Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Konferencja „Instrumenty wsparcia firm sektora MŚP”

Zarząd Sudeckiego Związku Pracodawców w Wałbrzychu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Związku, organizuje Zebranie Ogólne członków Związku i konferencję na temat: „Instrumenty wsparcia firm sektora MŚP” w dniu 14 października 2011 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2:

1. 11:00 – 12:00.

Konferencję na temat: "Instrumenty wsparcia firm sektora MSP".

     a) "Źródła finansowania firm sektora MSP". Bogdan Jeż, Dyrektor PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wałbrzychu.
     b) "Środki Unii Europejskiej na rozwój kwalifikacji pracowników sektora MSP". Marcin Kowalski, Prezes Zarządu Human Partner Sp. z o. o. Wałbrzych.
2. 12:00 – 12:15. Przerwa kawowa. 3. 12:15 – 13:30.
    Zebranie Ogólne Związku,
    Proponowany porządek obrad:

    1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu
    2. Wybór Przewodniczącego Zebrania – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zebrania
    3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz przy głosowaniu w sprawie przyjęcia sprawozdań, preliminarza przychodów i wydatków Związku na 2011 r., planu pracy Związku na II półrocze 2011 r. i na I półrocze 2012 r., zmian w wysokości składek członkowskich i udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Związku
    4. Wybór Komisji Skrutacyjnej – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
    5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Ogólnego
    6. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad zgodnie z pismem z dnia 27.09.2011 r. znak: SZP/31/2011
    7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w okresie sprawozdawczym – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Związku w okresie sprawozdawczym
    8. Sprawozdanie z działalności finansowej Związku za 2010 rok – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Związku za 2010 rok
    9. Sprawozdanie z działalności Dyrektora Biura Związku – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Dyrektora Biura
    10. Omówienie preliminarza przychodów i wydatków Związku na 2011 rok – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza przychodów i wydatków na 2011 rok
    11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
    12. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku za 2010 rok
    13. Przedstawienie planu pracy Związku na II półrocze 2011 r. i na I półrocze 2012 r. - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Związku na II półrocze 2011 r. i na I półrocze 2012 r.
    14. Przedstawienie propozycji Zarządu Związku w sprawie „zmian w wysokości składek członkowskich dla członków Związku”. 
    15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wysokości składek członkowskich.
    16. Wybory uzupełniające. Wybory Członka Zarządu – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu
    17. Dyskusja. Podsumowanie obrad. Zakończenie Zebrania Ogólnego członków Związku.
13:30 – 14:00.
    18. Poczęstunek dla uczestników.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji i Zebraniu Ogólnym: e – mail: szp.walbrzych@wp.pl lub tel./fax. 74 88 69 121. wg załączonej Karty Zgłoszenia.
Serdecznie zapraszamy.
word Pobierz formularz zgłoszenia

Data publikacji: 23.09.2011
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica