Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Innowacje w biznesie - nowe modele, nowe praktyki

Dolnośląscy Pracodawcy uczestniczyli w debacie o innowacyjności pt. ,,Innowacyjność w biznesie z perspektywy naukowca i przedsiębiorcy - modele i dobre praktyki", na której dyskutowaliśmy z przedstawicielami uczelni oraz biznesu na temat innowacyjności przedsiębiorstw z perspektywy nowych modeli innowacji, a także dobrych praktyk związanych z kreowaniem i wdrażaniem innowacji w gospodarce.

Paneliści, wśród których był m.in. wiceprezes Dolnośląskich Pracodawców - Marcin Kowalski, podkreślali rolę współpracy firm z podmiotami zewnętrznymi. Badania pokazują, że procesy innowacyjne nie mogą już skupiać się tylko na wiedzy wewnętrznej przedsiębiorstw. Kosztowność i czasochłonność aktywności B+R działów badawczo-rozwojowych firm, a także wysoka złożoność innowacyjnych rozwiązań spowodowały wyewoluowanie modelu innowacji otwartych, które zostały omówione podczas wydarzenia.

Na gruncie pojawiających się problemów w zakresie innowacji wytworzył się model innowacji otwartych, który otwiera granice przedsiębiorstw z wykorzystywaniem strumieni wpływów i wypływów wiedzy, technologii, idei czy pomysłów, które umożliwiają poprawę innowacyjności.

Innowacyje otwarte to działania, które mają na celu rozproszenie procesu opracowywania innowacji w przedsiębiorstwie poprzez wymianę wiedzy, idei oraz technologii z wieloma zainteresowanymi stronami. Pozyskanie takiej wiedzy może nastąpić z wykorzystaniem mechanizmów niepieniężnych, w postaci porozumień z jednostkami zewnętrznymi lub też pieniężnych, np. jako zakup patentów, licencji. A całość działań koordynowana jest zgodnie z modelem biznesowym przedsiębiorstwa.

Debata została zorganizowana pod patronatem: Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Wrocławia Rafale Dutkiewiczu oraz Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Dolnośląscy Pracodawcy objęli patronat merytoryczny nad wydarzeniem.

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele środowiska naukowego z Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, a ponadto przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia, a po stronie biznesu w debacie uczestniczyli m.in.: DOZAMEL Sp. z o.o., Zakład Generatorów GE Power Sp. z o.o., Dolnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Zachęcamy do lektury krótkiej publikacji o innowacyjności przedsiębiorstw z punktu widzenia nowych modeli innowacji stworzonej pod redakcją dr inż. Piotra Kubińskiego z Politechniki Wrocławskiej.
 

POBIERZ
PUBLIKACJĘ


 

Data publikacji: 08.06.2017
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica