Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Dzień Kariery w PWSZ - Dolnośląscy Pracodawcy Partnerem wydarzenia tegorocznej edycji, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu 11 kwietnia bieżącego roku.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu ma 20 lat. Z tej okazji odbył się jubileuszowy „Dzień Kariery”. Wałbrzyscy pracodawcy zaprezentowali studentom swoją ofertę.

 

Data publikacji: 18.04.2019
więcej...

W miniony piątek, 12 kwietnia w Hotelu Haston we Wrocławiu, odbyło się kolejne spotkanie Klubu Dolnośląskich Pracodawców, pt. „Sukces to Relacje”.


To już 21 edycja spotkania, które odbywają się cyklicznie od początku bieżącego roku. Klub Dolnośląskich Pracodawców jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia platformy, gdzie możliwa jest wymiana doświadczeń, kontaktów biznesowych, jak również jest to miejsce do poruszania istotnych kwestii dla pracodawców.

Data publikacji: 16.04.2019
więcej...

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, że z dniem 16 kwietnia 2019 roku zostaje zamknięty nabór wniosków o przyznanie grantów w „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.


Wnioski, które zostaną złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Przesłanych dokumentów nie zwracamy.
 

Data publikacji: 15.04.2019
więcej...

Dnia 11.04.2019 r. uczniowie pięciu techników z Wałbrzycha i Świdnicy:  Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu, Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy, Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego, brali udział w wycieczce zawodoznawczej  do Wrocławskiego Parku Technologicznego. Oprócz zajęć praktycznych z pracownikami Parku, uczniowie zobaczyli także akcelerator w Laboratorium Badań Nieniszczących – jest do system do radiografii przemysłowej, który umożliwia prześwietlanie dużych elementów, np. do 500 mm grubości stali, w celu obserwowania wewnętrznej struktury.

Data publikacji: 15.04.2019
więcej...

Informujemy, że nabór CIĄGŁY wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac B+R przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw został przedłużony do dnia

30 kwietnia 2019 roku do godziny 16:00.

Decyduje data wpływu do Dolnośląskich Pracodawców.

Data publikacji: 28.03.2019
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy zapraszają na Klub Dolnośląskich Pracodawców „Sukces to Relacje”

Gość specjalny: Pan Ireneusz Osiński

Spotykamy się 12 kwietnia br. o godz. 16:00, w Haston City Hotel we Wrocławiu, ul. Irysowa 1-3

Do udział u w wydarzeniu zapraszamy Państwa klientów, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz współpracowników.

Szczegółowy program

Data publikacji: 28.03.2019
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy po raz kolejny objęli patronatem Plebiscyt gospodarczy „Gwiazdy Biznesu”.

Ruszyły bezpłatne zgłoszenia do tegorocznej edycji Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”. Organizator konkursu, czyli Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, przygotował dla podmiotów rywalizację w sześciu kategoriach, ponadto Kapituła nominuje i wybierze Osobowość. Zwycięzców prestiżowego wyróżnienia poznamy, 17 maja 2019 roku w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

Data publikacji: 20.03.2019
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k. zapraszają na szkolenie: "Nowe wyzwania dla przedsiębiorców w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych".

25 marca 2019 r., godz. 10:00, Dolnośląski Park Technologiczny T-PARK, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój (sala A001, parter).

Data publikacji: 19.03.2019
więcej...

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie grantów w projekcie „Nowa era biznesu – doradztwo dla przedsiębiorstw MŚP z Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowanym przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,, Działania nr 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,, Poddziałania nr 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat nr 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Data publikacji: 19.03.2019
więcej...

Ogłoszenie o ograniczeniu dostępu do grantów, w projekcie „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Jeleniogórskiej”, wyłącznie dla MŚP wpisujących się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu.

Data publikacji: 08.03.2019
więcej...

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, że z dniem 7 marca 2019 roku zostaje zamknięty nabór wniosków o przyznanie grantów w projekcie „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”, realizowanym przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania nr 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,  Poddziałania nr 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości, Schemat nr 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Data publikacji: 07.03.2019
więcej...

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje o otwartym naborze wniosków o przyznanie grantów w projekcie „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

Data publikacji: 04.03.2019
więcej...

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje o naborze wniosków o przyznanie grantów w projekcie „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”, dla MŚP wpisujących się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu.

Data publikacji: 04.03.2019
więcej...

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje o wznowieniu otwartego naboru wniosków o przyznanie grantów w projekcie „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Data publikacji: 04.03.2019
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica