali się, jak rozwijać innowacje i zwiększyć potencjał championów. Dolnośląscy Pracodawcy jako jedyna organizacja pracodawców byli partnerami tego wydarzenia.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 06.11.2015
więcej...

Dnia 4 listopada 2015 roku w Konfederacji Lewiatan w Warszawie odbyło się seminarium dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Seminarium prowadzone było przez Grzegorza Baczewskiego – dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan przy współudziale Dolnośląskich Pracodawców, przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz publicznych służb zatrudnienia m.in. z województwa mazowieckiego.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 06.11.2015
więcej...

Przegląd dostępnych instrumentów wsparcia finansowanego dla innowacyjnych firm z Dolnego Śląska, dyskusja na temat wzmocnienia rozwoju rynkowego liderów – to najważniejsze tematy spotkania w ramach Champions Club. Przedstawiciele biznesu oraz administracji publicznej wspólnie zastanawiali się, jak rozwijać innowacje i zwiększyć potencjał championów. Dolnośląscy Pracodawcy jako jedyna organizacja pracodawców byli partnerami tego wydarzenia.

Data publikacji: 06.11.2015
więcej...

Dnia 4 listopada 2015 roku w Konfederacji Lewiatan w Warszawie odbyło się seminarium dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Seminarium prowadzone było przez Grzegorza Baczewskiego – dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan przy współudziale Dolnośląskich Pracodawców, przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz publicznych służb zatrudnienia m.in. z województwa mazowieckiego.

Data publikacji: 05.11.2015
więcej...

W związku z planowanym na dzień 30 listopada 2015r. rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 1.5.2. Rozwój produktów i usług MŚP- ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2010 Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu.

10 listopada 2015 r., godz. 12.00-15.00
(rejestracja uczestników od 11:30)
T-park,  Szczawno Zdrój, ul. Szczawieńska

Data publikacji: 03.11.2015
więcej...

30 października 2015 r. we Wrocławiu odbyła się kolejna Akademia Dolnośląskich Pracodawców, która dostarczyła naszym przedsiębiorcom umiejętności sprzedażowych, przedstawiając wyjątkowe podejście do klienta, oparte na rozpoznawaniu jego osobowości.

Dowiedzieliśmy się jak znajomość typu osobowości klienta pomaga pozyskiwać klientów i sprzedawać. Każdy typ osobowości wymaga bowiem innej ,,obsługi”. Dzięki poznaniu osobowości klienta wiemy w jaki sposób buduje on relacje z innymi, jak zbiera i analizuje informacje oraz w jaki sposób podejmuje decyzje. Mając taka wiedzę – odpowiednio poprowadzimy rozmowy handlowe, kończąc je sprzedażą i obustronną satysfakcją.

Data publikacji: 02.11.2015
więcej...

Za nami kolejny Klub Dolnośląskich Pracodawców! Spotkanie naszych przedsiębiorców odbyło się po raz kolejny w wyjątkowym miejscu – w nowopowstałym hotelu Maria Antonina, położonym nad jeziorem Bystrzyckim, pośrodku malowniczego krajobrazu w Zagórzu Śląskim. Piękno jesiennej scenerii, nie było jednak jedyną atrakcją spotkania. Niezwykłych wrażeń dostarczył nam występ Artura Wikiery – trenera sprzedaży, mówcy motywacyjnego, coacha,  autora książki ,,Alfabet motywacji”, dzięki któremu otrzymaliśmy ogromną dawkę  motywacji, pozytywnej energii i wskazówek jak polepszyć jakość swojego życia oraz osiągnąć osobisty i zawodowy sukces.

Data publikacji: 02.11.2015
więcej...

30 października 2015 r. we Wrocławiu odbyła się kolejna Akademia Dolnośląskich Pracodawców, która dostarczyła naszym przedsiębiorcom umiejętności sprzedażowych, przedstawiając wyjątkowe podejście do klienta, oparte na rozpoznawaniu jego osobowości.

Dowiedzieliśmy się jak znajomość typu osobowości klienta pomaga sprzedawać. Każdy typ osobowości wymaga bowiem innej ,,obsługi”. Dzięki poznaniu osobowości klienta wiemy w jaki sposób buduje on relacje z innymi, jak zbiera i analizuje informacje oraz w jaki sposób podejmuje decyzje. Mając taka wiedzę – odpowiednio poprowadzimy rozmowy handlowe, kończąc je sprzedażą i obustronną satysfakcją.

Data publikacji: 30.10.2015
więcej...

Spotkanie naszych przedsiębiorców odbyło się po raz kolejny w wyjątkowym miejscu – w nowopowstałym hotelu Maria Antonina, położonym nad jeziorem Bystrzyckim, pośrodku malowniczego krajobrazu w Zagórzu Śląskim. Piękno jesiennej scenerii, nie było jednak jedyną atrakcją spotkania. Niezwykłych wrażeń dostarczył nam występ Artura Wikiery – trenera sprzedaży, mówcy motywacyjnego, coacha,  autora książki ,,Alfabet motywacji”, dzięki któremu otrzymaliśmy ogromną dawkę  motywacji, pozytywnej energii i wskazówek jak polepszyć jakość swojego życia oraz osiągnąć osobisty i zawodowy sukces.

Wystąpienie zakończył konkurs wizytówkowy, którego nagrodami były m.in. wejścia na prowadzone przez Artura Wikierę szkolenia.

Wyczekiwanym punktem programu był mroczny, halloweenowy rejs statkiem po jeziorze oraz gra w kręgle. Nie zabrakło dobrej zabawy, śmiechu i integracji. Wieczór z Dolnośląskimi Pracodawcami zakończyła wspólna, uroczysta kolacja.

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

Środki na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw MŚP w ramach RPO będą dostępne dopiero od połowy przyszłego roku. Grupa robocza ds. przedsiębiorstw i innowacji KM RPO w której uczestniczą eksperci Dolnośląskich Pracodawców zapoznała się z przebiegiem prac nad uruchomieniem Rejestru Usług Rozwojowych przy PARP. Prace nad nowym rozwiązaniem potrwają dłużej ze względu na zgłoszone uwagi merytoryczne ze strony Komisji Europejskiej. Podczas obrad grupy przedstawiciel PARP omówił system finansowania usług rozwojowych oraz zasady rejestracji podmiotów (instytucji szkoleniowych).

Data publikacji: 23.10.2015
więcej...

Przedsiębiorstwa coraz częściej zwiększają nakłady na działania badawczo- rozwojowe. Dzięki działaniom Ministerstwa Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stymulującym zaangażowanie przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową wydatki sektora prywatnego na B+R były o prawie 20% wyższe niż rok wcześniej.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 21.10.2015
więcej...

Serdecznie zapraszamy Państwa na wyjątkową, halloweenową odsłonę Klubu Dolnośląskich Pracodawców! Spotkanie, jak zawsze będzie okazją do poszerzenia wiedzy, dobrej zabawy i wymiany kontaktów biznesowych. Zarezerwuj termin już dziś! W planie m.in:

  • prezentacja partnerstwa przygranicznego Eures TriRegio
  • przedstawienie nowych członków DP
  • rejs statkiem po Jeziorze Bystrzyckim
  • konkurs wizytówkowy
  • networking

Gość specjalny - Artur Wikiera, trener rozwoju osobistego i autor książki ,,Alfabet motywacji"

29 października 2015 (czwartek), godz. 16.30
Hotel Maria Antonina (dawny Wodniak), Zagórze Śląskie, ul. Spacerowa 6

Data publikacji: 20.10.2015
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy jako partnerzy wydarzenia, w  imieniu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,INVEST – PARK” sp. z o.o. serdecznie zapraszają do udziału w pierwszej edycji „INVEST-PARK” Business Mixer.

„INVEST-PARK” Business Mixer  to  wydarzenie, podczas którego uczestnicy biorąc udział w serii bezpośrednich spotkań, mogą zaprezentować  swoją firmę, wymienić wizytówki, nawiązać kontakty, znaleźć klientów, dostawców lub inwestorów.Planowany jest udział około 150 firm działających na terenie południowo-zachodniej Polski. Będą to firmy działające w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jak i poza nią. 

19 listopada 2015 
Wrocław, Hala Stulecia.

Data publikacji: 19.10.2015
więcej...

The OPEN DAYS | Europejski Tydzień Regionów i Miast

Regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan ,,Dolnośląscy Pracodawcy” reprezentowany przez Artura Mazurkiewicza – Prezesa Zarządu, uczestniczył jako pierwszy i jako jedyny spośród organizacji biznesu Dolnego Śląska w wyjątkowym wydarzeniu na skalę europejską - the OPEN DAYS.

Pobierz informację prasową 

Data publikacji: 19.10.2015
więcej...

The OPEN DAYS | Europejski Tydzień Regionów i Miast

Regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan ,,Dolnośląscy Pracodawcy” reprezentowany przez Artura Mazurkiewicza – Prezesa Zarządu, uczestniczył jako pierwszy i jako jedyny spośród organizacji biznesu Dolnego Śląska w wyjątkowym wydarzeniu na skalę europejską - the OPEN DAYS.

Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan i Dolnośląskich Pracodawców - Artur Mazurkiewicz został zaproszony przez BUSINESSEUROPE, największą organizację pracodawców w Europie, do udziału  w panelu „Capacity building for social partners – enhancing the contribution of workers and employers organisations to modernising Europe”, poświęconym dialogowi społecznemu i budowaniu potencjału partnerów społecznych w Europie. Przedstawił istotne z punktu widzenia organizacji pracodawców postulaty, których realizacja zwiększyłaby  udział tych organizacji w procesie zarządzania i wdrażania polityk UE, wzmacniając jednocześnie  zasadę partnerstwa.

Data publikacji: 16.10.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica