Media » Informacje prasowe

 

Doprecyzowanie i poszerzenie okoliczności stosowania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w prawie spółdzielczym, przesunięcie w czasie procesu dematerializacji akcji, odmrożenie płynności finansowej gospodarki, czy wsparcie MŚP w obszarze leasingu – proponuje Konfederacja Lewiatan, którą wspiera Związek Dolnośląskich Pracodawców w kwestii stanowiska dotyczącego zmian w obszarze rynku finansowego i prawa handlowego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Data publikacji: 30.04.2020
więcej...
 
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP), Dolnośląscy Pracodawcy oraz Konfederacja Lewiatan szacują, że od 16 marca do 20 kwietnia br. polska gospodarka straciła już 76,4 mld zł z powodu zahamowania aktywności gospodarczej i społecznej.
Organizacje wspólnie uruchomiły licznik strat spowodowanych restrykcjami związanymi ze zwalczaniem COVID-19. Przekładają się one na utratę źródeł utrzymania przez rosnącą liczbę osób oraz nasilenie problemów zdrowotnych niezwiązanych z koronawirusem. 
 
Data publikacji: 24.04.2020
więcej...
 
Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o doręczeniach elektronicznych. Konfederacja Lewiatan oraz Dolnośląscy Pracodawcy apelują o zrezygnowanie z dalszych prac nad projektem ustawy lub jeśli posłowie nim się zajmą, o odrzucenie go w całości. Nowe przepisy nie przyspieszą wdrożenia e-doręczeń  w naszym kraju, natomiast zagwarantują Poczcie Polskiej faktyczny monopol na takie usługi.
 
Data publikacji: 16.04.2020
więcej...
 
Premier Mateusz Morawiecki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili  kolejne propozycje wsparcia dla gospodarki w ramach tarczy finansowej.
 
Poniżej komentarz Grzegorza Baczewskiego, dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.
 
Data publikacji: 09.04.2020
więcej...
 
 
Komisja Europejska proponuje SURE, nowy tymczasowy instrument o wartości do 100 miliardów euro na ochronę miejsc pracy i osób zatrudnionych. 
 
Zdaniem Konfederacji Lewiatan oraz Dolnośląskich Pracodawców nowy program unijny może pomóc Polsce w utrzymaniu tysięcy miejsc pracy zagrożonych kryzysem związanym z epidemią koronawirusa.
Data publikacji: 02.04.2020
więcej...
 
 
Wniosek o areszt tymczasowy będzie rozpatrywany przez sądy w trybie pilnym, ale zażalenie na areszt tymczasowy już nie. To oznacza, że mogą nie być z uwagi na trudną sytuację sądów w ogóle rozpatrywane lub będą rozpatrywane w bardzo odległym czasie.
 
Przedstawiamy komentarz Lecha Pilawskiego, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan.
 
 
 
 
Data publikacji: 26.03.2020
więcej...
 
 
Konfederacja Lewiatan przekazała dzisiaj Ministerstwu Rozwoju kilkadziesiąt  nowych postulatów, które pomogą przedsiębiorstwom przetrwać okres epidemii koronawirusa.
 
Znajdują się wśród nich m.in. uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT, odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, zawieszenie wszystkich terminów procesowych, ułatwienie zatrudnienia cudzoziemców, wprowadzenie kont czasu pracy.
 
Data publikacji: 19.03.2020
więcej...
 
W budownictwie formalna strona procesu inwestycyjnego ma „twarz” analogową, czego szczególnym wyrazem jest obowiązek przedkładania czterech papierowych egzemplarzy projektu budowlanego do wniosku o pozwolenie na budowę. 
 
Konfederacja Lewiatan oraz Dolnośląscy Pracodawcy postulują, aby ten stan rzeczy zmienić, poprzez stopniową cyfryzację procesu inwestycyjnego. Zmiany miałyby dotyczyć geodezji i kartografii, planowania miejscowego i prawa budowlanego, a także wielu innych aktów prawnych.
 
Data publikacji: 12.03.2020
więcej...
 
 
Stowarzyszenie Kongres Kobiet przygotowało projekt ustawy w sprawie ograniczania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Nakłada on na wszystkich pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników obowiązek monitoringu i corocznego informowania  resortu rodziny o procentowej różnicy w poziomie płac kobiet i mężczyzn.
Konfederacja Lewiatan oraz Dolnośląscy Pracodawcy uważają, że nowa regulacja powinna być wdrożona w ścisłej konsultacji ze środowiskiem pracodawców i zachowaniem długiego vacatio legis.  
 
Data publikacji: 05.03.2020
więcej...
 
 
W ubiegłym roku, wobec braków pracowników, pracodawcy, byli skłonni zatrudniać osoby bez koniecznych kwalifikacji i doszkalać ich na własnych koszt. W tym roku to zjawisko może zostać ograniczone.
 
Przedstawiamy komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan.
Według danych GUS bezrobocie w styczniu 2020 roku wyniosło 5,5% i wzrosło w porównaniu z grudniem 2019 roku o 0,3 pkt proc. Poziom wzrostu bezrobocia na przełomie roku jest typowy dla tego okresu. W stosunku do stycznia 2019 roku jest to mniej o 0,6 pkt proc. Rok wcześniej stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%. 
 
Data publikacji: 27.02.2020
więcej...

 

Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej zaprasza członków i sympatyków Dolnośląskich Pracodawców na spotkanie z europosłem Jerzym Buzkiem wybranym na sprawozdawcę Komisji Przemysłu PE w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Data publikacji: 20.02.2020
więcej...
29 stycznia 2020 roku odbyło się walne zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Spożywczego. Arkadiusz Grądkowski, opiekun związku oraz Przemysław Pruszyński, sekretarz Rady Podatkowej podsumowali działania podejmowane na rzecz branży spożywczej przez Konfederację Lewiatan w minionym roku. Wybrano również nowe władze związku.
 
Data publikacji: 13.02.2020
więcej...

 

5 lutego br., zaledwie dzień po serii 5 wyroków NSA kwestionujących działania Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz inspektorów wojewódzkich, sąd ten (orzekając w innym składzie) po raz kolejny stwierdził bezprawność odmawiania zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki po połączeniu się prowadzących apteki spółek.

 
Na ten problem od dawna zwracały uwagę ZPA PharmaNET, Konfederacja Lewiatan oraz Dolnośląscy Pracodawcy.
 
Data publikacji: 06.02.2020
więcej...
 
 
Trwa zamieszanie oraz strach wśród polskich przedsiębiorców. Dolnośląscy Pracodawcy oraz Konfederacja Lewiatan apelują o zachowanie zdrowego rozsądku i zbadanie tematu. Tak drastyczna zmiana nie może zostać wprowadzona z dnia na dzień bez gruntownej analizy, weryfikacji rynku oraz konsultacji z polskim sektorem spożywczym i rolniczym.
 
Podatek cukrowy bardzo negatywnie wpłynie na funkcjonowanie polskich firm i rolnictwa. Znajdźmy rozwiązanie zgodne z Konstytucją Biznesu, nie niszczące polskiej branży plantatorów buraka cukrowego, producentów cukru i przetwórców żywności – napisali w liście do premiera Mateusza Morawieckiego producenci i przetwórcy żywności, producenci  rolni i przedsiębiorcy. 
 
Data publikacji: 30.01.2020
więcej...
1 2 3 4 5 »

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica