Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Prezydent Konfederacji Lewiatan na Dolnym Śląsku

Prezydent Konfederacji Lewiatan - Henryka Bochniarz i Dyrektor Generalny Konfederacji - Lech Pilawski 3 marca 2017r. odwiedzili Uniwersytet Wrocławski. Na zaproszenie Uniwersytetu, spotkali się tam ze studentami i doktorantami Uniwersytetu oraz władzami uczelni. Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan uczestniczyli w spotkaniach, włączając się w rozmowy na temat wzmocnienia współpracy między środowiskiem akademickim a biznesem. 

Spotkanie Pani Prezydent Henryki Bochniarz z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adamem Jezierskim, prorektorem ds. studenckich prof. nadz. dr hab. Rafałem Wojciechowskim oraz przedstawicielami Biura Karier, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu, studentów oraz doktorantów było okazją do zastanowienia się nad tym, jakie działania podjąć w obszarze współpracy pomiędzy uczelnią, a biznesem, aby móc odpowiedzieć na potrzeby zarówno pracodawców, jak i studentów wchodzących na rynek pracy. Jednym z istotnych zagadnień podczas prowadzonych rozmów było włączenie pracodawców w prace Konwentu Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
We współpracy z uczelniami wyższymi brakuje nam odpowiednich kanałów komunikacji, skutecznego monitoringu i wypracowania stałych mechanizmów współpracy. Studentom natomiast, choć mają ogromny potencjał i duży zasób wiedzy, brakuje praktyki i umiejętności, które powinny być kształtowane już od pierwszego roku studiów. Ponadto, wielu studentów i doktorantów migruje do większych miast lub wyjeżdża za granicę, a deficyty w kadrze szczególnie w mniejszych miastach są coraz bardziej widoczne, doskwierając pracodawcom naszego regionu - mówi Artur Mazurkiewicz – prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców
 
Musimy jednak szukać odpowiednich rozwiązań, możliwości wymiany doświadczeń i płaszczyzny porozumienia, czemu sprzyjają właśnie takie spotkania jak te. Dolnośląscy Pracodawcy na bieżąco współpracują z Uniwersytetem Wrocławskim, będąc świadomi znaczenia współdziałania środowiska nauki z przedsiębiorcami dla lepszej przyszłości naszego regionu – dodaje. 
 
Prezydent Henryka Bochniarz poprowadziła również dedykowany studentom Uniwersytetu wykład, podczas którego przedstawiła najważniejsze wyzwania dla biznesu w Polsce i UE oraz sposoby angażowania młodych. Zwróciła uwagę na konieczność działania w gremiach takich jak Rada Dialogu Społecznego. Spotkanie Henryki Bochniarz ze studentami zostało zorganizowane dzięki wsparciu Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Data publikacji: 07.03.2017
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica