Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu ,,Eures Tri-Regio”  współfinansowanego z Programu  Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014-2020 dotyczące  przygotowania ekspertyzy pt. „Transgraniczny rynek pracy – dziś i jutro. Analiza i przegląd rozwiązań zwiększających zatrudnienie oraz mobilność pracowniczą w Polsce, Czechach oraz w Niemczech”.

 

Data publikacji: 28.08.2017
więcej...

Kształcenie pracowników odpowiadające na potrzeby pracodawców to wyzwanie dla obecnego rynku pracy. Fundusze unijne pozwalają na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych.  Dzięki projektom unijnym osoby dorosłe mogą otrzymać wsparcie na kształcenie w formach pozaszkolnych organizowane we współpracy z przedsiębiorcami. W praktyce, realizacja tych projektów jest jednak znacząco utrudniona. Partnerzy społeczni z Dolnego Śląska zabiegają w Ministerstwie Rozwoju o zmiany zasad korzystania ze środków na kształcenie ustawiczne dorosłych.

Pobierz informację prasową

Pobierz pismo do Ministerstwa

Data publikacji: 25.08.2017
więcej...

"Współpraca pracodawców, samorządów uczelni wyższych remedium na postępujący brak specjalistycznej opieki pielęgniarskiej?" to temat przewodni spotkania zainicjowanego przez Dolnośląskich Pracodawców.

W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele pracodawców z branży ochrony zdrowia Dolnośląskich Pracodawców, przedstawiciele szpitali, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu​, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Roman Szełemej​ - Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Data publikacji: 25.08.2017
więcej...

Mijają dwa lata od powstania Rady Dialogu Społecznego. Formuła RDS należy do najlepszych ze znanych sposobów prowadzenia dialogu społecznego, ponieważ umożliwia regularny kontakt i współpracę trzech stron: związków zawodowych, organizacji pracodawców i rządu. Dzięki temu możliwa jest konstruktywna wymiana opinii, formułowanie interesów i wzajemnych oczekiwań oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań - komentuje Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, przewodnicząca RDS.

Data publikacji: 22.08.2017
więcej...

Wprowadzenie ograniczenia w rozliczaniu wydatków na różnego rodzaju usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, prawne, księgowe, reklamowe, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, a także badania rynku, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, czy gwarancji i poręczeń, utrudni prowadzenie działalności gospodarczej, pogorszy konkurencyjność polskich firm, ich ekspansję zagraniczną oraz  zniechęci do inwestycji  – ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan oceniając projekt ustawy dotyczący zmian w podatku CIT i PIT.

Data publikacji: 18.08.2017
więcej...

Polski system szkolnictwa wyższego trzeba zmienić tak, aby studenci byli lepiej przygotowani do potrzeb rynku pracy, oczekiwań przedsiębiorców, kładąc nacisk szczególnie na innowacyjność. W reformowaniu uczelni powinni brać udział pracodawcy – napisała Konfederacja Lewiatan, oceniając program Komisji Europejskiej dotyczący szkolnictwa wyższego.

Komisja Europejska chciałaby, aby do 2020 r. udział osób z wyższym wykształceniem lub posiadających równoważne kwalifikacje w ogólnej liczbie młodych, wynosił 40 proc.

Data publikacji: 17.08.2017
więcej...

Od 11 do 15 września 2017 r. będzie można skorzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji w ramach organizowanego przez wałbrzyski oddział ZUS ,,Tygodnia Przedsiębiorcy”.

Podczas bezpłatnych szkoleń omówione będą tematy, które niezmiennie interesują klientów Zakładu (m.in. zasady rozliczania oraz wypłaty świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczeń społecznych, obowiązki osób rozpoczynających działalność gospodarczą). Zostaną także przedstawione planowane w przepisach zmiany i udogodnienia dla płatników (e-składka oraz elektroniczne zwolnienia lekarskie).

Data publikacji: 17.08.2017
więcej...

,,Pożyczki na kształcenie” to projekt dla osób dorosłych chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Dzięki udziałowi w projekcie można otrzymać od 600 zł do nawet 100 tys. złotych nieoprocentowanej pożyczki na kursy, szkolenia, studia podyplomowe. 

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski. Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia lub też umów cywilnoprawnych), a także osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach np. wychowawczych, itp.).

 

Data publikacji: 16.08.2017
więcej...
Jednym z wyzwań dla obecnego rynku pracy jest łączenie edukacji ze zdobywaniem praktycznego doświadczenia zawodowego. Wśród wielu kwestii, nad którymi należy pracować jest potrzeba otwarcia się szkół na oczekiwania pracodawców i większe włączenie środowiska pracodawców w proces kształcenia zawodowego. Organizacje pracodawców zaapelowały do marszałka o zwiększenie roli przedsiębiorców w realizacji projektów umożliwiających dostosowywanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań dolnośląskiego rynku pracy.

 

Data publikacji: 26.07.2017
więcej...

Jednym z wyzwań dla obecnego rynku pracy jest łączenie edukacji ze zdobywaniem praktycznego doświadczenia zawodowego. Wśród wielu kwestii, nad którymi należy pracować jest potrzeba otwarcia się szkół na oczekiwania pracodawców i większe włączenie środowiska pracodawców w proces  kształcenia zawodowego.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 25.07.2017
więcej...
W największym stopniu problem niedoboru wykwalifikowanych pracowników odczuwany jest w budownictwie. A przed nami okres rosnących inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy unijnych. Wyraźnie rosną także problemy z zatrudnieniem w przetwórstwie przemysłowym, zakwaterowaniu i gastronomii, a także w transporcie. Przy bezrobociu rejestrowanym na poziomie 7,2 proc. (czerwiec br.) i bezrobociu wg BAEL na poziomie 4,8 proc. (maj br.) nie ma wielkich „rezerw” pracowników na polskim rynku. Szczególnie trudno liczyć na możliwość znalezienia pracowników wykwalifikowanych.

 

Data publikacji: 24.07.2017
więcej...

Z dniem 14 lipca 2017 roku podpisaliśmy umowę z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucja Pośrednicząca, oficjalnie rozpoczynając projekt przyznający dotacje na innowacje w sektorze MŚP na Dolnym Śląsku. W projekcie prawie 6 milionów złotych zostanie przeznaczone na konsultacje, doradztwo, oraz dofinansowanie audytów technologicznych bądź usług badawczo-rozwojowych sektora MŚP.

Data publikacji: 19.07.2017
więcej...
Dobra koniunktura gospodarcza przy narastającym niżu demograficznym to przepis na kłopoty ze znalezieniem pracowników. Problem potęguje decyzja o obniżeniu wieku emerytalnego. O braku pracowników otwarcie mówią już przedstawiciele wielu branż m.in. odzieżowej, transportu i logistyki, czy motoryzacji. Firmy starają się częściowo kompensować braki kadrowe pracownikami z Ukrainy. Zapoznaj się z komentarzem Jakuba Gontarka, eksperta Konfederacji Lewiatan.

 

Data publikacji: 19.07.2017
więcej...
Czwarta rewolucja przemysłowa wymusza budowę nowego ładu na rynku pracy. Zacierają się granice między znanymi dziś dziedzinami wiedzy i technologii, powstają zupełnie nowe wymiary biznesowe i społeczne. Pracę ludzi w wielu obszarach przejmują roboty, programy komputerowe i aplikacje. Rynek potrzebuje coraz mniej rąk do pracy, lawinowo natomiast wzrasta popyt na nieprzeciętne umysły. Miliony pracowników stają przed wyzwaniem ponownego zdefiniowania swojego miejsca na rynku pracy.
 
Konfederacja Lewiatan ogłosiła Manifest Przyszłości Pracy, w którym apeluje o wsparcie ze strony polityk publicznych, decydentów, polityków i partnerów społecznych. Według Lewiatana konieczne jest tworzenie realnej wartości w przyszłej zautomatyzowanej gospodarce. Tego procesu nie da się odwrócić. Przyszłość pracy musi stać się naszym wspólnym projektem.
Data publikacji: 14.07.2017
więcej...
Współpracujesz z innymi firmami co najmniej od roku? Możecie wspólnie pozyskać dofinansowanie na przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi w ramach konkursu Wdrażanie innowacji przez MŚP
 
Co możesz zyskać?
  • bezzwrotne wsparcie inwestycji, w tym nieruchomości, środków trwałych i innych
  • możliwość wdrożenia wyników prac B+R (własnych lub nabytych)
  • dofinansowanie do 7 mln zł

 

Data publikacji: 13.07.2017
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica