Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Akademia DP - Nowe wyzwania dla przedsiębiorców w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, 25 marca 2019r.

Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k. zapraszają na szkolenie: "Nowe wyzwania dla przedsiębiorców w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych".

25 marca 2019 r., godz. 10:00, Dolnośląski Park Technologiczny T-PARK, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój (sala A001, parter).

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało regulacje prawne, których celem jest zwiększenie skuteczności pociągania do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Według założeń projektu ustawy podmiot zbiorowy poniesie również odpowiedzialność za czyny popełnione przez osoby fizyczne, pozostające z podmiotem w określonej relacji (np. pracownicy, pełnomocnicy). Wprowadzono również koncepcję tzw. winy anonimowej, na mocy której podmiot zbiorowy poniesienie odpowiedzialność, jeśli czyn został popełniony w związku z jego postępowaniem, nawet wtedy, gdy nie ustalono sprawcy. Mając na uwadze szereg instrumentów prawnych wprowadzonych do projektu przedmiotowej ustawy, można przewidywać, że zwiększy się liczba postępowań, w których to spółki będą musiały bronić swoich interesów w celu uniknięcia lub złagodzenia odpowiedzialności. Podmiot zbiorowy będzie mógł uniknąć odpowiedzialności w przypadku dochowania należytej staranności w wyborze, nadzorze oraz w przypadku wprowadzenia odpowiednich, efektywnych mechanizmów
w organizacji.

Rekomendujemy zatem, aby już dzisiaj rozważyli Państwo wdrożenie wewnętrznych procedur, które mogą w znaczący sposób zmniejszyć ryzyko poniesienia przez podmiot zbiorowy odpowiedzialności.

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary przewiduje, m.in.:

 • Szerszy katalog przestępstw
 • Brak konieczności uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 • Obowiązek opracowania i wdrożenia procedury wyjaśniania wątpliwości i usunięcia stwierdzonych w ramach tego postępowania nieprawidłowości lub naruszeń
 • Szeroki katalog kar i środków (m.in. kara pieniężna, rozwiązanie podmiotu zbiorowego)
 • Ochronę sygnalistów


PROGRAM SZKOLENIA

 • 09:45-10:00 - Rejestracja uczestników
 • 10:00-11:00 - Zakres podmiotowy i przedmiotowy projektu ustawy
 • 11:00-11:15 - Przerwa
 • 11:15-12:30 - Przebieg postępowania oraz kary i środki orzekane wobec podmiotów zbiorowych
 • 12:30-12:45 - Przerwa
 • 12:45-14:00 - Jak skutecznie wdrożyć instytucje przewidziane w projekcie ustawy oraz wykazać należytą staranność w danych okolicznościach?

REKRUTACJA
Zgłoszenia (Imię i Nazwisko, Nazwa Firmy, tel., email)
prosimy przesyłać na adres marcelina.palonek@dp.org.pl  do dnia 21.03.2019 r.
Więcej informacji pod numerem: 74 64 80 534, tel. kom. 887 930 500

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń.

CENA
200 zł netto
Dla firm zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach - szkolenie bezpłatne

(Każda z firm członkowskich Dolnośląskich Pracodawców może zgłosić bezpłatnie 2 osoby)
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

ZAPROSZENIE DO POBRANIA

Data publikacji: 19.03.2019
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica