Media » Informacje prasowe
Dolnośląscy Pracodawcy inicjatorem wystąpienia do decydentów w sprawie uproszczenia prawa służącego ratowaniu przedsiębiorstw i miejsc pracy

8 organizacji: związki pracodawców i związki zawodowe z Dolnego Śląska należące do Forum Partnerów Społecznych apeluje do rządu:

  • by rozwiązania prawne zawarte w kolejnych edycjach ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej wraz z jej późniejszymi zmianami, dotyczyły  wyłącznie kwestii ochrony miejsc pracy w przedsiębiorstwach zagrożonych na skutek kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa oraz wsparcia dla firm zarówno od strony finansowej jak również formalnej;
  • by wszelkie zapisy i regulacje dotyczące innych obszarów działalności Państwa Polskiego znalazły się w odrębnych i przeznaczonych temu celowi ustawach, nie zaś w jednej ustawie pod przyjętą nazwą „Tarcza Antykryzysowa”.

 

 

„Od marca z niepokojem obserwujemy, że Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci najmniejsi są zmuszeni do wertowania setek stron, aby znaleźć właściwy przepis, do czytania kompleksowo każdego artykułu, aby mieć pewność zapoznania się ze wszystkimi niuansami wprowadzonych rozwiązań lub do szukania doradców, co skutkuje koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.

W naszej opinii nie jest właściwym umieszczanie w przepisach tzw. Tarczy Antykryzysowej zapisów dotyczących m.in.: Rady Dialogu Społecznego, wyborów prezydenckich, prawa
o szkolnictwie wyższym i nauce i wielu innych. Te wszystkie regulacje powinny mieć swoje odrębne miejsce w innych stosownych aktach prawnych, uchwalanych w oparciu
o przyjętą legislaturę po szerokich konsultacjach społecznych.

Powyższe spowodowało, że skonsultowaliśmy ten problem z naszymi partnerami społecznymi i podjęliśmy wspólną decyzję o wystosowaniu apelu do decydentów w tej ważnej sprawie.” – Artur Mazurkiewicz prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

 

 

Treść apelu w załączeniu.

 

/upload/upload/Apel%20FPS_21022020-skompresowany-1%285%29.pdf

 

Data publikacji: 22.05.2020
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica