Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła długo oczekiwane przez przedsiębiorców konkursy, w ramach których firmy mogą otrzymać dotacje na wdrożenie innowacji w swojej działalności.

Za miesiąc ruszają nabory wniosków do wybranych poddziałań w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Suma środków przeznaczonych na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej do 2020 r. wyniesie niemal 1,2 mld euro.

Data publikacji: 13.08.2015
więcej...

Na Dolnym Śląsku powstała Grupa robocza ds. przedsiębiorstw i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. Jest to pierwsza grupa robocza w Polsce, która zajmie się problematyką wspierania oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na poziomie regionalnym.

Przewodniczącym grupy jednogłośnie został wybrany Marcin Kowalski z Konfederacji Lewiatan (wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców).

Data publikacji: 12.08.2015
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy ruszają z nową usługą dla firm planujących ekspansję na rynki zagraniczne. W każdy wtorek przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jak przygotować plan rozwoju eksportu, jakie instrumenty wsparcia oferuje obecnie Ministerstwo Gospodarki, czy też jakie są możliwości sfinansowania wyjazdu na zagraniczne targi branżowe.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 11.08.2015
więcej...

Na Dolnym Śląsku powstała Grupa robocza ds. przedsiębiorstw i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. Jest to pierwsza grupa robocza w Polsce, która zajmie się problematyką wspierania oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na poziomie regionalnym.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 11.08.2015
więcej...

Data Techno Park zaprasza na konferencję „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w Polsce i Europie”, która odbędzie się w dniach 6-7 sierpnia 2015 r. w Zamku Topacz w Ślęzy koło Wrocławia.

Wymiana informacji w systemie ochrony zdrowia, bezpieczeństwo dokumentacji medycznej i rozwój technologii, funkcjonujących w ramach elektronicznych danych medycznych – to główne tematy, jakie zostaną poruszone podczas dwudniowej konferencji, organizowanej przez Data Techno Park, w ramach projektu „Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie”.

Data publikacji: 03.08.2015
więcej...

Akcja Dolnośląskich Pracodawców: ,,Oceńmy naszych posłów" WYPEŁNIJ ANKIETĘ

 
Akcja Dolnośląskich Pracodawców i redakcji Gazety Wyborczej we Wrocławiu pozwoli ocenić poziom zaangażowania parlamentarzystów na rzecz rozwoju dolnośląskiego biznesu. 
 
To pierwsza tego typu regionalna inicjatywa w Polsce. Dzięki niej, pracodawcy dowiedzą się, którzy posłowie z Dolnego Śląska zabiegali o korzystne warunki prowadzenia biznesu, oraz aktywnie współpracowali z pracodawcami podczas ostatniej kadencji parlamentu. 
 
Zależy nam na Państwa zaangażowaniu w akcję, aby pokazać pracodawcom w jaki sposób parlamentarzyści dbają o rozwój przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku, zabiegają o korzystne warunki dla prowadzenia biznesu oraz o tworzenie przyjaznego prawa dla pracodawców. 
 
 
Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Dnia 27 lipca br. o godz. 21:00 odbyło się w Wałbrzychu spotkanie z Anną Nemś - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, której podlegają departamenty energetyki, górnictwa, ropy i gazu, a także energii jądrowej.

Spotkanie zostało zadedykowane specjalnie dla członków Dolnośląskich Pracodawców.

Uczestniczyli  w nim oprócz Pani wiceminister -  senator Wiesław Kilian, posłanki Agnieszka Kołacz – Leszczyńska, Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Teresa Świło oraz kluczowi członkowie Dolnośląskich Pracodawców zainteresowani szeroko pojętą branżą energetyczną wraz z Prezesem Zarządu Związku Arturem Mazurkiewiczem oraz Wiceprezesem Tadeuszem Choczajem.

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do ustawy o dialogu społecznym,  przygotowanej i uzgodnionej przez organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. W ocenie Dolnośląskich Pracodawców, to pierwszy krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego w regionie.

 

Data publikacji: 27.07.2015
więcej...

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o dialogu społecznym,  przygotowanej i uzgodnionej przez organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. W ocenie Dolnośląskich Pracodawców, to pierwszy krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego w regionie.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 27.07.2015
więcej...

Na prośbę Dolnośląskich Pracodawców, Poseł na Sejm RP Robert Jagła złożył w Sejmie interpelacje. Zapytanie skierowane do Ministra Gospodarki - Janusza Piechocińskiego dotyczy planów Ministerstwa Gospodarki odnośnie rozpoczęcia realizacji projektu pn. ,,Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe”. Minister wspomniał, że realizacja jednego z zadań tego projektu, czyli koordynacja systemu promocji polskiej gospodarki wymaga współpracy instytucji na rzecz biznesu. Zapytanie dotyczy zatem uwzględnienia roli organizacji pracodawców we wzmacnianiu koordynacji tego systemu.

Data publikacji: 23.07.2015
więcej...

Na spotkaniu w Czechach nad Łabą jednogłośnie przyjęto do Eures-TriRegio nowego partnera- Dolnośląskich Pracodawców. Podczas spotkania wybrano również nowego wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego partnerstwa transgranicznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służby zatrudnienia, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców z Dolnego Śląska, północnych Czech oraz niemieckiej Saksonii. Nowy partner to jednak nie jedyne nowości w funkcjonowaniu Eures-TriRegio.

Data publikacji: 23.07.2015
więcej...

Partnerstwo przygraniczne EURES - TriRegio powstało celem integracji rynku pracy i kształcenia w obszarze, w którym stykają się Polska, Niemcy i Czechy. Istotą partnerstwa i inicjatywy EURES jest przezwyciężanie problemów administracyjnych, prawnych, organizacyjnych w zakresie podejmowania pracy oraz zatrudniania pracowników na terenach przygranicznych.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 22.07.2015
więcej...

Minął właśnie rok funkcjonowania Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska. To pierwsza tego typu regionalna inicjatywa w Polsce, złożona z reprezentatywnych związków pracodawców działających w województwie dolnośląskim.

Liczba odbytych spotkań, ustaleń, wspólnych stanowisk pokazuje, że autonomicznie działające organizacje pracodawców, czasami o różnych poglądach, potrafią jednak działać wspólnie dla dobra regionu Dolnego Śląska i dialogu społecznego – mówi Artur Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, związku regionalnego pracodawców Konfederacji Lewiatan.  

Data publikacji: 20.07.2015
więcej...

Minął właśnie rok funkcjonowania Koalicji Organizacji Pracodawców Dolnego Śląska. To pierwsza tego typu regionalna inicjatywa w Polsce, złożona z reprezentatywnych związków pracodawców działających w województwie dolnośląskim.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 17.07.2015
więcej...

W tradycyjnym już Letnim Spotkaniu Przyjaciół Lewiatana, które odbyło się 10 lipca, uczestniczyli przedsiębiorcy, politycy, przedstawiciele mediów, członkowie Konfederacji Lewiatan, a w tym także Dolnośląscy Pracodawcy.

Data publikacji: 14.07.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica