Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Większy wpływ na kształt oferty edukacyjnej, zlecenie badań naukowych przez przedsiębiorców, czy organizacja staży i praktyk studenckich – to najważniejsze elementy podpisanego porozumienia  między Uniwersytetem Ekonomicznym a Dolnośląskimi Pracodawcami – regionalnym związkiem pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 29.03.2016
więcej...

Zapraszamy na Dzień Kariery Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Dolnośląscy Pracodawcy są partnerem tego wydarzenia i aktywnie uczestniczą w promowaniu idei przedsiębiorczości i szeroko rozumianej aktywności. Jarosław Misterek - członek zarządu Dolnośląskich Pracodawców i jednocześnie właściciel firmy będzie zachęcał studentów do założenia własnej działalności gospodarczej i podpowie w jaki sposób i w jakiej formie najkorzystniej rozpocząć biznes. Podczas dni otwartych studenci będą mieli również okazję m.in. nauczyć się pisania biznesplanu, a także będą mogli wziąć udział w grach biznesowych i logistycznych.

11 kwietnia 2016, godz. 9.00-13.00
PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Data publikacji: 29.03.2016
więcej...

Data publikacji: 24.03.2016
więcej...

Grupa robocza ds. przedsiębiorstw i innowacji Komitetu Monitorującego RPO WD konsultowała projekt Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw z Dolnego Śląska oraz założenia instrumentu „Bon na innowacje”.

Grupa robocza, która powstała z inicjatywy Dolnośląskich Pracodawców, oceniła założenia nowego systemu wsparcia rozwoju adaptacyjności przedsiębiorstw MŚP. Przedstawiciele organizacji pracodawców, NGO’s oraz Instytucji Zarządzającej RPO dyskutowali o zasadach zastosowania mechanizmu dystrybucji środków unijnych ukierunkowanych na możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych przez przedsiębiorcę. Partnerzy społeczni odnieśli się również do projektu kryteriów do  Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP (PI 8v). W trakcie posiedzenia grupy roboczej zaproponowano zmiany m.in. w kryteriach premiujących. Zgłoszone w trakcie obrad grupy uwagi i rekomendacje będą teraz przeanalizowanie przez IZ RPO.

Data publikacji: 23.03.2016
więcej...

W marcu ogłoszonych zostanie 14 konkursów na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego na łączną kwotę ponad 310 milionów złotych. Nowe nabory wniosków będą dotyczyć rozbudowy lokalnych dróg, szkolnictwa zawodowego, miejsc opieki nad małymi dziećmi, wsparcia przychodni oraz przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł.

- Terminy są napięte, staramy się zatem przyspieszyć rozdział środków unijnych. W marcowych konkursach najwięcej pieniędzy zaplanowano w konkursach na inwestycje w drogi lokalne, łącznie ponad 93 miliony złotych mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Data publikacji: 21.03.2016
więcej...

Bieżąca sytuacja związana z naborem wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD oraz perspektywa wydatkowania funduszy „post Jeremi” były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 15 marca br. Spotkanie prowadził przewodniczący WRDS WD Marek Woron.

Sytuację związaną z naborem wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD przedstawiła Renata Granowska – dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, a Marek Ignor – Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego zaprezentował perspektywę wydatkowania funduszy ,,post Jeremi”. Innymi tematami omawianymi na posiedzeniu były m.in.: podsumowanie pierwszego etapu prac nad rozwiązaniem problemów Szpitala im. św. Jadwigi w Trzebnicy, uzyskanie koncesji na wydobycie przez Kopalnię w Bartnicy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Data publikacji: 18.03.2016
więcej...

Badania pokazują, że tylko 1 polski przedsiębiorca na 10 przygotował w pełni swoją firmę i rodzinę na wypadek swojej śmierci lub śmierci wspólnika. Aż 90 % firm, niezależnie od ich wielkości i formy prowadzenia, nie przetrwa takich okoliczności.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 17.03.2016
więcej...

Badania pokazują, że tylko 1 polski przedsiębiorca na 10 przygotował w pełni swoją firmę i rodzinę na wypadek swojej śmierci lub śmierci wspólnika. Aż 90 % firm, niezależnie od ich wielkości i formy prowadzenia, nie przetrwa takich okoliczności.

Bezpłatna Konferencja zorganizowana 9 marca 2016 roku we Wrocławiu w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców dostarczyła przedsiębiorcom wiedzę na temat skali zagrożeń, jakie wiążą się ze śmiercią kluczowych osób w firmie i rodzinie. Takie zdarzenia najczęściej doprowadzają firmę do bankructwa, a rodzinę wpędzają w kłopoty prawno-finansowe. Dzięki eksperckiej wiedzy z dziedziny prawa spadkowego, podatkowego oraz finansowego można tych zagrożeń skutecznie uniknąć lub w znacznym stopniu je ograniczyć. Firma Assiduus Investment Partners, której przedstawiciele prowadzili szkolenie, specjalizuje się we wdrażaniu takich właśnie rozwiązań. Przedsiębiorcy uczestniczący w szkoleniu uzyskali szczegółową wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych ze zdarzeniami losowymi, ale także dowiedzieli się jak im zapobiegać na gruncie rozwiązań prawnych i finansowych.

Data publikacji: 17.03.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy kolejny raz są partnerem ważnego w środowisku biznesowym wydarzenia, jakim jest Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy ,,Gwiazdy Biznesu 2016”. W imieniu organizatorów – Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, spółki FRW Media Group oraz portalu www.naszbiznes24.pl zapraszamy serdecznie do udziału w tej inicjatywie przedsiębiorców oraz samorządy.

Nagrody konkursowe w kategoriach:

  • Mikro Firma
  • Mała Firma
  • Średnia Firma
  • Rodzinna Firma
  • Biznes Odpowiedzialny Społecznie
  • Samorząd Przyjazdy Biznesowi
  • Osobowość Dolnego Śląska

Wielka Gala Finałowa na podsumowanie ,,Gwiazd Biznesu 2016" odbędzie się  22 kwietnia 2016r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Udział w niej wezmą przedsiębiorcy, samorządowcy, ludzie kultury, politycy oraz znane osobowości. Gwiazdą wieczoru będzie znakomity wokalista John Porter.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 1 kwietnia 2016 r.
Termin Gali Finałowej: 22 kwietnia 2016 r.

Data publikacji: 15.03.2016
więcej...

Było to spotkanie zorganizowane z inicjatywy Dolnośląskich Pracodawców, poświęcone możliwością współpracy z Pawłem Hreniakiem - Wojewodą Dolnośląskim w zakresie realizacji postulatów regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Tematem rozmów były m.in. wyzwania związane z dolnośląskim rynkiem pracy w kontekście legalizacji pobytu cudzoziemców w regionie, konieczność wprowadzenia ułatwień dla pracodawców w dostępie do środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz ewentualne zmiany dotyczące wzmocnienia współpracy szkół z pracodawcami. Wojewoda Paweł Hreniak zapowiedział, że będzie przekazywał sygnały od regionalnych partnerów społecznych do poszczególnych ministerstw i agencji rządowych. 

Data publikacji: 14.03.2016
więcej...

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu nt. wyzwań stojących przed firmami rodzinnymi w najbliższych latach. Chcemy, abyście Państwo poznali nowych, potencjalnych partnerów biznesowych i wymieniając się doświadczeniami z innymi, skorzystali z synergii, jaką daje integracja środowiska firm rodzinnych w naszym regionie. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni lokalni przedsiębiorcy, którzy opowiedzą swoje historie sukcesu, a także wezmą udział w dyskusji panelowej. Dolnośląscy Pracodawcy są partnerem tego wydarzenia.

Wyzwania dla firmy rodzinnej 2016 - Wrocław
28 kwietnia 2016 r., godz. 16.00 - 19.00
Seminarium bezpłatne

Wyzwania dla firm rodzinnych 2016 - Webcast (seminarium online)
17 marca 2016 r., godz. 10.00-11.00
Seminarium bezpłatne

Data publikacji: 11.03.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy uczestniczyli w wyjazdowym spotkaniu władz i kluczowych członków Konfederacji Lewiatan. Po raz pierwszy w historii odbyło się w Polanicy Zdroju (Kotlina Kłodzka). Zmiana lokalizacji z dotychczasowej w Krynicy była podyktowana rosnącym zainteresowaniem tym stałym punktem naszego kalendarza wydarzeń. W programie były m.in. zawody narciarskie, debata o polskich firmach rodzinnych, debata o biznesie i sporcie. Dużo ważnych tematów, ale również dużo zabawy.

Data publikacji: 10.03.2016
więcej...

Badania pokazują, że tylko 1 polski przedsiębiorca na 10 przygotował w pełni swoją firmę i rodzinę na wypadek swojej śmierci lub śmierci wspólnika. Aż 90 % firm, niezależnie od ich wielkości i formy prowadzenia, nie przetrwa takich okoliczności.

Bezpłatna Konferencja zorganizowana 9 marca 2016 roku we Wrocławiu w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców dostarczyła przedsiębiorcom wiedzę na temat skali zagrożeń, jakie wiążą się ze śmiercią kluczowych osób w firmie i rodzinie. Takie zdarzenia najczęściej doprowadzają firmę do bankructwa, a rodzinę wpędzają w kłopoty prawno-finansowe. Dzięki eksperckiej wiedzy z dziedziny prawa spadkowego, podatkowego oraz finansowego można tych zagrożeń skutecznie uniknąć lub w znacznym stopniu je ograniczyć.

Firma Assiduus Investment Partners, której przedstawiciele prowadzili szkolenie, specjalizuje się we wdrażaniu takich właśnie rozwiązań. Przedsiębiorcy uczestniczący w szkoleniu uzyskali szczegółową wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych ze zdarzeniami losowymi, ale także dowiedzieli się jak im zapobiegać na gruncie rozwiązań prawnych i finansowych.

Data publikacji: 09.03.2016
więcej...

W wyniku współpracy Dolnośląskich Pracodawców z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu mają Państwo wyjątkową okazję skorzystać z bezpłatnych dyżurów z ekspertem ZUS! Zapewnimy Państwu profesjonalne i kompleksowe doradztwo.

Dolnośląscy Pracodawcy jako organizacja o szczególnym znaczeniu dla regionu Dolnego Śląska została objęta specjalnym programem, w ramach którego wspólnie z wałbrzyskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  będzie wspierała pracodawców poprzez organizację bezpłatnych konsultacji z pracownikiem ZUS w każdy pierwszy piątek miesiąca, udostępnianie comiesięcznego magazynu informacyjnego ,,ZUS dla Biznesu", bieżące informowanie o szkoleniach.

Najbliższy termin dyżuru eksperckiego: 11 marca 2016 r., godz. 10.00 - 12.00

Data publikacji: 07.03.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy jako partner strategiczny, zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Lider aktywizacji – Kreator zatrudnienia organizowanym w ramach projektu Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia. Aktywizacja-Motywacja-Praca. Ma na celu promocję wizerunku firmy jako instytucji społecznie odpowiedzialnej, angażującej się w przedsięwzięcia innowacyjne korzystne dla rynku pracy i sprzyjające rozwojowi regionu.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa z województwa dolnośląskiego. Konkurs będzie promować pracodawców wyróżniających się pod względem liczby zatrudnionych osób bezrobotnych, jakości zapewnianych warunków pracy, jak również zachęcania do tworzenia nowych miejsc pracy. Organizatorem konkursu jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - firma zrzeszona w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 04.03.2016
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica