Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Ruszył Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), dzięki któremu informacje o kwalifikacjach będą łatwo dostępne w jednym miejscu dla wszystkich zainteresowanych, a dyplomy i certyfikaty będą porównywalne między sobą w Polsce i poza jej granicami. Obecność kwalifikacji w ZRK będzie jednoznaczna z wiarygodnością oraz potwierdzoną jakością, którą zapewnią określone procedury.

Celem funkcjonowania ZRK jest m.in. uporządkowanie systemu, w którym funkcjonują obok siebie kwalifikacje nadawane przez szkoły i uczelnie oraz nadawane przez firmy szkoleniowe i instytucje branżowe. 

Data publikacji: 02.08.2016
więcej...

Obecnie przedsiębiorcy płacą za przechowywanie akt ok. 130 mln zł rocznie. Pracodawcy muszą trzymać akta pracownicze przez 50 lat, tylko w jednym celu - emerytalnym. Wkrótce może to się zmienić. W ocenie Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan, zapowiadane przez Ministerstwo Rozwoju zmiany będą dla biznesu korzystne.

W Polsce obowiązuje jeden z najdłuższych na świecie i rekordowy w Europie, aż 50 – letni, obowiązkowy czas archiwizacji akt pracowniczych. 

Data publikacji: 29.07.2016
więcej...

Będą ułatwienia dla początkujących przedsiębiorców MŚP, którzy planują pozyskać fundusze unijne na innowacyjne inwestycje w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego. To uzgodnienia, które zostały wspólnie wypracowane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą oraz partnerów społecznych, w tym Dolnośląskich Pracodawców.

Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata na Dolnym Śląsku będą mogły liczyć na ułatwienia w najbliższym konkursie RPO z działania 1.5.A Wsparcie innowacyjności  produktowej i procesowej MSP

Data publikacji: 26.07.2016
więcej...

Potrzebne są nowe rozwiązania systemowe, które poprawią dostęp do wykwalifikowanych pracowników – takie wnioski płyną z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które było w całości poświęcone dolnośląskiemu rynkowi pracy.

Podczas posiedzenia Artur Sawrycz - wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan, przedstawił obecną sytuację na rynku pracy z punktu widzenia pracodawców.

Data publikacji: 21.07.2016
więcej...

Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce 12 zł za godzinę pracy na umowę-zlecenie. Zdaniem Dolnośląskich Pracodawców to dobre rozwiązanie, które wpłynie na rozwój rynku pracy. Zapisy są wynikiem kompromisu zawartego między związkowcami a pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego.

Ustawa wprowadzi minimalną stawkę godzinową dla osób pracujących na umowie zlecenie lub o świadczenie usług, a także części samozatrudnionych, świadczących osobiście usługi na rzecz firm.  Zgodnie z ustawą wynagrodzenie wyniesie 12 zł za godzinę, a po waloryzacji w 2017 r. - ok. 13 zł.  W kolejnych latach kwota będzie podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego w ramach negocjacji dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etat i stawki godzinowej.

Data publikacji: 19.07.2016
więcej...

Związki regionalne Konfederacji Lewiatan łączą siły i chcą zachęcić przedsiębiorców do większej współpracy z organizacjami pracodawców oraz udziału w konsultacjach społecznych. Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z partnerami - Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych oraz Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozyskali z Ministerstwa Rozwoju dotację na zawiązanie sieci współpracy. Właśnie ruszył projekt „Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi  w komitetach monitorujących”.

Data publikacji: 15.07.2016
więcej...

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje zmiany w Krajowym Funduszu Szkoleniowym. Część propozycji jest zgodna z oczekiwaniami pracodawców, niektóre jednak wywołują kontrowersje.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 05.07.2016
więcej...

 

Dolnośląskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają na kolejne spotkania informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami”. Zaplanowane na lipiec spotkania będą dotyczyć dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców na rozwój firmy. Spotkania odbędą się 6 lipca 2016 roku we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Podczas każdego ze spotkań zostaną przedstawione możliwości pozyskania dotacji przez przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

6 lipca 2016 - Wałbrzych, Wrocław, Jelenia Góra, Leginica

Data publikacji: 04.07.2016
więcej...

W dniach 18 i 19 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych działających w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego". Zakwalifikowani do udziału w projekcie przedstawiciele partnerów społecznych, podczas 1 i 2 cyklu spotkań, opracują m.in. zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje szkolnictwa zawodowego uwzględniające oczekiwania rynku pracy. Z ramienia Dolnośląskich Pracodawców w spotkaniu uczestniczył Piotr Ek- członek zarządu Dolnośląskich Pracodawców, który został ekspertem w zespole branży górniczo-wiertniczej dla zawodu: górnik odkrywkowej eksploatacji złóż.

Data publikacji: 01.07.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy uczestniczyli w roli partnera w konferencji pod hasłem ,,Wsparcie w biznesie” zorganizowanej przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, spółkę FRW Media Group oraz Dolnośląski Portal Gospodarczy Naszbiznes24.pl. Wydarzenie  było dla przedsiębiorców cennym zastrzykiem wiedzy, okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, a także płaszczyzną wymiany doświadczeń.  Spotkanie skupiło się przede wszystkim na informacjach dotyczących: dofinansowania działalności gospodarczej z funduszy europejskich, urzędów pracy i programów rządowych,  sposobów aplikacji o środki finansowe,  zachęt inwestycyjnych,  zwolnień podatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania takich, jak kredyty, pożyczki oraz leasing.

Data publikacji: 27.06.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy aktywnie uczestniczyli w konferencji „Innowacja, finansowanie, rozwój. Głos biznesu 2016”, która odbyła się 21 czerwca br. we Wrocławiu. Prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców – Artur Mazurkiewicz miał przyjemność otworzyć konferencję. Wydarzenie zadedykowane przedsiębiorcom zostało zorganizowane przez Konfederację Lewiatan, BGK oraz Raiffeisen Polbank. Na konferencji przedsiębiorcy z pierwszej ręki dowiedzieli w jaki sposób skorzystać z odpowiedniego źródła finansowania, które pozwoli na wprowadzenie do firmy innowacyjnych technologii, czy na poszerzenie rynków zbytu w kraju i za granicą.

Data publikacji: 23.06.2016
więcej...

Kolejna Akademia Dolnośląskich Pracodawców już za nami! Tym razem szkoliliśmy się w bardzo ważnym obecnie temacie, jakim są  fundusze unijne. Przedsiębiorcy otrzymali praktyczne wskazówki dotyczące aplikowania o środki unijne, poznali zasady kwalifikowalności wydatków oraz procedurę oceny wniosków. Ekspertem Akademii była Ewa Panek – praktyk i specjalista z zakresu funduszy unijnych, finansów i przedsiębiorczości. Pani Ewa jest wicedyrektorem firmy Dotacje Export Group Oddział w Wałbrzychu – zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 22.06.2016
więcej...

Już znamy laureatów prestiżowych, wręczanych co roku nagród Konfederacji Lewiatan, wśród których znalazł się prezes jednej z firm członkowskich Dolnośląskich Pracodawców! Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego w kategorii Małe Średnie Przedsiębiorstwa, za pokazanie, że innowacje są kluczem do sukcesu dla firm MSP trafiła w ręce Krzysztofa Zawadzkiego, twórcy i właściciela Frankonii Poland z siedzibą w Dzierżoniowie – firmy członkowskiej Dolnośląskich Pracodawców. Serdecznie gratulujemy!

Data publikacji: 20.06.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową zaapelowali do władz województwa, aby wprowadzić ułatwienia w najbliższym naborze wniosków na dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorców działających do 2 lat na dolnośląskim rynku. Dla mikroprzedsiębiorstw zostanie ogłoszony specjalny konkurs w ramach działania 1.5 A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Data publikacji: 17.06.2016
więcej...

Tym razem, 17 czerwca 2016 r. szkoliliśmy się w bardzo ważnym obecnie temacie, jakim są  fundusze unijne. Przedsiębiorcy otrzymali praktyczne wskazówki dotyczące aplikowania o środki unijne, poznali zasady kwalifikowalności wydatków oraz procedurę oceny wniosków. Ekspertem Akademii była Ewa Panek – praktyk i specjalista z zakresu funduszy unijnych, finansów i przedsiębiorczości. Pani Ewa jest wicedyrektorem firmy Dotacje Export Group Oddział w Wałbrzychu – zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 17.06.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica