Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Dolnośląscy Pracodawcy informują, że dnia 31.01.2022 r. rozpocznie sie III tura naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. "Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 AKtywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Data publikacji: 27.01.2022
więcej...

Powiatowe Urzędy Pracy w województwie dolnośląskim rozpoczynają nabory do Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku!

Dla dolnośląskich pracodawców w ramach funduszu w 2022 roku przeznaczono 13 525 000 zł! To wydzielona część środków Funduszu Pracy, która została przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących.

Data publikacji: 25.01.2022
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy informują, że dnia 10.01.2022 r. rozpocznie się II tura nabóru formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. "Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Data publikacji: 05.01.2022
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy  informują, że dnia 13.12.2021r  rozpocznie się nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Data publikacji: 10.12.2021
więcej...

Z ogromną przyjemnością witamy nowego członka w naszym związku, Jacek Jankowski Propertier!

Data publikacji: 26.11.2021
więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim omówieniem najważniejszych zmian w prawie, które wprowadza Polski Ład!

>>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

Materiał został przygotowany przez firmę Vinci & Vinci z Katowic.

Data publikacji: 23.11.2021
więcej...

Mamy ogromną przyjemność powitać nowych członków naszego związku, Europejską Akademię Dziecka S.C D. Michalska, P. Michalski, A. Perska, Michał Prokopowicz Przedsiębiorstwo Usługowe, "SERWIS PARK" Paweł Krysiak oraz Edyta Pędzisz Life & Business Coaching!

Data publikacji: 14.10.2021
więcej...
Zlecający: Dolnośląscy Pracodawcy
 
Rodzaj zamówienia – usługi
 
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Rzecznictwo interesów pracodawców jest dla nas ważne” dofinansowanego z EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.
 
Zamówienie na opracowanie 3 stanowisk/wniosków w następujących obszarach tematycznych:
1. Wniosek w sprawie dostosowania przepisów dotyczących kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych do zróżnicowanych potrzeb współczesnego rynku pracy zarówno pod względem form kształcenia, jak i podmiotów mogących uczestniczyć jako wykonawcy w kształceniu ustawicznym.
2. Wniosek w sprawie potrzeb kadrowych (umiejętności i kwalifikacje pracowników) firm działających w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji i ewentualne rekomendacje w zakresie uwzględnienia wsparcia dla tych firm np. z EFS na przykładzie Dolnego Śląska.
3. Wniosek w sprawie uwzględnienia wsparcia na kształcenie ustawiczne w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego(rekomendacje)
 
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.
 
 
 
Data publikacji: 05.10.2021
więcej...

8 września 2021 r. podjęliśmy interwencję w związku z konkursem "Bon na innowacje". Po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-421/21 - ogłoszenie o naborze z dnia 30.06.2021r. stwierdzono nieuzasadnione, niezgodne z zasadą równego traktowania i niekorzystne dla potencjalnych operatorów projektów grantowych typu "Bon na innowacje" zapisy dotyczące katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach naboru.

>>PRZECZYTAJ CAŁY DOKUMENT TUTAJ<<

Data publikacji: 09.09.2021
więcej...

Planują Państwo inwestycję oraz wprowadzenie nowych technologii do firmy? Świetnie się składa!

Już od 20 września według zapowiedzi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości firmy z całej Polski będą mogły skorzystać z dofinansowania w konkursie 6.2 Bon na cyfryzację!

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wyniesie do 85% !

Data publikacji: 23.08.2021
więcej...
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła nabór do XIX edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.
 
Dolnośląscy Pracodawcy po raz kolejny zostali zaproszeni do współpracy z Kapitułą Nagrody Gospodarczej poprzez wytypowanie i zgłoszenie przedsiębiorstw w pięciu kategoriach głównych oraz w dwóch kategoriach specjalistycznch.
Data publikacji: 05.08.2021
więcej...

W imieniu naszego członka firmy EUROLIDER Sp. z.o.o. zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą i nawiązywania współpracy przy pozyskiwaniu dofinansowań unijnych!

Data publikacji: 04.08.2021
więcej...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia on-line z SEKA S.A., które odbędą się w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców! Szkolenia przeznaczone są dla pracodawców i przedsiębiorców z Dolnego Śląska zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 21.06.2021
więcej...

Przedstawiamy nowego członka Dolnośląskich Pracodawców, Międzynarodową Akademię Zawodową Sp. z.o.o.

Data publikacji: 11.05.2021
więcej...

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, iż rozpoczął realizację projektu „Wskocz do sieci” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Założenia dotyczące opisywanego projektu zostały zaprojektowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Data publikacji: 05.05.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica