Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Po raz kolejny pracodawcy z regionu Dolnego Śląska spotkali się, aby porozmawiać o rynku pracy. Dnia 28 października br. we Wrocławiu odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne Dolnośląskich Pracodawców pn. ,,Porozmawiajmy o rynku pracy” połączone z debatą, w której  uczestniczyli pracodawcy z naszego  regionu oraz wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Bartosz Kotecki.

Nawiązywanie dialogu inicjuje pozytywne zmiany. Dlatego też podczas spotkania odbyła się debata, podczas której próbowaliśmy odnaleźć odpowiedź na pytanie: Jak zwiększyć zaangażowanie pracodawców w dialog na rzecz rozwoju rynku pracy? Pracodawcy zastanawiali się ponadto w jaki sposób wesprzeć zatrudnienie w firmach MŚP, z którym jest obecnie  duży problem, oraz jak wspomagać rozwój kompetencji zawodowych w ramach funduszy europejskich.

Data publikacji: 03.11.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy w roli partnera uczestniczyli 19 października br. we Wrocławiu w konferencji regionalnej Harvard Business Review Polska z cyklu ,,Najlepsze praktyki 2016" o tematyce „Innowacja zorientowana na klienta”.

Podczas konferencji  uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak wykorzystać innowację jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy, jak tworzyć innowacyjne produkty i usługi, które podbiją serca i portfele kupujących.

Zgodnie z przesłaniem konferencji – musimy być o krok do przodu przed konkurencją. Innowacja może (ale nie musi) dać nam szansy na wyprzedzenie naszych rywali.

Data publikacji: 27.10.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy, jak co roku angażują się w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - w najbardziej inspirujący tydzień w roku, podczas którego czeka nas tysiące dyskusji, spotkań i szkoleń. Zapraszamy Państwa serdecznie wraz z Ośrodkiem Enterprise Europe Network i Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., na organizowane w ramach ŚTP bezpłatne szkolenia, które odbędą się w Szczawnie-Zdroju w Dolnośląskim Parku Technologicznym ,,T-Park". Szkolenia odbędą się w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców:

Standardy bezpiecznej pracy w firmach MŚP w świetle unijnych dyrektyw – 14 listopada 2016

Zarządzanie pracownikami pokolenia XYZ – 15 listopada 2016

Jak wypromować swoją firmę w Internecie. Podstawy webmarketingu. – 16 listopada 2016

Data publikacji: 25.10.2016
więcej...

Za nami kolejna konferencja z cyklu Głos Biznesu 2016 - ,,Innowacja, Finansowanie rozwój.  Dolnośląscy Pracodawcy jako partner wydarzenia aktywnie w nim uczestniczyli. Dzięki konferencji przedsiębiorcy dowiedzieli się jak w najlepszy sposób budować stabilną pozycję firmy na rynku i jak podnosić jej wartość poprzez inwestowanie dzięki korzystaniu z odpowiednich źródeł finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć. Omówiona została m.in. tzw. „szybka ścieżka”, preferencyjne finansowania bankowe dla sektora MŚP, dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach ulgi podatkowej na B+R, czy też fundusz start-up’owy.

Data publikacji: 18.10.2016
więcej...

Obecna sytuacja na rynku pracy stanowi dla pracodawców duże wyzwanie. Strukturalne niedopasowanie popytu i podaży pracy, trudności w dostępie do rozwiązań dofinansowujących  kształcenie zawodowe, czy też tworzenie nowych miejsc pracy, ograniczenia związane z angażowaniem pracodawców w konsultacje społeczne – to jedne z wielu przeszkód, nad którymi musimy wspólnie pracować.

Zapraszamy serdecznie na kolejne, bezpłatne spotkanie konsultacyjne pn. ,,Porozmawiajmy o rynku pracy” połączone z debatą, w której będą uczestniczyć znani pracodawcy oraz liderzy opinii. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Ewa Grzebieniak - Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zależy nam na głosie pracodawców. Przyjdź i podziel się z nami swoją opinią!

28 października br., godz. 11.00
QUALITY SYSTEM – HOTEL WROCŁAW, Al. M. Kromera 16

Data publikacji: 18.10.2016
więcej...

Pracodawcy chcą korzystać z rozwiązań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i kształcenia zawodowego dofinansowanych ze środków unijnych. Potrzebna jest jednak stała wymiana informacji i popularyzowanie dobrych praktyk w tym obszarze między partnerami społecznymi a DWUP – takie wnioski wynikają z debaty pn. POROZMAWIAJMY O RYNKU PRACY.

Debata odbyła się 4 października br. w Szczawnie-Zdroju w ramach realizacji projektu „Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 06.10.2016
więcej...

Zapraszamy Państwa serdecznie w imieniu Harvard Business Review Polska na regionalną konferencję z cyklu ,,Najlepsze praktyki 2016" o tematyce „Innowacja zorientowana na klienta”. Dolnośląscy Pracodawcy są partnerem tego wydarzenia. Podczas konferencji dowiedzą się Państwo m.in. jak wykorzystać innowację jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy, jak tworzyć innowacyjne produkty i usługi, które podbiją serca i portfele kupujących.

19 października 2016, godz. 9.00
Novotel Wrocław Centrum, Powstańców Śląskich 7, Wrocław

Data publikacji: 04.10.2016
więcej...

Dnia 28 września br. odbyła się kolejna Akademia Dolnośląskich Pracodawców w temacie - ,,Finansowanie rozwoju Twojej firmy. Dotacje na inwestycje, szkolenia i doradztwo”. Szkolenie poprowadził nasz ekspert – Marcin Kowalski – właściciel firmy Human Partner – zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu pracodawcy dowiedzieli się gdzie jeszcze będą dostępne środki unijne dla firm MŚP oraz poznali najważniejsze zasady finansowania innowacyjnych inwestycji w ramach najbliższych konkursów  RPO WD. 

Data publikacji: 03.10.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy jako partner wydarzenia zapraszają Państwa serdecznie na konferencję ,,Innowacja, Finansowanie rozwój - Głos Biznesu 2016" organizowaną przez Konfederację Lewiatan. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć. Podczas czterogodzinnej konferencji przedstawimy sposoby rozwiązania powyższego problemu. 

14 października 2016, godz. 9.30
Hotel Scandic Wrocław, ul. Piłsudskiego 49/57


Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Data publikacji: 28.09.2016
więcej...

Dnia 28 września br. odbyła się kolejna Akademia Dolnośląskich Pracodawców w temacie - ,,Finansowanie rozwoju Twojej firmy. Dotacje na inwestycje, szkolenia i doradztwo”. Szkolenie poprowadził nasz ekspert – Marcin Kowalski – właściciel firmy Human Partner – zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu pracodawcy dowiedzieli się gdzie jeszcze będą dostępne środki unijne dla firm MŚP oraz poznali najważniejsze zasady finansowania innowacyjnych inwestycji w ramach najbliższych konkursów  RPO WD.

Data publikacji: 28.09.2016
więcej...

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) daje szanse na zwiększenie innowacyjności polskich firm, przeznaczając 460 mln zł  na rozbudowę lub powstanie nowoczesnych centrów badawczo-rozwojowych. Dla polskich przedsiębiorców to niezwykła okazja na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę w przedsiębiorstwie, która służyć będzie prowadzeniu prac B+R. 

Data publikacji: 23.09.2016
więcej...

Zapraszamy Państwa serdecznie na cykl bezpłatnych spotkań konsultacyjnych pn. ,,Porozmawiajmy o rynku pracy", które będą poświęcone aktualnym rozwiązaniom w obszarze rynku pracy i zaangażowaniu pracodawców we współpracę z administracją samorządową. W gronie pracodawców przedyskutujemy rozwiązania finansowane ze środków unijnych związane z rynkiem pracy i kształceniem ustawicznym. Zależy nam na głosie i opinii pracodawców zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach i Konfederacji Lewiatan.

4 października 2016 r., godz. 11.00
Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 2

Data publikacji: 16.09.2016
więcej...

Zapraszamy serdecznie na kolejne szkolenie w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców - ,,Finansowanie rozwoju Twojej firmy. Dotacje na inwestycje, szkolenia i doradztwo”, które będzie poświęcone finansowaniu inwestycji ze środków unijnych. Jesienią planowane są kolejne konkursy w ramach RPO 2014-2020 dla dolnośląskich przedsiębiorców.

28 września 2016 r., godz. 10.30
Szczawno-Zdrój (koło Wałbrzycha), ul. Szczawieńska 2.

Data publikacji: 15.09.2016
więcej...

Usprawnienie dostępu do finansowania rozwoju firm czy doprecyzowanie wielu zapisów wymogów konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego adresowanych głównie do przedsiębiorców MŚP – to najważniejsze efekty działania grupy ds. przedsiębiorstw i innowacji. Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WD podsumowano prace tego gremium.

Dolny Śląsk był pierwszym województwem w Polsce, w którym zawiązała się grupa robocza ds. przedsiębiorstw  i innowacji. Co ważne, grupa powstała z inicjatywy partnerów spoza administracji, m.in. Konfederacji Lewiatan-Dolnośląskich Pracodawców, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Data publikacji: 14.09.2016
więcej...

Według najnowszego Globalnego Raportu Innowacyjności, Polska awansowała aż o 7 pozycji w porównaniu do zeszłorocznej edycji raportu i zajmuje obecnie 39 miejsce.

To największy skok w grupie badanych 128 gospodarek na świecie. Jak wynika z Globalnego Raportu Innowacyjności (Global Innovation Index – Winning with Global Innovation) w ogólnym podsumowaniu Polska zajęła 39 miejsce (poprzednio  zajmowała 46 miejsce), a zgodnie ze wskaźnikiem efektywności innowacji zajęła 66 pozycję (poprzednio 93).

Data publikacji: 13.09.2016
więcej...

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica