Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Bieżąca sytuacja związana z naborem wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD oraz perspektywa wydatkowania funduszy „post Jeremi” były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 15 marca br. Spotkanie prowadził przewodniczący WRDS WD Marek Woron.

Sytuację związaną z naborem wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD przedstawiła Renata Granowska – dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, a Marek Ignor – Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego zaprezentował perspektywę wydatkowania funduszy ,,post Jeremi”. Innymi tematami omawianymi na posiedzeniu były m.in.: podsumowanie pierwszego etapu prac nad rozwiązaniem problemów Szpitala im. św. Jadwigi w Trzebnicy, uzyskanie koncesji na wydobycie przez Kopalnię w Bartnicy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Data publikacji: 18.03.2016
więcej...

Badania pokazują, że tylko 1 polski przedsiębiorca na 10 przygotował w pełni swoją firmę i rodzinę na wypadek swojej śmierci lub śmierci wspólnika. Aż 90 % firm, niezależnie od ich wielkości i formy prowadzenia, nie przetrwa takich okoliczności.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 17.03.2016
więcej...

Badania pokazują, że tylko 1 polski przedsiębiorca na 10 przygotował w pełni swoją firmę i rodzinę na wypadek swojej śmierci lub śmierci wspólnika. Aż 90 % firm, niezależnie od ich wielkości i formy prowadzenia, nie przetrwa takich okoliczności.

Bezpłatna Konferencja zorganizowana 9 marca 2016 roku we Wrocławiu w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców dostarczyła przedsiębiorcom wiedzę na temat skali zagrożeń, jakie wiążą się ze śmiercią kluczowych osób w firmie i rodzinie. Takie zdarzenia najczęściej doprowadzają firmę do bankructwa, a rodzinę wpędzają w kłopoty prawno-finansowe. Dzięki eksperckiej wiedzy z dziedziny prawa spadkowego, podatkowego oraz finansowego można tych zagrożeń skutecznie uniknąć lub w znacznym stopniu je ograniczyć. Firma Assiduus Investment Partners, której przedstawiciele prowadzili szkolenie, specjalizuje się we wdrażaniu takich właśnie rozwiązań. Przedsiębiorcy uczestniczący w szkoleniu uzyskali szczegółową wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych ze zdarzeniami losowymi, ale także dowiedzieli się jak im zapobiegać na gruncie rozwiązań prawnych i finansowych.

Data publikacji: 17.03.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy kolejny raz są partnerem ważnego w środowisku biznesowym wydarzenia, jakim jest Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy ,,Gwiazdy Biznesu 2016”. W imieniu organizatorów – Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, spółki FRW Media Group oraz portalu www.naszbiznes24.pl zapraszamy serdecznie do udziału w tej inicjatywie przedsiębiorców oraz samorządy.

Nagrody konkursowe w kategoriach:

  • Mikro Firma
  • Mała Firma
  • Średnia Firma
  • Rodzinna Firma
  • Biznes Odpowiedzialny Społecznie
  • Samorząd Przyjazdy Biznesowi
  • Osobowość Dolnego Śląska

Wielka Gala Finałowa na podsumowanie ,,Gwiazd Biznesu 2016" odbędzie się  22 kwietnia 2016r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Udział w niej wezmą przedsiębiorcy, samorządowcy, ludzie kultury, politycy oraz znane osobowości. Gwiazdą wieczoru będzie znakomity wokalista John Porter.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 1 kwietnia 2016 r.
Termin Gali Finałowej: 22 kwietnia 2016 r.

Data publikacji: 15.03.2016
więcej...

Było to spotkanie zorganizowane z inicjatywy Dolnośląskich Pracodawców, poświęcone możliwością współpracy z Pawłem Hreniakiem - Wojewodą Dolnośląskim w zakresie realizacji postulatów regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Tematem rozmów były m.in. wyzwania związane z dolnośląskim rynkiem pracy w kontekście legalizacji pobytu cudzoziemców w regionie, konieczność wprowadzenia ułatwień dla pracodawców w dostępie do środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz ewentualne zmiany dotyczące wzmocnienia współpracy szkół z pracodawcami. Wojewoda Paweł Hreniak zapowiedział, że będzie przekazywał sygnały od regionalnych partnerów społecznych do poszczególnych ministerstw i agencji rządowych. 

Data publikacji: 14.03.2016
więcej...

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu nt. wyzwań stojących przed firmami rodzinnymi w najbliższych latach. Chcemy, abyście Państwo poznali nowych, potencjalnych partnerów biznesowych i wymieniając się doświadczeniami z innymi, skorzystali z synergii, jaką daje integracja środowiska firm rodzinnych w naszym regionie. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni lokalni przedsiębiorcy, którzy opowiedzą swoje historie sukcesu, a także wezmą udział w dyskusji panelowej. Dolnośląscy Pracodawcy są partnerem tego wydarzenia.

Wyzwania dla firmy rodzinnej 2016 - Wrocław
28 kwietnia 2016 r., godz. 16.00 - 19.00
Seminarium bezpłatne

Wyzwania dla firm rodzinnych 2016 - Webcast (seminarium online)
17 marca 2016 r., godz. 10.00-11.00
Seminarium bezpłatne

Data publikacji: 11.03.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy uczestniczyli w wyjazdowym spotkaniu władz i kluczowych członków Konfederacji Lewiatan. Po raz pierwszy w historii odbyło się w Polanicy Zdroju (Kotlina Kłodzka). Zmiana lokalizacji z dotychczasowej w Krynicy była podyktowana rosnącym zainteresowaniem tym stałym punktem naszego kalendarza wydarzeń. W programie były m.in. zawody narciarskie, debata o polskich firmach rodzinnych, debata o biznesie i sporcie. Dużo ważnych tematów, ale również dużo zabawy.

Data publikacji: 10.03.2016
więcej...

Badania pokazują, że tylko 1 polski przedsiębiorca na 10 przygotował w pełni swoją firmę i rodzinę na wypadek swojej śmierci lub śmierci wspólnika. Aż 90 % firm, niezależnie od ich wielkości i formy prowadzenia, nie przetrwa takich okoliczności.

Bezpłatna Konferencja zorganizowana 9 marca 2016 roku we Wrocławiu w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców dostarczyła przedsiębiorcom wiedzę na temat skali zagrożeń, jakie wiążą się ze śmiercią kluczowych osób w firmie i rodzinie. Takie zdarzenia najczęściej doprowadzają firmę do bankructwa, a rodzinę wpędzają w kłopoty prawno-finansowe. Dzięki eksperckiej wiedzy z dziedziny prawa spadkowego, podatkowego oraz finansowego można tych zagrożeń skutecznie uniknąć lub w znacznym stopniu je ograniczyć.

Firma Assiduus Investment Partners, której przedstawiciele prowadzili szkolenie, specjalizuje się we wdrażaniu takich właśnie rozwiązań. Przedsiębiorcy uczestniczący w szkoleniu uzyskali szczegółową wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych ze zdarzeniami losowymi, ale także dowiedzieli się jak im zapobiegać na gruncie rozwiązań prawnych i finansowych.

Data publikacji: 09.03.2016
więcej...

W wyniku współpracy Dolnośląskich Pracodawców z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu mają Państwo wyjątkową okazję skorzystać z bezpłatnych dyżurów z ekspertem ZUS! Zapewnimy Państwu profesjonalne i kompleksowe doradztwo.

Dolnośląscy Pracodawcy jako organizacja o szczególnym znaczeniu dla regionu Dolnego Śląska została objęta specjalnym programem, w ramach którego wspólnie z wałbrzyskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  będzie wspierała pracodawców poprzez organizację bezpłatnych konsultacji z pracownikiem ZUS w każdy pierwszy piątek miesiąca, udostępnianie comiesięcznego magazynu informacyjnego ,,ZUS dla Biznesu", bieżące informowanie o szkoleniach.

Najbliższy termin dyżuru eksperckiego: 11 marca 2016 r., godz. 10.00 - 12.00

Data publikacji: 07.03.2016
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy jako partner strategiczny, zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Lider aktywizacji – Kreator zatrudnienia organizowanym w ramach projektu Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia. Aktywizacja-Motywacja-Praca. Ma na celu promocję wizerunku firmy jako instytucji społecznie odpowiedzialnej, angażującej się w przedsięwzięcia innowacyjne korzystne dla rynku pracy i sprzyjające rozwojowi regionu.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa z województwa dolnośląskiego. Konkurs będzie promować pracodawców wyróżniających się pod względem liczby zatrudnionych osób bezrobotnych, jakości zapewnianych warunków pracy, jak również zachęcania do tworzenia nowych miejsc pracy. Organizatorem konkursu jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - firma zrzeszona w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 04.03.2016
więcej...

Ułatwienie do dostępu do preferencyjnych pożyczek poprzez ograniczenie procedur, zwiększenie roli organizacji pracodawców w procesie informowania na temat instrumentów zwrotnych  – to najważniejsze rekomendacje Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców  Konfederacji Lewiatan, przekazane władzom województwa.

Obecnie na Dolnym Śląsku trwają intensywne prace nad stworzeniem systemu finansowania rozwoju przedsiębiorstw MŚP. Władze województwa mają do dyspozycji środki pochodzące ze spłaty pożyczek od firm w ramach programu JEREMIE. Pieniędzmi będzie zarządzać specjalna w tym celu powołana spółka - Dolnośląski Fundusz Regionalny Sp. z o.o.

Data publikacji: 03.03.2016
więcej...

Ułatwienie do dostępu do preferencyjnych pożyczek poprzez ograniczenie procedur,  zwiększenie roli organizacji pracodawców w procesie informowania na temat instrumentów zwrotnych  – to najważniejsze rekomendacje Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan, przekazane władzom województwa.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 01.03.2016
więcej...

Polscy przedsiębiorcy nie dostrzegają ryzyka, jakie wiąże się ze śmiercią kluczowych osób  w firmie i rodzinie. Ważne jest, aby zminimalizować to ryzyko i utrzymać rodzinny charakter firmy, mimo nieuchronnej zmiany pokoleniowej, która dotyczyć będzie każdej firmy w Polsce. Dolnośląscy Pracodawcy wraz z Kancelarią Finansową Assiduus Investment Partners organizują w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców Konferencję pn. ,,Planowanie sukcesji – Twój sposób na ochronę majątku oraz firmy”.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 25.02.2016
więcej...

Startuje Dolnośląska Rada Gospodarcza. Pierwsze jej posiedzenie w nowej kadencji odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Na te zmiany czekało wiele środowisk w regionie. Rada ma się częściej spotykać i wypracowywać rozwiązania związane z rozwojem regionalnej przedsiębiorczości i dolnośląskiej gospodarki. 

Na jej czele stanął Artur Sawrycz, na co dzień - wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Jego pracę będą wspierać m.in. wicemarszałek województwa Andrzej Kosiór oraz Artur Mazurkiewicz, prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan. W prezydium rady znalazł się również Jacek Firlej, Z-ca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii oraz Marek Pasztetnik, Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej.

Data publikacji: 25.02.2016
więcej...

Polscy przedsiębiorcy nie dostrzegają ryzyka, jakie wiąże się ze śmiercią kluczowych osób  w firmie i rodzinie. Brak przygotowania do takiego zdarzenia, najczęściej doprowadza do bankructwa firmę, a rodzinę wpędza w kłopoty prawno-finansowe. Dlatego tak ważne jest, aby zminimalizować to ryzyko i utrzymać rodzinny charakter firmy, mimo nieuchronnej zmiany pokoleniowej, która dotyczyć będzie każdej firmy w Polsce.

Dolnośląscy Pracodawcy wraz z Kancelarią Finansową Assiduus Investment Partners organizują w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców Konferencję pn. ,,Planowanie sukcesji – Twój sposób na ochronę majątku oraz firmy”, która wskaże przedsiębiorcom zagrożenia, jakie pojawiają się w przypadku śmierci osób kluczowych w firmie oraz możliwości zapobiegania im na gruncie rozwiązań prawnych i finansowych.

9 marca 2016 r., godz. 12.00
Hotel Scandic, ul. Piłsudskiego 49-57 Wrocław

Data publikacji: 24.02.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica