Media » Informacje prasowe
 
 
Po wprowadzeniu podatku cukrowego, co planuje rząd,  ceny napojów słodzonych mogą wzrosnąć nawet o jedną trzecią. Obniży się konkurencyjność przedsiębiorstw, co może przełożyć się na zwolnienia pracowników. 
 
Jego negatywne skutki odczują gospodarstwa domowe, rolnicy i budżet państwa. Doświadczenia innych krajów pokazują, że taki podatek nie ograniczył spożycia cukru – przestrzegają współnie Dolnośląscy Pracodawcy oraz Konfederacja Lewiatan.
Data publikacji: 23.01.2020
więcej...

 

Resort aktywów państwowych przedstawił projekt ustawy wspierającej rozwój morskich farm wiatrowych.

Dolnośląscy Pracodawcy i Konfederacja Lewiatan pozytywnie oceniają wiele zawartych w nim rozwiązań. Część propozycji wymaga jednak zmian. Pracodawcy cieszą się, że na konsultacje i uzgodnienia projektu ustawy przeznaczono znacznie więcej czasu. 
 
Data publikacji: 16.01.2020
więcej...
 
 
Sejm ma zająć się projektem ustawy dotyczącym wprowadzenia wyspecjalizowanych sądów w zakresie własności intelektualnej. 
 
Dolnośląscy Pracodawcy oraz Konfederacja Lewiatan popierają zmiany przygotowane przez resort sprawiedliwości, bo uwzględniają one propozycje zgłaszane przez przedsiębiorców. 
 
Pracodawcy postulują  dodatkowo o doprecyzowanie lub zmianę niektórych przepisów, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom przemysłu. 
Data publikacji: 09.01.2020
więcej...

 

 
Wkraczamy w 2020 rok bez bólu głowy, bez powodów do hurraoptymizmu, ale z dużą ciekawością poznawczą. To będzie rok weryfikujący, jak prowadzona polityka gospodarcza radzi sobie w dobie gorszej koniunktury, a także czy wyborcy uwierzyli, że obecna konsumpcja nie zwiększy przyszłych obciążeń. 
 
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z komentarzem dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan odnośnie prognoz na rok 2020:
Data publikacji: 02.01.2020
więcej...
 
 
 
 
 
 
 
Pracodawcy przejęli przewodniczenie w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Chcą zadbać o prawa pracowników i przedsiębiorców. Przewodniczącym rady został prezes Dolnośląskich Pracodawców  - Artur Mazurkiewicz.
 
Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan został wybrany na przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego na rok 2020 (WRDS WD).
 
Kadencja Przewodniczącego WRDS WD trwa 1 rok. Jest to prestiżowa funkcja oraz duże wyróżnienie.
 
Data publikacji: 20.12.2019
więcej...
 
Wczoraj rozpoczął się szczyt unijny, na którym liderzy krajów UE będą dyskutować o  projekcie unijnej strategii, która ma doprowadzić UE do neutralności klimatycznej w  2050 roku.
 
Konfederacja Lewiatan oraz BusinessEurope popierają ambicje Europy, aby  skutecznie chronić Ziemię – jej zasoby, klimat i środowisko. Głęboka transformacja energetyczna powinna być jednak przeprowadzona w  sposób inkluzyjny, przy utrzymaniu konkurencyjności  gospodarki i miejsc pracy. Dolnośląscy Pracodawcy popierają inicjatywę, ponieważ ochrona środowiska i walka ze zmianami klimatu ma dla nas ogromne znaczenie. 
 
Premier Morawiecki blokuje jednomyślne zobowiązanie wszystkich krajów UE do neutralności klimatycznej w 2050 r. Liczy, że pomoże to Polsce uzyskać więcej funduszy z UE, ale czy nie skończy się odwrotnie?
 
Data publikacji: 13.12.2019
więcej...
Od nowego roku zacznie obowiązywać elektroniczna baza danych o odpadach (BDO). Przedsiębiorstwa będą musiały spełnić wiele obowiązków związanych ze zbiórką odpadów.
 
Wprowadzenie uregulowań, co do których nie ma pewności, że będą w pełni działały na poziomie technicznym, może spowodować daleko idące konsekwencje, zarówno prawne, jak i ekonomiczne. 
 
Konfederacja Lewiatan oraz Dolnośląscy Pracodawcy apelują o opóźnienie wejścia w życie nowych przepisów, co najmniej o 6 miesięcy, aby przedsiębiorcy mogli się przygotować do zmian w przepisach.
Data publikacji: 05.12.2019
więcej...

Obecny rynek pracownika to duże wyzwanie dla pracodawców, którzy zmagają się z rosnącym problem znalezienia wykwalifikowanych pracowników oraz utrzymaniem już zatrudnionych.

Jak podają statystyki - 60 % firm polskich ma problemy związane z brakami kadrowymi.  Podobny trend obserwowany jest u naszych sąsiadów -  w Czechach i Niemczech.

Dolnośląscy Pracodawcy odpowiadając na potrzeby pracodawców, po raz trzeci podjęli się, we współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, organizacji Transgranicznego Forum  Rynku Pracy.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 16.05.2018
więcej...

Jubileuszowy Bal Dolnośląskich Pracodawców, zaplanowany na 9.lutego br., w Zamku Książ, będzie okazją do integracji środowiska biznesu, a dla nas  stanowić będzie okazję do podsumowania minionych 25 lat działalności Związku, a co ważniejsze - do wyznaczenia planów i celów działania na kolejne lata.

Data publikacji: 15.01.2018
więcej...

Za nami kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jej hasłem przewodnim było podsumowanie 10 lat przedsiębiorczości w Polsce.

Nieprzerwanie od 2008 roku, w 160 krajach każdego listopada organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy poświęcone szerokiemu spektrum wiedzy. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Pomaga zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii-Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana- Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark. Ogólnopolskim koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

POBIERZ INFORMACJĘ PRASOWĄ

Data publikacji: 22.11.2017
więcej...

Kształcenie pracowników odpowiadające na potrzeby pracodawców to wyzwanie dla obecnego rynku pracy. Fundusze unijne pozwalają na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych.  Dzięki projektom unijnym osoby dorosłe mogą otrzymać wsparcie na kształcenie w formach pozaszkolnych organizowane we współpracy z przedsiębiorcami. W praktyce, realizacja tych projektów jest jednak znacząco utrudniona. Partnerzy społeczni z Dolnego Śląska zabiegają w Ministerstwie Rozwoju o zmiany zasad korzystania ze środków na kształcenie ustawiczne dorosłych.

Pobierz informację prasową

Pobierz pismo do Ministerstwa

Data publikacji: 25.08.2017
więcej...

Jednym z wyzwań dla obecnego rynku pracy jest łączenie edukacji ze zdobywaniem praktycznego doświadczenia zawodowego. Wśród wielu kwestii, nad którymi należy pracować jest potrzeba otwarcia się szkół na oczekiwania pracodawców i większe włączenie środowiska pracodawców w proces  kształcenia zawodowego.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 25.07.2017
więcej...

Relatywnie długi czas oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez przedsiębiorców, konieczność  przygotowywania i aktualizacji tych samych załączników i zapisów we wniosku o dofinansowanie  projektu kilka razy – to tylko niektóre z barier, z którymi zmagają się firmy MŚP na Dolnym Śląsku. Dlatego Dolnośląscy Pracodawcy przygotowali pakiet uproszczeń w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 28.06.2017
więcej...

Nadszedł rynek pracownika. Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 7,7 proc. Tak niskiego wskaźnika bezrobocia nie zanotowano od 26 lat. Bezrobocie we Wrocławiu sięga jedynie 2,8 proc., co jest jednym z najniższych współczynników bezrobocia w kraju. Komisja Europejska prognozuje dalszy spadek poziomu bezrobocia nawet do 4,4 proc. w 2018 roku. Te dobre dla osób poszukujących pracy informacje, oznaczają dla pracodawców większe problemy ze znalezieniem pracowników.

Pobierz informację prasową

Data publikacji: 26.05.2017
więcej...

Trzy największe regionalne związki pracodawców zwróciły się z apelem do Marszałka Dolnego Śląska, Cezarego Przybylskiego o wprowadzenie ułatwień w dostępie do kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Organizacje biznesu zwracają uwagę, że prywatni pracodawcy zostali wykluczeni z możliwości ubiegania się o środki unijne w ramach działania 10.4 RPO.

Pobierz informację prasową

Pobierz pismo do Marszałka

Data publikacji: 09.05.2017
więcej...
« 1 2 3 4 5 »

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica