Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Bezpłatne szkolenie pt."Równość=Bezpieczeństwo", Wrocław, 26.02.19

 

 

Przed nami szkolenie,  które jego uczestnikom dostarczy skondensowaną, przygotowaną w przystępnej i ciekawej formie dawkę wiedzy na temat prawa pracy, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu dyskryminacji i mobbingowi.

WAŻNE: szkolenie dedykowane jest średniom firmom, zatrudniającym od 50 do 249 osób.

Program szkolenia

9:00-9:15
Rejestracja, wprowadzenie do szkolenia, kawa powitalna

9:15-10:00
Dlaczego warto tworzyć miejsce pracy równych szans?

•    korzyści finansowe firmy
•    korzyści wizerunkowe firmy
•    omówienie kluczowych trendów na rynku pracy z perspektywy równościowej.


10:00 – 11:00
Czy kobiety i mężczyźni mają równe szanse na rynku pracy?

•    stereotypy płci i ich wpływ na sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy
•    przejawy dyskryminacji kobiet na rynku pracy
•    przykłady dyskryminacji mężczyzn na rynku pracy.

11:00 – 11:15
Przerwa kawowa

11:15 – 12:45
Do czego obligują mnie przepisy prawne?

•    omówienie kluczowych zapisów wynikających z kodeksu pracy: dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne i mobbing
•    omówienie kluczowych zapisów wynikających z Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (dotyczy zatrudnienia niepracownicznego)
•    przedstawienie obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji
i mobbingowi w miejscu pracy
•    zaprezentowanie i omówienie idealnej procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej

12:45-13:15
Poczęstunek


13:15 – 14:15
Czy moja firma jest miejscem pracy równych szans?

•    obiektywna ocena firmy pod kątem równego traktowania
•    identyfikacja dobrych praktyk we własnej firmie
•    identyfikacja rekomendowanych obszarów do zmiany w firmie

14:15-14:30
Przerwa kawowa


14:30 – 15:45
Planowanie działań równościowych dla własnej firmy

•    poznanie dobrych praktyk biznesowych
•    planowanie realnych do wdrożenia działań równościowych we własnej firmie

15:45 – 16:00
Podsumowanie szkolenia

Lokalizacja: Centrum Konferencyjne Workband, ul. Aleksandra Hercena 3-5

ZAREJESTRUJ SIĘ

Kilka słów o trenerze

 

 

Agnieszka Sznajder
trenerka i konsultantka w obszarze zarządzania różnorodnością oraz przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Jako trenerka tego obszaru tematycznego przepracowała ponad 1500 godzin szkoleniowych. Posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami biznesowymi w ramach wspierania ich w wypracowaniu i wdrażaniu rozwiązań biznesowych uwzględniających różnorodność zespołów pracowniczych, zwłaszcza tą wynikającą z płci, wieku i (nie)pełnosprawności. Rozwiązania te obejmują obszar zarządzania strategicznego firmą, budowania kultury organizacyjnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Ekspertka i trenerka w ramach projektu „Równość w biznesie”, którego celem jest promocja standardów przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscy pracy wśród średnich firm; projekt realizowany jest w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan (2017-nadal). Ekspertka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Równość w biznesie” (2014-2015), którego celem była promocja równości szans równości kobiet i mężczyzn w dużych firmach.  Ekspertka ds. zarządzania różnorodnością Konfederacji Lewiatan w ramach projektu „Diversity Index” (2013-2014). Współautorka wskaźnika „Diversity Index”, tj. narzędzia do oceny miejsca pracy pod kątem zarządzania różnorodnością. Autorka i współautorka licznych publikacji poświęconych tematyce równości i różnorodności:

(1) „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania” (Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016).

(2) „Uczelniany Standard Antydyskryminacyjny” (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2015).

(3) „Przewodnik dla firm: Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca” (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014).

(4) „Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością” (Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2013).

(5) „Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z II edycji Barometru Różnorodności” (Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2014).

(6) „Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności” (Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2013).

(7) „Podręcznik coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina” (Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Kraków 2013)

Szkolenie jest bezpłatne.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

 

Data publikacji: 18.02.2019
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica