Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Dolnośląscy Pracodawcy mieli jak zawsze okazję spotkać się w niezwykłym miejscu - w siedzibie jednego z naszych członków - w firmie Data Techno Park, stanowiącej Medyczne Centrum Przetwarzania Danych. Dyrektor ds. Badań i Rozwoju firmy- Romuald Litwin przedstawił szeroką skalę jej działalności, a członkowie Dolnośląskich Pracodawców w czasie spaceru po Data Techno Park na własne oczy mogli zobaczyć ogromną serwerownie, czy też imponujące, niezależne systemy zasilania firmy.

Gościem specjalnym Klubu Dolnośląskich Pracodawców był Jeremi Mordasewicz - ekspert i doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, który omówił cele i wyzwania Konfederacji w nadchodzącym 2016 roku. Podczas spotkania mieliśmy również przyjemnośc posłuchać prezentacji naszych nowych firm członkowskich: FRANKONIA-Poland Sp. z o.o., LEANWAY Rafał Palonek, Centrum Finansowo-Księgowe Ekkom Sp. z o.o.

Data publikacji: 24.09.2015
więcej...

Na Dolnym Śląsku trwają prace nad szczegółowymi rozwiązaniami w zakresie wspierania samozatrudnienia, przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan jako jedyna organizacja pracodawców zaangażował się w konsultacje założeń przyszłego konkursu z działania 8.3.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 24.09.2015
więcej...

W dniach 17 - 18 września w Trzciance odbyło się kolejne spotkanie Rady Regionów Konfederacji Lewiatan. Podczas tego dwudniowego wydarzenia odbyła się  merytoryczna Konferencja, podczas której spotkaliśmy się z posłami, senatorami, przedstawicielami samorządu oraz przedsiębiorców celem omówienia m.in. nowego Prawa Zamówień Publicznych i dialogu społecznego w świetle nowych regulacji.

Ważnym punktem wydarzenia było przedstawienie przez Dolnośląskich Pracodawców instrumentu aktywizacji zawodowej, istotnego z perspektywy rozwoju firm - Krajowego Funduszy Szkoleniowego.

 

Data publikacji: 23.09.2015
więcej...

Zapraszamy na powakacyjną Akademię Dolnośląskich Pracodawców, która odbędzie się 29 września br. w T-Parku w Szczawnie-Zdroju.

Tematem szkolenia będą formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce: ,,Dostosowanie formy prawnej prowadzenia działalności do planów rozwojowych firmy".

Akademia Dolnośląskich Pracodawców to inicjatywa, w której członkowie Dolnośląskich Pracodawców oraz najlepsi eksperci z branży dzielą się swoją specjalistyczną wiedzą.

Data publikacji: 09.09.2015
więcej...

Parlamentarzyści z Dolnego Śląska słabo wspierają biznes – takie wnioski płyną z akcji Dolnośląskich Pracodawców. Na 34 posłów, tylko 6 zdecydowało się odpowiedzieć na ankietę organizacji i wskazać, w jaki sposób wspierali rozwój przedsiębiorczości i współpracowali z organizacjami biznesu podczas tej kadencji Sejmu. Akcja została podsumowana na dzisiejszej konferencji prasowej Dolnośląskich Pracodawców.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 07.09.2015
więcej...

Parlamentarzyści z Dolnego Śląska słabo wspierają biznes – takie wnioski płyną z akcji Dolnośląskich Pracodawców. Na 34 posłów, tylko 6 zdecydowało się odpowiedzieć na ankietę organizacji i wskazać, w jaki sposób wspierali rozwój przedsiębiorczości i współpracowali z organizacjami biznesu podczas tej kadencji Sejmu. Akcja została podsumowana na dzisiejszej konferencji prasowej Dolnośląskich Pracodawców.

Data publikacji: 07.09.2015
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy serdecznie zapraszają na Klub Dolnośląskich Pracodawców, który odbędzie się 24 września br. w Data Techno Park Sp. z o.o. (Wrocław, ul. Borowska 283 B).

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Jeremi Mordasewicz - doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, ekspert w dziedzinie rynku pracy, ubezpieczeń społecznych, budownictwa i infrastruktury. Poza częścią merytoryczną - atrakcją spotkania będzie zwiedzanie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych oraz poczęstunek dla gości. 

Data publikacji: 07.09.2015
więcej...

Przedstawiamy Państwu opracowanie  dla firm poświęcone problematyce pomocy publicznej, które prezentuje przewidywane poziomy dofinansowania w najbliższych konkursach Osi I RPO WD.

Opracowanie jest efektem ostatniego posiedzenia Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i innowacji KM RPO, którą kieruje Konfederacja Lewiatan oraz Dolnośląscy Pracodawcy.

Data publikacji: 27.08.2015
więcej...

Jesteś mikro, małym, lub średnim przedsiebiorcą?
Chcesz wprowadzić w swojej firmie innowacyjne rozwiązanie?
Chcesz prowadzić prace badawczo - rozwojowe?
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie i konsultacje!

 

Data publikacji: 17.08.2015
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy od 8 września ruszają z nową, bezpłatną usługą dla firm planujących ekspansję na rynki zagraniczne. To pierwsza tego typu specjalistyczna usługa na dolnośląskim rynku!

W każdy wtorek w godzinach 10.00-12.00 porad eksperckich będzie udzielał ekonomista, prof. Marek Wróblewski.

 

Data publikacji: 17.08.2015
więcej...

Kolejne 3 mln zł Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - członek Dolnośląskich Pracodawców, otrzymał od Banku Gospodarstwa Krajowego na kontynuowanie rządowego programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”. W przeciągu ostatnich siedmiu miesięcy, dzięki programowi, powstało aż 90 firm. Do nowo utworzonych przedsiębiorstw trafiło prawie 6 milionów złotych.

Na rozdysponowanie 6 mln zł Fundusz Regionu Wałbrzyskiego miał dwa lata. Środki zostały wyczerpane w ciągu siedmiu miesięcy.

Data publikacji: 14.08.2015
więcej...

W tym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie Grupy ds. przedsiębiorstw i innowacji Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020. Członkowie grupy przyjęli regulamin, który określa m.in. cele i najważniejsze zadania, tryb podejmowania uchwał oraz udział osób trzecich (ekspertów) w pracach.

 

Data publikacji: 13.08.2015
więcej...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła długo oczekiwane przez przedsiębiorców konkursy, w ramach których firmy mogą otrzymać dotacje na wdrożenie innowacji w swojej działalności.

Za miesiąc ruszają nabory wniosków do wybranych poddziałań w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Suma środków przeznaczonych na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej do 2020 r. wyniesie niemal 1,2 mld euro.

Data publikacji: 13.08.2015
więcej...

Na Dolnym Śląsku powstała Grupa robocza ds. przedsiębiorstw i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. Jest to pierwsza grupa robocza w Polsce, która zajmie się problematyką wspierania oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na poziomie regionalnym.

Przewodniczącym grupy jednogłośnie został wybrany Marcin Kowalski z Konfederacji Lewiatan (wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców).

Data publikacji: 12.08.2015
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy ruszają z nową usługą dla firm planujących ekspansję na rynki zagraniczne. W każdy wtorek przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jak przygotować plan rozwoju eksportu, jakie instrumenty wsparcia oferuje obecnie Ministerstwo Gospodarki, czy też jakie są możliwości sfinansowania wyjazdu na zagraniczne targi branżowe.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 11.08.2015
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica