Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Wojewoda Dolnośląski na czele Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

 

Dolnośląski WRDS od 1 stycznia 2019 r. będzie miał nowego przewodniczącego. Na ostatnim w tym roku posiedzeniu, członkowie rady oficjalnie przyjęli uchwałę w sprawie zmian na stanowisku przewodniczącego.

Do grudnia br. pracami WRDS WD kierował Kazimierz Kimso, Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Od nowego roku przewodnictwo przejmie Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Podczas posiedzenia WRDS Kazimierz Kismo oficjalnie podziękował za owocną współpracę i zaangażowanie wszystkim partnerom społecznych. Podkreślił, że współpraca w regionie wynikała z wieloletnich doświadczeń i zaufania.

Nowy przewodniczący Paweł Hreniak od grudnia 2015 r. sprawuje funkcje wojewody dolnośląskiego, który jest formalny przedstawicielem Rady Ministrów. Jest odpowiedzialny za wdrażanie i wprowadzanie w regionie programów rządowych oraz nadzór nad rządowymi instytucjami działającymi w województwie dolnośląskim. Prowadzi także nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów (czy decyzje podejmowane przez władze samorządowe województwa są zgodne z obowiązującym prawem). Wojewoda reprezentuje także w danym regionie Skarb Państwa.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240 z póź. zm.), zastąpiły działające dotychczas Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WKDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa. W skład WRDS oprócz przedstawiciela administracji rządowej oraz samorządowej, wchodzą reprezentatywne organizacje pracodawców (Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP oraz Związek Rzemiosła Polskiego) oraz reprezentatywne organizacje związkowe.

Data publikacji: 14.12.2018
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica