Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Jeśli szukasz informacji, co jest a co nie jest e-usługą, w  jakich kategoriach mieszczą się e-usługi, jaki jest kierunek e-usług, już dziś skorzystaj z zaproszenia Konfederacji Lewiatan i zapisz się na webinarium poświęcone  e-usługom i innowacjom w usługach. 

Data publikacji: 18.10.2017
więcej...

Z dużym zainteresowaniem spotkało się II Transgraniczne Forum Rynku Pracy,  zorganizowane przez Dolnośląskich Pracodawców dotyczące zatrudniania obcokrajowców w Polsce. Stworzyło ono możliwość,  by w jednym miejscu, przedstawiciele najważniejszych instytucji zajmujących się tematyką zatrudniania cudzoziemców przekazali pracodawcom najistotniejsze informacje  dotyczące przepisów, procedur i obowiązków pracodawców w sytuacji zatrudniania osób z zagranicy.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 05.10.2017
więcej...

Oferta finansowania inwestycji dla dolnośląskich przedsiębiorstw rozszerza się. Znamy już pośredników finansowych, którzy będą udzielać preferencyjnych unijnych pożyczek dla firm MŚP.

Bank Gospodarstwa Krajowego wyłonił tzw. pośredników finansowych, którzy będą oferować wsparcie bezpośrednio firmom MŚP w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wśród wybranych w drodze przetargu pośredników są: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. (lider konsorcjum), Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ECDEF S.A. (lider konsorcjum), Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (lider konsorcjum) oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Data publikacji: 13.09.2017
więcej...

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych przez Konfederację Lewiatan pn. Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania. Po warsztacie przedsiębiorcy będą mieli możliwość konsultacji swoich pomysłów indywidualnie z trenerami. Warsztat jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Wrocław, 22 września 2017 r., godz. 8.45
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a, Budynek C3, Sala 018 (Sala Rad Wydziałów)

Data publikacji: 12.09.2017
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy, jako jednen z Partnerów Głównych wydarzenia, zapraszają do udziału w regionalnej     i bezpłatnej konferencji gospodarczej, skierowanej do samorządów oraz biznesu- Dolnośląskim Forum Gospodarczym.

Program konferencji obejmuje m.in. możliwości rozwoju firmy, źródła pozyskania środków na jej rozwój, skuteczną i darmową reklamę w internecie. Nie zabraknie również części warsztatowej.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą profesor Robert Gwiazdowski- prawnik, komentator gospodarczy, przewodniczący rady Centrum im. Adama Smitha oraz Grzegorz Baczewski- specjalista w tematyce rynku pracy i kwestii społecznych, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.

Data publikacji: 11.09.2017
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy uczestniczyli w spotkaniu dot. funduszy europejskich wraz z przedstawicielami związków regionalnych, PARP i Ministerstwa Rozwoju rozmawialiśmy m.in. o bazie usług rozwojowych, zwiększeniu udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego, założeniach nowego działania w PO WER 2014-2020 oraz pakiecie dla miast średnich.

ZOBACZ PREZENTACJE ZE SPOTKANIA

Data publikacji: 07.09.2017
więcej...

Szanowni Państwo, udostępniamy Państwu Zapytanie ofertowe dot. kampanii promocyjnej projektu Bon na Innowacje! Innowacyjność = Konkurencyjność, finansowane z realizowanego przez zw. pracodawców Dolnośląscy Pracodawcy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, mającego na celu zwiększenie aktywności badawczo rozwojowej przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Dolnego Śląska, przez udzielenie MŚP finansowego wsparcia na wdrożenie lub rozwój innowacji w przedsiębiorstwie.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania ofert to 13.09.2017, godzina 9.00

Data publikacji: 06.09.2017
więcej...

We wrześniu br. przedsiębiorcy, w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, będą mogli złożyć wnioski o dofinasowanie projektów rozwojowych w kilkudziesięciu konkursach. Aż w dwudziestu siedmiu firmy mogą starać się o dofinansowanie inwestycji w innowacje lub badania i rozwój. W dwóch konkursach można pozyskać pomoc w wejściu firmy na rynki zagraniczne - wynika z zestawienia przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. W załączniku prezentujemy pełne zestawienie konkursów, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy.

Data publikacji: 31.08.2017
więcej...

Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu ,,Eures Tri-Regio”  współfinansowanego z Programu  Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014-2020 dotyczące  przygotowania ekspertyzy pt. „Transgraniczny rynek pracy – dziś i jutro. Analiza i przegląd rozwiązań zwiększających zatrudnienie oraz mobilność pracowniczą w Polsce, Czechach oraz w Niemczech”.

 

Data publikacji: 28.08.2017
więcej...

Kształcenie pracowników odpowiadające na potrzeby pracodawców to wyzwanie dla obecnego rynku pracy. Fundusze unijne pozwalają na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych.  Dzięki projektom unijnym osoby dorosłe mogą otrzymać wsparcie na kształcenie w formach pozaszkolnych organizowane we współpracy z przedsiębiorcami. W praktyce, realizacja tych projektów jest jednak znacząco utrudniona. Partnerzy społeczni z Dolnego Śląska zabiegają w Ministerstwie Rozwoju o zmiany zasad korzystania ze środków na kształcenie ustawiczne dorosłych.

Pobierz informację prasową

Pobierz pismo do Ministerstwa

Data publikacji: 25.08.2017
więcej...

"Współpraca pracodawców, samorządów uczelni wyższych remedium na postępujący brak specjalistycznej opieki pielęgniarskiej?" to temat przewodni spotkania zainicjowanego przez Dolnośląskich Pracodawców.

W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele pracodawców z branży ochrony zdrowia Dolnośląskich Pracodawców, przedstawiciele szpitali, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu​, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Roman Szełemej​ - Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Data publikacji: 25.08.2017
więcej...

Mijają dwa lata od powstania Rady Dialogu Społecznego. Formuła RDS należy do najlepszych ze znanych sposobów prowadzenia dialogu społecznego, ponieważ umożliwia regularny kontakt i współpracę trzech stron: związków zawodowych, organizacji pracodawców i rządu. Dzięki temu możliwa jest konstruktywna wymiana opinii, formułowanie interesów i wzajemnych oczekiwań oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań - komentuje Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, przewodnicząca RDS.

Data publikacji: 22.08.2017
więcej...

Wprowadzenie ograniczenia w rozliczaniu wydatków na różnego rodzaju usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, prawne, księgowe, reklamowe, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, a także badania rynku, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, czy gwarancji i poręczeń, utrudni prowadzenie działalności gospodarczej, pogorszy konkurencyjność polskich firm, ich ekspansję zagraniczną oraz  zniechęci do inwestycji  – ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan oceniając projekt ustawy dotyczący zmian w podatku CIT i PIT.

Data publikacji: 18.08.2017
więcej...

Polski system szkolnictwa wyższego trzeba zmienić tak, aby studenci byli lepiej przygotowani do potrzeb rynku pracy, oczekiwań przedsiębiorców, kładąc nacisk szczególnie na innowacyjność. W reformowaniu uczelni powinni brać udział pracodawcy – napisała Konfederacja Lewiatan, oceniając program Komisji Europejskiej dotyczący szkolnictwa wyższego.

Komisja Europejska chciałaby, aby do 2020 r. udział osób z wyższym wykształceniem lub posiadających równoważne kwalifikacje w ogólnej liczbie młodych, wynosił 40 proc.

Data publikacji: 17.08.2017
więcej...

Od 11 do 15 września 2017 r. będzie można skorzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji w ramach organizowanego przez wałbrzyski oddział ZUS ,,Tygodnia Przedsiębiorcy”.

Podczas bezpłatnych szkoleń omówione będą tematy, które niezmiennie interesują klientów Zakładu (m.in. zasady rozliczania oraz wypłaty świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczeń społecznych, obowiązki osób rozpoczynających działalność gospodarczą). Zostaną także przedstawione planowane w przepisach zmiany i udogodnienia dla płatników (e-składka oraz elektroniczne zwolnienia lekarskie).

Data publikacji: 17.08.2017
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica