Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy

Mamy ogromną przyjemność powitać nowego członka w naszym związku, Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Europejska Akademia Dziecka z oddziałami w Świdnicy i Smolcu!

Data publikacji: 14.10.2021
więcej...
Zlecający: Dolnośląscy Pracodawcy
 
Rodzaj zamówienia – usługi
 
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Rzecznictwo interesów pracodawców jest dla nas ważne” dofinansowanego z EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.
 
Zamówienie na opracowanie 3 stanowisk/wniosków w następujących obszarach tematycznych:
1. Wniosek w sprawie dostosowania przepisów dotyczących kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych do zróżnicowanych potrzeb współczesnego rynku pracy zarówno pod względem form kształcenia, jak i podmiotów mogących uczestniczyć jako wykonawcy w kształceniu ustawicznym.
2. Wniosek w sprawie potrzeb kadrowych (umiejętności i kwalifikacje pracowników) firm działających w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji i ewentualne rekomendacje w zakresie uwzględnienia wsparcia dla tych firm np. z EFS na przykładzie Dolnego Śląska.
3. Wniosek w sprawie uwzględnienia wsparcia na kształcenie ustawiczne w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego(rekomendacje)
 
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.
 
 
 
Data publikacji: 05.10.2021
więcej...

8 września 2021 r. podjęliśmy interwencję w związku z konkursem "Bon na innowacje". Po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-421/21 - ogłoszenie o naborze z dnia 30.06.2021r. stwierdzono nieuzasadnione, niezgodne z zasadą równego traktowania i niekorzystne dla potencjalnych operatorów projektów grantowych typu "Bon na innowacje" zapisy dotyczące katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach naboru.

>>PRZECZYTAJ CAŁY DOKUMENT TUTAJ<<

Data publikacji: 09.09.2021
więcej...

Planują Państwo inwestycję oraz wprowadzenie nowych technologii do firmy? Świetnie się składa!

Już od 20 września według zapowiedzi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości firmy z całej Polski będą mogły skorzystać z dofinansowania w konkursie 6.2 Bon na cyfryzację!

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wyniesie do 85% !

Data publikacji: 23.08.2021
więcej...
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła nabór do XIX edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.
 
Dolnośląscy Pracodawcy po raz kolejny zostali zaproszeni do współpracy z Kapitułą Nagrody Gospodarczej poprzez wytypowanie i zgłoszenie przedsiębiorstw w pięciu kategoriach głównych oraz w dwóch kategoriach specjalistycznch.
Data publikacji: 05.08.2021
więcej...

W imieniu naszego członka firmy EUROLIDER Sp. z.o.o. zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą i nawiązywania współpracy przy pozyskiwaniu dofinansowań unijnych!

Data publikacji: 04.08.2021
więcej...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia on-line z SEKA S.A., które odbędą się w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców! Szkolenia przeznaczone są dla pracodawców i przedsiębiorców z Dolnego Śląska zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach.

Data publikacji: 21.06.2021
więcej...

Przedstawiamy nowego członka Dolnośląskich Pracodawców, Międzynarodową Akademię Zawodową Sp. z.o.o.

Data publikacji: 11.05.2021
więcej...

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, iż rozpoczął realizację projektu „Wskocz do sieci” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Założenia dotyczące opisywanego projektu zostały zaprojektowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Data publikacji: 05.05.2021
więcej...

1 kwietnia 2021r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny. Potrwa on do 30 września 2021r. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, spis odbywa się głównie internetowo. Dlaczego jednak jest on ważny dla nas wszystkich?

Data publikacji: 05.05.2021
więcej...

Przedstawiamy nowego członka Dolnośląskich Pracodawców, Nexano Minerals Sp. z.o.o. Firma zajmuje się wydobyciem węgla kamiennego i aktualnie jest w trakcie budowy zakładu górniczego KWK HEDDI II w Ścinawce Średniej. 

Data publikacji: 04.05.2021
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy zapraszają do zapoznania się z formami wsparcia dla firm dotkniętych skutkami COVID-19 w ramach Tarcz Antykryzysowych.

                                                                                                  

Data publikacji: 18.03.2021
więcej...

Dolnoślący Pracodawcy  informują, że Powiatowe Urzędy Pracy rozpoczęły nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021.

                                                                                                       

Data publikacji: 18.03.2021
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy zapraszają na szkolenia e-learningowe organizowane przez Human Partner Sp. z o.o we Wrocławiu - członka Dolnośląskich Pracodawców.

                                                                                                                                                                             

Data publikacji: 11.03.2021
więcej...

Dolnoślący Pracodawcy  informują, że Powiatowe Urzędy Pracy rozpoczęły nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021.

                                                                                                         

Data publikacji: 11.03.2021
więcej...

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica