Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Dnia 10 grudnia 2015 roku w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym ,,Krzyżowa”, Dolnośląscy Pracodawcy spotkali się z dyrektorami powiatowych urzędów pracy z województwa dolnośląskiego celem podsumowania działania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2015 oraz wypracowania propozycji standardów funkcjonowania KFS w nowym roku.

Nasze spotkanie miało charakter roboczo – konsultacyjny i było jedynym takim wydarzeniem w skali całej Polski. Inicjatywa ta jest dowodem wspólnego zaangażowania i troski o rozwój pracodawców i pracowników, który jest podstawą dla rozwoju gospodarczego naszego regionu.

Data publikacji: 17.12.2015
więcej...

Za nami kolejny, wyjątkowy Klub Dolnośląskich Pracodawców! Spotkanie przedsiębiorców odbyło się w 9 grudnia br. w niezwykłym miejscu, gdzie świat nauki łączy się z potrzebami świata biznesu – we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ to pierwsze polskie centrum badawczo-rozwojowe (RTO — Research and Technology Organization), będące wspólnym przedsięwzięciem władz miasta i wrocławskich uczelni.

Główną atrakcją spotkania była możliwość obejrzenia laboratoriów EIT+. Przedsiębiorcy z ogromnym zaciekawieniem przyglądali się pracy młodych, zdolnych badaczy z wielką pasją do nauki. Laboratoria EIT+ posiadają najnowszy sprzęt pozwalający realizować różne projekty badawcze oraz badania uwzględniające światowe trendy rozwojowe, potrzeby firm, naukowców i każdego z nas. Mieliśmy m.in. niepowtarzalną okazję przyjrzeć się jak w powiększeniu wyglądają atomy.

Data publikacji: 15.12.2015
więcej...

Budowa gospodarki opartej na wiedzy i sprzyjanie rozwojowi innowacji – to zadania, które stoją przed europejskimi miastami, regionami i państwami. Wrocław także stanął do wyścigu o to, aby uczynić miasto ważnym węzłem innowacyjności na Starym Kontynencie.

Łączeniem możliwości świata nauki z potrzebami świata biznesu zajmuje się Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

To pierwsze polskie centrum badawczo-rozwojowe (RTO — Research and Technology Organization), wspólne przedsięwzięcie władz miasta i wrocławskich uczelni. Siedziba Spółki znajduje się w Kampusie Pracze, położonym 13 km od centrum miasta, w pobliżu obwodnicy autostradowej i lotniska. Kompleks o powierzchni 27 ha i budynkach o unikalnej architekturze, wraz z terenami pod nowe inwestycje, tworzy wielowymiarową przestrzeń, gdzie rozwijana jest polska gospodarka oparta na wiedzy i nowych technologiach.

 

Data publikacji: 11.12.2015
więcej...

Za nami kolejny, wyjątkowy Klub Dolnośląskich Pracodawców! Spotkanie przedsiębiorców odbyło się w 9 grudnia br. w niezwykłym miejscu, gdzie świat nauki łączy się z potrzebami świata biznesu – we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ to pierwsze polskie centrum badawczo-rozwojowe (RTO — Research and Technology Organization),będące wspólnym przedsięwzięciem władz miasta i wrocławskich uczelni.

Główną atrakcją spotkania była możliwość obejrzenia laboratoriów EIT+. Przedsiębiorcy z ogromnym zaciekawieniem przyglądali się pracy młodych, zdolnych badaczy z wielką pasją do nauki. Laboratoria posiadają najnowszy sprzęt pozwalający realizować różne projekty badawcze oraz badania uwzględniające światowe trendy rozwojowe, potrzeby firm, naukowców i każdego z nas. Mieliśmy m.in. niepowtarzalną okazję przyjrzeć się jak w powiększeniu wyglądają atomy.

Data publikacji: 09.12.2015
więcej...

Pracodawco, zyskaj wyjątkową szansę na całkowite sfinansowanie lub dofinansowanie 80% kosztów inwestycji w potencjał kadrowy Twojej firmy. Zaplanuj już dziś, jak skorzystasz ze wsparcia oferowanego przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Jeśli są Państwo zainteresowani składaniem w 2016 roku wniosku o wsparcie z KFS, prosimy o wypełnienie formularza, który pomoże w określeniu zapotrzebowania na środki w naszym regionie. Ankieta ma charakter badawczy i nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron!

Poznaj nowe priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2016 i określ swoje zapotrzebowanie na środki.

Data publikacji: 03.12.2015
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy zwrócili się do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zorganizowanie spotkania konsultacyjnego na temat modelu wykorzystania środków z instrumentu inżynierii finansowej z programu JEREMIE (Dolnośląski Fundusz Powierniczy) z udziałem przedstawicieli funduszy pożyczkowych oraz regionalnych organizacji zrzeszających przedsiębiorców MŚP (organizacje pracodawców, izby gospodarcze).

Data publikacji: 03.12.2015
więcej...

Udoskonalenie procesu zbierania informacji o zapotrzebowaniu na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego, uproszczenie procedur wnioskowania o pieniądze czy zwiększenie dostępności środków –  to jedne z obszarów rekomendacji, o które wspólnie z Konfederacją Lewiatan zabiegają Dolnośląscy Pracodawcy.

Przedsiębiorcy chętnie sięgają po pieniądze, żeby rozwijać kompetencje w firmach i móc przekwalifikować, zaktualizować lub uzupełnić wiedzę i umiejętności swoje lub własnych pracowników. Praktyka z lat 2014-2015 pokazała jednak , że zarządzanie Funduszem wymaga wielu zmian. Dolnośląscy Pracodawcy  zwracali uwagę na trudności, na jakie natrafiali przedsiębiorcy podczas procesu aplikowania o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Data publikacji: 30.11.2015
więcej...

Przypomnijmy, Dolnośląscy Pracodawcy zwrócili się do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z apelem w sprawie przesunięcia terminów naborów wniosków w związku z wadliwie działającym Generatorem wniosków aplikacyjnych, którego funkcjonowania nie udało się poprawić w terminie umożliwiającym bezpieczne złożenie wniosków przez przedsiębiorców.

Zmiana terminów naborów będzie dotyczyć większości ogłoszonych konkursów dla przedsiębiorców przez  Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą tj. 1.5 A, 1.2 A, 1.2 B, 1.4 A RPO WD.

Data publikacji: 27.11.2015
więcej...

Znamy już priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2016 oraz plan ich wydatkowania. Łączna kwota przeznaczona na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w całej Polsce to ponad 191 mln zł! W Planie Funduszu Pracy dla Województwa Dolnośląskiego przeznaczono blisko 11 mln zł na realizację zadań przez powiatowe urzędy pracy.

Od nowego roku przed pracodawcami otwierają się nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nieograniczone jak dotychczas wiekiem osoby obejmowanej wsparciem  na kształcenie ustawiczne.

Data publikacji: 26.11.2015
więcej...

Poprawa klimatu prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do finansowania innowacji, rozwój współpracy z administracją w regionie – to najważniejsze zadania, które stawiają sobie Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan. Przeczytaj wywiad z Arturem Mazurkiewiczem - Prezesem Zarządu Związku w magazynie ,,Strefa biznesu".

,,Przez ten czas udało nam się naprawdę wiele osiągnąć. Nasze działania skupiały się na poprawie warunków prowadzenia biznesu na Dolnym Śląsku. Spośród wszystkich regionalnych organizacji pracodawców, to właśnie my wypracowaliśmy najwięcej stanowisk adresowanych do administracji publicznej, lokalnych decydentów. Byliśmy bardzo mocno zaangażowani w konsultacje społeczne nad nową perspektywą finansową na lata 2014-2020. Dowodem tego było zaproszenie naszej organizacji, jako jedynej z Polski, do udziału w specjalnym  panelu dyskusyjnym w ramach OPEN DAYS w Brukseli (...)"

Data publikacji: 25.11.2015
więcej...

Dnia 19 listopada br. Dolnośląscy Pracodawcy uczestniczyli w wielkim wydarzeniu biznesowym - ,,Invest-Park” Business Mixer,  zorganizowanym przez jedną z członkowskich firm – Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o.o. Dzięki temu wyjątkowemu spotkaniu aż 150 firm miało okazję do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. W wydarzeniu uczestniczyły również nasze firmy członkowskie.

Data publikacji: 24.11.2015
więcej...

Zapraszamy Państwa serdecznie na kolejny, wyjątkowy Klub Dolnośląskich Pracodawców, który odbędzie się 9 grudnia br. we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, które będą Państwo mieli okazję osobiście zobaczyć i poznać jego funkcjonowanie.

9 grudnia 2015 r. 
Centrum Badań EIT+, Wrocław

Data publikacji: 23.11.2015
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy wraz z Ośrodkiem Enterprise Europe Network działającym przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zorganizowali w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości szkolenie ,,Internacjonalizacja – klucz do sukcesu przedsiębiorstwa”.  Na spotkaniu przedsiębiorcy poznali korzyści jakie mogą osiągnąć poprzez ekspansję przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne oraz dowiedzieli się jak przebiega proces wchodzenia firmy na obce rynki, a także  po jakie instrumenty wsparcia sięgnąć, aby poszerzyć swoją działalność.

Data publikacji: 23.11.2015
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy zwrócili się oficjalnie do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego o przesunięcie terminów naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Jako powód podają wciąż występujące problemy z generatorem wniosków.

Obecnie na Dolnym Śląsku są ogłoszone konkursy horyzontalne z działania 1.2 A, 1.2 B RPO WD na działalność badawczo - rozwojową i zakup infrastruktury B+R oraz 1.5 A RPO WD - Rozwój produktów i usług w MŚP. Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o wsparcie finansowe na przygotowanie planu rozwoju eksportu w ramach działania 1.4 A.

Data publikacji: 20.11.2015
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy wraz z Ośrodkiem Enterprise Europe Network działającym przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zorganizowali w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości szkolenie ,,Internacjonalizacja – klucz do sukcesu przedsiębiorstwa”.  Na spotkaniu przedsiębiorcy poznali korzyści jakie mogą osiągnąć poprzez ekspansję przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne oraz dowiedzieli się jak przebiega proces wchodzenia firmy na obce rynki, a także  po jakie instrumenty wsparcia sięgnąć, aby poszerzyć swoją działalność.

Ekspert Dolnośląskich Pracodawców – Marek Wróblewski, ekonomista, specjalista w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz międzynarodowych transakcji gospodarczych i handlu zagranicznego przedstawił instrumenty wsparcia oferowane m.in.  przez Ministerstwo Gospodarki, a wśród nich np.  pomoc w zakresie promocji i wspieranie eksportu lub sprzedaży na rynku unijnym, czy też pomoc na uzyskanie certyfikatów wyrobu wymaganych na rynkach zagranicznych.

Data publikacji: 20.11.2015
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica