Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Blisko 60 przedstawicieli małych i średnich firm, regionalnych instytucji otoczenia biznesu oraz inwestorów uczestniczyło w seminarium „Instrumenty wsparcia innowacji. Warunki finansowania. Dobre praktyki” we Wrocławiu.

Spotkanie na Politechnice Wrocławskiej było okazją do poznania szerokiego wachlarza rozwiązań wspierających rozwój innowacyjności. W trakcie spotkania przedstawiano dostępne instrumenty finansowania rozwoju firm, od  preferencyjnych pożyczek i leasingu (CIP, COSME), po wsparcie aniołów biznesu, Venture Capital czy rozwiązania z zakresu crowdfundingu.

Data publikacji: 01.12.2016
więcej...

Zapraszamy Państwa serdecznie w imieniu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na szkolenie dla pracodawców z zakresu „Legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców na terytorium RP”. Spotkanie ma na celu zapoznanie Państwa z obecnie obowiązującymi przepisami w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP oraz ze zmianami w procedurach, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, mającymi za zadanie usprawnienie procesu wydawania pozwoleń.

15 grudnia 2016 roku o godz. 9.00
Sala Sejmikowa, Dolnośląski Urząd Wojewódzkiego (sala 1222)
ul. Plac Powstańców Warszawy 1, Wrocław

Data publikacji: 30.11.2016
więcej...

Spotkanie ,,Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania" zorganizowane w ramach projektu ,,ATLAS DLA PRZEDSIĘBIORCY 2014-2020" współfinansowanego ze środków EFS, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgromadziło ponad 60 przedsiębiorców chcących pogłębiać wiedzę o funduszach unijnych. Tak ogromne zainteresowanie tematem wskazuje na duże zapotrzebowanie firm w zakresie zewnętrznego finansowania inwestycji i rozwoju, a jednocześnie na deficyt informacji w tym obszarze.

Data publikacji: 25.11.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy wystąpili z inicjatywą zwołania posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego we Wrocławiu. Celem spotkania będzie wypracowanie rozwiązań dotyczących efektywnego wykorzystania instrumentu polityki rynku pracy – Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 rok przy współudziale partnerów społecznych oraz przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Chcemy wspólnie z dyrektorami urzędów pracy wypracować warunki udzielania wsparcia z KFS na przyszły rok. Ostatnio braliśmy udział w debacie zorganizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i widzimy konieczność dalszych działań związanych z poprawą wdrażania KFS na Dolnym Śląsku – mówi Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu organizacji.

Data publikacji: 21.11.2016
więcej...

Powoli dobiega końca coroczny, międzynarodowy projekt promujący rozwój biznesowych inicjatyw – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Dziewiąta już edycja ŚTP odbywa się pod hasłem ,,Biznes jest dobry, Przedsiębiorczość jest dobra!”, a Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan podpisują się pod nim, aktywnie uczestnicząc w promowaniu przedsiębiorczości. Zorganizowali z tej okazji wraz z Ośrodkiem Enterprise Europe Network i Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A  bezpłatne szkolenia, w których uczestniczyło blisko 100 osób! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność!

Data publikacji: 18.11.2016
więcej...

Szkolenie pt.  ,,Jak wypromować swoją firmę w Internecie. Podstawy Web Marketingu” pokazało uczestnikom od praktycznej strony, w jaki sposób zadbać o zaistnienie w Internecie, jak  samodzielnie stworzyć prostą stronę www, uruchomić kampanię Google Adwords, czy też Facebook Ads. Szkolenie poprowadził Marcin Durczok - nasz ekspert z firmy heapmail Internet Solutions sp. z o.o. - zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 16.11.2016
więcej...

Szkolenie pn. ,,Zarządzanie pracownikami pokolenia XYZ” wzmocniło umiejętności zarządzania pracownikami w obliczu różnic pokoleniowych, stanowiących  ogromne wyzwanie dla pracodawców. Wiedza w tym zakresie zapewnia organizacji m.in. wyższą efektywność działania w obszarach, w których zatrudnieni są młodzi pracownicy urodzeni w latach 80-tych oraz 90 tych. W trakcie szkolenia skoncenntrowaliśmy się na 2 kluczowych obszarach: komunikacji z ludźmi wykazującymi różnice pokoleniowe, w tym budowaniu odpowiedzialności i utrwalaniu samodzielnego działania oraz na sposobach zwiększania zaangażowania młodych pracowników. Szkolenie poprowadził nasz ekspert – Marcin Kowalski – właściciel firmy Human Partner – zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

Szkolenie ,,Standardy bezpiecznej pracy w firmach MŚP w świetle unijnych dyrektyw”  poszerzyło wiedzę uczestników w temacie kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy. Informacje przekazywane były m.in. przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu,  Oddziału w Wałbrzychu oraz ekspertów firmy Grupa Ek's Polska - zrzeszonej w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 14.11.2016
więcej...

W imieniu Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Instrumenty wsparcia innowacji. Warunki finansowania. Dobre praktyki.”, które odbędzie sie 29 listopada 2016 r. we Wrocławiu. Dolnośląscy Pracodawcy oraz Konfederacja Lewiatan są partnerem tego wydarzenia. W trakcie spotkania, przedsiębiorcy zostaną poinformowani o projektowych, kapitałowych oraz społecznościowych formach finansowania innowacji.

29 listopada 2016, godz. 9:30
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
Wrocław, ul. Smoluchowskiego 48, bud. B-11, sala 21, II piętro

Data publikacji: 09.11.2016
więcej...

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym przez Konfederację Lewiatan pn. Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania. Wydarzenie odbędzie się 22 listopada 2016 roku we Wrocławiu (Hotel IBIS STYLE, plac Konstytucji 3 Maja).

Na seminarium zapraszamy w szczególności przedsiębiorców, którzy:

  • realizowali projekty lub starali się o dofinansowanie UE,
  • są zainteresowani poszerzeniem i uaktualnieniem swojej wiedzy w tym zakresie oraz pozyskaniem dofinansowania UE na realizację nowych projektów.

Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę www.eurodlafirm2014-2020.pl

Data publikacji: 08.11.2016
więcej...

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z którym Dolnośląscy Pracodawcy zawarli porozumienie o współpracy.

Projekt daje możliwość pozyskania Stażystów do Państwa firmy (staże trzymiesięczne), spośród Studentów i Studentek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu studiujących na kierunkach: Zarządzania i inżynierii produkcji Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego UE we Wrocławiu, Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Ekonomii, Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych UE we Wrocławiu, a także Ekonomii i Zarządzania Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze UE we Wrocławiu.

 

Data publikacji: 07.11.2016
więcej...

Po raz kolejny pracodawcy z regionu Dolnego Śląska spotkali się, aby porozmawiać o rynku pracy. Dnia 28 października br. we Wrocławiu odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne Dolnośląskich Pracodawców pn. ,,Porozmawiajmy o rynku pracy” połączone z debatą, w której  uczestniczyli pracodawcy z naszego  regionu oraz wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Bartosz Kotecki.

Nawiązywanie dialogu inicjuje pozytywne zmiany. Dlatego też podczas spotkania odbyła się debata, podczas której próbowaliśmy odnaleźć odpowiedź na pytanie: Jak zwiększyć zaangażowanie pracodawców w dialog na rzecz rozwoju rynku pracy? Pracodawcy zastanawiali się ponadto w jaki sposób wesprzeć zatrudnienie w firmach MŚP, z którym jest obecnie  duży problem, oraz jak wspomagać rozwój kompetencji zawodowych w ramach funduszy europejskich.

Data publikacji: 03.11.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy w roli partnera uczestniczyli 19 października br. we Wrocławiu w konferencji regionalnej Harvard Business Review Polska z cyklu ,,Najlepsze praktyki 2016" o tematyce „Innowacja zorientowana na klienta”.

Podczas konferencji  uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak wykorzystać innowację jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy, jak tworzyć innowacyjne produkty i usługi, które podbiją serca i portfele kupujących.

Zgodnie z przesłaniem konferencji – musimy być o krok do przodu przed konkurencją. Innowacja może (ale nie musi) dać nam szansy na wyprzedzenie naszych rywali.

Data publikacji: 27.10.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy, jak co roku angażują się w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - w najbardziej inspirujący tydzień w roku, podczas którego czeka nas tysiące dyskusji, spotkań i szkoleń. Zapraszamy Państwa serdecznie wraz z Ośrodkiem Enterprise Europe Network i Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., na organizowane w ramach ŚTP bezpłatne szkolenia, które odbędą się w Szczawnie-Zdroju w Dolnośląskim Parku Technologicznym ,,T-Park". Szkolenia odbędą się w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców:

Standardy bezpiecznej pracy w firmach MŚP w świetle unijnych dyrektyw – 14 listopada 2016

Zarządzanie pracownikami pokolenia XYZ – 15 listopada 2016

Jak wypromować swoją firmę w Internecie. Podstawy webmarketingu. – 16 listopada 2016

Data publikacji: 25.10.2016
więcej...

Za nami kolejna konferencja z cyklu Głos Biznesu 2016 - ,,Innowacja, Finansowanie rozwój.  Dolnośląscy Pracodawcy jako partner wydarzenia aktywnie w nim uczestniczyli. Dzięki konferencji przedsiębiorcy dowiedzieli się jak w najlepszy sposób budować stabilną pozycję firmy na rynku i jak podnosić jej wartość poprzez inwestowanie dzięki korzystaniu z odpowiednich źródeł finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć. Omówiona została m.in. tzw. „szybka ścieżka”, preferencyjne finansowania bankowe dla sektora MŚP, dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach ulgi podatkowej na B+R, czy też fundusz start-up’owy.

Data publikacji: 18.10.2016
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica